Дослідники Великої Волині


Вихованець Василь Йосипович

Вихованець Василь Йосипович – журналіст, дослідник, краєзнавець.

Народився 22 жовтня 1950 р. в с. Зміївка Бориславського району Херсонської області. Закінчив Острозьку середню школу-інтернат. Вищу освіту здобув у Львівському державному університеті за спеціальністю журналіст. Працював у газетах Рівненщини завідувачем відділів, відповідальним секретарем. Був редактором відомого християнського часопису «Євангельський голос», що виходить в м. Кремінець Тернопільської області. Василь Йосипович був членом Спілки журналістів СРСР та України. Автор ряду науково-публіцистичних статей з історії м. Нетішина. Працював завідувачем відділу історії Нетішинського міського краєзнавчого музею.

Теми наукових досліджень:

*   історія міст і сіл Волинського краю;

*   історія роду князів Острозьких та Сангушків.

 

Список основних опублікованих праць

2002

Вихованець В. Й. Про автора нарису та дещо про Старий Кривин / В. Й. Вихованець // Історія міст і сіл Великої Волині : Всеукр. наук.-краєзн. конф., 28–31 трав. 2002 р. – Житомир : М. Г. Косенко, 2002. – С. 68. – (Науковий збірник «Велика Волинь» : праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині ; вип. 25, ч. 1)

Вихованець В. Й. Село заснував Нетіша... (до походження топоніма «Нетішин») / В. Й. Вихованець // Історія міст і сіл Великої Волині : Всеукр. наук.-краєзн. конф., 28–31 трав. 2002 р. – Житомир : М. Г. Косенко, 2002. – С. 89–92. – (Науковий збірник «Велика Волинь» : праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині ; вип. 25, ч. 1)

2003

Вихованець В. Й. Сангушки на Волині / В. Й. Вихованець // Поляки на Волині: історія і сучасність : матеріали Міжнародної наук.-краєзн. конф., 17–19 жовт. 2003 р. / ред. М. Ю. Костриця. – Житомир : М. Косенко, 2003. – С. 200–230. – (Науковий збірник «Велика Волинь» : праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині ; т. 30)

2004

Вихованець В. Й. Князі Острозькі і Яблоновські – давні господарі Нетішина / В. Й. Вихованець // Актуальні проблеми географії, екології, історії Великої Волині : на пошану доц. М. Ю. Костриці : матеріали міжнародної науково-краєзнавчої конференції, 2004 р. – Житомир : М. Косенко, 2004. – С. 352–358. – (Науковий збірник «Велика Волинь» : праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині ; т. 27)

Вихованець В. Князі Острозькі та Яблоновські – давні господарі Нетішина / В. Вихованець // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2004. – Вип. 1. – С. 13–15.

Вихованець В. Нетішин-осад Нетіши? : (до походження топоніма «Нетішин») / В. Вихованець // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2004. – Вип. 1. – С. 12–13.

2005

Вихованець В. Роль славутських кн. Сангушків в економічній розбудові Великої Волині в ХІХ – поч. ХХ ст. / В. Вихованець // Минуле і сучасне Волині й Полісся: народне мистецтво і духовність : матеріали Другої Волин. обл. наук.-етногр. конф., 12–13 трав. 2005 р. , м. Луцьк. – Луцьк, 2005. – С. 81–89.

2006

Вихованець В. Гаї Миколи Середи / В. Вихованець // Реабілітовані історією. – Рівне : Рівнен. друк, 2006. – Кн. 1: Рівненська область. – С. 493–501.

2007

Вихованець В. Роль Славутських Сангушків в економічній розбудові Великої Волині в XIX – поч. XX ст. / В. Вихованець // На зболених крилах любові : худож.-публ. повість / упоряд. С.М. Лелях. – Нетішин, 2007. – С. 276–294.

2008

Вихованець В. Й. Антоніни: погляд крізь віки / В. Й. Вихованець // Матеріали Міжнародної науково-краєзнавчої конференції «Антонінський край у просторі і часі», 11–14 черв. 2008 р. : у 2-х т. – Житомир : В. Котвицький, 2008. – Т. 1 . – С. 31–86.

