Новини

Визначні події

Юрій Шумовський – український археолог, православний священик родом з Волині : 115 років від дня народження

23 березня 2023 року виповнується 115 років від дня народження Юрія Федоровича Шумовського – український археолог, священик, науковець, педагог та музейний діяч.

Народився Юрій Федорович 23 березня 1908 р. в с. Мирогоща Дубенського повіту Волинської губернії (тепер Дубенський район Рівненська область) у сім’ї священика. У 1910 році він вступив до Дубенської гімназії, пізніше навчався у Кременецькій духовній семінарії. Після її закінчення вступив до Варшавського університету на теологічний факультет. З юнацьких років Ю. Шумовський цікавився археологією. Тому паралельно навчався на археологічному факультеті університету. У 1932 р. з дипломом магістра богослов’я закінчив університет і висвятився на православного священика.

Поряд з релігійною та викладацькою діяльністю, він активно займався археологією. У 1938 р. Шумовський отримав докторат з археології, захистивши роботу на тему «Доісторичні погребальні культи на Волині». В цей період він проводить археологічні дослідження біля Мирогощі де знаходить крем’яні знаряддя праці та кераміку з Трипільської культури, відкриває поховання неолітичного періоду та пізнішої доби. Юрій Шумовський був одним із початківців археологічних досліджень на Дубенщині. Його відкриття стали справжньою сенсацією у наукових колах. Деякі із своїх знахідок він посилав до музеїв Львова, Луцька та Дубна. У 1940–1941 рр., прийнявши пропозицію від обласного наркома освіти, Шумовський працює археологом у Рівненському історико-краєзнавчому музеї. В цей період він організував лише одну солідну експедицію – в с. Острожець Млинівського району. Під час розкопок ним були знайдені курганні поховання, прикраси, кам’яні та металеві знаряддя, унікальні монети різних періодів. Особливо рідкісною та цінною була монета, виготовлена найпершими християнами. Напередодні війни Шумовський потрапив у списки «неблагонадійних». На початку лютого 1944 р. після звільнення радянськими військами Рівного від німецьких окупантів Ю. Шумовський разом з дружиною назавжди залишає Україну. Деякий час він мешкає у Польщі, а потім переїздить до Німеччини. У березні 1951 р. за дорученням Французького Інституту Чорної Африки він їде в археологічну експедицію у Судан. У 1957 р. переїздить до США. Тут Ю. Шумовський викладав у різних університетах антропологію, еволюцію людства, палеонтологію, доісторичну археологію, історію культури слов’янських народів та ін. На рівні ООН намагався захищати права української діаспори. Він постійно брав участь у міжнародних конгресах, симпозіумах у США, Канаді, Польщі, Сенегалі, Алжирі. Останні десятиліття свого життя Ю. Шумовський провів у м. Саванна (штат Джорджія). Тут він написав свої багатотомні спогади «Зруйноване гніздо, чи Історія однієї священицької родини на Волині», звідси надсилав у Державний історико-культурний заповідник м. Дубна листи, спогади, примірники своїх книг та посилки з численними археологічними експонатами.

Помер Ю. Шумовський 22 січня 2004 р. Він був дуже неординарною високоосвіченою людиною, талановитим вченим, сподвижником науки. А ще це була високоморальна, інтелігентна людина та справжній патріот України.

Література

Шумовський Ю. Дещо про наші писанки / Ю. Шумовський. – Дубно : Край, 1994. – 16 c.

Шумовський Ю. Ф. Луна далеких віків : твори / Ю. Ф. Шумовський ; упоряд. І. Нагорна. – Рівне : Лапсюк В. А., 2015. – 72 с. – (Бібліотечка Літературного музею Уласа Самчука в Рівному ; число 26).

*****

Шумовський Ю. Дубенська гімназія – в евакуації та в революції [1918 р.] / Ю. Шумовський // Над Іквою-рікою : літ.–мист.–краєзн. альм. – Дубно : Дубенська друкарня, 2007. – С. 153–155.

Шумовський Ю. Із життя чехів у Мирогощі [19–поч. 20 ст.] / Ю. Шумовський // Чехи і Дубенщина : матеріали міжнар. наук.-теорет. конф., присвяч. 60-річчю репатріації чехів на етнічну Батьківщину, 18 трав. 2008 р. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2008. – С. 17–19.

Шумовський Ю. Містечко Острожець в давнину / Ю. Шумовський // Літопис Волині : наук.-попул. зб. волинознавства. – Вінніпег : Т-во Волинь, 1971. – Ч. 10–11. – С. 41–44.

Шумовський Ю. Праісторія Волині / Ю. Шумовський // Павлюк І. Хрестоматія української легальної преси Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1917–1939, 1941–1944 рр. / І. Павлюк, М. Мартинюк. – Луцьк : Твердиня, 2005. – С. 370–372.

Література про Ю. Ф. Шумовського

Бухало Г. Професор з Мирогощі : (про Юрія Шумовського) / Г. Бухало // Дубно і світ : міжнар. ювіл. наук.-теорет. конф., присвяч. 900-річчю м. Дубна, 25-26 серп. 2000 р. / ред. В. Шевчук. – Дубно, 2000. – С. 17–18.

