Читальна зала


Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Вип 3

Розділ: Наукові збірники , Музейна справа , Історія, історичні науки , Археологія , Край в цілому, міста, села та райони краю

Мова документу: українська

Рік видання: 2011

Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині : наук. зб. Вип. 3 / упоряд. М. П. Манько. – Острог : Свинарчук Р. В., 2011. – 528 с.

Анотація: До збірника увійшли матеріали Третьої наукової конференції “Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині” та її секції «Волинська книга: історія дослідження та колекціонування», яка відбулася 2 червня 2011 року з нагоди 95-ї річниці історичного музею та 30-річчя історико-культурного заповідника в м. Острозі Рівненської області за участю дослідників, які представляли всі п’ять сучасних областей на території історичної Волині та м. Київ. У збірнику розкривається історія та сьогодення музейництва та пам’яткоохоронної справи на Волині. Досліджуються постаті краєзнавців і музейників Волинського краю. Висвітлюється історія руйнування пам’яток археології на території Острозького району Рівненської області, а також проводиться аналіз по збереженню пам’яток культури та архітектури.

Зміст

Кінд-Войтюк Н. Організація музейної та пам’яткоохоронної роботи на Західній Волині у 1920-х і 1930-х рр.: джерела з вивчення. – С. 3. 

Рябчикова Ф. Питання відкриття нових музейних закладів у науковій спадщині В. Кравченка. – С. 9.

Вихованець В. Володимир Юхимович Татаркін – краєзнавець, бібліограф Волині (в документах, наукових виданнях пресі і серцях). – С. 19.

Вихованець В. Такий відомий усім М. І. Середа. – С. 28.

Романчук О. Життєвий шлях Ф. Г. Антонюка. – С. 47.

Ланшина Л. Йозеф Панек – дослідник рослинного світу Волині. – С. 51.

Кальченко Ю., Надольська В. Розвиток музейної справи у Волинській області (1991-2010 рр.). – С. 55.

Лукашук О. Краєзнавство на Шепетівщині. – С. 61.

Голдованська О., Надольська В. Досвід роботи Волинського краєзнавчого музею з дитячою аудиторією. – С. 68.

Янович Б. Організація тематичних виставок і культурно-масових заходів як один із напрямків просвітницької діяльності Володимир-Волинського державного історичного музею. – С. 72.

Тунцева З. Колекція рушників з фондових збірок міського краєзнавчого музею м. Нетішина. – С. 77.

Дмитренко А., Боровицька Т. Художні особливості сорочок зі збірки Музею етнографії Волині та Полісся: розміщення орнаментальних композицій. – С. 81.

Іванець О. Острогіана у значках (на матеріалах колекцій з ДІКЗ м. Острога та міського краєзнавчого музею м. Нетішина). – С. 87.

Дмитренко А., Червінський М. Типологія народної кераміки зі збірки Музею етнографії Волині та Полісся. – С. 91.

Чибирак С., Шевчик О. Традиційні знаряддя праці та предмети побуту з дерева у збірці Музею етнографії Волині та Полісся при Волинському національному університеті ім. Лесі Українки. – С. 98.

******

Прищепа Б., Бондарчук О. Археологічні дослідження міської забудови доби князів Острозьких на проспекті Незалежності, № 3 в Острозі. – С. 104.

Чекурков В. Садиба коваля доби князів Острозьких на Новому місті в Острозі за результатами досліджень 2005 року. – С. 114.

Данилейко В. Історія досліджень археологічних пам’яток Збаразького району Тернопільщини. – С. 122.

Охріменко Г., Каліщук О. Археологічні відкриття Яна Юзефа Фітцке на Волині. – С. 135.

Бардецький А. Нові дані про руйнування пам’яток археології на території Острозького району Рівненської області за результатами розвідкових досліджень у 2010 році. – С. 142.

Ткач В. Неолітичне поселення Нараїв-Бродки на Дубенщині. – С. 152.

Златогорський О. Нові археологічні дані про монастир с. Мала Осниця. – С. 156.

Вихованець Т. «Генеральное описание волынской губернии (нач. ХІХ века)», як джерело з історичної топографії Острога кін. XVIII – поч. ХІХ ст.. – С. 160.

Гаврилюк О. Реставрація пам’яток архітектури у міжвоєнній Польщі: теоретичні засади й практичне втілення. – С. 166.

Михайлишин О. Архітектурна спадщина Острога і Острожчини як об’єкт пам’яткоохорони в міжвоєнну добу. – С. 170.

Бенедюк П. Графічна реконструкція синагоги в м. Острог та концепція першочергових анти-аварійних реставраційних робіт. – С. 181.

Бондарчук В. Історія приміщення студентсько-викладацького храму преп. Федора Острозького. – С. 194.

Манько М. Нарис історії церкви святого Іоанна Богослова села Новомалин. – С. 201.

