Дослідники Великої Волині


Цецик Ярослав Петрович

Цецик Ярослав Петрович – краєзнавець, кандидат історичних наук.

Народився 23 грудня 1969 р. у м. Рівне. У 1995 р. з відзнакою закінчив історичний факультет Волинського державного університету ім. Лесі Українки.

З 1998 по 2003 роки працював учителем історії та права у ЗОШ № 25 м. Рівного. З 2003 р. працює в Національному університеті водного господарства та природокористування.

Кандидатську дисертацію за спеціальністю «Історія України» захистив у 2008 р.

З 2011 р. працює на дисертаційним дослідженням на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук.

Автор понад 130 наукових та навчально-методичних праць.

Основні напрямки наукових досліджень

- суспільно-політичний та соціально-економічний розвиток Волині у 1895 – лютому 1917 рр.

Список основних опублікованих праць

2008

Цецик Я. П. Діяльність УНДО на Волині в контексті зміни політичної тактики партії (друга половина 1935–1939 рр.) / Я. П. Цецик // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Рівне : РДГУ, 2008. – Вип.12. – С. 104–111.

Цецик Я. П. Участь українських національних партій у парламентських виборах на Волині 1928–1930 рр. / Я. П. Цецик // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – Рівне : РДГУ, 2008. – Вип. 12. – С. 104–113.

Цецик Я. П. Боротьба українського населення за збереження національної освіти на Волині у 1930-х рр. / Я. П. Цецик // Історичний архів. Наукові студії : зб. наук. пр. – 2009. – Вип. 3. – С. 128–131.

Цецик Я. П. Початок діяльності Українського національно-демократичного об’єднання на Волині (1925–1928 рр.) / Я. П. Цецик // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – Рівне : РДГУ, 2009. – Вип. 15. – С. 128–134.

Цецик Я. П. Роль Української соціалістично-радикальної партії у політичному житті Волині (1926–1928 рр.) / Я. П. Цецик // Сторінки історії – Київ : Політехніка. – 2009 – Вип. 28. – С. 136–147.

***

Окорський В. П. Політико-економічні аспекти діяльності Ревізійного союзу українських кооперативів на Волині / В. П. Окорський, Я. П. Цецик, Н. В.  Климець // Вісник НУВГП.  Вип. 4  : Економічні науки. – Рівне. – 2009. – С. 257–263.

Окорський В. П. Порівняльний аналіз економічного розвитку міста Рівне напередодні Другої світової війни з сучасним станом / В. П. Окорський, Я. П. Цецик, Н. В. Вострікова // Вісник НУВГП.  Вип. 4  : Економічні науки.. – Рівне. – 2009.  – С. 273–278.

2010

Цецик Я. П. Вплив Української соціалістично-радикальної партії на політичне життя Волині (друга половина 1935–1939 рр.) / Я. П. Цецик // Сторінки історії – Київ : Політехніка. – 2010 – Вип. 30. – С. 144–156.

Цецик Я. П. Польсько-українські взаємовідносини на Волині напередодні Другої світової війни: причини конфронтації / Я. П. Цецик // Сторінки історії. – Київ : Політехніка. – 2010 – Вип. 31. – С. 116–125.

Цецик Я. П. Розвиток сільського господарства на Волині наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть / Я. П. Цецик // Матеріали І Регіон. міжвузівської наук.-практ. конф. «Проблеми розвитку економічних систем: підприємництво, глобалізація, економічне зростання». – Київ ; Дубно, 2010. – Вип. 1. – С. 223–224.

Цецик Я. П. Роль Українського національно-демократичного об’єднання у суспільно-політичному житті Волині у 1931 – першій половині 1935 рр. / Я. П. Цецик // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – Рівне : РДГУ, 2010. – Вип. 19. – С. 136–143.

Цецик Я. П. Участь західноукраїнських політичних партій в акціях протесту проти голоду 1933 р. в УСРР / Я. П. Цецик // Наукові записки РОКМ. – Рівне, 2010. – Вип. 8. – С. 291294.