Дмитренко Т. Юрій Федорович Шумовський / Т. Дмитренко // Дмитренко Т. Земля Дубенська. Вічний поклик історії / Т. Дмитренко. – Рівне : Дятлик, 2015. – С. 34–39.

Доброчинська В. А. Юрій Шумовський: віхи життя та діяльності (1908–2004) / В. А. Доброчинська // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. наук. праць / голов. ред. Р. М. Постоловський. – Рівне : РДГУ, 2010. – Вип. 19. – С. 68–73.

Козак С. Б. Шумовський Юрій Федорович / С. Козак // Козак С. Б. Волинська літературна еміграція : корот. біобібліогр. довідник / С. Б. Козак. – Київ : Укр. письменник, 2012. – С. 80–81.

Пшеничний М. Наша родина не байдакувала : повість-есе минулих літ у листах і споминах : до 110-річчя від дня народж. Ю. Шумовського / М. Пшеничний. – Дубно : МП , 2018. – 48 с.

Священик, вчений, громадський діяч...: [про Ю. Ф. Шумовського] //Вісник Дубенщини. – 2004. – 19 лют. – С. 7.

Скакальська І. Родина Шумовських з Мирогощі, що на Волині / І. Скакальська // Скакальська І. Історія України в особах: волинська сторінка міжвоєнного періоду ХХ ст. / І. Скакальська. – Київ : КНТ, 2017. – С. 46–57. 

Терський С. Шумовський Юрій / С. Терський // Терський С. Історія археологічних досліджень та історичного краєзнавства Волині : монографія / С. Терський. – Львів : Нац. ун-т "Львівська політехніка", 2010. – С. 204–206.

Харчук Г. Юрій Шумовський – історик, археолог / Г. Харчук // Волинські дзвони : наук.-краєзн. альм. – Рівне : Ліста, 1997. – Вип. 2. – С. 19–20.

Новини

Журнал – бюлетень “Третій памятний щорічник шостого курсу школи підхорунжих резервістів артилерії у Володимирі“, 1931–1932 роках.

Букіністичне видання 1932 року придбав для Володимир-Волинського історичного музею імені О. М. Дверницького депутат міської ради Андрій Петрович Принда. Унікальний журнал – бюлетень “Третій памятний щорічник шостого курсу школи підхорунжих резервістів артилерії у Володимирі“,виданий польською мовою у 1931-1932 роках.

На сторінках цього раритетного щорічника розповідається про діяльність військової школи для молодших офіцерів – артилеристів у Володимирі-Волинському у передвоєнні роки. Військова школа знаходилася у ті роки на теперішній території ракетного полку (Мідянка) та частково деякий час, дислокувалася на території колишньої танкової частини. Старі цегляні казарми, приміщення штабу, залишки широкого плацу для шикувань, стадіон – манеж для вигулу коней, бруковані каменем під’їдні дороги на території вказаних частин будувалися у двадцятих роках минулого століття. Після того як у 1939 році на Західну Україну ввійшла Червона Армія видання слугувало своєрідним ,”довідником“ для енкаведистів і відповідно конфісковувалося та вилучалося з бібліотек та книгозбірень. В наші дні серія щорічників за ті роки є надзвичайно цінним виданням.

Джерело: Володимир-Волинський історичний музей

Нові надходження

2023-03-24 15:47:21

Волинська ікона: дослідження та реставрація. Вип. 22

Волинська ікона: дослідження та реставрація. Науковий збірник. Випуск 22. Матеріали ХХІІ міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 21 – 22 жовтня 2015 року. Упоряд. Т. Єлісєєва, Є. Ковальчук. – Луцьк, 2015. – 226 с., іл.

Анотація:

Науковий збірник містить матеріали ХХІІ міжнародної наукової конференції „Волинська ікона: дослідження та реставрація”, яка відбулася 21–22 жовтня 2015 року в м. Луцьку. До збірника включені доповіді та повідомлення з дослідження та реставрації іконопису, вивчення пам’яток сакрального мистецтва Волині. Видання розраховане на вчених, мистецтвознавців, музейних працівників, реставраторів, усіх, хто цікавиться мистецькою культурою України.


Зміст:

РОЗДІЛ І. ВОЛИНСЬКА ІКОНА: ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РЕСТАВРАЦІЯ

АЛЕКСАНДРОВИЧ Володимир, м. Львів
Малярство середньовічного Луцька ................................................................................................ 3

БУРКОВСЬКА Любов, м. Київ
Волинська ікона „Старозавітна Трійця” середини ХVІІ ст. з колекції Національного музею народної архітектури і побуту України ......................................... 24

КАРПЮК Людмила, м. Луцьк
Ікона „Воздвиження Чесного Хреста” з малярської спадщини „Волинського іконописця 1630 року” .............................................................................................. 30

ОТКОВИЧ Тарас, м. Львів
Творча спадщина Йова Кондзелевича і майстрів його кола у збірці Музею волинської ікони в Луцьку .................................................................................................. 35

БЕНДЮК Микола, м. Острог
Волинські ікони „Непорочне зачаття” та „Коронування Богородиці” ........................................... 46

ПУЦКО Василь, м. Калуга, Росія
Місце Волині у розвитку українського іконопису ........................................................................... 52

