Дослідники Великої Волині


Дем’янюк Олександр Йосипович

Дем’янюк Олександр Йосипович – історик, доктор історичних наук, професор.

Народився 7 січня 1968 року в місті Ківерці Волинської області. У 1985 році закінчив Ківерцівську середню школу № 4, у 1994 році закінчив історичний факультет Волинського державного університету імені Лесі Українки. У 1996 році здобув спеціальність «менеджер освіти» на факультеті післядипломної освіти Волинського державного університету імені Лесі Українки. Працював директором в ряді сільських шкіл Волинської області. Пізніше – завідувачем навчальним відділом, заступником ректора з навчальної роботи, першим заступником ректора Луцького біотехнічного інституту Міжнародного науково-технічного університету; проректором з навчальної роботи, професором кафедри документознавства та інформаційної діяльності Луцького інституту розвитку людини університету «Україна». З вересня 2016 року працює в Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти.

У 2004 році здобув науковий ступінь кандидата історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – військова історія. Тема дисертації: «Військово-підготовча діяльність українських молодіжних організацій Галичини напередодні та в роки Першої світової війни». У 2013 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю 07.00.01 – історія України. Тема дисертації: «Волинь у військово-політичних процесах Української революції 1917–1921 рр.».

Член редакційних колегій: фахового видання «Військово-науковий вісник» (м. Львів), науково-методичного вісника «Педагогічний пошук» (м. Луцьк). Голова редакційної колегії збірника наукових праць «Українське державотворення: проблеми і сучасність» (м. Луцьк), збірника науково-популярних праць «Волинський колекціонер» (м. Луцьк). 

Автор понад 450 наукових і науково-публіцистичних статей у вітчизняних і зарубіжних виданнях, понад 60 навчальних посібників, монографій, науково-популярних праць, навчально-методичних розробок.

Член Національної спілки краєзнавців України (1989). Член правління громадської організації «Товариство нумізматів Волині» (2015).

З 2005 року Відмінник освіти України, з 2016 року «Почесний краєзнавець України». У 2017 році нагороджений обласною державною премією імені Олександра Цинкаловського.

Коло наукових інтересів:

-         військово-політична історія України та Волині ХХ ст.;

-         воєнна історія України та Волинського краю.

Список основних опублікованих праць

2000

Дем’янюк О. Й. Пластові традиції на Волині / О. Й. Дем’янюк // Природні ресурси, екологія та охорона здоров’я Полісся : зб. наук. пр. – Луцьк : Надстир’я, 2000. – Вип. 4. – C. 94–96.

2002

Дем’янюк О. Й. Діяльність пластових осередків на Волині / О. Й. Дем’янюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Держава та армія. – Львів : Львівська політехніка, 2002. – № 451. – C. 109–112.

2003

Дем’янюк О. Й. Дмитро Вітовський – організатор освітньої справи на Волині (1916–1917 рр.) / О. Й. Дем’янюк // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Ковель і ковельчани в історії України та Волині : наук. зб. : матеріалами ХІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конф. – Ковель, 2003. – Ч. 2. – С. 37–41.

2004

Дем’янюк О. Й. Діяльність української інтелігенції Володимира-Волинського у міжвоєнний період / О. Й. Дем’янюк // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Володимир-Волинський в історії України та Волині : зб. наук. пр. Вип. 14 : матеріали ХІV Волинської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 13-й річниці Незалежності України і 680-й річниці надання Володимиру-Волинському Магдебургського права. – Луцьк, 2004. – С.46–48.

Дем’янюк О. Й. Культурно-освітній шлях Дмитра Вітовського на Волині (1916–1917 роки) / О. Й. Дем’янюк // Велика Волинь: праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. Т. 27: Актуальні проблеми географії, екології, історії Великої Волині. – Житомир : М. Г. Косенко, 2004. – С. 362–368.

2005

Дем’янюк О. Й. Вплив діяльності старшин УСС на формування національної свідомості волинян / О. Й. Дем’янюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Держава та армія. – Львів : Львівська політехніка, 2005. – № 528. – С.48–53.

Дем’янюк О. Й. Становлення Поліської Січі УПА на Волині / О. Й. Дем’янюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Держава та армія. – Львів : Львівська політехніка, 2005. – № 541. – С. 64–68.

2006

Дем’янюк О. Й. Брусиловський прорив на сторінках російської військово-історичної літератури / О. Й. Дем’янюк // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Сторінки воєнної історії Маневиччини та Полісся : наук. зб. Вип. 19 : матеріали ХІХ Волинської обласної науково-практичної історико-краєзнавчої конференції присвячені 15-й річниці Незалежності України, 90-й річниці Брусиловського прориву та 100-й річниці від дня народження організатора партизанського руху на Волині Антона Бринського, 21–22 верес. 2006 р., м. Луцьк-смт. Маневичі. – Луцьк, 2006. – С.11–12.

Дем’янюк О. Й. Військово-політична ситуація на Західній Волині під час українсько-польських переговорів 1919–1920 рр. / О. Й. Дем’янюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Держава та армія. – Львів : Львівська політехніка, 2006. – № 555. – С. 71–78.

Дем’янюк О. Й. Військово-політичне протистояння на волинських землях під час Першої світової війни / О. Й. Дем’янюк // Військово-науковий вісник. – 2006. – Вип. 8. – С. 106–117.

Дем’янюк О. Й. Камінь-Каширщина напередодні та під час Першої світової війни / О. Й. Дем’янюк // Минуле та сучасне Волині та Полісся: Камінь-Каширський в історії Волині та України : наук. зб. Вип. 20 : матеріали ХХ Волинської обласної науково-практичної історико-краєзнавчої конф., присвяченої 15-й річниці Незалежності України, 810-й річниці першої писемної згадки м. Каменя-Каширського та 100-й річниці від дня народження українського літературознавця Є. Шабліовського, 26 жовт. 2006 р., м. Луцьк. – Луцьк, 2006. – С. 69–70.

Дем’янюк О. Й. Леся Українка, її рідні та близькі у філателії / О. Й. Дем’янюк // Леся Українка і родина Косачів в контексті української та світової культури : наук. зб. Вип. 3 : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24–25 лют. 2006 р., с. Колодяжне. – Луцьк, 2006. – С.179–182.

Дем’янюк О. Й. Особливості діяльності місцевих органів влади Волинської губернії у 1917–1918 роках / О. Й. Дем’янюк // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : наук. зап. – Рівне : РГДУ, 2006. – Вип. 10. – С. 82–87.

Дем’янюк О. Й. Розвиток економіки Волинської губернії у 1918–1939 роках / О. Й. Дем’янюк // ХХІ Волинська обласна науково-практична історико-краєзнавча конференція, присвячена 15-й річниці Незалежності України, 505-річчю першої писемної згадки про с. Сереховичі, 17 листоп. 2006 р., смт. Стара Вижівка-с. Сереховичі : зб. наук. пр. – Луцьк, 2006. – С. 244–246.

Дем’янюк О. Й. Спроби організації військової підготовки молоді Рівного у 1917 році / О. Й. Дем’янюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Держава та армія. – Львів : Львівська політехніка, 2006. – № 571. – С. 212–217.

2007

Дем’янюк О. Й. Волинь та Галичина в українсько-польських стосунках 1919 року / О. Й. Дем’янюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Держава та армія. – Львів : Львівська політехніка, 2007. – № 584. – С. 113–120.

Дем’янюк О. Й. Доля західноукраїнських земель: погляд через українсько-польські відносини 1919–1920 рр. / О. Й. Дем’янюк // ІІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків «Українська історична наука на шляху творчого поступу», Луцьк, 17–19 трав. 2006 р. : доповіді та повідомлення: В 3-х т. – Луцьк : Вежа, 2007. – Т. 2. – С. 169–174.

