Новини

Нові книги

Народна музика Рівненського Полісся. Дудка-викрутка

Народна музика Рівненського Полісся. Дудка-викрутка : за матеріалами експедицій В. Ковальчука 1995–2004 рр. / КЗ «Рівнен. обл. центр народ. Творчості» РОР ; упоряд. В. Ковальчук, В. Ярмола. – Рівне : Формат-А, 2023. – 42 с.

Анотація: У загальних рисах охарактеризовано історію дослідження та особливості процесу виготовлення дудки-викрутки, яка виступала невід’ємним атрибутом поліського пастушого побуту. Видання містить 22 різножанрові інструментальні мелодії, зафіксовані рівненським фольклористом Віктором Ковальчуком від дудкарів північних районів Рівненського Полісся упродовж 1995–2004 рр. Книгу упорядковано відповідно до сучасних принципів української етномузикології, доповнено примітками та фотоілюстраціями.

27 січня 2023 року традиційний музичний інструмент Рівненщини внесено до Національного реєстру під узагальненою назвою «Поліська дудка-викрутка: традиції виготовлення та гри».

З книгою «Народна музика Рівненського Полісся. Дудка-викрутка» можна ознайомитися у відділі краєзнавчої літератури Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки.

Нові книги

Яцута Г. Висоцька земля

Яцута Г. Висоцька земля / Г. Яцута. – Луцьк : Золота стріла, 2023. – 556 с., іл.

Анотація: Книга «Висоцька земля» – справжня історико-краєзнавча енциклопедія про містечко Висоцьк, що знаходиться на півночі Рівненщини над річкою Горинь. В хронологічному порядку досліджено багатовікову історію Висоцька та Дубровиччини, життя людей, їх політичні уподобання та прагнення аж до 2022 року. Автором охарактеризовано Висоцьк з різних боків у складі не одного державного утворення, до якого належало тисячолітнє містечко. Розкрито поліські народні звичаї краю. Вперше опубліковано українською мовою історію височан-євреїв, що мешкали у цьому регіоні і були знищені фашизмом у Другу світову війну. Значна частина книги відведена додаткам, а саме: документи з архівів власників князів Дубровицьких, Гольшанських, Соломарецьких, згадки про Висоцьк у «Літописі Руському». Доповнює видання, велика кількість кольорових фотографій.

З книгою Григорія Яцути «Висоцька земля» можна ознайомитися у відділі краєзнавчої літератури Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки.

Джерело: Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека

Новини

Рівненський німець Ніколаус Арндт

20 вересня о 14.00 у відділі краєзнавства відбудеться публічна лекція «Рівненський німець Ніколаус Арндт: до 95-річчя від дня народження історика та краєзнавця». Спікер – краєзнавиця Валентина Данілічева.

Ніколаус народився 19 грудня 1928 року в місті Рівному, що належало тоді Речі Посполитій, у родині підприємця, який 1920 року втік від радянської влади на Західну Волинь. Батько наказав охрестити його в православній церкві з ім’ям Микола. З народження по 1932 рік Ніколаус мешкав разом з батьками в Рівному і в селі Колки Луцького повіту. З 1932 по 1940 рік – у селі Користь біля Корця та в місті Рівне, де відвідував польську гімназію. У січні 1940 року Ніколаус Арндт та його родина були репатрійовані на територію сучасної Польщі у один із так званих «Вартегау». Це були поселення репатрійованих німців у населених пунктах на річці Варте, відомої згодом як область «Вартеланд»...

А що було далі та про подробиці життя відомого рівненського німця Ніколауса Арндта розповість краєзнавиця Валентина Данілічева.

Запрошуємо усіх охочих у відділ краєзнавства!

Чекаємо за адресою:

Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека

м. Рівне, вул. Олександра Борисенка, 6, відділ краєзнавства (4-й поверх)

Джерело: Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека

Нові надходження

2023-09-25 09:33:48

Куриленко В. О. Економічна структура земельної власності міст Подільської та Волинської губерній у 1796–1860-х рр.

Куриленко В. О. Економічна структура земельної власності міст Подільської та Волинської губерній у 1796–1860-х рр. / В.О. Куриленко // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – 2010. – Вип. 17. – С. 70–77. 

Анотація: В статті проаналізовано структуру бюджету міст Правобережної України, висвітлено значення їх земельної власності для наповнення міського кошторису та визначено частку доходів від останньої, визначено основні тенденції динаміки прибутків від неї. Аналіз структури використання земельної власності міст Волинської губернії, виявив наявність різної оплати оренди землі в залежності від її функціонального призначення. Найбільш дорогою вона була під млини, а у разі їх відсутності – під торгівлю й амбари. Третє місце за вартістю мала земля під забудови, четверте – сільськогосподарські роботи: посів пшениці, городи, сінокоси тощо.

Джерело:Інститут історії України НАН України

2023-09-19 10:45:33

Стороженко І. С. Волинь і Поділля у стратегічних планах Богдана Хмельницького

Стороженко І. С. Волинь і Поділля у стратегічних планах Богдана Хмельницького / І. С. Стороженко // Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку : матеріали п’ятих Всеукраїнських історичних читань. – Київ ; Черкаси, 1995. – Вип. 5. – С. 30–33.