ПУЦКО Василь, м. Калуга, Росія
Проблеми регіональної характеристики волинського іконопису.................................................... 55

ЗІНЧУК Ольга, м. Львів
Ікона „Святий Миколай” ХVІІ ст. (?) із фондової збірки Волинського краєзнавчого музею у м. Луцьк. Дослідження та проведення консерваційних заходів ..................................................................... 60

ЛІНИНСЬКИЙ Андрій, м. Коломия
„Святі Іван Богослов та Кирило Александрійський” – консервація та реставрація ікони 1691 року з околиць Луцька ............................................................................... 65

ГОРДА-ЦИБКО Ольга, м. Львів
Волинська ікона „Святий Юрій Змієборець” XVIII століття зі збірки Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького (дослідження і реставрація) .................................... 68

АСАУЛОВА Олена, м. Київ
Хіміко-технологічне дослідження матеріалів сакральної пам’ятки XVII cт. – ікони „Святий Георгій-Змієборець” .............................................................. 73

ЄФІМЕНКО Любов, м. Київ
Виявлення прихованих зображень методом рентгенографії на прикладі ікони „Христос Боремельський” із фондового зібрання Музею волинської ікони .................................. 77

ХОДАК Ірина, м. Київ
Експедиції Данила Щербаківського: кілька зауваг до каталогу волинських ікон Національного художнього музею України .................................................................................... 79

РОЗДІЛ ІІ. ПАМ’ЯТКИ САКРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА: ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РЕСТАВРАЦІЯ

МЕЛЬНИК Віктор, м. Львів
Стінопис скельного монастиря у Бакоті ........................................................................................ 86

ШЕВЛЮГА Олександра, м. Київ
Образ „Христос на троні” в українських низьких іконостасах ...................................................... 89

ГЕЛИТОВИЧ Марія, м. Львів
Ікони „Архангел Михаїл з діяннями” у колекції Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького............................................................................................... 100

КОСІВ Роксолана, м. Львів
Твори майстра ікони „Собору Пресвятої Богородиці” останньої третини XVII cт. з Трушевичів на Старосамбірщині та його середовища ................................. 108

ФЕДОРІВ Тетяна, м. Збараж
Ікони Ісуса Христа та Богородиці у стаціонарній експозиції замкового палацу м. Збаража ........................................................................................................................116

ПРИЙМИЧ Михайло, м. Ужгород
Ікони „Майстра іконостасів з околиць Славська”. Питання локалізації та періодизації.............. 122

ЯРОШЕВИЧ Александр, г. Минск, Беларусь
Алтарный образ „Богоматери Сокальской” из коллекции Национального художественного музея Беларуси ...................................................................... 129

КАРЭЛІН Уладзімір, МЕЛЬНІКАЎ Мікалай, г. Мінск, Беларусь
Засталіся толькі на фотаздымках ................................................................................................ 130

ФЛІКОП-СВІТА Галіна, г. Мінск, Беларусь
Абраз „Ян Хрысціцель” з в. Дубянец: высвятленне паходжання незвычайнай іканаграфіі ....... 135

ШЕВЧЕНКО Наталія, м. Київ
Особливості застосування техніки „золотого лаку” в поліхромному розписі храмових пам’яток дерев’яної пластики 17-19 ст. з колекції Музею волинської ікони ............... 141

БІЛЕЦЬКА-ЗВАРИЧ Мирослава, м. Львів
Дослідження і реставрація полотна „Матір Божа” (Мадонна з немовлям) кін. XIX – поч. XX ст. авторства Франца фон Дефреггера з Державного історико-культурного заповідника м. Бережани........................................................................... 146

ПАСЬ Наталія, м. Камінь-Каширський
Збірка сакральних пам’яток Камінь-Каширського краєзнавчого музею.................................... 150

ПОДВОРНА Лілія, м. Донецьк
Сторінка з історії збірки сакрального мистецтва Донецького художнього музею: ікона „Богородиця Неопалима Купина” ........................................................................... 153

КЛИМЧУК Андрій, м. Рівне
Матір Божа Клеванська ............................................................................................................... 161

ШУЛИКА Вячеслав, г. Харьков
Иконостасы Харьковской иконостасной фабрики Фердинанда и Виктора Соммавилла ............ 163

ГУЛЬКО Геннадій, м. Луцьк
Нові знахідки на Волині міднолитих іконок та складнів .............................................................. 170

ОБУХОВИЧ Лариса, м. Луцьк
Ікони Луцького Свято-Троїцького собору..................................................................................... 176

РОЗДІЛ ІІІ. МАТЕРІАЛИ ДО ВИВЧЕННЯ САКРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

КОСТЮК Степан, м. Тернопіль
Фонд Павла Жолтовського у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї ........................ 180

КОВАЛЬЧУК Євгенія, м. Луцьк
Історіографія та джерельна база дослідження творів волинського іконопису у збірці Національного музею народної архітектури і побуту України ........................................... 182

МАЗУРИК Юрій, ГУЛЬКО Геннадій, м. Луцьк
Нові знахідки енколпіонів на Волині у 2015 році........................................................................... 189

ОСТАПЮК Олександр, м. Любомль
З історії церкви с. Ростань Шацького району .............................................................................. 193

