Читальна зала


Острозький краєзнавчий збірник. Вип. 5.

Розділ: Наукові збірники , Історія, історичні науки

Мова документу: українська

Рік видання: 2012

Острозький краєзнавчий збірник / Державний історико-культурний заповідник м. Острога; Острозьке науково-краєзнавче товариство «Спадщина» ім. князів Острозьких – Вип. 5. – Острог: Національний університет «Острозька академія», 2012. – 496 с.

Анотація:

До збірника увійшли матеріали Десятої наукової конференції “Острозькі краєзнавчі читання”, яка відбулася 24 травня 2012 року в м. Острозі Рівненської області до 140-річчя з дня народження засновника історичного музею в Острозі о. Михайла Тучемського (1872-1945). Накові статті поділені за розділами: історія, питання музеєзнавства та пам’яткознавства, історична топографія, топоніміка, археологія, питання мистецтвознавства та музейної атрибуції. Окремим розділом висвітлено питання про волинську книгу, її історію, дослідження та колекціонування.

Зміст:

Манько М. Данилюк М. Михайло Тучемський – засновник і перший керівник історичного музею в Острозі. – С.3

Історія

Вихованець В. Загадковий акт Казимира Ягелончика (в Троках, від 7-го індикта). – С.9

Медведчук Г. Маєтки К.-В. Острозького на Поділлі. – С.30

Денисенко Я. Крішан А. Різні долі українських князів та їхніх замків (на прикладі родів Сангушків-Ковельських і Збаразьких у кінці XV-XVI ст.). – С.33

Бондарчук В. Бондарчук В. Співпраця В.-К. Острозького з Христофором Філалетом в рамках боротьби проти Берестейської унії. – С.40

Савчук П. Князі Острозькі та їх нащадки в Дубні. – С.45

Касянчук І. Статут Дубенського Спасо-Преображенського монастиря 1624 року. – С.51

Пшеничний Ю. Випадки злочину і покарання з історії м. Дубна. – С.56

Візнюк В. Юзеф Ігнацій Крашевський – видатна постать в історії Волині. – С.64

Леськів І. В’ячеслав Липинський – поляк за походженням, українець за духом. – С.67

Манько М. Освітні заклади Новомалина до Першої світової війни. – С.72

Журик С. Конфесії в селі Оженині в ХVIII-XX ст. – С.82

Романчук О. Гончарний промисел в Острозі у 1920-1990-х роках. – С.94

Руй О. 1917-1918 роки в спогадах острожанина Сергія Мілієвича Рафальського (1896-1931). – С.116

Вітренко В. Волинський народний календар – щорічник етнічних німців Західної Волині в 1935-1939 роках. – С.121

Бендюк М. Україно-польське протистояння на території Острожчини під час Другої світової війни. – С.130

Марчук І. Чи була у Будеражі Перша конференція поневолених народів Східної Європи та Азії?. – С.149

Антонюк Я. Діяльність Служби безпеки ОУН(б) на Острожчині у післявоєнний період. – С.150

Глушман І. Межиріцьке духовно-пасторське училище. – С.156

Питання музеєзнавства та пам’яткознавства

Збруцький О. Плебанія (будинок ксьондза костьолу Іоанна Хрестителя) в місті Ізяславі Хмельницької області. – С.160

Старенький І. Охорона пам’яток старовини на території Волині та Поділля на початку ХХ ст.. – С.167

Петрович В. Рябчикова Ф. Проблеми застосування новітніх технологій в обліку музейних предметів. – С.173

Жукова О. Створення ансамблевих музеїв як актуальне питання сьогодення вітчизняної музейно-пам’яткоохоронної справи. – С.178

Надольська В. Комплектування збірки Волинського краєзнавчого музею: досягнення і проблеми. – С.185

Надольська В. Токарська О. Науково-дослідна робота відділу етнографії та народних промислів Волинського краєзнавчого музею. – С.192

