Новини

Ziemska М. O wolynskich strzelcach w setną rocznicę powstania Związku Strzeleckiego na Wołyniu

Розділ: Нові книги

Ziemska М. O wolynskich strzelcach w setną rocznicę powstania Związku Strzeleckiego na Wołyniu / Muzeum Ziemi Lubuskiej ; Okręg 2. Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce ; red. A. Maksymowicz. – Zielona-Hura, 2021. – 483 s. : il.

 Зємська М. Про волинських стрільців у 100-річчя заснування Стрілецького Товариства на Волині / Любуський краєзнавчий музей ; 2 округ Товариства ветеранів Війська Польського в Америці ; упоряд. А. Максимович. – Зєльона-Гура, 2021. – 483 с. : іл.
Анотація: Розповідь про історію Стрілецького союзу на Волині, яка базується на архівних матеріалах, статтях із преси 1920–1930 рр., а також на писемних джерелах і спогадах, які збирали упродовж 80 років. Книжка має 484 сторінки і містить понад 200 унікальних світлин із зображеннями Волині та її жителів міжвоєнного періоду з колекції батька авторки, Тадеуша Марцінковського.

Джерело: Волинський монітор

Традиції краєзнавства: регіональний аспект (до 110-річчя Тернопільського обласного краєзнавчого музею) : Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція з міжнародною участю

Розділ: Новини

20 – 21 квітня 2023 року у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбудеться Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція з міжнародною участю «Традиції краєзнавства: регіональний аспект (до 110-річчя Тернопільського обласного краєзнавчого музею)»

Передбачається обговорення наступних тем:

1.     Історія музейної справи на Тернопільщині;

2.     Історична спадщина: сучасність та перспективи;

3.     Фондові колекції та їх збереження;

4.     Принципи побудови музейної експозиції та модернізація в контексті умов сьогодення;

5.     Експозиційна та виставкова діяльність;

6.     Сучасні форми та методи музейної діяльності: новітні технології;

7.     Музейна педагогіка у національно-патріотичному та соціально-екологічному вихованні;

8.     Інклюзія музейними засобами;

9.     Визначні постаті краєзнавства;

10.   Загальна музеологія;

11.   Археографія.

Детальніше: Тернопільський обласний краєзнавчий музей

Зустріч-дискурс на тему «Повсякденне життя волинян ХІХ–ХХ століття»

Розділ: Новини

29 березня о 14-00 у відділі краєзнавства Рівненської ОУНБ відбудеться зустріч-дискурс на тему «Повсякденне життя волинян ХІХ–ХХ століття». Гостею заходу буде Алла Українець – етнограф, музейний працівник, науковець, збирач і пропагандист нашої української минувшини.

З різними експедиціями вона об’їздила та обходила усі куточки Рівненщини і не тільки. Як результат – велика кількість публікацій у наукових збірниках, періодичних виданнях, виступи на конференціях, книга «Традиційний одяг Рівненщини». Основними напрямками наукових досліджень Алли Українець є краєзнавство Волині та Полісся, народні промисли та ремесла, народне вбрання мешканців Рівненщини.

Відвідувачі дізнаються про традиційне житло українців, народний одяг, звичаї, обряди, примисли, виховання, розваги, про буденну та святкову їжу, засоби гігієни та прання, медицину того періоду у житті волинян та багато іншого.

Чекаємо всіх за адресою:

м. Рівне, вул. Олександра Борисенка, 6

Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека, 4-й поверх

 

Юрій Шумовський – український археолог, православний священик родом з Волині : 115 років від дня народження

Розділ: Визначні події

23 березня 2023 року виповнується 115 років від дня народження Юрія Федоровича Шумовського – український археолог, священик, науковець, педагог та музейний діяч.

Народився Юрій Федорович 23 березня 1908 р. в с. Мирогоща Дубенського повіту Волинської губернії (тепер Дубенський район Рівненська область) у сім’ї священика. У 1910 році він вступив до Дубенської гімназії, пізніше навчався у Кременецькій духовній семінарії. Після її закінчення вступив до Варшавського університету на теологічний факультет. З юнацьких років Ю. Шумовський цікавився археологією. Тому паралельно навчався на археологічному факультеті університету. У 1932 р. з дипломом магістра богослов’я закінчив університет і висвятився на православного священика.