SYGOWSKI Pawel, Lublin, Polska
Cerkiew we wsi Wiszniów koło Lubomla w XVIII w., w świetle dokumentów wizytacji dekanatu lubomelskiego unickiej diecezji chełmskiej z Archiwum Państwowego w Lublinie .................................................. 198

GIL Andrzej, Lublin, Polska
Bazyliaсska cerkiew w Poddкbcach koіo Јucka. Przyczyny i konteksty fundacji ............................. 202

БОБРИК Вітольд, м. Сєдльце, Польща
Стан Янівської колегіати у 1919 році ............................................................................................ 207

ГАНУСЕВИЧ Наталія, м. Збараж
Храм Святого Антонія – пам’ятка епохи бароко міста Збаража ............................................... 214

АВТОРИ ЗБІРНИКА................................................................................................................ 219

 

Джерело:
Волинський краєзнавчий музей 

2023-03-24 15:15:58

Волинська ікона XVI-XVIІI століть з колекції Волинського краєзнавчого музею. Каталог. Частина ІІ. Вип. 12

Волинська ікона XVI-XVIІI століть з колекції Волинського краєзнавчого музею. Каталог. Частина ІІ / Упорядник А. Вигоднік, С. Василевська. – Луцьк: Вежа-Друк, 2015. – 196 с., іл. – Серія: Колекції Волинського краєзнавчого музею. Вип. 12.

Анотація:

Каталог «Волинська ікона XVI-XVIII ст. з колекції Волинського краєзнавчого музею . Частина ІІ» – проміжний підсумок роботи дослідників, розпочатої зі створенням Музею волинської ікони, і є продовженням укладання зведеного каталогу творів волинського іконопису, які зберігаються у музеях України. Об’єктом другої частини каталогу стали волинські ікони XVIII ст. з відреставрованої частини колекції Музею волинської ікони. Сюди також увійшли п’ять ікон XVII ст., дві з них стали відкриттям останніх двох років – «Святий Миколай», «Воздвиження Чесного Хреста» (Кат. ІІ, No 1, 2), на іконі «Іоан Богослов» (Кат. ІІ, No 4) вдалося відчитати фрагмент автентичного донаторського напису з датою, а значить датувати ікону 1696 р., уточнення атрибуції дозволило віднести до XVII ст. ікону «Богородиця Одигітрія» (Кат. ІІ, No 3) та картуш «Пророки Соломон та Ісая» (Кат. ІІ, No 5). Каталог подає уточнені дані щодо сюжетів, атрибуції, авторства і приналежності до певних малярських осередків окремих ікон XVIII ст. Звичайно, викладений нижче матеріал не може вважатися вичерпним і остаточним. Необхідні для дослідження сюжетні, хронологічні, матеріально-технічні та інші вихідні дані про ікону подаються у вигляді каталожної статті з детальним описом і кольоровим фото. Надіємось, дане видання допоможе зацікавленим у вивченні волинського іконопису.

Зміст:

Святий Миколай. Початок XVII ст. ВКМ І – 801 ..................................... 5

Волинський іконописець 1630 року. Воздвиження Чесного Хреста. Перша половина XVII ст. ВКМ Ж – 315 ................................................. 7

Богородиця Одигітрія. XVII ст. ВКМ І – 90 ............................................ 9

Іоан Богослов. 1696 р. ВКМ І – 127 ....................................................... 11

Пророки Соломон та Ісая. Кінець XVII ст. ВКМ РА – 1614.................... 13

Спокуса Христа. Початок XVIII ст. ВКМ І – 110.................................... 15

Христос Вседержитель. 1715 р. ВКМ І – І66 ........................................ 17

Маляр з Михнівки. Причащання святого Онуфрія. 1717 р. ВКМ Ж – 300 ............................................................................. 19

Святий Миколай. 1718 р. ВКМ РА – 1594 ............................................... 21

Йов Кондзелевич. Святий Георгій. Початок XVIII ст. ВКМ І – 228 ............................................................... 23

Йов Кондзелевич. Юрій Змієборець. Перша половина XVIII ст. ВКМ РА – 1064 ............................................. 25

Воскресіння. Початок XVIII ст. ВКМ Ж – 321 ...................................... 27

Вознесіння. Початок XVIII ст. ВКМ Ж – 322 ......................................... 29

Богоявлення. Початок XVIII ст. ВКМ Ж – 317 ....................................... 31

Зішестя Святого Духа на апостолів. Початок XVIII ст. ВКМ Ж – 318............................................................. 33

Пророк Єзекиїль. Початок XVIII ст. ВКМ I – 753 .................................. 35

Розп’яття. Початок XVIІІ ст. ВКМ Ж – 306 ............................................ 37

Преображення. Початок XVIII ст. ВКМ І – 116 ..................................... 39

Воздвиження Чесного Хреста. Початок XVIII ст. ВКМ РА – 1473 .......................................................... 41

Свята Параскева. Початок XVIII ст. ВКМ Ж – 171................................. 43

Святий Миколай. Початок XVIII ст. ВКМ І – 91 ..................................... 45