Цецик Я. П. Участь західноукраїнських політичних партій та громадських організацій в акціях протесту проти голодомору в УСРР у 1932–1933 рр. / Я. П. Цецик // Історичний архів. Наукові студії. – Миколаїв : ЧДУ ім. П. Могили, 2010. – Вип. 5. – С. 7174.

Цецик Я. П. Участь українського населення Волині та Холмщини у парламентських виборах 1922 року / Я. П. Цецик // Українці Холмщини і Підляшшя: історична доля, духовна і матеріальна культура впродовж віків – Т. 2. – Луцьк. – 2010. – С.125–133.

***

Окорський В. П. Діяльність Ревізійного союзу українських кооперативів на Волині: політико-економічні аспекти / В. П. Осокорський, Я. П. Цецик // Економіка та менеджмент. – Рівне : РДГУ, 2010. – Вип. 3/4. – С. 114–122.

Окорський В. П. Економічний розвиток Рівного у 1938–1940 роках / В. П. Осокорський, Я. П. Цецик, І. М. Копейка // Зб. тез ІІІ Всеукр. міжвузівської наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і викладачів «Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки». – Рівне. – 2010. – С. 231–232.

2011

Цецик Я. П. Розвиток освіти у Волинській губернії напередодні Першої світової війни / Я. П. Цецик // Матеріали ІІІ Звітної наук.-практ. конф. «Наукові дослідження молоді». – Рівне ; Дубно, 2011. – С.182–185.

Цецик Я. П. Особливості процесу переселення селян Волинської губернії у райони Сибіру та Далекого Сходу на початку ХХ століття / Я. П. Цецик // Наукові записки РОКМ. – Вип. 9, ч. 2 – Рівне, 2011. – С. 291–294.

Цецик Я. П. УНДО та УСРП у парламентських виборах 1928 р. на Волині / Я. П. Цецик // Панорама політологічних студій. – Рівне : РДГУ, 2011. – № 7. – С. 173180.

Цецик Я. П. Особливості соціально-економічного розвитку Волині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / Я. П. Цецик // Сторінки історії. – Київ : Політехніка. – 2011 – Вип. 32. – С. 7885.

Цецик Я. П. Земельні відносини на Волині наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть / Я. П. Цецик // Чорноморський літопис : наук. журн. – Миколаїв : ЧДУ ім. П. Могили, 2011. – Вип. 3. – С. 7578.

Цецик Я. П. Вибори до І та ІІ Державних дум Російської імперії в Острозькому повіті Волинської губернії / Я. П. Цецик // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – 2011. – Вип. 22. – С. 233235.

Цецик Я. П. Політика військової колонізації як один з чинників польсько-українського протистояння на Волині у міжвоєнний період / Я. П. Цецик // Слов’янський вісник.2011. – Вип. 12. – С. 261265.

***

Кучерепа М. Українські національні партії на Волині (1921–1939 рр.). У 2 ч. – Ч. 1 : монографія / М. Кучерепа, Я. Цецик.– Луцьк : Волин.  нац.  ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 304 с.

Кучерепа М. Українські національні партії на Волині (1921–1939 рр.). У 2 ч. – Ч. 2 : Документи і матеріали / М. Кучерепа, Я. Цецик.– Луцьк : Вол. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 292 с.

***

Окорський В. П. Економіко-історичні аспекти промислового розвитку Рівненської області / В. П. Осокорський, Я. П. Цецик, І. М. Копейка // Зб. тез ІV Всеукр. міжвузівської наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і викладачів «Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки». – Рівне. – 2011. – С. 256–257.

Окорський В. П. Економічний розвиток Рівненщини у контексті еволюції демографічної ситуації з середини ХХ – на початку ХХІ ст. / В. П. Осокорський, Я. П. Цецик, І. М. Копейка // Міжнар. наук.-практ. конф. «Економічні механізми регулювання та контролю зовнішніх та внутрішніх економічних процесів». – Київ : Нова економіка, 2011. – С. 42–46.

