Читальна зала


Цецик Я. П. Архівні документи про роль органів влади і православного кліру у формуванні позитивного іміджу чорносотенців на Волині на початку ХХ ст.

Розділ: Релігія , Суспільно-політичне життя краю

Мова документу: українська

Рік видання: 2021

Цецик Я. П. Архівні документи про роль органів влади і православного кліру у формуванні позитивного іміджу чорносотенців на Волині на початку ХХ ст. / Я. П. Цецик // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія : зб. наук. пр. – 2021. – Вип. 37. – С. 84–92.

Анотація: У статті досліджено роль органів влади та православного духовенства у формуванні позитивного іміджу Союзу російського народу на Волині на початку ХХ ст. Проаналізовано комплекси архівних документів, в яких висвітлено ключові напрями діяльності органів імперської влади та православного духовенства у формуванні позитивного іміджу Почаївського відділу Союзу російського народу у досліджуваний період.

Джерело: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

2024-01-16
Переглянути документ
Завантажити