Христос Вседержитель. Початок XVIIІ ст. ВКМ І – 135 ......................... 47

Покрова Богородиці. Перша половина XVIII ст. ВКМ І – 92 ................. 49

Юрій Змієборець. Перша половина XVIII ст. ВКМ Ж – 312.................. 51

Коронування Богородиці. Перша половина XVIII ст. ВКМ Ж – 339 ............................................... 53

Святі Антонiй i Феодосiй Печерськi. Перша половина XVIII ст. ВКМ I – 62 .................................................. 55

Святий Стефан. Перша половина XVIII ст. ВКМ І – 191 ........................ 57

Маляр з Михнівки. Юрій Змієборець. Перша половина XVIII ст. ВКМ Ж – 301 ............................................... 59

Воздвиження ЧесногоХреста. Перша половина XVIII ст. ВКМ І – 252 ................................................. 61

Святий Дмитрій. 1729 р. ВКМ І – 192 .................................................... 63

Маляр з Михнівки. Святий Миколай. 1731 р. ВКМ Ж – 295 ............................................................................. 65

Христос Вседержитель. 1733 р. ВКМ І – 611 ......................................... 67

Христос Вседержитель. 1736 р. ВКМ І – 219 ........................................ 69

Святий Миколай. 1736 р. ВКМ І – 222 ................................................... 71

Богородиця Нев’янучий Цвіт. 1736 р. ВКМ І – 225 .............................. 73

Архангел Михаїл. 1740 р. ВКМ I – 160 .................................................. 75

Старозавітня Трійця. Середина XVIII ст. ВКМ І – 167............................ 77

Слав Михальський. Свята Катерина. Середина XVIII ст. ВКМ І – 60 ............................................................... 79

Слав Михальський. Святий Миколай. Середина XVIII ст. ВКМ І – 55 ............................................................... 81

Святий Георгiй. Середина XVIII ст. ВКМ Ж – 309 ................................. 83

Апостол Іоан. Середина XVIII ст. ВКМ І – 233 ...................................... 85

Христос Виноградна Лоза. 1745 р. ВКМ І – 106 .................................... 87

Христос Виноградна Лоза. 1747 р. ВКМ І – 234 ..................................... 89

Свята Параскева. 1749 р. ВКМ І – 429 ................................................... 91

Свята Параскева. 1749 р. ВКМ І – 253 ................................................... 93

Слав Михальський.Причащання святого Онуфрiя. 1750 р. ВКМ I – 42 ................................................................................. 95

Томаш Михальський. Святі Іоаким та Анна. 1753 р. ВКМ І – 41 ................................................................................. 97

Юрій Змієборець. 1756 р. ВКМ Ж – 202 ............................................... 99

Почаївська ікона Богородиці. 1757 р. ВКМ І – 133 ............................................................................. 101

Богородиця Одигітрія. Друга половина XVIIІ ст. ВКМ І – 262 ............. 103

Томаш Михальський. Пророки Аарон і Єзекиїль. 1768 р. ВКМ І – 196 ............................................................................. 105

Томаш Михальський. Пророки Даниїл і Аввакум. 1768 р. ВКМ І – 198 ............................................................................. 107

Томаш Михальський. Пророки Єремія і Мойсей. 1768 р. ВКМ І – 199 ............................................................................. 109

Коронування Богородиці. Друга половина ХVІІІ ст. ВКМ І – 156................................................. 111

Причащання святого Онуфрія. XVIII ст. ВКМ І – 535.......................... 113

Страсті апостола Іоана. XVIII ст. ВКМ І – 108 ..................................... 115

Христос Вседержитель. XVIII ст. ВКМ Ж – 338 ................................... 117

Богородиця Одигітрія. Євангеліст Лука. ХVІІІ ст. ВКМ І – 69 ............................................................................. 119

Коронування Богородиці. Непорочне зачаття. ХVІІІ ст. ВКМ І – 227 ........................................................................... 121

Богородиця Одигітрія. XVIII ст. ВКМ І – 601 ....................................... 123

Свята Варвара. XVIII ст. ВКМ І – 413................................................... 125

Благовіщення. XVIII ст. ВКМ Ж – 314 ................................................. 127

Святий Миколай. XVIII ст. ВКМ І – 47 ................................................. 129

Богородиця Одигітрія. XVIII ст. ВКМ Ж – 303 ..................................... 131

Богородиця Одигітрія. XVIII ст. ВКМ I – 183 ....................................... 133

Святий Онуфрій. XVIII ст. ВКМ І – 457 ............................................... 135

Свята Варвара. ХVІІІ ст. ВКМ Ж – 292 ................................................ 137

Свята Параскева. ХVІІІ ст. ВКМ І – 50 ................................................. 139

Пророки Іона і Яків. XVIII ст. ВКМ РА – 1610 ..................................... 141

Пророки Ісая і Єремія. XVIII ст. ВКМ РА – 1609 ................................ 143

Христос Вседержитель. ХVІІІ ст. ВКМ І – 488 ..................................... 145

Богородиця з Немовлям. XVIIІ ст. ВКМ Ж – 340 ................................ 147

Христос Вседержитель. XVIII ст. ВКМ I – 57....................................... 149

Христос Вседержитель. XVIII ст. ВКМ Ж – 203 ................................... 151