Дем’янюк О. Й. Законотворча діяльність вищих органів влади УНР під час перебування на території Волині / О. Й. Дем’янюк // Українське державотворення: проблеми і сучасність : зб. наук. пр. – Луцьк, 2007. – С. 23–26.

Дем’янюк О. Й. Західна Волинь: театр бойових дій Першої світової війни / О. Й. Дем’янюк // Військово-науковий вісник. – 2007. – Вип. 9. – С. 49–62.

Дем’янюк О. Й. Поліська Січ УПА родом з Волині / О. Й. Дем’янюк // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Луцька міська громада: історія, традиції, люди : наук. зб. Вип. 26 : матеріали ХХVІ Волинської обласної наукової історико-краєзнавчої конференції, 9–10 листоп. 2007 р. м. Луцьк. – Луцьк, 2007. – С. 226–229.

Дем’янюк О. Й. Рожищенська волость (1900–1918 рр.): соціально-економічні та військово-політичні аспекти розвитку регіону / О. Й. Дем’янюк // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Рожище і рожищенці в історії Волині та України: проблеми волинезнавства : матеріали ХХІІІ обласної науково-практичної історико-краєзнавчої конференції, 23 трав. 2007 р., м. Луцьк-м. Рожище. – Луцьк, 2007. – С. 206–209.

Дем’янюк О. Й. Спроби соціально-економічної стабілізації прифронтових територій Волині у першій половині 1917 р. / О. Й. Дем’янюк // Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету ВДУ ім. Лесі Українки. – 2007. – Вип. 12. – С.71–76.

2008

Дем’янюк О. Й. Військово-політичні події на Волині та у Криму за часів Центральної Ради: спроба порівняння / О. Й. Дем’янюк // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : наук. зап. Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : РГДУ, 2008. – Вип. 14. – С. 37–43.

Дем’янюк О. Й. Волинська губернія в період правління Директорії УНР (листопад 1918 – травень 1919 рр.) / О. Й. Дем’янюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Історичні науки. – Луцьк : Вежа, 2008. – № 11. – С. 53–58.

Дем’янюк О. Й. Волинська губернія в період протистояння УНР більшовицькій агресії / О. Й. Дем’янюк // Історико-політичні проблеми сучасного світу : зб. наук. ст. – Чернівці : Рута, 2008. – Т. 17/18. – С. 79–84.

Дем’янюк О. Й. Волинські етюди життя і творчості Наполеона Орди / О. Й. Дем’янюк // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Олександр Цинкаловський і край : наук. зб. : матеріали ХХVІ міжнар. наук. іст.-краєзн. конф., присвяч. 1020-ій річниці від першої писем. згадки про Володимир та 110-річчю від дня народж. О. Цинкаловського, м. Володимир-Волинський / Волин. обл. рада та ін. – Луцьк, 2008. – Вип. 27. – С. 261–265.

Дем’янюк О. Й. Волинь на фоні державотворчих процесів в УНР (жовтень-грудень 1917 р.) / О. Й. Дем’янюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Держава та армія. – Львів : Львівська політехніка, 2008. – № 612. – С. 78–85.

Дем’янюк О. Й. Громадсько-політичні зміни в частинах Південно-Західного фронту на Волині у 1917 р. / О. Й. Дем’янюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Держава та армія. – Львів : Львівська політехніка, 2008. – № 634. – С. 43–50.

Дем’янюк О. Й. Населені пункти Рівненщини у філателії / О. Й. Дем’янюк // Наукові записки : 155 років від дня народж. В. Короленка / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне : О. Зень, 2008. – Вип. 6. – С. 175–179.

Дем’янюк О. Й. Перша світова війна на волинському Поліссі / О. Й. Дем’янюк // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Старовижівщина з глибини століть : наук. зб. Вип. 28 : матеріали XXVIII Волинської обласної історико-краєзнавчої наукової конф., 20–21 черв. 2008 р. – Луцьк, 2008. – С. 357–361.

Дем’янюк О. Й. Повстання отамана В. Оскілка у квітні 1919 р. / О. Й. Дем’янюк // Спецпроект: аналіз наукових досліджень : IV Міжнародна науково-практична конференція. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2008. – Т. 1. – С. 11–13.

Дем’янюк О. Й. Формування державницьких поглядів В. Липинського / О. Й. Дем’янюк // Актуальні проблеми розвитку суспільства: історична спадщина, реалії та виклики ХХІ століття : матеріали доповідей учасників VI Міжнародної науково-практичної конф. 17 квіт. 2008 р. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2008. – С. 21–24. – (Одинадцяті читання пам’яті В. Липинського)

2009

Дем’янюк О. Й. «Волинський» період у діяльності державних інституцій Української Народної Республіки / О. Й. Дем’янюк // Історичні студії Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2009. – Вип. 1. – С. 62–67.

Дем’янюк О. Й. «Поліська Січ» УПА: волинські сторінки / О. Й. Дем’янюк // Українське державотворення: проблеми і сучасність : зб. наук. пр. – Луцьк : ЛІРоЛ, 2009. – Вип. 3. – С. 60–70.

Дем’янюк О. Й. Військово-політична ситуація в Волинській губернії в перші місяці 1919 р. / О. Й. Дем’янюк // Українське державотворення: проблеми і сучасність : зб. наук. пр. – Луцьк : ЛІРоЛ, 2009. – Вип. 2. – С. 28–34.

Дем’янюк О. Й. Військово-політичні події у Волинській губернії наприкінці 1917 – на початку 1918 років / О. Й. Дем’янюк // Наука в інформаційному просторі : матеріали V Міжнародна науково-практична конференція, 30–31 жовт. 2009 р. : зб. наук. пр. У 6-х т. Т. 1. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2009. – С. 49–51.

Дем’янюк О. Й. Волинська губернія в період присутності німецьких військ в Україні у 1918 р. / О. Й. Дем’янюк // Військово-науковий вісник. – 2009. – Вип. 12. – С. 27–41.

Дем’янюк О. Й. Волинська губернія в січні-лютому 1918 р. / О. Й. Дем’янюк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Історичні науки. – Острог : Національний університет «Острозька академія», 2009. – Вип. 14. – С. 134–142.

Дем’янюк О. Й. Волинська губернія на фоні українських державотворчих процесів улітку 1917 р. / О. Й. Дем’янюк // Історія. Філософія. Релігієзнавство. – 2009. – № 4. – С. 25–29.

Дем’янюк О. Й. Володимир у князівську добу за «Історією України-Руси» М. С. Грушевського / О. Й. Дем’янюк // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Володимир-Волинський в історії України та Волині : наук. зб. Вип. 32 : матеріали XXХІІ Міжнародної науково-практичної історико-краєзнавчої конференції, Володимир-Волинський, 12 черв. 2009 р. – Луцьк : МП «Пульс», 2009. – С. 39–43.

Дем’янюк О. Й. Генерал Брусилов в історії Волині через призму російської військової літератури / О. Й. Дем’янюк // Збірник наукових праць викладачів Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна». – Луцьк : Твердиня, 2009. – Т. 3. – С. 53–59.

Дем’янюк О. Й. Гетьман П. Скоропадський і Волинь (1917–1918 рр.) / О. Й. Дем’янюк // Інноваційний потенціал української науки – ХХІ сторіччя : зб. доповідей учасників п’ятої Всеукраїнської науково-практичної конф., 20–27 трав. 2009 р. – Запоріжжя : Видавництво ПГА, 2009. – С. 57–60.

Дем’янюк О. Й. Західноукраїнські землі у державотворчих планах голови Української Центральної Ради / О. Й. Дем’янюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Держава та армія. – Львів : Львівська політехніка, 2009. – № 652. – С. 69–77.