Архіпов В. Пропозиції щодо скульптурного увічнення визначних подій та постатей історії Острога. – С.198

Іванець О. Значки Хмельниччини у збірці Міського краєзнавчого музею м. Нетішина. – С.202

Історична топографія. Топоніміка. Археологія

Кихтюк В. Основні типи та кількість поселень на Волині. – С.216

Романчук О. Мікротопоніми сіл Нетішина й Солов’я та міста Нетішина (ХІХ – початок ХХІ століть). – С.258

Бардецький А. Вертелецький Д. Результати археологічних них розвідок на території Острозького району в 2011 році. – С.267

Варич І. Скляренко Н. Охріменко Г. Еволюція первісного житлобудівництва. – С.283

Кононець П. Римська монета як джерело вивчення історії племен черняхівської культури. – С.293

Савицький В. Свінцицький В. Давньоруські амулети-сокирки у збірці Волинського краєзнавчого музею. – С.309

Чекурков В. Археологічні дослідження культурних нашарувань литовсько-польської доби у місті Корці. – С.319

Питання мистецтвознавства та музейної атрибуції

Бондарчук Я. Художні особливості Острозької іконописної школи на прикладі аналою з житієм св. Миколая др. пол. XVII – поч. XVIII ст.. – С.325

Школьна О. Культура харчування еліти українського суспільства ХVІІ-ХІХ століть: руйнація стереотипів про типологію форм фарфорофаянсових виробів для напоїв і встановлення дійсного стану речей. – С.345

Зелінська О. Візуалізація предметів побуту та етнографії в Острозькому іконописі XVІІІ ст.. – С.357

Бендюк М. Дата народження скульптора Томаша-Оскара Сосновського. – С.361

Бендюк М. Портрет невідомої в костюмі Клеопатри (Моджеєвська Гелена). – С.363

Шикірява Л. Особливості та мистецька цінність збірки художніх полотен із колекції Музею Національного університету «Острозька академія». – С.365

Бендюк Н. Квіткова символіка у декоративно-ужитковому мистецтві Волині. – С.370

Тунцева З. З творчого доробку Валентини Сірук. – С.382

Закревський В. Культурологи Острожчини в енциклопедичному довіднику Б. Й.Столярчука “Митці Рівненщини” (2011). – С.387

Секція «Волинська книга: історія, дослідження, колекціонування»

Григель Л. Дзендзелюк Л. Острозька Біблія 1581 року видання з фондів Львівського музею історії релігії. – С.390

Бондар Н. Папір острозьких видань у контексті діяльності острозької папірні. – С.398

Зінченко С. Колекція видань Івана Федоровича в збірці Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. – С.410

Ціборовська-Римарович І. Бібліотека Острозького монастиря Ордену братів менших капуцинів: історична доля. – С.423

Журавлева И. Кононенко И. Коллекция первопечатных изда ний в фонде Центральной научной библиотеки Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина: сохранение, изучение, доступность. – С.428

Позіховська С. Мініатюрні стародруки XVI-XVIII століть в колекції Музею книги та друкарства м. Острога. – С.438

Скруха С. Продовжувач друкарської справи преподобного Іова Почаївського – архімандрит Віталій (Максименко). – С.448

Климчук А. Олександр Мардковіч: письменник, науковець, журналіст, видавець. – С.454

Манько М. Церковні краєзнавці Волині кінця ХІХ – поч. ХХ ст. – дослідники, популяризатори і зберігачі спадщини острозької слов’яногреко-латинської академії. – С.463

Трембіцький А. Острозька Академія у працях В. Січинського. – С.475

Пащук І. Висвітлення деяких питань видавничої справи древнього Острога у дослідженні Л. І. Владимирова“Загальна історія книги” (1979). – С.485

Відомості про авторів. – С.488

Джерело:

Державний історико-культурний заповідник міста Острога

2023-01-25
Переглянути документ
Завантажити