Читальна зала


Цецик Я. Соціально-економічна ситуація у Волинській губернії напередодні та під час Першої світової війни

Розділ: Соціально-економічний розвиток

Мова документу: українська

Рік видання: 2020

Цецик Я. Соціально-економічна ситуація у Волинській губернії напередодні та під час Першої світової війни / Я. Цецик // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія : зб. наук. пр. – 2020. – Вип. 31. – С. 37–44.

Анотація: У статті досліджено вплив військових дій на економіку Волині під час Першої світової війни. Автором з’ясовано роль російського військового командування та органів державної влади в погіршенні соціально-економічного життя у регіоні. Проаналізовано діяльність органів міського самоврядування по регулюванню цін.

Джерело: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

2024-01-16
Переглянути документ
Завантажити