Дем’янюк О. Й. Камінь-Каширщина на краєзнавчій карті Волині / О. Й. Дем’янюк // Проблеми педагогічних технологій. Краєзнавчі матеріали в екологічному туризмі : зб. наук. пр. – 2009. – Вип. 5/6. – С. 47–55.

Дем’янюк О. Й. Князі Ружинські в козацькій історії України / О. Й. Дем’янюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Історичні науки. – 2009. – № 22. – С. 237–242.

Дем’янюк О. Й. Розташування військ воюючих держав на Волині напередодні та в ході Брусиловського прориву 1916 р. / О. Й. Дем’янюк // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Сторінки воєнної історії краю : наук. зб. Вип. 30 : матеріали XXХ Всеукраїнської науково-практичної історико-краєзнавчої конференції, 24–25 берез. 2009 р. – Луцьк : Пульс, 2009. – С. 164–169.

Дем’янюк О. Й. Суспільно-політична ситуація на Волині в контексті українських державотворчих процесів навесні 1917 року / О. Й. Дем’янюк // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. – Рівне : РГДУ, 2009. – Вип. 15. – С. 102–106.

Дем’янюк О. Й. Формування українського законодавства у «волинський» період діяльності УНР / О. Й. Дем’янюк // Україна від епохи УНР до початку ХХІ століття : матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конф., присвяченої 125-річчю від дня народження І. А. Фещенка-Чопівського, 20–22 січ. 2009 р., м. Житомир / ред. М. Ю. Костриця. – Житомир : М. Косенко, 2009. – С. 61–65.

2010

Дем’янюк О. Й. Військово-політична ситуація на Волині восени 1917 р. / О. Й. Дем’янюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Держава та армія. – Львів : Львівська політехніка, 2010. – № 670. – С. 80–88.

Дем’янюк О. Й. Волинське воєводство в умовах становлення місцевої польської адміністрації (1921–1924 рр.) / О. Й. Дем’янюк // Інноваційний потенціал української науки – ХХІ сторіччя : збірник доповідей учасників шостої всеукраїнської науково-практичної конференції, 1–15 квіт. 2010 р. – Запоріжжя : ПГА, 2010. – С. 4–5.

Дем’янюк О. Й. Волинське селянство у початковий період Української революції 1917–1921 рр. / О. Й. Дем’янюк // Український селянин : зб. наук. пр. – 2010. – Вип. 12. – С. 163–166.

Дем’янюк О. Й. Західна Волинь у початковий період Першої світової війни / О. Й. Дем’янюк // Новик. – 2010. – Вип. 3. – С. 67–71.

Дем’янюк О. Й. Культові споруди Камінь-Каширщини на туристичній карті регіону / О. Й. Дем’янюк // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Сторінки історії Камінь-Каширщини : наук. зб. Вип. 37 : матеріали XXХVІІ Всеукраїнської історико-краєзнавчої наукової конференції, 27 жовт. 2010 р. – Луцьк : МП «Пульс», 2010. – С. 163–170.

Дем’янюк О. Й. Луцьк та Луцький повіт в роки Першої світової війни / О. Й. Дем’янюк // Актуальні проблеми українського державотворення : наук. зб. – Луцьк : ЛНТУ, 2010. – Вип. 3. – С. 27–36.

Дем’янюк О. Й. Особливості функціонування місцевих органів влади на Волині за доби Гетьманату П. Скоропадського / О. Й. Дем’янюк // Південний архів : історичні науки : зб. наук. пр. – Херсон : Вид-во «ХДУ», 2010. – Вип. 31/32. – С. 302–309.

Дем’янюк О. Й. С. Петлюра та Ю. Пілсудський у військово-політичній історії Української держави та Волинського краю / О. Й. Дем’янюк // Ідея національної державності в українському і польському визвольних рухах в історичній ретроспективі : зб. наук. ст. – Житомир : В. Б. Котвицький, 2010. – С. 14–24.

2011

Артесюк Г. К. Нариси історії освіти Ківерцівського району : науково-популярне видання / Г. К. Артесюк, О. Й. Дем’янюк. – Луцьк : Твердиня, 2011. – 172 с.

Дем’янюк О. Вплив загальнодержавних військово-політичних процесів на розвиток Волинської губернії влітку 1918 р. / О. Дем’янюк // Літопис Волині. – 2011. – Ч. 9. – С. 69–74.

Дем’янюк О. Й. Адміністративно-територіальні та соціальні характеристики Волинської губернії напередодні І Світової війни / О. Й. Дем’янюк // Інноваційний потенціал української науки – ХХІ сторіччя : зб. доп. учасників 13 Всеукр. наук.-практ. конф., 31 жовт.-9 листоп. 2011 р., м. Запоріжжя. – Запоріжжя : ПГА, 2011. – С. 5–7.

Дем’янюк О. Й. Боротьба проти більшовицької агресії на півночі Волинської губернії наприкінці 1918 – на початку 1919 рр. / О. Дем’янюк // Військово-науковий вісник. – 2011. – Вип. 16. – С. 132–142.

Дем’янюк О. Й. Військово-політичні аспекти розвитку Волинської губернії у 1914–1921 роках : монографія / О. Й. Дем’янюк. – Луцьк : Твердиня, 2011. – 320 с.

Дем’янюк О. Й. Волинь під час Першої світової війни та Української революції (за матеріалами Державного архіву Волинської області) / О. Й. Дем’янюк // Гуржіївські історичні читання. – 2011. – Вип. 4. – С. 227–229.

Дем’янюк О. Й. Збройні сили Гетьманату «Українська Держава» та їх дислокація у межах Волинської губернії у 1918 р. / О. Й. Дем’янюк // Військово-науковий вісник. – 2011. – Вип. 15. – С. 131–143.

Дем’янюк О. Й. Луцьк та округа в добу військово-політичного протистояння (1914–1921 рр.) / О. Й. Дем’янюк // Літопис Волині. – 2011. – Ч. 10. – С. 38–43.

Дем’янюк О. Й. Пошук українсько-польського компромісу в антибільшовицькій боротьбі 1919–1920 рр. / О. Й. Дем’янюк // Człowiek w Europie. Człowiek wobec problemów XIX i XX wieku / redakcja naukowa M. Franz i M. Kardas. – Toruń : Adam Marszałek, 2011. – S. 145–154.

Дем’янюк О. Й. Старовижівщина на історико-краєзнавчій карті Волині / О. Й. Дем’янюк // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Старовижівщина та її населені пункти в історії України та Волині : наук. зб. Вип. 40 : матеріали ХL Всеукр. наук. істор.-краєзн. конф., смт. Стара Вижівка, 20 груд. 2011 р. – Луцьк : Волиньполіграф, 2011. – С. 16–19.

Дем’янюк О. Й. Трансформація світогляду солдатів Південно-Західного фронту та місцевого населення в умовах наростання більшовицької пропаганди у 1917 р. / О. Й. Дем’янюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Держава та армія. – Львів : Львівська політехніка, 2011. – № 693. – С. 78–85.

Дем’янюк О. Й. Туристично-краєзнавчі аспекти Маневицького району / О. Й. Дем’янюк // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Волинське Полісся та Маневиччина в європейській та українській історії : наук. зб. Вип. 38 : матеріали XXXVIІІ Міжнарод. наук. істор.-краєзн. конф., смт. Маневичі, 13–14 трав. 2011 р. – Луцьк : Пульс, 2011. – С. 100–104.

2012

Дем’янюк О. Військове протистояння на території Волинської губернії на початковому етапі Першої світової війни / О. Дем’янюк // Матеріали Всеукр. наук. військ.-істор. конф. «Воєнна історія Середньої Наддніпрянщини», м. Київ, 15 берез. 2012 р. : наук. зб. – Київ, 2012. – С. 288–291.

