Читальна зала


Минуле і сучасне Волині та Полісся. Місто Володимир-Волинський та Побужжя у світовій та українській історії. Успенський собор в історії міста Володимира-Волинського та України. Вип. 55

Розділ: Наукові збірники , Край в цілому, міста, села та райони краю

Мова документу: українська, польська

Рік видання: 2015

Минуле і сучасне Волині та Полісся. Місто Володимир-Волинський та Побужжя у світовій та українській історії. Успенський собор в історії міста Володимира-Волинського та України. Науковий збірник. Випуск 55. Матеріали 55 Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 1000-річчю пам’яті київського князя Володимира Великого та 860-й річниці початку будівництва Успенського собору, 23 жовтня 2015 року, м. Володимир-Волинський. Упоряд. А. Силюк, В. Пикалюк. – Луцьк, 2015. – 412 с., іл.

Анотація:   

У науковому збірнику вміщено статті та повідомлення учасників Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 1000-річчю пам’яті київського князя Володимира Великого та 860-й річниці початку будівництва Успенського собору, яка 23 жовтня 2015 року відбулася в м. Володимирі-Волинському. Дослідження присвячені історії та культурі Володимирщини та Прибужжя від найдавніших часів до сучасності. Розраховане на науковців, краєзнавців, музейних працівників та широке коло шанувальників минувшини.

Зміст:

Розділ І. Володимир-Волинський в сиву давнину та середньовіччя

Охріменко Григорій, кандидат історичних наук, Скляренко Наталія, кандидат мистецтвознавства, Потрапелюк Володимир, м. Луцьк, Кричевський Олександр, м. Луцьк, Вавренчук Микола, с. Кияж Рожищенський р-н
Металеві вироби доби бронзи на території Західної Волині ...................10

Охріменко Григорій, кандидат історичних наук, Маркус Ігор, Локайчук Світлана, кандидат філологічних наук, Скляренко Наталія, кандидат мистецтвознавства, м. Луцьк
Кам’яні вироби доби бронзи південного походження на Західній Волині................16

Остапюк Олександр, м. Любомль, Охріменко Григорій, кандидат історичних наук, м. Луцьк
Пам’ятки лужицької культури на Волині ..................................................25

Локайчук Світлана, кандидат філологічних наук, Скляренко Наталія, кандидат мистецтвознавства, Охріменко Григорій, кандидат історичних наук, Бубало Сергій, м. Луцьк, Бучак Володимир, с. Бубнів Володимир- Волинського р-ну
«Рогаті» прясла тшинецько-комарівської культури ................................32

Диба Юрій, доктор архітектури, м. Львів
Формування території “Руської землі” ІХ – Х ст. у контексті функціонування трансєвропейського торговельного шляху Булгар– Київ–Реґенсбурґ ...............................................................................................42

Петрунін Олексій, м. Володимир-Волинський
Життєвий шлях та маловідомі сторінки біографії князя Володимира Великого ............................................................51

Семенюк Анатолій, м. Ковель
Волинське «коріння» Володимира Великого .............................................54

Янович Богдан, м. Володимир-Волинський
Образ князя Володимира в українському фольклорі ..............................56

Вознюк Орися, м. Володимир-Волинський
Жінки князя Володимира ..............................................................................59

Вельгус Вельмір, м. Нововолинськ
Ладомир – Володимир ....................................................................................63

Вознюк Орися, м. Володимир-Волинський
Княгиня Ольга Романівна – дружина книжника і філософа ..............................................65

Панишко Сергій, кандида історичних наук, м. Луцьк
Просторовий розвиток середньовічного Володимира ..............................69

Пословська Аліна, м. Луцьк
Історіографія проблеми просторового розвитку Володимира у X–XV ст. ..........................................................................................................80

Мазурик Юрій, м. Луцьк
Коментардофотографії: «Мідянийкованийгорнець, знайденийнауроч. «Замочок» у Володимирі», опублікованої у книзі О.Цинкаловського «Стара Волинь і Волинське Полісся» (1984) ..............................................86

Дем’янюк Олександр, доктор історичних наук, м. Луцьк
Володимирська земля в період боротьби за Волинь у ІІ половині XIV – на початку XV ст. на сторінках «Історії України-Руси» М. Грушевського .............................................................................................92

