Читальна зала


Цецик Я. П. Особливості розвитку освіти на Волині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

Розділ: Освіта та наукове життя краю

Мова документу: українська

Рік видання: 2023

Цецик Я. П. Особливості розвитку освіти на Волині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / Я. П. Цецик, Ю. П. Олексін, С. П. Цецик // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія : зб. наук. пр. – 2023. – Вип. 45. – С. 53–61.

Анотація: У статті досліджено роль органів імперської влади та місцевого самоврядування у розвитку початкової та середньої освіти у Волинській губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Проаналізовано архівні документи та наукові праці, в яких висвітлено специфіку та особливості розвитку початкової, професійної та середньої освіти на Волині у досліджуваний період. Виділено роль органів місцевого самоврядування у розвитку освіти у регіоні.

Джерело: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

2024-01-18
Переглянути документ
Завантажити