Дем’янюк О. Використання творчої спадщини Юзефа Ігнація Крашевського в навчальному курсі «Туристичне краєзнавство» / О. Дем’янюк // Минуле і сучасне Волині та Полісся : наук. зб. Вип. 43: Юзеф Ігнацій Крашевський і Волинь : матеріали XLIII Волинської обласної наукової історико-краєзнавчої конф., м. Луцьк / упоряд. А. Силюк. – Луцьк, 2012. – С. 106–111.

Дем’янюк О. Й. Боротьба за утвердження української влади на території Волинської губернії у перші місяці діяльності Української Центральної Ради / О. Й. Дем’янюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Держава та армія. – Львів : Львівська політехніка, 2012. – № 724. – С. 123–129.

Дем’янюк О. Й. Особливості суспільно-політичного розвитку Волинської губернії в березні 1917 р. / О. Й. Дем’янюк // Суспільні науки: проблеми та досягнення сучасних наукових досліджень : матеріали міжнарод. наук.-практ. конф., м. Одеса, 26–27 жовт. 2012 р. : зб. тез наук. робіт. – Одеса : Причорноморський центр досліджень проблем суспільства, 2012. – С. 11–14.

Дем’янюк О. Й. Перебування сухопутних військ української армії на території Волині у перші місяці Директорії УНР / О. Й. Дем’янюк // Сухопутні війська Збройних Сил України: історія, сучасність, розвиток (до 20-річчя Збройних Сил України) : матеріали доп. наук.-практ. конф., м. Львів, 24 листоп. 2011 р. – Львів : АСВ, 2012. – С. 212–215.

Дем’янюк О. Перебіг військово-політичних подій на території Волині восени 1919 року / О. Дем’янюк // Воєнна історія. – 2012. – № 1. – С. 5–12.

Дем’янюк О. Православна храмова архітектура північних районів Волинської області / О. Дем’янюк // Історія та сучасність Православ’я на Волині : матеріали ІІІ наук.-практ. конф., м. Луцьк, 15–16 листоп. 2012 р. / Волинська єпархія УПЦ. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії, 2013. – С. 47–52.

Дем’янюк О. Ратнівщина на історико-краєзнавчій мапі Волині / О. Дем’янюк // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Ратнівщина і історії України і Волині : наук. зб. Вип. 42 : матеріали XLII Всеукр. наук. істор.-краєзн. конф., смт. Ратне-с. Кортеліси, 20 верес. 2012 р. – Луцьк, 2012. – С. 7–11.

Дем’янюк О. Й. Волинська губернія як плацдарм для продовження збройної боротьби за українську державність у 1921 р. / О.Й. Дем’янюк // Військово-науковий вісник. – 2012. – Випуск 17. – С. 39–51.

2013

Дем’янюк О. Боротьба політичних сил за вплив на солдатські маси на Волині навесні 1917 року / О. Дем’янюк // Воєнна історія. – 2013. – № 2. – С. 18–25.

Дем’янюк О. Волинь у військово-політичних планах мілітарних блоків у 1914 р. / О. Дем’янюк // Волинь напередодні Першої світової війни : наук. зб. : матеріали наук.-практ. конф., м. Луцьк, 23 жовт. 2013 р. – Луцьк : ЛПК, 2013. – С. 35–44.

Дем’янюк О. Волинь як театр бойових дій під час Другого зимового походу Армії УНР / О. Дем’янюк // Pola bitew wczoraj i dziś / pod red. A. Olejka, P. Korzeniowskiego, K. Mroczkowskiego. – Oświęcim : Wyd. NapoleonV & Autorzy, 2013. – S. 176–182.

Дем’янюк О. Деякі аспекти туристично-краєзнавчої привабливості Шацького району / О. Дем’янюк // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Шацьке поозер’я у світовій та українській історії : наук. зб. Вип. 45 : матеріали XLV Міжнарод. наук. істор.-краєзн. конф., м. Луцьк-смт. Шацьк, 24–26 трав. 2013 р. – Луцьк : Волинські старожитності, 2013. – С. 63–68.

Дем’янюк О. До питання озброєння та оборонного мистецтва волинян у княжу добу / О. Дем’янюк // Старий Луцьк : наук.-інформ. зб. Вип. 9 : матеріали наук. конф. «Любартівські читання», м. Луцьк, 22–23 трав. 2013 р. – Луцьк : Волинські старожитності, 2013. – С. 372–278.

Дем’янюк О. Й. Воєнна історія Волині : історичні нариси : в 4 т. / О. Й. Дем’янюк, І. М. Пасюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – Т. 1. : Давня доба – кінець ХVІІІ ст. – 236 с.

Дем’янюк О. Й. Волинь в умовах більшовицької агресії (осінь 1918 – весна 1919 рр.) / О. Й. Дем’янюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Держава та армія. – Львів : Львівська політехніка, 2013. – № 752. – С. 82–86.

Дем’янюк О. Й. Диспозиція та кількісний склад воюючих сторін напередодні битви під Берестечком (літо 1651 р.) / О. Й. Дем’янюк // Інноваційний потенціал української науки – ХХІ сторіччя. В 3-х т.  : зб. статей учасників дев’ятнадцятої Всеукр. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 26 лют.–5 берез. 2013 р. – Запоріжжя : ПГА, 2013. – Т. 1 : Науки гуманітарного циклу. – С. 5–7.

Дем’янюк О. Й. З’їзд представників європейських країн у Луцьку (1429 р.) та європейська безпека / О. Й. Дем’янюк // Актуальні наукові дослідження різноманітних соціальних процесів сучасного суспільства : матеріали міжнарод. наук.-практ. конф., м. Одеса, 1–2 берез. 2013 р. – Одеса : Причорноморський центр досліджень проблем суспільства, 2013. – С. 8–11.

Дем’янюк О. Й. Особливості входження західноволинських повітів до театру бойових дій Першої світової війни (1914 р.) / О. Й. Дем’янюк // Військово-науковий вісник. – 2013. – Вип. 19. – С. 63–75.

Дем’янюк О. Й. Особливості економічного розвитку Західної Волині у 1920-х рр. / О. Й. Дем’янюк // Гуржіївські історичні читання. – 2013. – Вип. 6. – С. 318–320.

Дем’янюк О. Й. Про перебіг козацько-польського військового протистояння на Волині навесні-влітку 1651 р. / О. Й. Дем’янюк // Воєнна історія. Волинь та Полісся : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук. військ.-істор. конф., м. Рівне, 25–26 квіт. 2013 р. – Київ, 2013. – С. 104–107.

Дем’янюк О. Й. Розгортання бойових дій на території Волинської губернії у 1915 р. / О. Й. Дем’янюк // Військово-науковий вісник. – 2013. – Вип. 20. – С. 40–51.

Дем’янюк О. Ковель напередодні та в перші роки Першої світової війни (1914–1916 рр.) / О. Дем’янюк // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Ковель і Ковельщина в історії України та Волині :наук. зб. Вип. 50. матеріали 50 Всеукр. наук. істор.-краєзн. конф., м. Ковель, 12–13 груд. 2013 р. / упоряд. А. Силюк. – Ковель, 2013. – С. 91–95.

Дем’янюк О. Місто Володимир у військово-політичній історії Київської Русі / О. Дем’янюк // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Християнство в історії і культурі Володимира-Волинського та Волині : наук. зб. Вип. 47 : матеріали XLVІІ Всеукр. наук. істор.-краєзн. конф., м. Луцьк-м. Володимир-Волинський, 19–20 черв. 2013 р. – Луцьк : Волинські старожитності, 2013. – С. 235–238.