Вихованець В. Й. Конфлікт звичаю і писаного права на теренах Волині в ХVІ ст. / В. Й. Вихованець // Наукові засади збалансованого розвитку регіону : матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції, 1–4 жовт. 2008 р. / ред. М. Ю. Костриця. – Житомир : В. Б. Котвицький, 2008. – С. 303–319. – (Науковий збірник «Велика Волинь» : праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині ; вип. 40)

2009

Вихованець В. Зв’язки і листування літератора М. І. Середи з героями – «шестидесятниками» / В. Вихованець // Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині : наук. зб. Вип. 2 / упоряд. М. П. Манько. – Острог : Свинарчук Р. В., 2009. – С. 326–343.

Вихованець В. Князі Сангушки: «RODV. WJELRIGO. KNIZE. LITNEWSKIE. OLGIERDOWA» : історико-генеалогічна розвідка / В. Вихованець // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Володимир-Волинський в історії України і Волині : наук. зб. Вип. 32 : матеріали XXXII Міжнар. наук. практ. іст.-краєзн. конф. присвяч. 70-річчю Волин. обл., 810-ій річниці заснування Волинсько-Галицького князівства, 685-ій річниці надання місту Володимир-Волинському магдерурзького права, м. Володимир-Волинський, 12 черв. 2009 р. – Луцьк : Пульс, 2009. – С. 212–239.

Вихованець В. Ліквідація князівства Любортовичів або загадка Федора Даниловича Острозького / В. Вихованець // Волинський музей: історія і сучасність : наук. зб. : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 80-річчю Волин. краєзн. музею та 60-річчю Колодяжненського літ.-мемор. музею Лесі Українки, Луцьк–Колодяжне, 19–20 трав. 2009 р. – Луцьк, 2009. – Вип. 4. – С. 425–432.

Вихованець В. Як литовські Сангушки стали князями Славутськими / В. Вихованець // Трудівник Полісся [Славута]. – 2009. – 20 листоп., 27 листоп., 4 груд., 11 груд., 18 груд., 25 груд.

2010

Вихованець В. Й. «Военно-статистическое обозрение Волынской губернии» – важливе історичне джерело / В. Й. Вихованець // Актуальні питання культурології : альманах наук. т-ва «Афіна» кафедри культорології РДГУ. – Рівне : Возень, 2010. – Вип. 9. – С. 63–70.

Вихованець В. Опис волинського воєводства у праці кс. Я. Бєльського «Widok Krolestwa Polskiego...» / В. Вихованець // Острозький краєзнавчий збірник : зб. наук. пр. – Остріг : Острозька друкарня, 2010. – Вип. 4 . – С. 271–288.

Вихованець В. Подружжя Євстафій Сангушко і Климентина Чарторийська та їхні нащадки – новатори місцевої економіки : історичні нариси / В. Вихованець // Вісті Кореччини. – 2010. – 94/96/27 листоп/. – С. 9. – Продовж. Початок : № 73, 77/78, 79/82, 87/88, 2010.

2011

Вихованець В. Він був закоханий у краєзнавство : (пам’яті Володимира Юхимовича Татаркіна) / В. Вихованець // Вісник Нетішинського краєзнавчого музею / за ред. О. Кононюк, Т. Вихованця, Г. Фурманчук. – Нетішин, 2011. – Вип. 4 : матеріали ІІ історико-краєзнавчої конференції «Південно-Східна Волинь в контексті історії України» (до 10-річчя відкриття експозиції Міського краєзнавчого музею м. Нетішин), 27 верес. 2011 р., м. Нетішин. – С. 214–218.

Вихованець В. Володимир Юхимович Татаркін – краєзнавець, бібліограф Волині (в документах, наукових виданнях, пресі і серцях) / В. Вихованець // Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині : наук. зб. Вип. 3. – Острог : Свинарчук Р. В., 2011. – С. 18–27.

Вихованець В. Заслав і повіт: заможність і слава / В. Вихованець // Вісник Нетішинського краєзнавчого музею / за ред. О. Кононюк, Т. Вихованця, Г. Фурманчук. – Нетішин, 2011. – Вип. 4 : матеріали ІІ історико-краєзнавчої конференції «Південно-Східна Волинь в контексті історії України» (до 10-річчя відкриття експозиції Міського краєзнавчого музею м. Нетішин), 27 верес. 2011 р., м. Нетішин. – С. 23–32.

Вихованець В. Подружжя Євстафій Сангушко і Климентина Чарторийська та їхні нащадки – новатори місцевої економіки / В. Вихованець // Вісті Кореччини. – 2011. – 6 серп. – С. 6.