Климчук А.-А. Некрополі Острога. – С. 223.

Петрович В. Успенський собор міста Володимира: питання відновлення та реставрації. – С. 230.

Семенюк Л. Михайлівська церква на Поповому Горбу – свідок Берестецької битви. – С. 235.

Підставка Р. Збараж і Новий Збараж-Ожигівці Кременецького повіту Волинського воєводства: до питання локалізації та історії. – С. 240.

Яцечко-Блаженко Т. Пам’ятки історії села Білогородка Ізяславського району Хмельницької області. – С. 249.

*****

Бендюк М. Корона князів Острозьких. – С. 252.

Бурковська Л. Волинська ікона “Георгій Змієборець” середини ХVІІ ст.: джерела іконографічної традиції та особливості стилю. – С. 254.

Козачук Т. Живописна збірка Новомалинського замку ХІХ ст.. – С. 261.

Школьна О. Соціокультурна антропологія Прота Потоцького і його натхненна «фарфорова» ентелехія в світлі ідей масонства. – С. 266.

Бендюк Н. Аналіз з історії дослідження писанкарства південної Волині та Острожчини зокрема. – С. 306.

Августюк О. Символіко-алегорична палітра творів іконописного мистецтва збірки художника-реставратора М. М. Бендюка. – С. 314.

Макавецька О. Портрет у творчості Лідії Іванівни Спаської. – С. 321.

Муравська С., Бендюк М. Специфіка використання туристичного потенціалу малих історичних міст України (на прикладі м. Остріг Рівненської області). – С. 327.

Ревіна Л. Туристичні ресурси Шепетівського краю. – С. 337.

Кононець П. Туристичні маршрути Костопільщини. – С. 349

******

Візнюк В. Острозькі – одні з найвидатніших представників української княжої еліти литовсько-польської доби. – С. 357.

Кралюк П. Парадокси українсько-польських культурних стосунків: образи князів Вишневецьких у польській та українській літературі. – С. 362.

Собко І. Чуднів у ХVІ–ХVІІ століттях. – С. 371.

Борилюк Д. Розвиток торгівлі в маєтках кн. Острозьких у Південно-Східній Волині. – С. 376.

Бирук М. Населення Острога в кінці XVII ст.. – С. 382.

Близняк М. Соціально-економічний розвиток Бельмажа в кінці XVIII – середині ХІХ ст.. – С. 389 

Жуковська Л. Здобутки Кирило-Мефодіївського братства в Острозі за перший рік свого існування. – С. 393.

Журик С. З глибин памя’ті (зі спогадів В. М. Вальдмана). – С. 398.

Руй О. Острог в роки окупації. – С. 405.

Широка О. Репресії проти священнослужителів на теренах Волині та Поділля у 1944-х – на початку 1950-х років. – С. 409.

Бендюк М. Історія Народного Руху України на Острожчині. – С. 416.

Шикірява Л. Життя родини Шикірявих в Острозі починається з кінця ХІХ ст.. – С. 428.

Глушман І. Вольф Мессінг в Острозі. – С. 432.

Секція «Волинська книга: історія, дослідження, колекціонування»

Балій Г. Шевченкіана у філокартичній збірці міського краєзнавчого музею м. Нетішина. – С. 436.

Бондар Н. Острозькі оправи кириличних стародруків. – С. 440.

Годжал С. Греки в культурно-освітньому осередку Острога. – С. 448.

Гончар О. Федір Булгаков про книгодрукування на Волині. – С. 452.

Ковальчук Г. Книги місцевих авторів в книгозбірні Острозької центральної районної бібліотеки. – С. 455.

Матицин О. Львівський “Псалтир” 1791 року як приклад впливу друкарської спадщини Івана Федорова (Федоровича) на львівське книгодрукування. – С. 462.

Міцинська Т. Острозька академія і просвітителі роду Смотрицьких. – С. 467.

Николаенко Г. Уникальная коллекция миниатюрных книг В. А. Разумова, ее редкие и рукописные издания. – С. 475.

Позіховська С. Російські стародруки в збірці Музею книги та друкарства Державного історико-культурного заповідника м. Острога. – С. 483.

Трембіцький А. Історія волинських друкарень і стародруків на сторінках часопису «Свобода» (Нью-Йорк). – С. 490.

Ціборовська-Римарович І. Стародруки з книгозбірень католицьких монастирів Волині XVI-XVIII ст. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – С. 502.

Пащук І. Рівненська земляна життєвих і творчих перехрестях Олеся Гончара (1918-1995). – С. 509.

Шпічак Л. «Ми прагнемо словом освятити душі» (до питання про історію Острозької центральної районної бібліотеки). – С. 514.

Додаток. Відзнака Державного історико-культурного заповідника м. Острога. – С. 518.

Відомості про авторів. – С. 521.

Джерело: Державний історико-культурний заповідник міста Острога

2023-04-03
Переглянути документ