Дем’янюк О. Місце православної архітектури Камінь-Каширщини й Любешівщини у краєзнавстві Волині / О. Дем’янюк // Історія та сучасність Православ’я на Волині : матеріали ІV наук.-практ. конф., м. Луцьк, 12–14 листоп. 2013 р. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії, 2013. – С. 46–50.

Дем’янюк О. Наслідки поразки Української революції 1917–1921 рр.: волинський вимір / О. Дем’янюк // Літопис Волині. – 2013. – Ч. 12. – С. 55–60.

Дем’янюк О. Окремі аспекти культурно-освітнього життя волинян у 1914–1917 роках / О. Дем’янюк // Українське державотворення: проблеми і сучасність : зб. наук. пр. – Луцьк : Іванюк В.П., 2013. – Вип. 8. – С. 21–28.

Дем’янюк О. Особливості суспільно-політичного розвитку Волинської губернії навесні-влітку 1917 р. / О. Дем’янюк // Літопис Волині. – 2013. – Ч. 13. – С. 49–54.

2014

Дем’янюк О. Воєнна історія Волині (до ХХ ст.) у краєзнавстві / О. Дем’янюк // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Розвиток краєзнавства і краєзнавчої освіти на Волині : наук. зб. Вип. 52 : матеріали Всеукр. наукової іст.-краєзн. конф., м. Луцьк, 20 листоп. 2014 р. – Луцьк, 2014. – С. 49–54.

Дем’янюк О. Волинська губернія в умовах військового протистояння восени 1915 р. / О. Дем’янюк // Українське державотворення: проблеми і сучасність : зб. наук. пр. – Луцьк : Іванюк В.П., 2014. – Вип. 9.– С. 23–30.

Дем’янюк О. Волиняни в Українській революції: чотири портрети на тлі епохи / О. Дем’янюк // І Волинські обласні краєзнавчі читання, присвячені пам’яті Григорія Гуртового : наук. зб. – Луцьк, 2014. – С. 210–216.

Дем’янюк О. Волинь як терен бойового підпорядкування ВО «Турів» / О. Дем’янюк // Минуле і сучасне Волині та Полісся. З історії національних меншин на Волині : наук. зб. Вип. 49 : матеріали Міжнарод. наук. іст.-краєзн. конф. «Минуле і сучасне єврейської громади на Волині», смт. Маневичі, 20–21 серп. 2013 р. та Міжнарод. наук. конф. «Польська культура в контексті волинського тексту», м. Луцьк, 3–4 квіт. 2014 р. – Луцьк, 2014. – С. 219–222.

Дем’янюк О. Допризивна військова підготовка випускників навчальних закладів м. Рівне (1916–1917 рр.) / О. Дем’янюк // Перша світова війна: історія та уроки. 1914–1915 рр. : зб. наук. праць за матеріалами Міжнар. наук. військ.-істор. конф., м. Київ, 4–5 верес. 2014 р. / Нац. військово-історичний муз. України. – Київ, 2014. – С. 275–277.

Дем’янюк О. Дубенщина в Першій світовій війні: штрихи до воєнної історії краю / О. Дем’янюк // Щит і меч землі Дубенської: Воєнна історія краю : матеріали міжнарод. наук. іст.-краєзн. конф., м. Дубно, 26 верес. 2014 р. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2014. – С. 123–128.

Дем’янюк О. Й. Бойові дії військ Південно-Західного фронту на Ковельському напрямку влітку 1916 р. / О. Й. Дем’янюк // Військово-науковий вісник. – 2014. – Вип. 22. – С. 105–116.

Дем’янюк О. Й. Бродівсько-Дубенська танкова битва (червень 1941 р.) / О. Й.  Дем’янюк // Актуальні проблеми історії Другої світової війни (до 75-річчя початку Другої світової війни та 70-річчя визволення України від німецько-фашистських загарбників): матеріали допов. та повідомл. учасників наук.-практ. конф., м. Львів, 30 жовт. 2014 р. – Львів : АСВ, 2014. – С. 38–40.

Дем’янюк О. Й. Воєнна історія Волині : історичні нариси : в 4 т. / О. Й. Дем’янюк, І. М. Пасюк, С. П. Яровенко. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – Т. 2. : ХІХ ст. – початок ХХ ст. – 288 с.

Дем’янюк О. Й. Волинська губернія у всеросійських військовопідготовчих процесах напередодні Першої світової війни / О. Й. Дем’янюк // Військово-науковий вісник. – 2014. – Вип. 21. – С. 15–26.

Дем’янюк О. Й. Західна Волинь і Холмщина: боротьба за державну належність / О. Й. Дем’янюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Держава та армія. – Львів : Львівська політехніка, 2014. – № 809. – С. 47–52.

Дем’янюк О. Й. Перша світова війна на Волині: історіографія проблеми / О. Й. Дем’янюк // Перша світова війна у військово-історичному вимірі (до 100-річчя події) : зб. матеріалів Міжнарод. наук. форуму, м. Львів, 26–28 черв. 2014 р. – Львів : АСВ, 2014. – С. 6–8.

Дем’янюк О. Польські претензії на волинські землі в добу Української революції / О. Дем’янюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Історичні науки. – 2014. – № 7. – С. 45–50.

Дем’янюк О. Православна сакральна архітектура Любомльського і Старовижівського районів Волинської області / О. Дем’янюк // Історія та сучасність Православ’я на Волині : матеріали V наук.-практ. конф., м. Луцьк, 11 листоп. 2014 р. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії, 2014. – С. 10–14.

Дем’янюк О. Увічнення пам’яті Лесі Українки у вітчизняній нумізматиці й боністиці / О. Дем’янюк // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Олена Пчілка, Леся Українка і родина Косачів в історії української та світової культури : наук. зб. Вип. 51 : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф., с. Колодяжне на Волині, 26–27 черв. 2014 р. / упоряд. А. Силюк, В. Комзюк. – Луцьк, 2014. – С. 224–229.

2015

Дем’янюк О. 165-й піхотний Луцький полк: формування, бойовий шлях, командування / О. Дем’янюк // Старий Луцьк : наук.-інформац. зб. : матеріали ХІ наук. конф. «Любартовські читання», м. Луцьк, 22 трав. 2015 р. – Луцьк : Сікачова В. А., 2015. – Вип. 11. – С. 224–231.

Дем’янюк О. Волинська губернія в добу Української Центральної Ради: історіографія питання / О. Дем’янюк // Літопис Волині. – 2015. – Ч. 14. – С. 18–23.

Дем’янюк О. Володимирська земля в період боротьби за Волинь у ІІ половині XIV – на початку XV ст. на сторінках «Історії України-Руси» М. Грушевського / О. Дем’янюк // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Місто Володимир-Волинський та Побужжя у світовій та українській історії. Успенський собор в історії міста Володимира-Волинського та України : наук. зб. Вип. 54. матеріали 54 Всеукр. наук. іст.-краєзн. конф., м. Володимир-Волинський, 23 жовт. 2015 р. – Луцьк, 2015. – С. 92–94.

Дем’янюк О. Грошова система Волині в добу Давньоруської держави / О. Дем’янюк, І. Пасюк // Християнська традиція Київської Русі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Волинської православної богословської академії Української Православної Церкви Київського Патріархату, м. Луцьк, 19 трав. 2015 р. – Луцьк : ЕІКΩN, 2015. – С. 65–71.

Дем’янюк О. Й. Боротьба князя Любарта-Дмитра Гедиміновича за волинську спадщину / О. Й. Дем’янюк // Військово-науковий вісник. – 2015. – Вип. 24. – С. 3–13.

Дем’янюк О. Й. Воєнна історія Волині : історичні нариси : в 5 т. / О. Й. Дем’янюк, І. М. Пасюк. – Луцьк : Іванюк В.П., 2015. – Т. 3 : 1914–1923. – 280 с.