Поряд з релігійною та викладацькою діяльністю, він активно займався археологією. У 1938 р. Шумовський отримав докторат з археології, захистивши роботу на тему «Доісторичні погребальні культи на Волині». В цей період він проводить археологічні дослідження біля Мирогощі де знаходить крем’яні знаряддя праці та кераміку з Трипільської культури, відкриває поховання неолітичного періоду та пізнішої доби. Юрій Шумовський був одним із початківців археологічних досліджень на Дубенщині. Його відкриття стали справжньою сенсацією у наукових колах. Деякі із своїх знахідок він посилав до музеїв Львова, Луцька та Дубна. У 1940–1941 рр., прийнявши пропозицію від обласного наркома освіти, Шумовський працює археологом у Рівненському історико-краєзнавчому музеї. В цей період він організував лише одну солідну експедицію – в с. Острожець Млинівського району. Під час розкопок ним були знайдені курганні поховання, прикраси, кам’яні та металеві знаряддя, унікальні монети різних періодів. Особливо рідкісною та цінною була монета, виготовлена найпершими християнами. Напередодні війни Шумовський потрапив у списки «неблагонадійних». На початку лютого 1944 р. після звільнення радянськими військами Рівного від німецьких окупантів Ю. Шумовський разом з дружиною назавжди залишає Україну. Деякий час він мешкає у Польщі, а потім переїздить до Німеччини. У березні 1951 р. за дорученням Французького Інституту Чорної Африки він їде в археологічну експедицію у Судан. У 1957 р. переїздить до США. Тут Ю. Шумовський викладав у різних університетах антропологію, еволюцію людства, палеонтологію, доісторичну археологію, історію культури слов’янських народів та ін. На рівні ООН намагався захищати права української діаспори. Він постійно брав участь у міжнародних конгресах, симпозіумах у США, Канаді, Польщі, Сенегалі, Алжирі. Останні десятиліття свого життя Ю. Шумовський провів у м. Саванна (штат Джорджія). Тут він написав свої багатотомні спогади «Зруйноване гніздо, чи Історія однієї священицької родини на Волині», звідси надсилав у Державний історико-культурний заповідник м. Дубна листи, спогади, примірники своїх книг та посилки з численними археологічними експонатами.

Помер Ю. Шумовський 22 січня 2004 р. Він був дуже неординарною високоосвіченою людиною, талановитим вченим, сподвижником науки. А ще це була високоморальна, інтелігентна людина та справжній патріот України.

Література

Шумовський Ю. Дещо про наші писанки / Ю. Шумовський. – Дубно : Край, 1994. – 16 c.

Шумовський Ю. Ф. Луна далеких віків : твори / Ю. Ф. Шумовський ; упоряд. І. Нагорна. – Рівне : Лапсюк В. А., 2015. – 72 с. – (Бібліотечка Літературного музею Уласа Самчука в Рівному ; число 26).

*****

Шумовський Ю. Дубенська гімназія – в евакуації та в революції [1918 р.] / Ю. Шумовський // Над Іквою-рікою : літ.–мист.–краєзн. альм. – Дубно : Дубенська друкарня, 2007. – С. 153–155.

Шумовський Ю. Із життя чехів у Мирогощі [19–поч. 20 ст.] / Ю. Шумовський // Чехи і Дубенщина : матеріали міжнар. наук.-теорет. конф., присвяч. 60-річчю репатріації чехів на етнічну Батьківщину, 18 трав. 2008 р. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2008. – С. 17–19.

Шумовський Ю. Містечко Острожець в давнину / Ю. Шумовський // Літопис Волині : наук.-попул. зб. волинознавства. – Вінніпег : Т-во Волинь, 1971. – Ч. 10–11. – С. 41–44.