Богородиця Одигітрія. XVIII ст. ВКМ І – 218 ..................................... 153

Христос Виноградна Лоза. XVIII ст. ВКМ РА – 1430 .......................... 155

Богородиця Одигітрія. XVIIІ ст. ВКМ І – 46 ......................................... 157

Архангел Михаїл. XVIII ст. ВКМ І – 154 .............................................. 159

Пророк Соломон. ХVІІІ ст. ВКМ І – 942 ............................................. 161

Пророк Гедеон. ХVІІІ ст. ВКМ І – 82 ................................................... 163

Богородиця Одигітрія. XVIII ст. ВКМ І – 74 ........................................ 165

Апостол Павло. ХVІІІ ст. ВКМ І – 2 ..................................................... 167

Архістратиг Михаїл. ХVІІІ ст. ВКМ І – 6 ............................................... 169

Старозавітна Трійця. XVІІІ ст. ВКМ І - 450 .......................................... 171

Покров Богородиці. XVIII ст. ВКМ 1 – 157 ............................................ 173

Святий Онуфрій. XVIII ст. ВКМ РА – 1627 .......................................... 175

Юрiй Змiєборець. XVIII ст. ВКМ I – 419 ............................................. 177

Богородиця Одигiтрiя. XVIII ст. ВКМ Ж – 186 ..................................... 179

Святий Климент. XVIII ст. ВКМ Д – 975 ............................................... 181

Святий Миколай. XVIII ст. ВКМ I –13 .................................................. 183

Богородиця Одигiтрiя. XVIII ст. ВКМ I – 65 ......................................... 185

Архістратиг Михаїл з діяннями. Кінець XVIII ст. ВКМ І – 168 ................................................................ 187

Святий Миколай. Кінець XVIII ст. ВКМ І – 456 .................................... 189

 

Джерело:
Волинський краєзнавчий музей 

2023-03-24 15:13:22

Доброчинська В. Тернистий шлях Романа Могильницького (1902–1973 рр.): маловідомі факти з життя і діяльності

Доброчинська В. Тернистий шлях Романа Могильницького (1902–1973 рр.): маловідомі факти з життя і діяльності / В. Доброчинська // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. : зб. наук. пр. / ред. Р. Постоловський. – Рівне : РДГУ. – 2016. – Вип. 28. – С. 60–68.

Анотація: У статті відтворено маловідомі сторінки біографії посмертно реабілітованого політичного і громадського діяча, представника галицької інтелігенції, лікаря Романа Могильницького. Проаналізовано його проукраїнську позицію в умовах Другої Речі Посполитої. Увагу звернуто на волинський період у його житті та багатогранну діяльність. Обґрунтовано деякі аспекти професійної медичної практики Р. Могильницького. З’ясовано його активну участь в роботі Українського лікарського товариства за відстоювання прав українських лікарів у міжвоєнний період. Окреслено перебування Р. Могильницького в еміграційному середовищі та його працю щодо збереження національної ідентичності українців за кордоном.

Джерело: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

2023-03-24 14:19:16

Минуле і сучасне Волині та Полісся. Місто Володимир-Волинський та Побужжя у світовій та українській історії. Успенський собор в історії міста Володимира-Волинського та України. Вип. 55

Минуле і сучасне Волині та Полісся. Місто Володимир-Волинський та Побужжя у світовій та українській історії. Успенський собор в історії міста Володимира-Волинського та України. Науковий збірник. Випуск 55. Матеріали 55 Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 1000-річчю пам’яті київського князя Володимира Великого та 860-й річниці початку будівництва Успенського собору, 23 жовтня 2015 року, м. Володимир-Волинський. Упоряд. А. Силюк, В. Пикалюк. – Луцьк, 2015. – 412 с., іл.

Анотація:   

У науковому збірнику вміщено статті та повідомлення учасників Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 1000-річчю пам’яті київського князя Володимира Великого та 860-й річниці початку будівництва Успенського собору, яка 23 жовтня 2015 року відбулася в м. Володимирі-Волинському. Дослідження присвячені історії та культурі Володимирщини та Прибужжя від найдавніших часів до сучасності. Розраховане на науковців, краєзнавців, музейних працівників та широке коло шанувальників минувшини.

Зміст:

Розділ І. Володимир-Волинський в сиву давнину та середньовіччя

Охріменко Григорій, кандидат історичних наук, Скляренко Наталія, кандидат мистецтвознавства, Потрапелюк Володимир, м. Луцьк, Кричевський Олександр, м. Луцьк, Вавренчук Микола, с. Кияж Рожищенський р-н
Металеві вироби доби бронзи на території Західної Волині ...................10

Охріменко Григорій, кандидат історичних наук, Маркус Ігор, Локайчук Світлана, кандидат філологічних наук, Скляренко Наталія, кандидат мистецтвознавства, м. Луцьк
Кам’яні вироби доби бронзи південного походження на Західній Волині................16

Остапюк Олександр, м. Любомль, Охріменко Григорій, кандидат історичних наук, м. Луцьк
Пам’ятки лужицької культури на Волині ..................................................25