Дем’янюк О. Й. Звільнення Волинської області від німецько-нацистських військ / О. Й. Дем’янюк // Людина і техніка у визначних битвах світових воєн ХХ століття (до 70-річчя завершення Другої світової війни) : зб. тез доповідей Міжнарод. наук. конф., м. Львів, 21–23 жовт. 2015 р. – Львів : АСВ, 2015. – С. 13–15.

Дем’янюк О. Православна архітектура Шацького і Ратнівського районів Волинської області / О. Дем’янюк // Історія та сучасність Православ’я на Волині : матеріали VІ наук.-практ. конф., м. Луцьк 12 листоп. 2015 р. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії, 2015. – С. 112–117.

Дем’янюк О. Православні храми Старовижівського району: стежками минулого / О. Дем’янюк // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Сереховичі та Старовижівщина у світовій та українській історії : наук. зб. Вип. 53 : матеріали LIII Всеукр. іст.-краєзн. наук. конф., смт. Стара Вижівка-с. Сереховичі, 20 трав. 2015 р. – Луцьк, 2015. – С. 178–184.

Demjaniuk O. Ruch uchodźców w rejonah linii frontu w czasie I wojny światowej / О. Demjaniuk // Migracje – podróże w dziejach. Współczesność : monografia operta na materiałach z VII Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego (Wolin, 26–28 lipca 2014 r.). – Toruń : Wyd-wo Adam Marszałek, 2015. – S. 87–93.

2016

Дем’янюк О. Володимир-Волинський на перетині військових подій Першої світової війни / О. Дем’янюк // Хроніки Ладомирії : наук. зб. Вип. 1 : матеріали І Всеукр. наук. іст.-краєзн. конф., м. Володимир-Волинський, 27 жовт. 2016 р. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2016. – С. 92–97.

Дем’янюк О. Й. Волинська губернія під час Першої світової війни: вивчаючи історію рідного краю / О. Й. Дем’янюк // Педагогічний пошук. – 2016. – № 2. – С. 71–76.

Дем’янюк О. Й. Формування українських національних військових підрозділів на території Волинської губернії у 1918 р. / О. Й. Дем’янюк // STUDIA SLOBOZHANICA : матеріали міжнарод. наук.-метод. конф. «Слобожанський гуманітарій – 2015» м. Харків, ХНТУСГ, 27 листоп. 2015 р. – Харків : Тарасенко В. П., 2016. – С. 57–65.

Дем’янюк О. Локалізація бойових дій 8-ї армії на території Волинської губернії під час наступальної операції Південно-Західного фронту влітку 1916 р. / О. Дем’янюк // Літопис Волині. – 2016. – Ч. 16. – С. 84–89.

Дем’янюк О. Православна архітектура Ковельського і Турійського районів Волинської області / О. Дем’янюк // Історія та сучасність Православ’я на Волині : матеріали VІІ наук.-практ. конф., м. Луцьк, 8 листоп. 2016 р. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії, 2016. – С. 131–135.

Дем’янюк О. Причини й особливості побудови гнідавського мосту в 1934 році / О. Дем’янюк, О. Сенів // Старий Луцьк : наук.-інформ. зб. : матеріали ХІІ наук. конф. «Любартівські читання», м. Луцьк, 27 трав. 2016 р. – Луцьк : Сікачова В. А., 2016. – Вип. 12. – С. 246–252.

Дем’янюк О. Протистояння авіації в небі Волині під час Брусиловського прориву 1916 р. / О. Дем’янюк // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Перша світова війна на Волині та Волинському Поліссі : наук. зб. Вип. 58 : матеріали 58 Міжнарод. наук. конф., смт. Маневичі, 5–6 лип. 2016 р. – Луцьк, 2016. – С. 108–113.

Дем’янюк О. Торчинська волость в період Першої світової війни й добу Української революції / О. Дем’янюк // Другі Всеукр. краєзн. читання пам’яті Григорія Гуртового : наук. зб. – Луцьк, 2016. – С. 150–154.

Дем’янюк О. Увічнення пам’яті Лесі Українки у вітчизняній фалеристиці: спроба систематизації / О. Дем’янюк // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Леся Українка і родина Косачів в історії та культурі України та Волині : наук. зб. Вип. 57 : матеріали VIІІ Всеукр. наук.-практ. конф., с. Колодяжне на Волині, 24–25 лют. 2016 р. – Луцьк, 2016. – С. 173–177.

2017

Дем’янюк О. Волинський край у мемуарних працях учасників Української революції 1917–1921 рр. / О. Дем’янюк // Літопис Волині. – 2017. – Вип. 18. – С. 31–35.

Дем’янюк О. Й. Військово-політичні  процеси в Луцькому та Рівненському повітах в добу Української Центральної Ради / О. Й. Дем’янюк // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею : матеріали наук. конф. «Волинь в Українській революції 1917–1921 рр.» / Рівнен. обл. орг. нац. спілки краєзнавців України. – Рівне : Дятлик М., 2017. – Вип. 15. – С. 41–45. 

Дем’янюк О. Й. Військово-політичні аспекти розвитку Волинської губернії в добу Української Народної Республіки / О. Й. Дем’янюк // Військово-науковий вісник. – 2017. – Вип. 28. – С. 71–84.

Дем’янюк О. Й. Волинська губернія в Українській революції: доба Української Центральної Ради / О. Й. Дем’янюк // Педагогічний пошук. – 2017. – № 2. – С. 7–11.

Дем’янюк О. Й. Перебування українських військових підрозділів на території Волинської губернії в добу Української революції / О. Й. Дем’янюк // Військово-науковий вісник. – 2017. – Вип. 27. – С. 163–175.

Дем’янюк О. Й. Синьожупанна дивізія народжена на Волині / О. Й. Дем’янюк // Українське військо в національній революції 1917–1921 рр. (до 100-річчя армії УНР) : зб. тез доповідей Всеукр. наук. конф. м. Львів, 3 листоп. 2017 р. – Львів : НАСВ, 2017. – С. 59–61.

Дем’янюк О. Й. Сірожупанна дивізія: до питання формування і комплектування на Волині / О. Й. Дем’янюк // Людина і техніка у визначних битвах світових воєн ХХ століття : зб. тез доповідей Міжнарод. наук. конф. м. Львів, 15–17 черв. 2017 р. – Львів : НАСВ, 2017. – С. 148–150.

Дем’янюк О. Луцькі сюжети на листівках доби Першої світової війни / О. Дем’янюк // Старий Луцьк : наук.-інформ. зб. : матеріали ХІІІ наук. конф. «Любартівські читання» м. Луцьк, 26 трав. 2017 р. – Луцьк : Сікачова В. А., 2017. – Вип. 13. – С. 336–343.

Дем’янюк О. Повідомлення в австралійській пресі про бойові дії на території Західної Волині влітку 1916 р. / О. Дем’янюк // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Камінь-Каширський район в історії України та Волині : наук. зб. Вип. 64 : матеріали наук.-практ. конф. м. Камінь-Каширський, 6 груд. 2017 р. – Луцьк, 2017. – С. 147–149.

Дем’янюк О. Події доби Української Центральної Ради на території Волинської губернії в матеріалах архівів України / О. Дем’янюк // Літопис Волині. – 2017. – Вип. 17. – С. 52–57.

Дем’янюк О. Туристично-краєзнавчими стежками Любомльщини / О. Дем’янюк // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Любомль та Любомльщина в українській та європейській історії : наук. зб. Вип. 63 : матеріали Міжнарод. іст.-краєзн. конф. м. Любомль, 24–25 жовт. 2017 р. – Луцьк, 2017. – С. 36–41.