Окорський В. П. Устойчивое развитие промышленного сектора экономики Западной Украины на примере Ривненской области / В. П. Осокорський, Я. П. Цецик, І. М. Копейка // Устойчивое развитие. – Варна, 2011. – С. 5457.

Окорський В. П. Відродження економіки Рівненщини у повоєнний (1945–1953 рр.) період та сталий її розвиток на сучасному етапі / В. П. Осокорський, Я. П. Цецик, І. М. Копейка // Зб. тез ІV Всеукр. міжвузівської наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і викладачів «Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки». – Рівне. – 2011. – С. 285–287.

2012

Цецик Я. Вплив діяльності Союзу руського народу на ускладнення міжнаціональних відносин у Волинській губернії на початку ХХ століття / Я. П. Цецик // Наукові дослідження молоді : матеріали ІV звітної наук.-практ. конф. студ., аспірантів та викладачів. – Київ ; Дубно, 2012. – 290–293.

Цецик Я. П. Вплив релігійних чинників на стан російсько-польських взаємовідносин на Волині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / Я. П. Цецик // Науковий вісник Одеського нац. економ. ун-ту.  Науки : економіка, політологія, історія : зб. наук. праць. – Одеса, 2012. – № 9. – С. 62–13.

Цецик Я. П. Вплив Українського національно-демократичного об’єднання на суспільно-політичне життя Волині напередодні Другої світової війни / Я. П. Цецик // Науковий вісник Одеського нац. економ. ун-ту.  Науки : економіка, політологія, історія : зб. наук. праць. – Одеса, 2012. – № 2. – С. 212–131.

Цецик Я. П. Діяльність закладів освіти у Волинській губернії у 1895–1914 рр. / Я. П. Цецик // Сторінки історії : зб. наук. пр. – Київ : Політехніка, 2012. – Вип. 34. – С. 99–109.

Цецик Я. П. Заклади освіти у Волинській губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття / Я. П. Цецик // Чорноморський літопис : наук. журн. – Миколаїв : ЧДУ ім. П. Могили, 2012. – Вип. 6. – С. 101–107.

Цецик Я. П. Зміни в земельних відносинах у Волинській губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / Я. П. Цецик // Чорноморський літопис : наук. журн. – Миколаїв : ЧДУ ім. П. Могили, 2012. – Вип. 5. – С. 91–96.

Цецик Я. П. Протидія православної церкви поширенню протестантизму на Волині наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть / Я. П. Цецик // Наукові записки РОКМ. – Рівне, 2012. Вип. 10. – С. 226228.

Цецик Я. П. Розвиток промисловості на Волині на рубежі ХІХ–ХХ ст. / Я. П. Цецик // Історичний архів. Наукові студії : зб. наук. пр. – Миколаїв : ЧДУ ім. П. Могили, 2012 – Вип. 8. – С. 8690.

Цецик Я. П. Російсько-єврейські взаємовідносини на Волині на початку ХХ ст. / Я. П. Цецик // Слов’янський вісник : зб. наук. пр. – Рівне : РДГУ ;  РІС, 2012. – Вип. 13. – С. 125–128.

Цецик Я. П. Ставлення православної церкви до протестантського руху на Волині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / Я. П. Цецик // Слов’янський вісник : зб. наук. пр.– Рівне : РДГУ ; РІС, 2012. – Вип. 14. – С. 119122.

***

Окорський В. П. Реклама на Рівненщині: минуле і сучасність / В. П. Окорський, Я. П. Цецик, А. А. Ващук // Тези V Міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті Євроінтеграції». – Рівне, 2012. – С. 175–178.