Шумовський Ю. Праісторія Волині / Ю. Шумовський // Павлюк І. Хрестоматія української легальної преси Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1917–1939, 1941–1944 рр. / І. Павлюк, М. Мартинюк. – Луцьк : Твердиня, 2005. – С. 370–372.

Література про Ю. Ф. Шумовського

Бухало Г. Професор з Мирогощі : (про Юрія Шумовського) / Г. Бухало // Дубно і світ : міжнар. ювіл. наук.-теорет. конф., присвяч. 900-річчю м. Дубна, 25-26 серп. 2000 р. / ред. В. Шевчук. – Дубно, 2000. – С. 17–18.

Дмитренко Т. Юрій Федорович Шумовський / Т. Дмитренко // Дмитренко Т. Земля Дубенська. Вічний поклик історії / Т. Дмитренко. – Рівне : Дятлик, 2015. – С. 34–39.

Доброчинська В. А. Юрій Шумовський: віхи життя та діяльності (1908–2004) / В. А. Доброчинська // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. наук. праць / голов. ред. Р. М. Постоловський. – Рівне : РДГУ, 2010. – Вип. 19. – С. 68–73.

Козак С. Б. Шумовський Юрій Федорович / С. Козак // Козак С. Б. Волинська літературна еміграція : корот. біобібліогр. довідник / С. Б. Козак. – Київ : Укр. письменник, 2012. – С. 80–81.

Пшеничний М. Наша родина не байдакувала : повість-есе минулих літ у листах і споминах : до 110-річчя від дня народж. Ю. Шумовського / М. Пшеничний. – Дубно : МП , 2018. – 48 с.

Священик, вчений, громадський діяч...: [про Ю. Ф. Шумовського] //Вісник Дубенщини. – 2004. – 19 лют. – С. 7.

Скакальська І. Родина Шумовських з Мирогощі, що на Волині / І. Скакальська // Скакальська І. Історія України в особах: волинська сторінка міжвоєнного періоду ХХ ст. / І. Скакальська. – Київ : КНТ, 2017. – С. 46–57. 

Терський С. Шумовський Юрій / С. Терський // Терський С. Історія археологічних досліджень та історичного краєзнавства Волині : монографія / С. Терський. – Львів : Нац. ун-т "Львівська політехніка", 2010. – С. 204–206.

Харчук Г. Юрій Шумовський – історик, археолог / Г. Харчук // Волинські дзвони : наук.-краєзн. альм. – Рівне : Ліста, 1997. – Вип. 2. – С. 19–20.

Мистецька перлина: як театр Зафрана збирав у Рівному світових зірок XX століття

Розділ: Новини

Ексклюзивні факти про цю знакову будівлю зібрала рівненська краєзнавиця та журналістка Світлана Калько й поділилася ними з аудиторією на «РетроФотоПосиденьках» в Музеї фотографії Олександра Харвата.

Театр Зафрана – унікальна сторінка в історії Рівного. Побудований 1908 року коммерсантом Лейбою Зафраном, він 36 років був осередком культурного життя міста. На його сцені виступали найвідоміші актори, танцівники й виконавці того часу. Приміщення театру Зафрана використовували не лише для драматичних вистав, а й для танцювальних вечірок, балів-маскарадів, творчих імпрез, бенефісів різних акторів та політичних зібрань. У середині XX століття до цього переліку увійшов ще й перегляд кінофільмів.

Джерело: Район.Історія

Втрачені святині Рівного

Розділ: Новини

Православні духовні святині Рівного мають не лише унікальну історію, а й сакральні реліквії.

Найдавніша культова споруда Рівного – Свято-Успенська церква – має неповторну ауру, яка складалася віками. Чи не тому шлюбні пари все частіше воліють ставати під вінець саме в цій церкві, зведеній майже три століття тому. Водночас, унікальний храм потроху втрачає свій первозданний вигляд.

Про втрачені святині Рівного, збудовані людьми, і нищені людьми, будемо розмовляти з рівненською дослідницею, краєзнавицею Світланою Калько 21 березня о 14 год.

Запрошуємо усіх, хто любить та цікавиться істоією рідного міста!

Джерело: Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека