Дослідники Великої Волині


Близняк Микола Богданович

Близняк Микола Богданович – історик, кандидат історичних наук, доцент

Народився Микола Богданович 1979 р. в м. Острог Рівненської області. У 1996 р. закінчив Острозьку середню школу № 5. У продовж 1996–2002 рр. навчався в Національному університеті «Острозька академія» за спеціальністю «Історія», здобув кваліфікацію магістра історії. Магістерська робота присвячена волинському краєзнавцю та музейнику Григорію Равчуку (1895–1986) виконана під керівництвом відомого українського історика та джерелознавця проф. Миколи Ковальського. У 2006 р. у спеціалізованій вченій раді Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара захистив дисертацію на здобуття наукового  ступеня кандидата історичних наук по спеціальності 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни, тема дисертації: «Вадим Архипович Дядиченко (1909–1973) – історик України». З 12 січня 2012 р. доцент кафедри історії ім. проф. М. П. Ковальського Національного університету "Острозька Академія", а з вересня 2020 р. – завідувач кафедри історії ім. проф. М.П. Ковальського. У цей же час є керівником Центру досліджень історії Волині, що діє при кафедрі. Член Рівненської обласної організації Національної спілки краєзнавців України (2001). Входить до складу редакційної колегії наукового фахового журналу з історичних на «Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Історичні науки».

Основні напрямки наукових досліджень:

* соціально-економічна історія міст Волинського воєводства у XVIII ст.;

* краєзнавчий рух на теренах історичної Волині;

* освітній простір Волині в історичному розрізі.

Список основних опублікованих праць

1997

Близняк М. Острозький культурно-освітній осередок XVI–XVII ст. в працях Івана Огієнка / М. Близняк // Життя і слово [Острог]. – 1997. – 6 серп. – С. 4.

2000

Близняк М. Григорій Равчук / М. Близняк // Острозькі просвітники XVI–ХХ ст. – Острог, 2000. – С. 209–221.

Близняк М. Дерманська друкарня початку XVII ст. у висвітленні Івана Огієнка / М. Близняк // Студентські наукові записки. – Острог, 2000. – С. 19–20.

Близняк М. Життя і наукова діяльність Григорія Романовича Равчука (1895–1986) / М. Близняк // Наукові записки Національного університету «Острозька Академія» : зб. наук. пр. – Острог, 2000. – С. 142–150. – (Серія «Історичні науки» ; вип. 1)

Близняк М. Нове місто: ХІХ століття / М. Близняк // Життя і слово [Острог]. – 2000. – 26 квіт. – С. 3.

****

Błyzniak M. Nowe Miasto w środku i drugiej połowie XIX stulecia / M. Błyzniak // Ostróg. Biuletyn: kolo przyjacół Ostroga nad Horyniem. – 2000. – №35/36. – S.

14–17.

2001

Ковальський М. Слово про Івана Маєвського [1924–2000] / М. Ковальський, М. Близняк // Вільне слово [Рівне]. – 2001. – 12 січ. – С. 4.

Ковальський М. Штрихи до життєпису лікаря і письменника Івана Маєвського (1924–2000) / М. Ковальський, М. Близняк // Сім днів [Рівне]. – 2001. – 20 квіт. – С. 4.

2002

Близняк М. Метрична книга Острозького новоміського Свято-Воскресенського храму як джерело з історії Острога / М. Близняк // Записки Наукового товариства ім. О. Оглоблина. – Острог, 2002. – Т. 1. – С.5–8.

2003

Близняк М. Дослідник життя народу, його історії : [про М. Костомарова] / М. Близняк // Сім днів [Рівне]. – 2003. – 31 жовт. – С. 18.

2006

Близняк М. Острозький музейник, краєзнавець, етнолог Григорій Равчук / М. Близняк // Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в м. Острозі і на Волині : наук. зб. – Острог, 2006. – Вип. 1. – С. 38–50.

2007

Близняк М. Острог в кінці XVIII cт. за матеріалами «Опису Острозького повіту Волинської губернії» 1798 р. / М. Близняк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : зб. наук. пр. – Острог, 2007. – С. 68–75. – (Серія «Історичні науки» ; вип. 8)

2008

Близняк М. Освітяни Острожчини в науковому доробку М. П. Ковальського / М. Близняк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : зб. наук. пр. / Укр. іст. т-во ; ред. І. Д. Пасічник. – Острог, 2008. – С. 74–80. – (Серія «Історичні науки» ; вип. 12)

Близняк М. Торгові лавки Острога [Рівненської області] кінця XVIII–середини ХІХ ст. / М. Близняк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : зб. наук. пр. / Нац. ун-т «Острозька академія». – Острог : Вид-во Нац. у-ту «Острозька академія», 2008. – С. 68–83. – (Серія «Історичні науки» ; вип. 10)

2009

Близняк М. Місто Острог [Рівненської області] наприкінці XVIII – на початку ХІХ ст. / М. Близняк // Студії і матеріали з історії Волині. 2009 : зб. наук. пр. / Кременецько-Почаївський державнив історико-архітектурний заповідник. – Кременець : Кременецько-Почаївський історико-архітектурний заповідник, 2009. – С. 226–232.

2010

Берковський В. Г. Острог / В. Г. Берковський, М. Б. Близняк // Енциклопедія історії України : у Т. 10. – Київ : Наук. думка, 2010. – Т. 7 : Мл–О. – С. 681–683.

Близняк М. Б. Історія Острозької академії XVI–XVII cт.: навч. посіб. / за ред. В. Яремчука. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2010. – 60 с.

Близняк М. Метрична книга острозького новоміського Свято-Воскресенського храму як джерело з історії Острога XVIII століття / М. Близняк // Актуальні питання культорології : альм. наук. т-ва «Афіна» каф. культорології. – Рівне : О. Зень, 2010. – Вип. 9. – С. 14–17.

2011

Близняк М. Василь-Костянтин Острозький – останній великий православний сенатор Речі Посполитої (1526–1608) / М. Близняк // Замкова гора [Острог]. – 2011. – 19 берез. – С. 11.

Близняк М. Історичне краєзнавство : навч. посіб. / М. Близняк. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2011. – 236 с. : іл.

Близняк М. Соціально-економічний розвиток Бельмажа в кінці XVIII–середини ХІХ ст. / М. Близняк // Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині : наук. зб. / упоряд. М. П. Манько. – Острог : Свинарчук Р. В., 2011. – Вип. 3. – С. 389–392.

Близняк М. Соціально-економічний розвиток містечок на півдні Острозького повіту в кінці XVIII ст. / М. Близняк // Історичні студії Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – Вип. 5. – С. 4–9.

Близняк М. Соціально-економічний розвиток містечок на півночі Острозького повіту в кінці 18 ст. / М. Близняк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : зб. наук. пр. / ред. І. Д. Пасічник. – Острог, 2011. – С. 80–95. – (Серія «Історичні науки» ; вип. 17)

2012

Близняк М. Містечко Корниця в останній чверті XVIII ст. / М. Близняк // Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції «Хмельниччина в контексті історії України». – Хмельницький, 2012. – С. 177–181.

Близняк М. Проблеми Острогіани / М. Близняк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : зб. наук. пр. – Острог, 2012. – С. 469–470. – (Серія «Історичні науки» ; вип. 19)

Близняк М. Фундаментальне дослідження «Острозька академія XVI–XVII ст.» / М. Близняк, В. Трофимович // Рівненський репортер. – 2012. – 8 лют. – С. 15.

Трофимович В. Кафедра історії імені Миколи Ковальського: становлення і поступ / В. Трофимович, М. Близняк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : зб. наук. пр. / Нац. ун-т «Острозька академія» ; ред. І. Д. Пасічник. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2012. – С. 99–112. – (Серія «Історичні науки» ; вип. 19)

Трофимович В. Фундаментальне дослідження «Острозька академія XVI–XVII ст.» / В. Трофимович, М. Близняк // Життя і слово [Острог]. – 2012. – 4 лют. – С. 4.

2013

Близняк М. Волинське село в останній чверті ХVІІІ ст. (Кащенці за інвентарем 1785 року) / М. Близняк // Старий Луцьк : матеріали наук. конф. «Любартівські читання» м. Луцьк, 22–23 трав. 2013 р. : наук.-інформ. зб. – Луцьк : Волинські старожитності, 2013. – С. 276–285.

Близняк М. «Славетні та вільні» в містах Волині наприкінці XVIII ст. (на прикладі міста Ляхівці) / М. Близняк // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Ковель і Ковельщина в історії України та Волині : матеріали 50 Всеукр. наук. істор.-конф. присвяченої 22-й річниці Незалежності України і 495-річчю надання Ковелю Магдебурзького права. м. Ковель, 12–13 груд. 2013 р. : наук. зб. / упоряд. А. Силюк. – Ковель : Ковельська міська друкарня, 2013. – Вип. 50. – С. 397–399.