Окорський В. П. Вплив торгівлі на економічний розвиток Рівненщини у ХІХ–ХХ ст. / В. П. Окорський, Я. П. Цецик, А. А. Ващук // Тези V Міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті Євроінтеграції». – Рівне, 2012. – С. 178–181.

Окорський В. П. Історичні аспекти, сучасний стан та інвестиційні перспективи цукрової промисловості Рівненщини / В. П. Окорський, Я. П. Цецик, В. М. Скиданчук, К. Ю. Швед // Зб. тез І Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців, аспірантів та студентів «Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки». – Рівне, 2012. – 214–218.

Окорський В. П. Економічний розвиток Рівненщини та його вплив на місцеве самоврядування у ХІХ–ХХ ст. / В. П. Окорський, Я. П. Цецик, В. М. Скиданчук, К. Ю. Швед // Тези V Міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті Євроінтеграції». – Рівне, 2012. – С. 181–184.

Цецик Я. П. Соціально-економічні процеси на Волині наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть / Я. П. Цецик, О. Г. Кірічок // Зб. тез І Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців, аспірантів та студентів «Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки». – Рівне, 2012. – С. 330–333.

2013

Цецик Я. П. Вибори до І Державної Думи у Волинській губернії / Я. П. Цецик // Слов’янський вісник : зб. наук. пр. – Рівне : РДГУ, РІС, 2013. – Вип. 15. – С. 54–57.

Цецик Я. П. Депутат-селянин з Волині М. С. Андрійчук: участь у роботі ІІІ Державної Думи / Я. П. Цецик // Науковий вісник Одеського нац. економ. ун-ту.  Науки : економіка, політологія, історія : зб. наук. праць. – Одеса, 2013. – № 1. - С. 152–159.

Цецик Я. П. Особливості розвитку освіти на Волині наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть / Я. П. Цецик // Слов’янський вісник : зб. наук. пр.– Рівне : РДГУ ; РІС, 2013. – Вип. 16. – С. 112–117.

Цецик Я. Початкова освіта на Волині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / Я. Цецик // Наукові записки РОКМ. – Рівне, 2013. Вип. 11. – С. 244247.

Цецик Я. П. Участь православного духовенства Волині у виборах до Державних дум / Я. П. Цецик // Проблеми розвитку соціально-економічних систем: підприємництво, глобалізація, економічне зростання : матеріали ІІ регіон. міжвузівської наук.-практ. конф., 28 берез. 2013. – Київ ; Дубно, 2013. – Вип. 2. – 149–152.

***

Окорський В. П. Роль органів місцевого самоврядування в розвитку народної освіти на Волині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. століть / В. П. Окорський, Я. П. Цецик, К. Ю. Швед // Збірник тез ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців, аспірантів та студентів «Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки». – Рівне, 2013. – С. 168–170.

Сталовєрова Г. В. Ідея української державності в ідеології УНДО та УСРП у другій половині 1920-х рр. / Г. В. Сталовєрова, Я. П. Цецик // Слов’янський вісник : зб. наук. пр. – Вип. 16. – Рівне : РДГУ ; РІС, 2013. – С. 194–198.

2014

Цецик Я. П. Вибори до Державних Дум на Волині / Я. П. Цецик // Наукові записки РОКМ. Вип. 12. Рівне, 2014. С. 132134.

Цецик Я. П. Вплив Союзу руського народу на ускладнення російсько-єврейських взаємовідносин на Волині на початку ХХ ст. / Я. П. Цецик // Історичний архів. наукові студії : зб. наук. пр. – 2014. – Вип. 13. – С. 103–109.

Цецик Я. П. Значення цукрової галузі в економічному розвитку Волині наприкінці ХІХ на початку ХХ ст. / Я. П. Цецик // Наукові дослідження молоді : матеріали VІ звітної наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та викладачів. – Київ ; Дубно, 2014. – С. 140–144.

Цецик Я. П. Проведення виборів до Державних Дум на Волині (1906–1912 рр.) / Я. П. Цецик // Слов’янський вісник. – 2014. – Вип. 20. С. 106109.