Локайчук Світлана, кандидат філологічних наук, Скляренко Наталія, кандидат мистецтвознавства, Охріменко Григорій, кандидат історичних наук, Бубало Сергій, м. Луцьк, Бучак Володимир, с. Бубнів Володимир- Волинського р-ну
«Рогаті» прясла тшинецько-комарівської культури ................................32

Диба Юрій, доктор архітектури, м. Львів
Формування території “Руської землі” ІХ – Х ст. у контексті функціонування трансєвропейського торговельного шляху Булгар– Київ–Реґенсбурґ ...............................................................................................42

Петрунін Олексій, м. Володимир-Волинський
Життєвий шлях та маловідомі сторінки біографії князя Володимира Великого ............................................................51

Семенюк Анатолій, м. Ковель
Волинське «коріння» Володимира Великого .............................................54

Янович Богдан, м. Володимир-Волинський
Образ князя Володимира в українському фольклорі ..............................56

Вознюк Орися, м. Володимир-Волинський
Жінки князя Володимира ..............................................................................59

Вельгус Вельмір, м. Нововолинськ
Ладомир – Володимир ....................................................................................63

Вознюк Орися, м. Володимир-Волинський
Княгиня Ольга Романівна – дружина книжника і філософа ..............................................65

Панишко Сергій, кандида історичних наук, м. Луцьк
Просторовий розвиток середньовічного Володимира ..............................69

Пословська Аліна, м. Луцьк
Історіографія проблеми просторового розвитку Володимира у X–XV ст. ..........................................................................................................80

Мазурик Юрій, м. Луцьк
Коментардофотографії: «Мідянийкованийгорнець, знайденийнауроч. «Замочок» у Володимирі», опублікованої у книзі О.Цинкаловського «Стара Волинь і Волинське Полісся» (1984) ..............................................86

Дем’янюк Олександр, доктор історичних наук, м. Луцьк
Володимирська земля в період боротьби за Волинь у ІІ половині XIV – на початку XV ст. на сторінках «Історії України-Руси» М. Грушевського .............................................................................................92

Атаманенко Віктор, кандидат історичних наук, м. Острог
Описово-статистичні джерела до історії населення Володимира другої половини XVI - першої половини XVII ст. .................................................95

Штанько Оксана, кандидат історичних наук, м. Луцьк
“Місце публічне, де спокій та порядність захованими є”: ратуша в рецепції луцьких і володимирських міщан ХVI – першої половини ХVII ст. ..............................................................................................................107

Вознюк Орися, м. Володимир-Волинський
Увіковічнення душі. Поховання волинської шляхти ...............................111

Гулько Геннадій, м. Луцьк
До проблеми топоніму «Козацькі могили» на Волині ........................117

Федоришин Микола, с. Пересопниця Рівненської області
Феномен літописної Пересипниці в культурно-історичному дискурсі.......................128

Семенюк Анатолій, м. Ковель
Святий Йосафат Володимир-Волинський ..................................................137

Карліна Оксана, кандидат історичних наук, м. Луцьк
Ярмаркова торгівля у волинських містах і містечках (кінець XVIII ст. – початок 60-х років ХІХ ст.) ..........................................142

Близняк Микола, кандидат історичних наук, м. Острог
Інвентар села Уніїва 1785 р. як історичне джерело ..................................148

Боярчук Андрій, м. Луцьк
Православні парафії Володимира-Волинського наприкінці ХVIII−ХІХ ст. ............................................................................152

Петрович Валентина, кандидат історичних наук, Петрович Ігор, м. Луцьк
Історія відбудови Успенського собору в місті Володимирі .................................157

Климчук Андрій, м. Рівне
Отці єзуїти у Володимирі-Волинському .....................................................161

Надольська Валентина, кандидат історичних наук, Рябчикова Фаїна, кандидат історичних наук, м. Луцьк
Вплив політики російського царизму на традиційне життя євреїв Волинської губернії у другій половині ХІХ ст. ...........................................164

Єсюнін Сергій, кандидат історичних наук, м. Хмельницький
До історії Володимир-Волинського гарнізону у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. .............................................................................................169

Марчук Володимир, кандидат історичних наук, м. Острог
Населення Володимира-Волинського в 1897 р. ..........................................173

Надольська Валентина, кандидат історичних наук, м. Луцьк
Статистичні видання про етнічну структуру населення Володимир-Волинського повіту (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) .....................................182

Розділ ІІ. Володимир-Волинський в новітній історії України та Волині

Кушнір Віталій, c. Затурці
Залізничні маршрути В’ячеслава Липинського ........................................187

Федчук Олександр, протоієрей, м. Луцьк
Духовне життя у Володимир-Волинському повіті напередодні Першої світової війни .................................................................190

Мельник Віктор, м. Нововолинськ
Священномученик Фадей (Успенський), архієпископ Тверський, епископ Володимир-Волинський як сучасний педагог ..........................198

Скальський Віталій, кандидат історичних наук, м. Київ
Міські голови Володимира-Волинського (1915-1923 рр.) ..........................211

Яровенко Сергій, смт. Стара Вижівка
Володимирщина під час національно-визвольних змагань та Громадянської війни. 1917-1920 рр. ..............................................................218

Скальський Віталій, кандидат історичних наук, м. Київ
Могили вояків Армії УНР у Володимирі-Волинському ..........................236