Близняк М. Реєстр челяді та пасічників Почаївського монастиря середини 18 ст. як історичне джерело / М. Близняк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : зб. наук. пр. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2013. – С. 138–139. – (Серія «Історичні науки» ; вип. 20)

2014

Близняк М. Військові походи Петра Конашевича-Сагайдачного / М. Близняк // Нариси воєнно-політичної історії України : навч. посіб. / Нац. ун-т «Остроз. акад.». – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2014. – С. 78–85.

Близняк М. Єврейська громада міста Ляхівці у другій половині XVIII ст. / М. Близняк // Минуле і сучасне Волині та Полісся. З історії національних меншин на Волині : матеріали Міжнародної наукової історико-краєзнавчої конференції «Минуле і сучасне єврейської громади на Волині», 20–21 серп. 2013 р., смт. Маневичі та Міжнародної наукової конференції «Польська культура в контексті волинського тексту», 3–4 квіт. 2014 р., м. Луцьк : наук. зб. – Луцьк, 2014. – С. 14–19.

Близняк М. «Награждая военные подвиги»: володіння російського генерала Івана Ферзена в Острозькому повіті наприкінці XVIII століття / М. Близняк // Вісник Нетішинського краєзнавчого музею : наук. зб. / за ред. О. Кононюк, Т. Вихованця. – Нетішин, 2014. – Вип. 5. – С. 80–85.

Близняк М. Римо-католики Острога у середині та другій половині ХІХ століття (за матеріалами сповідальних роcписів Держархіву Рівненської області) / М. Близняк // Славутчина та Правобережна Україна в історії України : зб. статей за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції 18–19 верес. 2014 р., м. Славута / ред. В. Г. Берковського, В. Б. Сидора та ін. – Київ ; Хмельницький : Поліграфіст-2, 2014. – С. 229–239.

Близняк М. Спогади професора Миколи Павловича Ковальського «Про тих, кого пам'ятаю і шаную (роздуми про коло особистостей, з якими доводилось зустрічатись і співпрацювати) / М. Близняк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : зб. наук. пр. / ред. І. Д. Пасічник. – Острог, 2014. – С. 25–49. – (Серія «Історичні науки» ; вип. 22)

Близняк М. Фільварок та селяни на Волині у другій половині XVIII ст. (на прикладі фільварку у селі Попівці) / М. Близняк // Старий Луцьк : матеріали 10 ювілейної наукової конференції «Любартівські читання», присвяченої 585-й річниці з’їзду європейських монархів у Луцьку, м. Луцьк, 22–23 трав. 2014 р. – Луцьк : Терези, 2014. – Вип. 10. – С. 78–91.

2015

Близняк М. Військові дії на Волині під час Російсько-польської війни 1792 р. / М. Близняк // Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ : зб. тез доп. Міжнародної науково-технічної конф. м. Львів, 14–15 трав. 2015 р. – Львів : АСВ, 2015. – С. 281–282.

Близняк М. Інвентар міських волок Дубенського Спасо-Преображенського чоловічого монастиря 1755 р. / М. Близняк // Острозька давнина : наук. зб. – Острог : Вид-во НУОА, 2015. – Вип. 4. – С. 177–192.

Близняк М. Інвентар села Уніїва 1785 р. як історичне джерело / М. Близняк // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Місто Володимир-Волинський та Побужжя у світовій та українській історії. Успенський собор в історії міста Володимира-Волинського та України : наук. зб. : матеріали 54 Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конф., присвяч. 1000-річчю пам’яті київського князя Володимира Великого та 860-й річниці початку будівництва Успенського собору, 23 жовт. 2015 р., м. Володимир-Волинський. – Луцьк, 2015. – Вип. 54. – С. 148–151.

Близняк М. Містечко Ляхівці наприкінці XVIII ст. / М. Близняк // Студії і матеріали з історії Волині. 2013 / Кремен.-Почаїв. держ. іст.-архітектур. заповідник, Нац. акад. наук України, Ін-т іст. України. – Кременець : Кремен.-Почаїв. держ. іст.-архітектур. заповідник, 2015. – С. 74–98.