Дем’янюк О. Утвердження народних шкіл на Волині у 1916–1918 рр. / О. Дем’янюк // Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика : матеріали ІІ Міжнарод. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16 трав. 2017 р. – Луцьк : ЛПК, 2017. – С. 99–102.

Demianiuk O. Participation of Aviation in Brusilov’ Breakthrough in 1916 / О. Demianiuk // Od Gorlic po Kaukaz, Lewant, Alpy i Adriatyk czyli lotnictwo na Froncie Wschodnim, nad Bałkanami i na Bliskim Wschodzie 1914–1918 / redakcja A. Olejko, P. Korzeniowski, G. Artl. – Rzeszow : Wyd-wo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017. – S. 173–196.

2018

Бондаренко Г. З’їзд монархів у Луцьку: мистецьке відображення / Г. Бондаренко, Г. Гулько, О. Дем’янюк // Старий Луцьк : наук.-інформ. зб. : матеріали ХІV наук. конф. «Любартівські читання» м. Луцьк, 25 трав. 2018 р. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2018. – Вип. 14. – С.267–277.

Дем’янюк О. Волинь в Українській революції: доба Української Центральної ради : монографія / О. Дем’янюк. – Луцьк : Іванюк В. П., 2018. – 232 с.

Дем’янюк О. Волинь за Гетьманату П. Скоропадського: до сторіччя Української революції / О. Дем’янюк // Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу : матеріали ІV Міжнарод. наук.-практ. конф. м. Луцьк, 26–27 трав. 2018 р. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – С. 23–25.

Дем’янюк О. До питання збереження пам’яті про волинян, учасників Української революції (доба Української Народної Республіки) / О. Дем’янюк // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею : зб. наук. пр. : матеріали наук. конф. «Наша спадщина: де минуле зустрічається з майбутнім». – Рівне : Дятлик М., 2018. – Вип. 16. – С. 282–286. 

Дем’янюк О. Доба Української Центральної Ради в краєзнавчій освіті Волинського краю / О. Дем’янюк // Методологічні та методичні проблеми викладання соціально-економічних дисциплін у сучасному освітньому процесі : матеріали VІІ наук.-практ. конф. 14 груд. 2017 р. – Луцьк : Волиньполіграф, 2018. – С. 11–16. 

Дем’янюк О. Замок Любарта на листівках доби Першої світової війни, віддрукованих у Луцьку / О. Дем’янюк // Старий Луцьк : наук.-інформ. зб. : матеріали ХІV наук. конф. «Любартівські читання» м. Луцьк, 25 трав. 2018 р. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2018. – Вип. 14. – С. 278–284.

Дем’янюк О. Західноволинські повіти на початковому етапі Першої світової війни / О. Дем’янюк // Краєзнавство. – 2018. – № 4. – С. 25–33.

Дем’янюк О. Й. Військово-політичні особливості розвитку Волинської губернії в добу Гетьманату «Українська Держава» / О. Й. Дем’янюк // Воєнно-історичний вісник : зб. наук. пр. Національного університету оборони України. – 2018. – Вип. 2. – 28–33.

Дем’янюк О. Й. Волинська губернія в Українській революції: доба УНР / О. Й. Дем’янюк // Педагогічний пошук. – 2018. – № 2. – С. 20–25.

Дем’янюк О. Й. Волинь в добу Української Центральної Ради: військово-політичні аспекти / О. Й. Дем’янюк // Військово-науковий вісник. – 2018. – Вип. 29. – С. 111–120.

Дем’янюк О. Й. Події доби Української Центральної Ради на території Волинської губернії / О. Й. Дем’янюк // Велика Волинь : праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині, Житомирської обласної організації НСКУ / упоряд. П. С. Скавронський. – Бердичів : Мельник М. В., 2018. – Вип. 57: Національно-визвольна боротьба українського народу : матеріали Всеукр. наук.-краєзн. конф. м. Житомир, 28–29 верес. 2018 р. – С. 98–110.

Дем’янюк О. Колонізаційні процеси чеської меншини Волині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / О. Дем’янюк, І. Пасюк // Чехи на теренах Волині : матеріали Міжнарод. наук. іст.-краєзн. конф,, присвяченої 150-річчю переселення чехів на Волинь та 75-річчю Малинської трагедії м. Дубно, 12 лип. 2018 р. – Рівне : Дятлик М., 2018. – С. 6–10. 

Дем’янюк О. Наростання протестного руху у волинському селі в добу Української Центральної Ради / О. Дем’янюк // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Ковель і Ковельщина в українській та європейській історії : наук. зб. Вип. 65 : матеріали Всеукр. наук. іст.-краєзн. конф., м. Ковель, 18 жовт. 2018 р. – Ковель, 2018. – С. 494–497.

Дем’янюк О. Населені пункти Ківерцівщини в науковій спадщині Олександра Цинкаловського / О. Дем’янюк // Олександр Цинкаловський – велич особистості : наук. зб. Вип. 1 : матеріали Всеукр. наук. істор.-краєзн. конф., м. Володимир-Волинський, 13 лют. 2018 р. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – С. 47–49.

Дем’янюк О. Створення державних інституцій на території Волинської губернії в добу Української Держави Павла Скоропадського / О. Дем’янюк // Українська Держава Павла Скоропадського: здобутки і прорахунки : матеріали круглого столу з нагоди 100-річчя проголошення Української Держави, Затурцівський меморіальний музей В’ячеслава Липинського, с. Затурці, 27 квіт. 2018 р. – Луцьк, 2018. – С. 27–36.

Demianiuk A. Aviation of the South-Western front in 1916–1917 / A. Demianiuk // Na skrzydłach Wielkiej Wojny 1916–1917. Z historii lotnictwa nad «zapomnianymi» frontami czyli od Frontu Wschodniego po Alpy, Siedmiogród i Macedonię / redakcja naukowa A. Olejko, H. Porempa, M. Plavec. – Zabrze ; Tarnowskie Gory, 2018. – S. 408–432.

2019

Бондаренко Г. З’їзд монархів європейської середньовічної цивілізації у Луцьку в історії та культурі / Г. Бондаренко, Г. Гулько, О. Дем’янюк // Літопис Волині. – 2019. – Вип. 20. – С. 28–35.

Дем’янюк О. Військова археологія території сучасної Волині та розвиток озброєння волинян у докняжу добу / О. Дем’янюк // Літопис Волині. – 2019. – Ч. 21. – С. 62–66.

Дем’янюк О. Волинська губернія в добу Української Центральної Ради: влада, суспільство, повсякденне життя / О. Дем’янюк // Волинь в роки Української революції 1917–1921 років : зб. наук. пр. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – С. 95–116.

Дем’янюк О. Й. Відомі (невідомі) волиняни в Українській революції: доба Української Центральної Ради (1917–1918) / О. Й. Дем’янюк // Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу : матеріали V Міжнарод. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 23–24 трав. 2019 р. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – С. 32–33.

Дем’янюк О. Й. Волинська губернія в Українській революції: доба Гетьманату (Українська Держава) / О. Й. Дем’янюк // Педагогічний пошук. – 2019. – № 1. – С. 18–23.

Дем’янюк О. Й. Втрата боєздатності російського війська у 1917 р. (на прикладі 11-ї армії Південно-Західного фронту) / О. Й. Дем’янюк // Військово-науковий вісник. – 2019. – Вип. 31. – С. 124–139.

Дем’янюк О. Й. Перебування 8-ї армії Південно-Західного фронту у Волинській губернії під час Першої світової війни / О. Й. Дем’янюк // Військово-науковий вісник. – 2019. – Вип. 32. – С. 65–76.

Дем’янюк О. Луцьк на листівках австрійських видавництв доби Першої світової війни / О. Дем’янюк // Старий Луцьк : наук.-інформ. зб. : матеріали ХV наук. конф. «Любартівські читання», м. Луцьк, 24 трав. 2019 р.). – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2019. – Вип. 15. – С. 278–284.