Дяченко Вікторія, Юхимчук Артем, м. Луцьк
Вивчення регіональної історії Олександром Цинкаловським (на прикладі Володимирщини) .........................................................................241

Гаврилюк Олександр, кандидат історичних наук, м. Луцьк
Штрих до біографії Сергія Тимошенка -визначного українського архітектора, громадського й політичного діяча ........................................245

Каленська Алла, кандидат історичних наук, м. Хмельницький
Володимир-Волинський 90-й прикордонний загін: витоки створення 1939 - червень 1941 року .................................................................................248

Зек Богдан, м. Луцьк
Звіт командира 90-го Володимир-Волинського прикордонного загону про бойові дії на Волині у червні 1941 р. .....................................................253

Антонюк Ярослав, кандидат історичних наук, м. Київ
Самопожертва та трагедія підпільниць ОУН: Галина Січкарук ........................257

Смирнов Андрій, кандидат історичних наук, м. Острог
«Янекар’єрист, щопо трупахматерійде до своєїмети»: архіпастирська діяльність єпископа Володимир-Волинського Мануїла Тарнавського в роки німецької окупації ..............................................................................262

Каліщук Оксана, доктор історичних наук, м. Луцьк
«Віночки смерті» : ще раз до історії однієї фальшивки про волинську трагедію ............................................................................................................267

Яровенко Сергій, смт. Стара Вижівка
Маловідомий штурм Володимира-Волинського у квітні 1944 року ..............................274

Яровенко Сергій, смт. Стара Вижівка
Герой без Зірки Героя (життєвий і бойовий шлях Івана Варфоломійовича Бершадського) ..................................................................................................286

Царук Ярослав, м. Володимир-Волинський
Володимирщина. Останній військовий призов (робочі матеріали) ......................290

Філінюк Анатолій, доктор історичних наук, Клімчук Юрій, м. Кам’янець- Подільський
До питання про участь українців у Русі Опору в Італії ..............................305

Якименко Микола, м. Луцьк
Наказано було вижити ...................................................................................311

Якименко Микола, м. Луцьк
Волинь не забуває синів Ізраїля ..................................................................314

Мочкін Сергій, м. Луцьк
Сакральні пам’ятки Володимира-Волинського та Володимирщини в умовах антирелігійних кампаній другої половини 1940-х – початку 1970-х років ......................................................................................................317

Фульмес Владислав, м. Луцьк
Свято-Різдва Христового жіночий монастир у Володимирі ...................321

Романчук Галина, м. Луцьк
Майстри педагогічної ниви ...........................................................................325

Кот Наталія, м. Луцьк
Плеяда педагогічних талантів ......................................................................334

Бондаренко Геннадій, кандидат історичних наук, м. Луцьк
Володимир і Володимирська земля в сучасній історіографії (від 2000 р.) .................................................................................341

Коць Любов, м. Луцьк
Володимир-Волинський у джерельній базі державного архіву Волинської області ..........................................................................................347

Яцечко-Блаженко Тетяна, м. Луцьк
Інформація з генеалогії мешканців Володимира на сторінках польських інтернет ресурсів .........................................................................353

Бондарчук Андрій, м. Луцьк
Літературне краєзнавство, як шлях до пізнання історії ..........................358

Чибирак Світлана, кандидат історичних наук, Трофімук-Кирилова Тетяна, кандидат історичних наук, м. Луцьк
Аграрна обрядовість весняного циклу мешканців Західного Полісся......................363

Дмитренко Алла, кандидат історичних наук, Андрусик Тетяна, м. Луцьк
Художнє вирішення жіночих сорочок Волині (за фондами Волинського краєзнавчого музею) .......................................................................................365

Назарчук Надія, кандидат мистецтвознавства, м. Луцьк
Вовняні тканини Володимир-Волинщини: регіональні особливості ................................................371

Кучерява Романна, м. Володимир-Волинський
Хрест на куполі Успенського собору ............................................................375

Янович Богдан, м. Володимир-Волинський
Спогад про учителя (з життєпису Миколи Звойницького) ......................................378

Ворон Василь, м. Луцьк
«Стравінський та Україна» (1994-2014): 20 років у контексті пошуків «істини сьогоднішнього дня» і європейської тотожності ..................................380

Недзельський В’ячеслав, смт. Стара Вижівка
Пісня про місто Володимир-Волинський ...................................................389

Розділ ІІІ. Повідомлення

Мазурик Юрій, м. Луцьк, Хомич Петро, смт. Маневичі
Підводна археологічна знахідка біля с. Старосілля Маневицького району: давній човен-довбанка знайдений під крутим берегом річки Стир......................................................................................393

Мазурик Юрій, м. Луцьк
Підводна археологічна знахідка біля с. Щитинь Любешівського району: давній човен-довбанка з дна р. Турія ............................................399

Kondraciuk Piotr, Muzeum Zamojskie w Zamościu
Włodzimierz Wołyński w opracowaniach naukowych i pracach badawczych Muzeum Zamojskiego .......................................................................................402

Пасюк Ігор, Карпюк Василь, м. Луцьк
Варязький меч із Волині ................................................................................405

Список авторів ....................................................................407

 

Джерело:

Волинський краєзнавчий музей