Вихованець В. Таємниці давнього Корця : историческая литература / В. Вихованець // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Волинське Полісся та Маневиччина в європейській та українській історії : наук. зб. Вип. 38 : матеріали XXXVIII Міжнар. наук. іст.-краєзн. конф., присвяч. 20-річчю Незалежності України, смт. Маневичі, 13–14 трав. 2011 р. / уклад. А. Силюк. – Луцьк : Волин. краєзн. музей, 2011. – С. 229–248.

Вихованець В. Такий відомий усім М. І. Середа / В. Вихованець // Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині : наук. зб. Вип. 3 / упоряд. М. П. Манько. – Острог : Свинарчук Р. В., 2011. – С. 28–46.

Вихованець В. Заслав і повіт: заможність і слава / В. Вихованець // Вісник Нетішинського краєзнавчого музею / за ред. О. Кононюк, Т. Вихованця, Г. Фурманчук. – Нетішин, 2011. – Вип. 4 : матеріали ІІ історико-краєзнавчої конференції «Південно-Східна Волинь в контексті історії України» (до 10-річчя відкриття експозиції Міського краєзнавчого музею м. Нетішин), 27 верес. 2011 р., м. Нетішин. – С. 23–32.

Вихованець В. Такий відомий усім М. І. Середа / В. Вихованець // Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині : наук. зб. Вип. 3 / упоряд. М. П. Манько. – Острог : Свинарчук Р. В., 2011. – С. 28–46.

2012

Вихованець В. Антоніни: «Шмат заходу, на полудень Русі перенесений» / В. Вихованець // Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. пр. – Рівне : ДМ, 2012. – Вип. 3. – С. 16–30.

Вихованець В. Загадковий акт Казимра Ягелончика (в Троках, від 7-го індикта) / В. Вихованець // Острозький краєзнавчий збірник / Держ. іст.-культ. заповідник м. Острога. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2012. – Вип. 5. – С. 9–29.

2013

Вихованець В. Й. Скільки Федорів у традиційному образі кн. Федора Даниловича Острозького? / В. Й. Вихованець // Генеалогічні записки. – 2013. – Вип. 11. – С. 1–40.

Вихованець В. Корець в «Рамотах Старого Детюка...» : (до 145-річчя з дня смерті А. Л. Анджейського) / В. Вихованець // Острозький краєзнавчий збірник / Держ. іст.- культ. заповідник м. Острога. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2013. – Вип. 6. – С. 28–45.

2014

Вихованець В. Чесноти Славутського роду Сангушків та їх свояків Потоцьких / В. Вихованець // Вісник Нетішинського краєзнавчого музею. – Нетішин : [б. в.], 2014. – Вип. 5 : до 30-річчя надання Нетішину статусу міста. – С. 86–125.

Вихованець В. Й. Штрихи до давньої історії села Нетішина / В. Й. Вихованець // Вісник Нетішинського краєзнавчого музею. – Нетішин, 2014. – Вип. 5 : до 30-річчя надання Нетішину статусу міста. – С. 4–11.

2016

Вихованець В. Славута: лісова кліматична станція і кумисовий заклад / В. Вихованець // Матеріали І-Міжнародної наукової історико-краєзнавчої конференції «Місто Хмельницький в контексті історії України». – Хмельницький, 2016. – С. 255–266.

2017

Вихованець В. Нетішин на історичних паралелях / В. Вихованець // Нетішинський вісник. – 2017. – 8 черв. – С. 4.

Вихованець В. Хвилюючі сторінки Літопису Нетішина / В. Вихованець // Нетішинський вісник. – 2017. – № 34. – С. 5 ; 25 серп. – С. 5 ; 1 верес. – С. 5 ; 8 верес. – С. 5 ; 15 верес. – С. 5.

2018

Вихованець В. «Батько Корця» князь Ю.-К. Чарторийський та його фаянс і порцеляна XVIII–ХІХ ст. / В. Вихованець // Острозький краєзнавчий збірник / Держ. іст.-культур. заповідник м. Острога. – Острог, 2018. – Вип. 10. – С. 74–97.

Вихованець В. Нетішинський млин у вітчизняній та світовій історії / В. Вихованець // Нетішинський вісник. – 2018. – 6 верес. – С. 5.

2020

Вихованець В. Князь Костянтин Іванович Острозький у науковій спадщині М. С. Грушевського / В. Вихованець // Острозький краєзнавчий збірник / Держ. іст.-культур. заповідник м. Острога. – Острог, 2020. – Вип. 12 . – С. 38–56.

2022

Вихованець В. Нетішину минуло 480 років / В. Вихованець // Нетішинський вісник. – 2022. – 3 лют. – С. 4.

2024-06-20