Читальна зала


Цецик Я. П. Діяльність благодійних організацій на Волині під час Першої світової війни

Розділ: Історія, історичні науки , Суспільно-політичне життя краю

Мова документу: українська

Рік видання: 2020

Цецик Я. П. Діяльність благодійних організацій на Волині під час Першої світової війни / Я. П. Цецик // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія : зб. наук. пр. – 2020. – Вип. 27. – С. 56–63.

Анотація: У статті на основі архівних документів проаналізовано основні напрями благодійницької роботи у Волинській губернії під час Першої світової війни. З’ясовано, що провідна діяльність благодійних організацій полягала у наданні допомоги пораненим та хворим солдатам. З цією метою коштом органів місцевого самоврядування, навчальних закладів та благодійників відкривалися та утримувалися шпиталі. Визначено, що органи імперської влади всіляко заохочували населення регіону до такої діяльності, зокрема й учнів та викладачів навчальних закладів. Окрему увагу приділено питанню організації притулків для безпритульних дітей, кількість яких почала зростати швидкими темпами після початку евакуації та примусового виселення цивільного населення у результаті відступу російської армії влітку 1915 р. Проаналізовано роль православного духовенства у цих процесах.

Джерело: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

2024-01-16
Переглянути документ
Завантажити