2016

Близняк М. Візитація Параскево-П’ятницької церкви в Острозі 1786 р. / М. Близняк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : зб. наук. пр. / ред. І. Д. Пасічник. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2016. – С. 6–14. – (Серія «Історичні науки» ; вип. 25)

Близняк М. Інвентар Бельмажа 1728 р. / М. Близняк // Другі Всеукраїнські краєзнавчі читання, присвячені пам’яті Григорія Гуртового : наук. зб. : матеріали Других Всеукраїнських краєзнавчих читань, присвячених пам’яті Григорія Гуртового, смт. Торчин, 29 верес. 2016 р. / упоряд. А. Силюк, О. Мельник. – Луцьк, 2016. – С. 83–87.

Близняк М. Пожежі та пожежна безпека в Острозі у другій половині ХІХ століття / М. Близняк // Острозький краєзнавчий збірник : ювілейне видання до 100-річчя відкриття музею в Острозі. 1916 – 11(24) серп. – 2016 / М. Манько, М. Данилюк, С. Позіховська. – Острог, 2016. – С. 227–236.

Близняк М. Професор Микола Ковальський та закордонні українці / М. Близняк // Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доп. міжнар. наук. конф., 27–28 верес. 2016 р., м. Острог / Нац. ун-т «Острозька акад.». – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2016. – С. 198–199.

Близняк М. Соціално-економічні аспекти поступу міст Волині у наукових дослідах М. Грушевського / М. Близняк // Міжнародна наукова конференція до 150-річчя М. С. Грушевського : тези доп., 17 верес. 2016 р., м. Острог / Нац. ун-т «Острозька акад.», Укр. іст. т-во. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2016. – С. 146–148.

2017

Близняк М. Інвентар Межиріча (Острозького) 1728 року / М. Близняк // Вісник Нетішинського краєзнавчого музею : до 30-річчя пуску першого енергоблока Хмельницької АЕС / ред. О. Кононюк, Т. Вихованця. – Нетішин, 2017. – Вип. 6. – С. 117–127.

Близняк М. Інвентар міста Острога 1728 року / М. Близняк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : зб. наук. пр. / Нац. ун-т «Острозька академія» ; ред. І. Д. Пасічник. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2017. – С. 5–24. – (Серія «Історичні науки» ; вип. 26)

Близняк М. Листування Миколи Ковальського та Івана Пащука (1992–2004 рр.) / М. Близняк, В. Марчук // Острозький краєзнавчий збірник / Держ. іст.-культур. заповідник м. Острога ; Остроз. наук.-краєзнав. т-во «Спадщина» ім. князів Острозьких. – Острог, 2017. – Вип. 9. – С. 115–137.

Близняк М. Тестамент з острозьких міських книг шляхтича Яна Славенського 1687 р. / М. Близняк // Старий Луцьк : наук.-інформ. зб. ЛДІКЗ. – Луцьк, 2017. – Вип. 13. – С. 208–212.

2018

Близняк М. Б. Городяни Волині ХVІІІ ст.: національний склад та конфесійні характеристики / М. Б. Близняк // Збірка матеріалів ІІІ Всеукраїнської наук.-практичної конф. «Урбаністичні студії: сучасний стан та перспективи розвитку» (м. Дніпро, 25 квіт. 2018 р.) / В. В. Кривошеїн. – Дніпро, 2018. – C. 139–143.

Близняк М. Інвентар міста Межиріча і села Бельмажа 1698 року / М. Близняк // Острозький краєзнавчий збірник / Держ. іст.-культур. заповідник м. Острога ; Остроз. наук.-краєзнав. т-во «Спадщина» ім. князів Острозьких. – Острог, 2018. – Вип. 10 . – С. 33–42.

Близняк М. Інвентар міста Острога 1724 року / М. Близняк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : зб. наук. пр. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2018. – С. 187–206. – (Серія «Історичні науки» ; вип. 27)

Близняк М. Мізоч наприкінці XVIII століття / М. Близняк // Дерманська та Мізоцька земля в українському та загальноєвропейському вимірі : наук. зб. : матеріали Всеукраїнської історико-краєзнавчої конф., 3 черв. 2018 р., с. Дермань Друга. – Дермань Друга, 2018. – С. 60–62.

