Читальна зала


Цецик Я. П. Документи державних архівів Волинської, Житомирської та Рівненської областей як джерело дослідження діяльності закладів освіти на Волині на початку ХХ ст.

Розділ: Освіта та наукове життя краю

Мова документу: українська

Рік видання: 2019

Цецик Я. П. Документи державних архівів Волинської, Житомирської та Рівненської областей як джерело дослідження діяльності закладів освіти на Волині на початку ХХ ст. / Я. П. Цецик // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія : зб. наук. пр. – 2019. – Вип. 24. – С. 143–149.

Анотація: У статті проаналізовано комплекси документів, які відображають різні напрями діяльності навчальних закладів у Волинській губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Досліджено роль органів місцевого самоврядування у розвитку мережі навчальних закладів, проаналізовано особливості їх функціонування. Окрема увага звернута на функції контролю за учнями середніх навчальних закладі в імперський період.

Джерело: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

2024-01-15
Переглянути документ
Завантажити