Новини

Online-виставка «З історії освіти м. Рівне 1939–1941 роки»

Розділ: Новини

На сайті Державного архіву Рівненської області представлена оnline-виставка документів, що висвітлюють розвиток освіти на території м. Рівне з жовтня 1939 року по 1941 рік.

Після приєднання західноукраїнських земель до радянської України Рівне спочатку стає повітовим центром, а з 4 грудня 1939 року центром новоствореної Рівненської області. В м. Рівне радянська влада почала розвивати освітню галузь. Були створені Рівненський обласний та міській відділи народної освіти, відкривалися школи, нарівні з місцевими вчительськими кадрами, залучалися спеціалісти з інших областей.

Джерело: Державний архів Рівненської області

Online-виставка «З історії м. Рівне 1939–1941 роки»

Розділ: Новини

На сайті Державного архіву Рівненської області представлена оnlinе-виставка документів, що висвітлюють події, які відбувалися на території м. Рівне з жовтня 1939 року по березень 1941 рік.
Рівне – адміністративний, економічний та культурний центр Рівненської області. Вперше місто згадується, як місце битви у 1282 році. До 1793 року Рівне було власністю різних польських магнатів. Після возз’єднання Правобережної України з Росією Рівне стає повітовим центром Волинського намісництва, а з 1797 року – Волинської губернії Російської імперії. З 4 лютого 1921 року по 17 вересня 1939 року – повітовий центр Рівненського повіту Волинського воєводства. Після приєднання західноукраїнських земель до Радянської України Рівне спочатку стає повітовим центром, а з 4 грудня 1939 року центром новоствореної Рівненської області.

Джерело: Державний архів Рівненської області

Відкриття виставки до 100-річчя Рівненської української гімназії «Vivat, назавжди, Alma mater!»

Розділ: Новини

31 серпня 2023 року о 12 годині в приміщенні Рівненського обласного краєзнавчого музею відбудеться відкриття виставки до 100-річчя Рівненської української гімназії «Vivat, назавжди, Alma mater!».

Рівненська українська гімназія відкрила свої двері 12 вересня 1923 року з ініціативи Федора Пекарського. Ф. Пекарський став власником (до 1939 р.) та першим директором (до 1930 р.) гімназії. З 1930 року гімназію очолив Яків Бичківський. За роки його директування гімназія набула найбільшого розквіту. 

Педагоги гімназії давали учням не лише основи знань, а й виховували з них справжніх християн та патріотів. Переважна більшість учнів Рівненської української гімназії брали активну участь у національно-визвольній боротьбі, ставши членами ОУН, вояками УПА, членами «Карпатської січі». Випускниками гімназії були поет Сергій Кушніренко, історик та публіцист Богдан Кентржинський, учасники національно-визвольних змагань 40-х рр. ХХ століття Олександр та Яків Бусели, один з керівників ОУН, співорганізатор УПА Ростислав Волошин, відомий повстанський художник Ніл Хасевич. 

Свою діяльність Рівненська українська гімназія припинила у 1939 році після приєднання західноукраїнських земель до Радянської України. 

Після проголошення незалежності України, у 1994 році у Рівному було відкрито гімназію №1. Через рік її реорганізували у державну і вона отримала назву Рівненська міська гімназія №1. У 2004 році гімназії повернули її історичне ім’я, вона стала називатися Рівненська українська гімназія. 

На відкриття запрошені: директор, педагогічний колектив та учні Рівненського ліцею «Український», перший директор відродженої гімназії, дослідники РУГ (1923-1939).

Книга «Пам'ятки княжої доби (волинський контекст)» – в дарунок бібліотеці

Розділ: Новини

Відомий науковець, доцент, кандидат історичних наук, освітянин, археолог та дослідник праісторії Волині, Григорій Васильович Охріменко подарував Волинській ДОУНБ імені Олени Пчілки нову наукову колективну працю:

Пам'ятки княжої доби (волинський контекст) / В. Савицький, Г. Охріменко, Г. Гулько та ін. – Луцьк : Вежа-Друк, 2003. – 260 с.

Книга присвячена питанням розвитку духовної культури, мистецтва Волині та Волинського Полісся періоду Київської Русі. 

Джерело: Відділ краєзнавчої роботи Волинської ДОУНБ ім. Олени Пчілки

Тумаш В. М. Загублена у віках історія Заріччя

Розділ: Нові книги

Тумаш В. М. Загублена у віках історія Заріччя : краєзнавчий нарис / В. М. Тумаш. – Рівне : Волинські обереги, 2023. – 396 c.

Анотація: У книзі вміщені дослідження, що стосуються багатогранної історії Зарічненщини мальовничого куточка Рівненської області. Тут вперше опубліковано багато цікавих документальних матеріалів, мемуарних джерел, краєзнавчих нарисів, спогадів старожилів, які розкривають невідомі та маловідомі сторінки з життя мешканців Західного Полісся. Видання має добре проілюстровані сторінки.

З книгою Тумаш В. М. «Загублена у віках історія Заріччя» можна ознайомитися у відділі краєзнавчої літератури Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки.

Джерело: Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека

Гоща і округа

Розділ: Нові книги

Гоща і округа : історико-культурознавчі студії / НСКУ, Рівненська обласна організація, НАН України, Інститут народознавства ; редкол.: С. Сегеда, В. Бейлах, Р. Давидюк та ін. – Житомир : Бук-Друк, 2023. – 448 с., іл.

Анотація: У збірнику вміщено статті, присвячені питанням історії та культурології містечка Гощі й гощанської округи на Волині від найдавніших часів до сьогодення. Наведено підсумки археологічних досліджень Гощанського городища; простежено генеалогію шляхетських родів Гостських, Ленкевичів-Іпогорських, Отфіновських; висвітлено маловідомі сторінки середньовічної, ранньомодернової та нової історії Гощанщини. Представлено матеріали, які стосуються діяльності учасників Національно-визвольних змагань українського народу поч. ХХ ст., в міжвоєнний період, руху опору українства після завершення Другої світової війни, громадських і політичних організацій гощанської округи в останні роки існування СРСР і в ранній період незалежності України. Репрезентовано підсумки досліджень культурно-побутових (етнографічних) рис мешканців гощанської округи.

З книгою «Гоща і округа : історико-культурознавчі студії» можна ознайомитися у відділі краєзнавчої літератури  Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки.

Джерело: Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека