Читальна зала


Цецик Я. П. Документи державних архівів як джерело дослідження суспільно-політичних процесів на Волині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

Розділ: Суспільно-політичне життя краю

Мова документу: українська

Рік видання: 2019

Цецик Я. П. Документи державних архівів як джерело дослідження суспільно-політичних процесів на Волині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / Я. П. Цецик // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія : зб. наук. пр. – 2019. – Вип. 26. – С. 66–73.

Анотація: У статті на основі архівних документів досліджено різні напрями діяльності органів влади у Волинській губернії. З’ясовано, що ключова увага приділялася боротьбі з опонентами імперської влади та політично «неблагодійними». Окрема увага відведена контролю за діяльністю середніх навчальних закладів й особливо педагогічними працівниками, що й знайшло своє відображення у низці тогочасних документів, дослідження яких дають змогу об’єктивно проаналізувати ситуацію в освітній галузі.

Джерело: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

2024-01-16
Переглянути документ
Завантажити