Читальна зала


Актуальні питання культурології. Вип. 9

Розділ: Наукові збірники , Культура та мистецтво

Мова документу: українська

Рік видання: 2010

Актуальні питання культурології : альм. наук. т-ва "Афіна" каф. культурології РДГУ . Вип. 9 / упоряд. вип. В. Г. Виткалов, В. П. Ярощук. - Рівне : О. Зень, 2010. - 170 с.

Зміст:

Виткалов, В. Г. Культурно-мистецькі процеси на волинських теренах в історичній ретроспективі: за матеріалами науково-практичгої конференції "Історична Волинь та проблеми духовного відродження України" / В. Г. Виткалов. - С. 3-8
Ціборовська-Римарович, І. О. Бібліотеки римо-католицьких монастирів Волині XYI - XYIII ст.: історична доля, роль у монастирській діяльності, сучасний стан фондів / І. О. Ціборовська-Римарович. - С. 9-14
Близняк, М. Метрична книга острозького новоміського Свято-Воскресенського храму як джерело з історії Острога XYIII століття / М. Близняк. - С. 14-17
Бондар, Н. П. Кириличні стародруки XYI -XYII століть із фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, що походять зі збірок Рівного та Рівненщини / Н. П. Бондар. - С. 18-22
Заболотна, Н. В. Побутування почаївських кириличних стародруків на Волині XYII - початку ХІХ ст. покрайніми записами / Н. В. Заболотна. - С. 22-27
Позіховська, С. До питання збірки краєзнавчої літератури ХІХ століття у фондах Державного історико-культурного заповідника м. Острога / С. Позіховська. - С. 27-31
Сажок, О. В. Бібліотека Кричильського Свято-Покровського церковного братства Рівненського повіту Волинської губернії початку ХХ століття як предмет дослідження / О. В. Сажок. - С. 31-34
Костюк, С. Стародруки Свято-Успенської Почаївської лаври у Тернопольському обласному краєзнавчому музеї / С. Костюк. - С. 35-37
Булига, О. С. Зв'язки та взаємини Волинських Афін та Волинського Афону / О. С. Булига. - С. 37-40
Виткалов, С. В. Художнгя ініціатива у волинському краї: спроба реконструкції / С. В. Виткалов. - С. 40-49
Ярощук, В. П. До історії становлення обласних унверсальних бібліотек (до 90-х років ХХ ст.) / В. П. Ярощук. - С. 49-56
Промська, О. Л. Розвиток краєзнавчої метабібліграфії в Україні / О. Л. Промська. - С. 55-58
Грипич, С. Н. Наукова бібліотека Рівненського державного гуманітарного університету в історичному аспекті / С. Н. Грипич, Г. П. Семенюк. - С. 58-62
Вихованенець, В. Й. "Военно-статистическое обозрение Волынской губернии" - важливе історичне джерело / В. Й. Вихованенець. - С. 63- 70
Кононець, П. Римська монета на території Волині та Волинського Полісся / П. Кононець. - С. 70-76
Понагайба, А. А. Археологічні пам'ятки Волинського регіону у ББД "Історична Волинь" Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олени Пчілки / А. А. Понагайба. - С. 82-85
Михайлова, О. В. Нові видання з історії Волині у фондах НІБУ та їх відображення на веб-сайті "Історична Волинь" / О. В. Михайлова. - С. 86-88
Глущук, О. Г. Культурно-просвітницька діяльність громадських товариств на Західно-Волинських землях 1921 - 1939 років / О. Г. Глущук, О. В. Білявцева. - С. 88-94
Брега, В. В. Міхал Сервацій Вишневецький - засновник родової книгозбірні Вишневецького палацу на Волині / В. В. Брега. - С. 95-97
Климчук, А. М. Тадеуш Єжи Стецький - дослідник Волині / А. М. Климчук. - С. 97-101
Рева, Л. Г. Олена Пчілка в критиці 30-х років ХХ століття: за архівними фондами національної бібліотеки України ім. Вернадського НАН України: М. Фуртак-Деркач / Л. Г. Рева. - С. 101-108
Яковишина, Т. Законодавче регламентування взаємодії у волинських жіночих середніх навчальних закладах другої половини ХІХ - початку ХХ ст. / Т. Яковишина. - С. 108-114
Швець, І. Пастирські та регентсько-д'яківські курси на Волині та Україні в період Другої світової війни / І. Швець. - С. 114-118
Гупало, С. Л. Призабуті сторінки вітчизняної історії літератури: Ксаверій Прушинський / С. Л. Гупало. - С. 118-121
Рожко, В. Є. "Білі плями" в життєписі Бориса Тена / В. Є. Рожко. - С. 121-124
Грищук, Т. В. Микола Островський. Загублений в історії / Т. В. Грищук. - С. 124-128
Кибалюк, М. В. Вишневецький парк як приклад садаво-паркового мистецтва Волині / М. В. Кибалюк. - С. 129-132
Шиян, Л. Вишневецький палацо-парковий комплекс - тип магнацької резиденції Волині XYIII століття / Л. Шиян. - С. 132-136
Рожко, В. Є. Святиня в заплавах Стоходу і Прип'яті / В. Є. Рожко, Ф. Устимчук. - С. 136-138
Рожко, В. Є. Предавня святиня біля витоків Збитеньки / В. Є. Рожко. - С. 138-141
Рожко, В. Є. Монастир Воскресіння Господнього на Повстанських могилах / В. Є. Рожко. - С. 141-144
Лукашук, О. В. Німецька колонізація Волині / О. В. Лукашук. - С. 145-147
Нємєц, В. Р. Аналогія та відмінності коровайного обряду на Волині і Поліссі (середина ХІХ - початок ХХ ст. / В. Р. Нємєц. - С. 147-154
Черніговець, Т. І. Регіоналні особливості купальських культів Волині та Західного Полісся / Т. І. Черніговець, О. Черніговець. - С. 154-158
Пархоменко, Т. П. Особливості виготовлення сітчастих поясів. Пояс у народних віруваннях і звичаях / Т. П. Пархоменко. - С. 158-163
Хандрук, О. О. Виховна система Пласту в контексті розвитку сучасної вітчизняної культури / О. О. Хандрук. - С. 163-167

Джерело:

Бібліотека творів авторів Рівненщини 

2023-02-28
Переглянути документ
Завантажити