Читальна зала


Архітектурна спадщина Волині. Вип. 3

Розділ: Наукові збірники , Архітектура Волині

Мова документу: українська

Рік видання: 2012

Архітектурна спадщина Волині. Зб. наук. праць. Вип. 3. / За ред. П.А.Ричкова. – Рівне: ПП ДМ, 2012. – 315 с; іл.

У збірнику опубліковані наукові статті з історії дослідження пам’яток архітектури Волині. Матеріали багато проілюстровані. Більшість світлин і креслень публікується вперше. Призначений для наукових працівників, архітекторів, реставраторів архітектури, мистецтвознавців, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів.

Зміст:

Михайлишин, О. VESTIGIA SEMPER ADORA : (до 60-річчя від дня народження професора Петра Ричкова, засновника і наукового редактора збірника наукових праць "Архітектурної спадщини Волині) / О. Михайлишин. - С. 3-4
Вибрані наукові праці доктора архітектури, професора Петра Ричкова. - С. 5-9
Кравцов, С. Велика синагога в Дубні [18 ст.] / С. Кравцов, В. Левін. - С. 44-59
Кужей, М. Нова костельна архітектура Волині до початку козацьких воєн [16-18 ст.] / М. Кужей; пер. з пол. А. Обарчук. - С. 60-75
Михайлишин, О. Конкурсні проекти генерального плану міста Рівне 1936 року / О. Михайлишин. - С. 76-88
Радович, Р. Житло етнографічної Волині ІІ-ї пол. ХІХ - І-ї пол. ХХ ст. : (за матеріалами Рівненщини) / Р. Радович. - С. 89-104
Ричков, П. Розпланування міста Дубно за картографічними джерелами / П. Ричков. - С. 122-142
Верговський, С. Дослідження давнього житла Полісся / С. Верговський. - С. 156-161
Луц, В. Пожежа палацу Любомирських у Рівному на сторінках місцевої преси і документів з Державного архіву Рівненської області / В. Луц, Л. Леонова. - С. 170-176
Михайлишин, О. Невідомі проекти відбудови замку Острозьких-Любомирських в Дубно (1920-30-ті роки) / О. Михайлишин. - С. 177-190
Нагорнюк, О. Конструктивні особливості надгробків "Хаток" Північної Волині та Полісся / О. Нагорнюк. - С. 191-195
Прищепа, Б. Заселення старої частини міста Рівне в світлі археологічних досліджень / Б. Прищепа. - С. 196-202
Прищепа, О. До історії спорудження Рівненської жіночої гімназії (початок ХХ ст.) / О. Прищепа. - С. 203-211
Радович, Р. Господарські будівлі двору волинян ІІ-ї пол. ХІХ - І-ї пол. ХХ ст. : (за матеріалами рівненської частини етнографічної Волині) / Р. Радович. - С. 212-218
Свирида, Р. Особливості планування садиб на Південному поліссі та Волині в період ХІХ - початку ХХ ст. / Р. Свирида. - С. 219-222
Смолінська О., Ричков П.. Дзвіниця Воскресенського собору в Рівному: до історії спорудження і руйнації / О., Ричков П. Смолінська О.. - С. 223-229
Шапран, С. Електростанція кн. Любомирського в м. Рівне: спотворена пам’ятка промислової архітектури кін. ХІХ - поч. ХХ ст. / С. Шапран. - С. 237-240
Борщевич, В. Перший волинський період діяльності Сергія Прокоповича Тимошенка: здобутки в царині політичного і церковно-громадського життя / В. Борщевич. - С. 241-247
Михайлишин, О. Модерністичні тенденції у творчості С. П. Тимошенка "волинського" періоду / О. Михайлишин, П. Бенедюк. - С. 263-277
Смолінська, О. Архітектура Покровської церкви у Бронниках: данина традиції і новаторський пошук / О. Смолінська. - С. 300-304
Бетлей, А. Резиденція равського воєводи Станіслава Вінцентія Яблоновського в Кривині у світлі пешоджерел / А. Бетлей. - С. 10-15
Вихованець, В. Антоніни: "Шмат заходу, на полудень Русі перенесений" / В. Вихованець. - С. 16-30
Диба, Ю. "Хранителька" інскрипція стольного Золма / Ю. Диба. - С. 31-43
Ричков, П. Просторова еволюція Володимира-Волинського: від витоків до кінця ХІХ ст. / П. Ричков. - С. 105-121
Сиговський, С. Двовежова церква у Великій Глуші - причинок доунійної архітектури доби бароко на Волині у XYIII ст. / С. Сиговський. - С. 143-151
Абрамюк, І. Особливості архітектури однородинного житла Луцька поч. ХХ ст. / І. Абрамюк. - С. 152-155
Колосок, Б. Давні зображення храмів Луцька / Б. Колосок. - С. 162-169
Троневич, П. Старожитня синагога в м. Луцьку / П. Троневич. - С. 230-236
Пясецький, В. Сергій Тимошенко. Митець. Політик. Громадський діяч. Діяльність на Волині в 1930-1939 роках / В. Пясецький. - С. 278-279
Ричков, П. Церква св. Іоанна Хрестителя в с. Прилуцьке: локальний епізод творчої біографії архітектора С. Тимошенко / П. Ричков. - С. 280-286 

2022-03-21
Переглянути документ
Завантажити