Атаманенко Віктор, кандидат історичних наук, м. Острог
Описово-статистичні джерела до історії населення Володимира другої половини XVI - першої половини XVII ст. .................................................95

Штанько Оксана, кандидат історичних наук, м. Луцьк
“Місце публічне, де спокій та порядність захованими є”: ратуша в рецепції луцьких і володимирських міщан ХVI – першої половини ХVII ст. ..............................................................................................................107

Вознюк Орися, м. Володимир-Волинський
Увіковічнення душі. Поховання волинської шляхти ...............................111

Гулько Геннадій, м. Луцьк
До проблеми топоніму «Козацькі могили» на Волині ........................117

Федоришин Микола, с. Пересопниця Рівненської області
Феномен літописної Пересипниці в культурно-історичному дискурсі.......................128

Семенюк Анатолій, м. Ковель
Святий Йосафат Володимир-Волинський ..................................................137

Карліна Оксана, кандидат історичних наук, м. Луцьк
Ярмаркова торгівля у волинських містах і містечках (кінець XVIII ст. – початок 60-х років ХІХ ст.) ..........................................142

Близняк Микола, кандидат історичних наук, м. Острог
Інвентар села Уніїва 1785 р. як історичне джерело ..................................148

Боярчук Андрій, м. Луцьк
Православні парафії Володимира-Волинського наприкінці ХVIII−ХІХ ст. ............................................................................152

Петрович Валентина, кандидат історичних наук, Петрович Ігор, м. Луцьк
Історія відбудови Успенського собору в місті Володимирі .................................157

Климчук Андрій, м. Рівне
Отці єзуїти у Володимирі-Волинському .....................................................161

Надольська Валентина, кандидат історичних наук, Рябчикова Фаїна, кандидат історичних наук, м. Луцьк
Вплив політики російського царизму на традиційне життя євреїв Волинської губернії у другій половині ХІХ ст. ...........................................164

Єсюнін Сергій, кандидат історичних наук, м. Хмельницький
До історії Володимир-Волинського гарнізону у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. .............................................................................................169

Марчук Володимир, кандидат історичних наук, м. Острог
Населення Володимира-Волинського в 1897 р. ..........................................173

Надольська Валентина, кандидат історичних наук, м. Луцьк
Статистичні видання про етнічну структуру населення Володимир-Волинського повіту (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) .....................................182

Розділ ІІ. Володимир-Волинський в новітній історії України та Волині

Кушнір Віталій, c. Затурці
Залізничні маршрути В’ячеслава Липинського ........................................187

Федчук Олександр, протоієрей, м. Луцьк
Духовне життя у Володимир-Волинському повіті напередодні Першої світової війни .................................................................190

Мельник Віктор, м. Нововолинськ
Священномученик Фадей (Успенський), архієпископ Тверський, епископ Володимир-Волинський як сучасний педагог ..........................198

Скальський Віталій, кандидат історичних наук, м. Київ
Міські голови Володимира-Волинського (1915-1923 рр.) ..........................211

Яровенко Сергій, смт. Стара Вижівка
Володимирщина під час національно-визвольних змагань та Громадянської війни. 1917-1920 рр. ..............................................................218

Скальський Віталій, кандидат історичних наук, м. Київ
Могили вояків Армії УНР у Володимирі-Волинському ..........................236

Дяченко Вікторія, Юхимчук Артем, м. Луцьк
Вивчення регіональної історії Олександром Цинкаловським (на прикладі Володимирщини) .........................................................................241

Гаврилюк Олександр, кандидат історичних наук, м. Луцьк
Штрих до біографії Сергія Тимошенка -визначного українського архітектора, громадського й політичного діяча ........................................245

Каленська Алла, кандидат історичних наук, м. Хмельницький
Володимир-Волинський 90-й прикордонний загін: витоки створення 1939 - червень 1941 року .................................................................................248

Зек Богдан, м. Луцьк
Звіт командира 90-го Володимир-Волинського прикордонного загону про бойові дії на Волині у червні 1941 р. .....................................................253

Антонюк Ярослав, кандидат історичних наук, м. Київ
Самопожертва та трагедія підпільниць ОУН: Галина Січкарук ........................257

