Читальна зала


Цецик Я. Роль чорносотенців у загостренні міжетнічних та міжконфесійних взаємовідносин на Волині у 1906–1916 рр.

Розділ: Релігія

Мова документу: українська

Рік видання: 2018

Цецик Я. Роль чорносотенців у загостренні міжетнічних та міжконфесійних взаємовідносин на Волині у 1906–1916 рр. / Я. Цецик // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. – 2018. – Вип. 26. – С. 22–27.

Анотація: У статті проаналізовано роль чорносотенців у загостренні міжнаціональних та міжконфесійних взаємовідносин у Волинській губернії на початку ХХ ст. Визначено роль Російської православної церкви у розбудові чорносотенного руху в досліджуваний період. З’ясовано, що така діяльність чорносотенців проводилася у контексті тогочасної політики імперської влади та була спрямована на відверту дискримінацію представників інших етнічних груп та конфесій, що в свою чергу сприяло ускладненню й так далеко непростих міжетнічних взаємовідносин у краї. 

Джерело: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

2023-05-24
Переглянути документ
Завантажити