Читальна зала


Цецик Я. П. Економіка Волині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

Розділ: Соціально-економічний розвиток

Мова документу: українська

Рік видання: 2016

Цецик Я. П. Економіка Волині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / Я. П. Цецик // Історичний архів. Наукові студії : зб. наук. пр. – 2016. – Вип. 16. – С. 138–143.

Анотація: Мета статті полягає в неупередженому дослідженні розвитку промисловості Волині та ролі аграрного сектору в економічному житті краю. На основі першоджерел та праць істориків досліджено розвиток економіки Волинської губернії наприкінці ХІХ–на початку ХХ ст. Визначено основні вектори розвитку промисловості краю та роль аграрного сектору в експорті товарів з Волині. З’ясовано ситуацію, яка склалася в економіці регіону під час Першої світової війни.

Джерело: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

2024-01-16
Переглянути документ
Завантажити