Смирнов Андрій, кандидат історичних наук, м. Острог
«Янекар’єрист, щопо трупахматерійде до своєїмети»: архіпастирська діяльність єпископа Володимир-Волинського Мануїла Тарнавського в роки німецької окупації ..............................................................................262

Каліщук Оксана, доктор історичних наук, м. Луцьк
«Віночки смерті» : ще раз до історії однієї фальшивки про волинську трагедію ............................................................................................................267

Яровенко Сергій, смт. Стара Вижівка
Маловідомий штурм Володимира-Волинського у квітні 1944 року ..............................274

Яровенко Сергій, смт. Стара Вижівка
Герой без Зірки Героя (життєвий і бойовий шлях Івана Варфоломійовича Бершадського) ..................................................................................................286

Царук Ярослав, м. Володимир-Волинський
Володимирщина. Останній військовий призов (робочі матеріали) ......................290

Філінюк Анатолій, доктор історичних наук, Клімчук Юрій, м. Кам’янець- Подільський
До питання про участь українців у Русі Опору в Італії ..............................305

Якименко Микола, м. Луцьк
Наказано було вижити ...................................................................................311

Якименко Микола, м. Луцьк
Волинь не забуває синів Ізраїля ..................................................................314

Мочкін Сергій, м. Луцьк
Сакральні пам’ятки Володимира-Волинського та Володимирщини в умовах антирелігійних кампаній другої половини 1940-х – початку 1970-х років ......................................................................................................317

Фульмес Владислав, м. Луцьк
Свято-Різдва Христового жіночий монастир у Володимирі ...................321

Романчук Галина, м. Луцьк
Майстри педагогічної ниви ...........................................................................325

Кот Наталія, м. Луцьк
Плеяда педагогічних талантів ......................................................................334

Бондаренко Геннадій, кандидат історичних наук, м. Луцьк
Володимир і Володимирська земля в сучасній історіографії (від 2000 р.) .................................................................................341

Коць Любов, м. Луцьк
Володимир-Волинський у джерельній базі державного архіву Волинської області ..........................................................................................347

Яцечко-Блаженко Тетяна, м. Луцьк
Інформація з генеалогії мешканців Володимира на сторінках польських інтернет ресурсів .........................................................................353

Бондарчук Андрій, м. Луцьк
Літературне краєзнавство, як шлях до пізнання історії ..........................358

Чибирак Світлана, кандидат історичних наук, Трофімук-Кирилова Тетяна, кандидат історичних наук, м. Луцьк
Аграрна обрядовість весняного циклу мешканців Західного Полісся......................363

Дмитренко Алла, кандидат історичних наук, Андрусик Тетяна, м. Луцьк
Художнє вирішення жіночих сорочок Волині (за фондами Волинського краєзнавчого музею) .......................................................................................365

Назарчук Надія, кандидат мистецтвознавства, м. Луцьк
Вовняні тканини Володимир-Волинщини: регіональні особливості ................................................371

Кучерява Романна, м. Володимир-Волинський
Хрест на куполі Успенського собору ............................................................375

Янович Богдан, м. Володимир-Волинський
Спогад про учителя (з життєпису Миколи Звойницького) ......................................378

Ворон Василь, м. Луцьк
«Стравінський та Україна» (1994-2014): 20 років у контексті пошуків «істини сьогоднішнього дня» і європейської тотожності ..................................380

Недзельський В’ячеслав, смт. Стара Вижівка
Пісня про місто Володимир-Волинський ...................................................389

Розділ ІІІ. Повідомлення

Мазурик Юрій, м. Луцьк, Хомич Петро, смт. Маневичі
Підводна археологічна знахідка біля с. Старосілля Маневицького району: давній човен-довбанка знайдений під крутим берегом річки Стир......................................................................................393

Мазурик Юрій, м. Луцьк
Підводна археологічна знахідка біля с. Щитинь Любешівського району: давній човен-довбанка з дна р. Турія ............................................399

Kondraciuk Piotr, Muzeum Zamojskie w Zamościu
Włodzimierz Wołyński w opracowaniach naukowych i pracach badawczych Muzeum Zamojskiego .......................................................................................402

Пасюк Ігор, Карпюк Василь, м. Луцьк
Варязький меч із Волині ................................................................................405

Список авторів ....................................................................407

 

Джерело:

Волинський краєзнавчий музей

2023-03-24
Переглянути документ
Завантажити