2019

Берковський В. Джерела до історії Православної церкви Волині на початку ХІХ ст. (на прикладі храмів Заславщини) / В. Берковський, М. Близняк // Православна церква в українському державотворенні : зб. статей та матеріалів на пошану Його Святості, Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета / Я. Антоняк, В. Берковський, В. Омельчук. – Київ : Прометей, 2019. – C. 178–190. – (Наук. серія «Світові традиції державного управління» ; вип. 7)

Близняк М. «Виховувався я в учительській сім’ї і з учительською працею пов’язане все моє життя». Про освітян та освітній простір Острога у XVI–ХХ ст. / М. Близняк // Ковальський М. Етюди з історії Острога: нариси про освітян ХХ ст. / М. Ковальський / упоряд. М. Б. Близняк. – Житомир : О. О. Євенок, 2019. – С. 6–28.

Близняк М. Б. Повинності міщан Нового Острополя у середині XVIII ст. / М. Б. Близняк // Старокостянтинівщина та національно-визвольні змагання : наук. зб. за підсумками Всеукраїнської наук.-практ. конф. м. Старокостнтинів, 7–8 черв. 2019 р. / редкол.: Л. В. Баженов, О. М. Завальнюк, В. Г. Байдич та ін. – Старокостянтинів, 2019. – С. 246–253.

Близняк М. Інвентар сіл Хорова та Розважа 1699 року / М. Близняк // Острозький краєзнавчий збірник / Держ. іст.-культур. заповідник м. Острога, Остроз. наук.-краєзнав. т-во «Спадщина» ім. князів Острозьких . – Острог : Свинарчук Р. В., 2019. – Вип. 11. – С. 70–76.

Близняк М. Кафедра історії ім. проф. М. Ковальського / М. Близняк, А. Атаманенко, В. Трофимовичем // Острозька академія: історія та сучасність культурно-освітнього осередку : енциклоп. вид. / ред. І. Пасічника, П. Кралюка, Д. Шевчука та ін. – Вид. 3-тє, доповн. і переробл. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2019. – С. 654–657.

Близняк М. «Як і Ярослав Дмитрович, я був студентом історичного факультету Львівського державного університету ім. І. Франка …» : листи Ярослава Ісаєвича (1936–2010) до Миколи Ковальського (1929–2006) / М. Близняк, І. Ковальською-Павелко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : зб. наук. пр. – Острог, 2019. – С. 116–130. – (Серія «Історичні науки» ; вип. 28)

Близняк М. Б. Регламентація економічної діяльності єврейської громади на Волині у середині XVIII століття (епізод 1759 р. з міської метрики Любара) / М. Б. Близняк // Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. – Дніпро, 2019. – Т. 2 (27) , вип. 1. – C. 70–83.

2020

Близняк М. Заходи протипожежної безпеки у містах Волині у 18 ст. (на прикладі міста Дубна) / М. Близняк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : зб. наук. пр. / ред. І. Д. Пасічник. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2020. – С. 5–14. – (Серія «Історичні науки» ; вип. 30)

2021

Близняк М. Місто Шумськ у комплексі волинських маєтків князів Радзивілів другої половини 18 ст. / М. Близняк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : зб. наук. пр. / ред. В. В. Трофимович. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2021. – С. 62–75. – (Серія «Історичні науки» ; вип. 32)

Близняк М. Сповідний розпис Дерманя 1799 р. / М. Близняк // Дермань і Мізоч в історії та культурі Волині / ред. А. Жив'юк. – Рівне, 2021. – Вип. 2. – С. 36–49.

Близняк М. Волинь у другій половині 17–18 ст. / М. Близняк // Наш край: історія Волині від найдавніших часів до другої половини ХХ століття : навч. посіб. / ред. В. Марчук . – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2021. – С. 148–190.

2022

Близняк М. «Його королівської милості» місто Луцьк наприкінці 1780-х років / М. Близняк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : зб. наук. пр. / Нац. ун-т «Острозька академія». – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2022. – С. 55–75. – (Серія «Історичні науки» ; вип. 33)

Близняк М. Місто Лабунь за інвентарем 1788 року / М. Близняк // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. Т. 37 : до 75-річчя від дня народження професора Валерія Степанкова. – Кам'янець-Подільський, 2022. – С. 49–60.

****

Blyzniak М. The lessons of Hetman Sahaidachny’s 1617-1618 war with Moscow / М. Blyzniak // The Ukrainian Weekly. – 2022. – Vol. 90 (№ 18). – Р. 6–12.

2023

Близняк М. Місто Новий Остропіль у середині 18 століття / М. Близняк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : зб. наук. пр. / Нац. ун-т «Острозька академія». – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2023. – С. 13–26. – (Серія «Історичні науки» ; вип. 34)

 

 

2024-02-12