Анотація: Враховуючи способи збройної боротьби Б. Хмельницького проти Речі Посполитої, зроблений висновок, що, не сподіваючись на велику сторонню допомогу, крім Криму, розраховуючи тільки на свої власні сили, український гетьман у липні 1648 року вирішує використати Подолію і Волинь як буферний територіальний простір між Польщею і українською козацькою республікою (Наддніпрянщиною), перетворивши його у театр бойових дій, на якому планує виснаження («вимотування») ворога. Одночасно передбачається поширити на цей регіон козацький державний устрій.

Джерело:  Інститут історії України НАН України

2023-09-19 10:13:26

Крикун М. Воєводства Правобережної України у XVI–XVIII століттях

Крикун М. Воєводства Правобережної України у XVI–XVIII століттях : статті і матеріали / Український католицький університет, Гуманітарний факультет. – Львів, 2012. – 702 с.

Анотація: Пропоноване читачам видання завершує цикл опублікованих збірок статей і матеріалів автора. В збірку ввійшло 21 дослідження, яке стосується Київського, Волинського, Брацлавського і Подільського воєводств. У них досліджуються адміністративний поділ, земські уряди, міграції, чисельність і структура населення, торгові зв'язки, міждержавні розмежування, подимні реєстри, наведено чимало документів, виявлених в архівах і рукописних зібраннях бібліотек, зокрема невідомі універсали Богдана Хмельницького, матеріали про участь шляхти Брацлавського воєводства в Барській конфедерації, офірний реєстр того ж воєводства за 1789 р.

Зміст

Передмова. – С. 9.

Кордони й повітовий поділ Волинського воєводства в XVI–XVIII століттях. – С. 13.

Торгові зв'язки Волині з Ґданськом у 60-х роках XVI століття. – С. 24.

Волинський маєток Лаврина Пісочинського (придбання села Кунева і захист права власності на нього). – С. 42.

Документи Брацлавського воєводства 1566–1605 років. – С. 92.

Селянський рух на українських землях Речі Посполитої у 1569–1647 роках. – С. 143.

Повітовий поділ Київського воєводства в останній третині XVI–XVIII століттях. – С. 167.

Інструкція сеймика Волинського воєводства 1595 року. – С. 189.

Чисельність населення Волинського воєводства в другій чверті XVII століття. – С. 223.

Подимні реєстри Правобережної України XVII століття. – С. 236.

Ще один невідомий універсал Богдана Хмельницького. – С. 262.

Невідомі універсали Богдана Хмельницького та Івана Виговського. – С. 271.

З історії міграцій населення в Україні у другій половині XVII століття. – С. 274.

Розмежування володінь Речі Посполитої та Османської імперії 1703 року. – С. 284.

Подимні реєстри Правобережної України першої і початку другої половини XVIII століття. – С. 336.

Документи про участь шляхти Брацлавського воєводства в Барській конфедерації. – С. 358.

Реєстри димів Правобережної України останньої чверті XVIII століття. – С. 410.

Матеріали розмежувань Речі Посполитої з сусідніми державами на українських землях у 70–80-х роках XVIII століття. – С. 457.

Офірний реєстр Брацлавського воєводства 1789 року. – С. 471.

Населення домогосподарств у Житомирському повіті Київського воєводства 1791 року. – С. 553.

Соціальна структура населення Правобережної України наприкінці XVIII століття (за п'ятою ревізією). – С. 580.

ДОДАТОК

Земські уряди на українських землях у XV–XVІII століттях. – С. 589.

Іменний покажчик. – С. 665.

Географічний покажчик. – С. 683.

Список опублікованих статей і матеріалів. – С. 700.

Джерело: Інститут історії України НАН України

2023-09-19 09:26:46

Казначеєва Л. М. Волинське дворянське зібрання – короткий етап від самоврядування до імперської залежності (1830–1840 рр.)

Казначеєва Л. М. Волинське дворянське зібрання – короткий етап від самоврядування до імперської залежності (1830–1840 рр.) / Л. М. Казначеєва // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – 2006. – Вип. 12. – С. 143–154.

Анотація: У статті йдеться про те, що однією з проблем, що постали перед Російською імперією після приєднання Правобережжя наприкінці 18 ст. , став пошук шляхів порозуміння з місцевою знаттю. Першим на Правобережжі впровадили дворянську службу й зафіксували місце дворянства в місцевому управління за російським зразком, а Жалувана грамота, кодифікуючи політичний, юридичний і соціальний статус привілейованого стану, встановила законодавчу базу його корпоративних прав. Отримавши право мати власну організацію та представницькі органи, 1796 р. у Волинській губернії дворяни утворили дворянське зібрання. Збираючись кожні три роки у губернському місті, воно обирало державних чиновників і урядовців, вирішувало питання, запропоновані владою, обговорювало нагальні станові проблеми. Тоді ж було створене депутатське зібрання, яке стало першою інстанцією, яка розглядала докази дворянського походження, своєрідний «ревізійний орган», що перевіряв можливість зарахування до привілейованого стану.

Джерело: Інститут історії України НАН України