Цецик Я. П. Розвиток сільськогосподарських відносин на Волині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / Я. П. Цецик // Слов’янський вісник. – 2014. – Вип. 19. – С. 86–90.

Цецик Я. П. Соціально-економічні відносини на Волині наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. / Я. П. Цецик // Чорноморський літопис. – Миколаїв : ЧДУ ім. П. Могили, 2014. – Вип. 9. – С.104–109.

***

Цецик Я. П. Ідея української дкржавності в ідеології ОУН / Я. П. Цецик, А. С. Циганчук // Слов’янський вісник. – 2014. – Вип. 20. – С. 42–46.

2015

Цецик Я. П. Взаємовідносини православної церкви та протестантських громад на Волині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / Я. П. Цецик // Історичний архів. наукові студії : зб. наук. пр. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили. – 2015. – Вип. 15. С. 147–153.

Цецик Я. П. Роль чорносотенного СРН в ускладненні міжнаціональних відносин на Волині у 1906–1914 рр. / Я. П. Цецик // Історичний архів. Наукові студії : зб. наук. пр. – 2015. Вип. 14. С.128135.

Савіна Н. Б. Перспективи економічного розвитку Рівного на основі електрифікації міста на початку ХХ ст. / Н. Б. Савіна, Я. П. Цецик // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. – 2015. – Вип. 1. – С. 118–126.

Сорока В. С. Сільськогосподарські відносини на Волині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / В. С. Сорока, Я. П. Цецик // Слов’янський вісник. – 2015. – Вип. 22. – С. 26–30.

2016

Цецик Я. П. Відображення діяльності чорносотенців на Волині на початку ХХ ст. у документах Державного архіву Рівненської області / Я. П. Цецик // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія : зб. наук. пр. – 2016. – Вип. 15. – С. 155–161.

Цецик Я. П. Вибори до Державної Думи на Волині у документах Державних архівів Волинської та Рівненської областей / Я. П. Цецик // Чорноморський літопис. – Миколаїв : ЧДУ ім. П. Могили, 2016. – Вип. 11. – С. – 158–163.

Цецик Я. П. Документи державних архівів Волинської та Рівненської областей як джерело дослідження ролі органів міського самоврядування Волині у розвитку міст на початку ХХ ст. / Я. П. Цецик // Історичний архів. Наукові студії : зб. наук. пр. – Миколаїв : ЧДУ ім. П. Могили. – 2016. – Вип. 17.  – С. 168–173.

Цецик Я. П. Економіка Волині наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. / Я. П. Цецик // Історичний архів. Наукові студії : зб. наук. пр. 2016. Вип. 16. С. 138143.

Цецик Я. П. Політика російських чорносотенців відносно євреїв на Волині на початку ХХ ст. / Я. П. Цецик // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія : Історія : зб. наук. пр. – 2016. – Вип. 24. – С. 51–56. 

Цецик Я. П. Роль Союзу руського народу в загостренні міжетнічних відносин у Волинській губернії на початку ХХ ст. / Я. П. Цецик // Сторінки історії : зб. наук. пр. – 2016 – Вип. 42. – С. 82–90.

***

Антонова С. Є. Роль органів міського самоврядування у розвитку інфраструктури повітових міст Волині на початку ХХ ст. / Я. П. Цецик // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія : зб. наук. пр. – 2016. – Вип. 16. – С. 11–16.

Залужна А. Є. Розвиток освіти та її роль у культурному житті Волині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / А. Є. Залужна, Я. П. Цецик // Емінак. – 2016.  – № 2. – С. 13–17.

2017

Цецик Я. П. Антипольська політика російської влади на Волині на початку ХХ ст. / Я. П. Цецик // Україна-Польща : історичне сусідство : матеріали міжнар. наук. конф. – Вінниця, 2017. – С. 202–204.

