Читальна зала


Студії і матеріали з історії Волині. 2009

Розділ: Демографія , Історія, історичні науки , Археологія , Освіта та наукове життя краю

Мова документу: українська

Рік видання: 2009

Студії і матеріали з історії Волині. 2009 / ред. випуску В. Собчук. – Кременець : Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник, 2009. – 394 с. : іл.

Анотація: У статтях збірника, переважна більшість яких написана авторами на основі доповідей, прочитаних на науковій конференції «Міста Волині в контексті урбанізаційних процесів у регіоні» (Кременець, 15–16 травня 2008 р.), висвітлюються різноманітні аспекти регіональної і локальної історії Волині.

Зміст

І. Загальні проблеми історії Волині

Горін С. Монастирі волинських міст у XVI – першій половині XVII ст.: аспекти чисельності. – С. 7.

Кулаковський П. Міська проблематика на шляхетському сеймику Волинського воєводства (1-а половина XVII ст.). – С. 15.

II. Місто Кременець та його округа

Терський С. Археологічні дослідження міста Кременця та його околиць. С – 25.

Білоус Н. Магдебурзькі привілеї Кременця XV-XVI століть. – С. 33.

Кравченко В. Структура міської влади Кременця в другій половині XVI ст. – С. 41.

Атаманенко В. Населення міста Кременця другої половині XVI – першої половини XVII ст. за джерелами описово-статистичного характеру – С. 51.

Александрович В. Місто Кременець як малярський осередок Волині кінця XVI століття. – С. 63.

Атаманенко В., Рибачок І. Структура населення і типологія міст Південно-Східної Волині (за інвентарями 1615 та 1620 рр.). – С. 72.

Заяць А. Заснування містечка Лешнів – С. 86.

Ворончук І. Демографічні втрати Кременеччини внаслідок нападу татар 1618 року. – С. 92.

Ціборовська-Римарович І. Бібліотека Кременецького єзуїтського колегіуму: історія, склад і зміст фонду. – С. 104.

Дзюба О. Два весільні панегірики професора поетики і риторики Кременецького єзуїтського колегіуму Ігнатія Коцюбінського 1771 р. – С. 116.

Собчук В. Соціокультурна топографія міста Кременця першої третини XIX ст. – С. 123.

Карліна О. Функціонування магістрату міста Кременця наприкінці XVIII – у 50-х роках XIX ст. – С. 151.

Бондар Н. Примірник Острозької Біблії 1581 р. з бібліотеки Волинського ліцею. – С. 160.

Прищепа О. Населення міста Кременця в другій половині XIX – на початку XX ст.: етнодемографічна та соціально-професійна характеристика. – С. 166.

Оболончик Н. Культурно-просвітницька діяльність Кременецького ліцею 20–30-х рр. XX ст. – С. 173.

III. Місто Острог

Прищепа Б. Дослідження історичної топографії Острога доби Середньовіччя. – С. 183.

Тесленко І. Шляхетська нерухома власність у «Нижньому» Острозькому замку (пригородку) наприкінці XVI – на початку XVII ст. – С. 192.

Близняк М. Місто Острог наприкінці XVIII – на початку XIX ст. – С. 226. 

IV. Перемиль

Колосок Б. Перемиль на Волині. – С. 233.

V. Почаївська лавра

Пушкар Н. Автобіографічні записки ігумена Почаївської лаври Антонія. – С. 258.

Антоний, игумен Почаевской лавры. Описание моего путешествия и служения, начиная с 1859 года по 1-е августа 1874 г. – С. 262.

Автори. – С. 393.

Джерело:

е-бібліотека «Чтиво»

2023-02-20
Переглянути документ