Читальна зала


Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Історичні науки». 2021. Вип. 32.

Розділ: Наукові збірники

Мова документу: українська

Рік видання: 2021

Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Історичні науки / Нац. ун-т "Острозька академія". – Острог: Вид-во Нац. ун-ту "Острозька академія". -  2021. - Вип. 32. - 146 с.

Науковий журнал присвячений проблемам української і світової історії, Острогіани, історіографії та джерелознавства. У ньому представлені наукові зацікавлення дослідників Національного університету "Острозька академія" та інших наукових і навчальних установ України. Для фахівців-істориків, викладачів, аспірантів і студентів вищих закладів освіти.

Зміст:

Мірошниченко О. Сімейно-шлюбні відносини старообрядців в Україні в умовах політичного режиму Російської імперії у ХІХ – на початку ХХ століть. - C. 6-10.

Старжець В. Відновлення діяльності педагогічних училищ Західної України в післявоєнний період. - C. 11-16.

Тершак А. Церква Адвентистів Сьомого Дня в умовах радянської релігійної політики кінця 40-х – початку 50-х рр. ХХ ст. на Закарпатті. - C. 17-24.

Трофимович В. Повернення в Західну Україну з таборів і спецпоселень учасників підпільно-повстанського руху (1956–1957). - C. 25-31.

Смирнов А. Об’єднавчий Собор Православної Церкви України 15 грудня 2018 року. - C. 32-38.

Майборода П. Республіканські чесноти та імперська велич: образ Юліана в панегірику Клавдія Мамертина. - C. 40-46.

Атаманенко В. Первинний поборовий реєстр Степанської волості 1576 року. - C. 47-61.

Близняк М. Місто Шумськ у комплексі волинських маєтків князів Радзивілів другої половини XVIII ст.. - C. 62-74.

Шама О. "Лихварський сприт і шахрайська хитрість": Станіслав Тарновський про трансформацію заможної шляхти Галичини в умовах становлення вільноринкового суспільства. - C. 75-84.

Бондарчук Я. Дипломатичні практики В’ячеслава Липинського в оцінках істориків. - C. 85-89.

Ворон Н. Участь українських істориків Чехословаччини в міжнародних конгресах та з’їздах (20 – 30-ті рр. ХХ ст.): інформаційно-статистичний аналіз. - C. 90-96.

Стопчак М. Військово-фахова та культурно-освітня робота серед інтернованих вояків армії УНР в українській зарубіжній історіографії повоєнного періоду. - C. 97-105.

Ющук Т. Постать І. Мазепи у монографічних дослідженнях Теодора Мацьківа. - C. 106-111.

Пшеничний Ю., Марчук В. Свято-Вознесенський монастир поблизу Дубна в археологічних дослідженнях 2019–2020 рр.. - C. 112-118.

Райтаровська Н. Руські землі у міжнародному житті Європи в VIII-X ст.. - C. 120-126.

Десятничук І. Чеська політика та розпад Австро-Угорщини (1917-1918 рр.). - C. 127-133.

Стародуб А. Копії Патріаршого і Синодально-Канонічного Томосу 1924 року в польських архівах. - C. 134-139.

Залєток Н. Служба британських та радянських жінок у військах зв’язку в роки Другої світової війни. - C. 140-144.

Джерело: 

Наукові записки НаУОА

Електронна копія журналу в бібліотеці ім. В.І. Вернадського

2021-12-08
Переглянути документ