Цецик Я. П. Антиєврейська діяльність чорносотенців на Волині на початку ХХ ст. / Я. П. Цецик // Наукові праці : наук. журн. Серія : Історія. – Миколаїв : ЧДУ. ім. П. Могили. – 2017. Т. 292, вип. 280. – С. 116–120.

Цецик Я. П. Вплив органів місцевого самоврядування Волині на розвиток освіти на початку ХХ ст. / Я. П. Цецик // Історичний архів : зб. наук. пр. – 2017. – Вип. 18. – С. 157–162.

Цецик Я. П. Державна політика ІІ Речі Посполитої на Волині у 1921–1928 рр. / Я. П. Цецик // Матеріали І Міжнар. наук.-метод. конф. «Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для Об’єднаних територіальних громад. – Рівне : Волин.обереги, 2017. – С. 157159.

Цецик Я. П. Особливості антиєврейської пропаганди чорносотенців на Волині на початку ХХ ст. / Я. П. Цецик // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія : зб. наук. пр. – 2017. – Вип. 18. – С. 169–175.

Цецик Я. П. Роль чорносотенців в ускладненні взаємовідносин між польським і російським населенням Волині на початку ХХ ст. / Я. П. Цецик // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія : Історія : зб. наук. пр. – 2017. – Вип. 25. – С. 62–66.

Цецик Я. П Ускладнення соціально-економічної ситуації на Волині під час Першої світової війни Я. П. Цецик // Матеріали ІХ Волин. Всеукр. істор.-краєзн. конф. – Житомир, 2017. – С. 95–98.

***

Антонова С. Є. Особливості діяльності органів міського самоврядування у розвитку інфраструктури міст Волині на початку ХХ ст. / С. Є. Антонова, Я. П. Цецик // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія : зб. наук. пр. – 2017. – Вип. 19. – С. 9–14.

Буравський О. А. Чеська та німецька аграрна колонізація Волині ХІХ – початок ХХ ст. / О. А. Буравський, Я. П. Цецик // Емінак. – 2017. – № 1. – Т. 4.  – С. 22–26.

2018

Цецик Я. П. Роль чорносотенців в ускладненні міжнаціональних взаємовідносин у Волинській губернії на початку ХХ ст. / Я. П. Цецик // Матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. – Дрогобич, 2018. – С. 49–51.

Цецик Я. П. Національна політика російської влади на Волині напередодні та на початку Першої світової війни / Я. П. Цецик // Модернізаційні процеси на Волині в ХІХ – на початку ХХ століття. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – С. 213–221.

Цецик Я. П. Роль чорносотенців у загостренні міжетнічних та міжконфесійних взаємовідносин на Волині у 1906–1906 рр. / Я. П. Цецик // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія : Історія. : зб.  наук. пр. – 2018. – Вип. 26. – С. 22–27.

Цецик Я. П. Роль органів місцевого самоврядування в розвитку повітових міст Волині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.  / Я. П. Цецик // Наукові праці : наук. журн. Серія : Історія. – Миколаїв : ЧДУ. ім. П. Могили. – 2018. – Вип. 298. – С. 22–26.

Цецик Я. П. Матеріали періодичної преси як джерело дослідження виборів на Волині у 1906–1907 рр. / Я. П. Цецик // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія : зб. наук. пр. 2018. Вип. 21. С. 7984.

***

Буравський О. Політична діяльність чорносотенців у Волинській губернії на початку ХХ ст. / О. Буравський, Я. Цецик // Емінак. – 2018. – № 4 (1). – С. 33–37.

2019

Цецик Я. П. Документи Державних архівів Волинської, Житомирської та Рівненської областей як джерело дослідження діяльності закладів освіти на Волині на початку ХХ ст. / Я. П. Цецик // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія : зб. наук. пр. – 2019. – Вип. 24. – С. 143–149.

Цецик Я. П. Документи державних архівів як джерело дослідження суспільно-політичних процесів на Волині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / Я. П. Цецик // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія : зб. наук. пр. – 2019. – Вип. 26. – С. 66–73.

Цецик Я. П. Участь чорносотенців у виборах на Волині у 1906–1912 рр. / Я. П. Цецик // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія : Історія : зб. наук. пр. 2019. Вип. 28. С. 1419.

Цецик Я. П. Ускладнення економічної ситуації у Волинській губернії на початку Першої світової війни / Я. П. Цецик // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія : зб. наук. пр. – 2019.  – Вип. 25. – С. 56–62.

***

Цецик Я. П. Соціально-економічні процеси на Волині у 1915–1916 рр. / Я. П. Цецик, А. Є. Залужна, О. А. Буравський // Сторінки історії. – 2019. – № 48. – С. 17–31.

2020

Буравський О. Регулювання органами влади соціально-економічних процесів на Волині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / О. Буравський, І. Сезонець, Я. Цецик // Емінак. – 2020. – № 2. – С. 87–96.

Цецик Я. П. Діяльність благодійних організацій на Волині під час Першої світової війни / Я. П. Цецик // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія : зб. наук. пр. – 2020. – Вип. 27. – С. 56–63.

Цецик Я. П. Зародження та початок діяльності чорносотенців на Волині / Я. П. Цецик // Наук. записки Віницького держ. педагог. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія : Історія. – 2020. – Вип. 33. – С. 35–43.

Цецик С. Особливості розвитку професійної освіти та підготовки педагогічних кадрів на Волині на початку ХХ ст. / С. Цецик, Я. Цецик // Проблеми гуманітарних наук. Серія : Історія. – 2020. – Вип. 5/47. – С. 178–192.

Цецик Я. Соціально-економічна ситуація у Волинській губернії напередодні та під час Першої світової війни / Я. Цецик // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія : зб. наук. пр. – 2020. – Вип. 31. – С. 37–44.

2021

Ковшун Н. Особливості соціально-економічного становища Волинської губернії під час Першої світової війни / Н. Ковшун, Н. Мазур, Я. Цецик // Емінак. – 2021. – № 2. – С. 105–116.

Цецик Я. П. Діяльність органів місцевого самоврядування щодо забезпечення життєдіяльності населення Волині під час Першої світової війни / Я. П. Цецик // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія : зб. наук. пр. – 2021. – Вип. 35. – С. 31–38.

Цецик Я. Архівні документи про роль П. В. Скаржинського у врегулюванні соціально-економічної ситуації на Волині наприкінці 1915 – на початку 1917 рр. / Я. Цецик // Старожитності Лукомор’я. – 2021. – Вип. 5. – С. 43–50.

Цецик Я. П. Архівні документи про роль органів влади і православного кліру у формуванні позитивного іміджу чорносотенців на Волині на початку ХХ ст. / Я. П. Цецик // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія : зб. наук. пр. – 2021. – Вип. 37. – С. 84–92.

2022

Гаврилюк С. В. Ускладнення міжконфесійних взаємовідносин на Волині напередодні та під час Першої світової війни / С. В. Гаврилюк, Я. П. Цецик, Ю. П. Олексін // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія : зб. наук. пр. – 2022. – Вип. 41. – С. 18–25.

Мельнічук О. Антипольська діяльність чорносотенців на Волині на початку ХХ ст. / О. Мельнічук, Я. Цецик, А. Кізлова // Емінак. – 2022. – № 1. – С. 74–85.

Цецик Я. П. Участь чорносотенців у виборах до Волинського земства у 1914 р. / Я. П. Цецик // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія : зб наук. пр. – 2022. – Вип. 40. – С. 34–42.

2023

Цецик Я. П. Особливості розвитку освіти на Волині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / Я. П. Цецик, Ю. П. Олексін, С. П. Цецик // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія : зб. наук. пр. – 2023. – Вип. 45. – С. 53–61.

2022-03-14