Дем’янюк О. Початковий етап Української революції 1917–1921 рр. на теренах Волині: хронологія історичного поступу / О. Дем’янюк // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Розвиток краєзнавства і краєзнавчої освіти на Волині : наук. зб. Вип. 66/67 : матеріали Всеукр. наук. іст.-краєзн. конф., присвяченої 30-річчю ВОО НСКУ, м. Луцьк, 6–7 грудня 2019 р. – Луцьк, 2019. – С. 148–152.

Дем’янюк О. Сучасні дослідження подій доби Української Центральної ради на території Волинської губернії / О. Дем’янюк // Літопис Волині. – 2019. - Вип. 20. – С. 46–52.

Дем’янюк О. Танкова битва на терені південно-західної Волині (23–29 червня 1941 р.) / О. Дем’янюк // Матеріали круглого столу «75-річчя визволення Луцька в контексті військової історії краю», м. Луцьк, 31 січ. 2019 р. – Луцьк : ВРМУВВТ, 2019. – С. 61–66.

Demianiuk О. Modern researcheworks concerning the events of Ukrainian Central Council era in the territory of Volyn region / О. Demianiuk // Літопис Волині. – 2019. – Ч. 20. – С. 46–51.

2020

Бондаренко Г. В. З’їзд монархів у Луцьку в історії та культурі європейської середньовічної цивілізації / Г. В. Бондаренко, Г. Я. Гулько, О. Й. Дем’янюк // Хмельницькі краєзнавчі читання : наук-краєзн. зб. – 2020. – Вип. 24. – С. 80–88.

Дем’янюк О. Й. Військова справа та озброєння воїнів княжої Волині (ХІ–ХІІІ ст.) / О. Дем’янюк // Зброярня: історія розвитку озброєння та військової техніки : зб. тез допов. наук.-практ. конф., м. Львів, 27 лют. 2020 р. – Львів : НАСВ, 2020. – С. 3–5.

Дем’янюк О. Й. Волинська губернія в Українській революції: доба Директорії / О. Дем’янюк // Педагогічний пошук. – 2020. – № 2. – С. 20–26.

Дем’янюк О. Іван Фещенко-Чопівський: портрет на тлі епохи / О. Дем’янюк // Волиняни у боротьбі за утвердження української державності в ХХ столітті : наук. зб. : матеріали наук.-практ. конф., м. Луцьк, 10 груд. 2019 р. – Луцьк : ЛПК, 2020. – С. 16–25.

Дем’янюк О. Краєзнавчо-туристичні особливості населених пунктів Любешівщини / О. Й. Дем’янюк // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Камінь-Каширський район в історії України і Волині : наук. зб. Вип. 69 : матеріали Всеукр. наук. іст.-краєзн. конф., м. Луцьк–Камінь-Каширський, 19–20 жовт. 2020 р. – Луцьк : Іванюк В. П., 2020. – С. 33–38.

Дем’янюк О. Луцьк на листівках 20-х років ХХ століття / О. Дем’янюк // Старий Луцьк : наук.-інформ. зб. : матеріали ХVІ наук. конф. «Любартівські читання», м. Луцьк, 27 листоп. 2020 р. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2020. – Вип. 16. – С. 106–113.

Дем’янюк О. Стан сучасного волонтерства Волині: напрямки, пріоритети, конкретні справи / О. Й. Дем’янюк // Українське державотворення: проблеми і сучасність : зб. наук. пр. – Луцьк : Іванюк В. П., 2020. – Вип. 16. – С. 78–85.

2021

Бондаренко Г. Волинські шляхи полковника Івана Богуна (до 370-річчя битви під Берестечком) / Г. Бондаренко, Г. Гулько, О. Дем’янюк // Старий Луцьк : матеріали ХVІІ наук. конф. «Любартівські читання», м. Луцьк, 28 трав. 2021 р. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2021. – Вип. 17. – С. 21–36.

Бондаренко Г. Подорож волинськими стежками козацького полковника Івана Богуна / Г. Бондаренко, Г. Гулько, О. Дем’янюк. – Луцьк : Іванюк В. П., 2021. – 40 с.

Дем’янюк О. Волинська губернія в Українській революції: огляд історіографії доби Української Центральної ради / О. Дем’янюк // Волинь ХХ століття в українській і польській історії : зб. наук. пр. – Львів : Місіонер, 2021. – С. 20–38.

Дем’янюк О. Й. Волинська губернія в Українській революції: партизансько-повстанський період / О. Дем’янюк // Педагогічний пошук. – 2021. – № 3. – С. 3–8.

Дем’янюк О. Й. Події Другого зимового походу на території Волинської губернії (1921) / О. Дем’янюк // Військово-науковий вісник. – 2021. – Вип. 36. – С. 61–75.

Дем’янюк О. Михайло Грушевський та українська Центральна рада: спроба державотворчої роботи на території Волинської губернії взимку 1918 р. / О. Дем’янюк // Методологічні та методичні проблеми викладання соціально-економічних дисциплін у сучасному освітньому процесі : матеріали допов. учасників ХІ наук.-практ. конф., 24 листоп. 2021 р., м. Луцьк. – Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2021. – С. 15–18.

Дем’янюк О. Особливості родової геральдики козацької доби. Волинь – край козацький / О. Дем’янюк // Педагогічне краєзнавство: стратегічні орієнтири сучасного освітнього процесу. – Луцьк : ВІППО, 2021. – С. 47–50.

Дем’янюк О. Сакральна архітектура Старовижівщини: туристично-краєзнавчі та дослідницько-інформаційні перспективи / О. Дем’янюк // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Старовижівщина та її населені пункти в історії України і Волині : наук. зб. Вип. 70 : матеріали Всеукр. наук. іст.-краєзн. конф., с. Чевель, 29 жовт. 2021 р. – Луцьк, 2021. – С. 107–111.

Дем’янюк О. Територія Старого Луцька в роботах художників кінця XVIII – першої половини ХІХ століття / О. Дем’янюк // Старий Луцьк : матеріали ХVІІ наук. конф. «Любартівські читання», м. Луцьк, 28 трав. 2021 р. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2021. – Вип. 17. – С. 81–91.

Дем’янюк О. Формування, екіпірування та озброєння 1-ї Української (Синьої) дивізії / О. Дем’янюк // Зброярня: історія розвитку озброєння та військової техніки : зб. тез допов. – Львів : НАСВ, 2021. – С. 88–90.

Demianiuk, O. The Volynians’ everyday life in the Ukrainian Central Council period (through the Prizm of Volyn Regional Archive Materials) / О. Demianiuk, О. Bundak // Східноєвропейський історичний вісник. – 2021. – Вип. 20. – С. 59–65.

2022

Гулько Г. Військові дії біля Олицького замку в червні 1651 року / Г. Гулько, О. Дем’янюк // Олика в європейській історії: відтворення історико-архітектурної спадщини : наук. зб. : матеріали Міжнар. наук. конф., 29–30 жовт. 2021 р., м. Луцьк-смт. Олика. – Луцьк : Волинська друкарня, 2022. – С.77–83.

Дем’янюк О. Й. Військово-політичні аспекти перебування органів влади Директорії УНР на території Волині навесні 1919 р. / О. Дем’янюк // Військово-науковий вісник. – 2022. – Вип. 38. – С. 39–53.

Дем’янюк О. Й. Наслідки поразки Української революції 1917–1921 років для місцевого населення Волинської губернії / О. Дем’янюк // Педагогічний пошук. – 2022. – № 2. – С. 10–14.

Дем’янюк О. Формування краєзнавчих компетентностей (на прикладі пам’яток архітектури м. Володимир Волинської області) / О. Дем’янюк // Історико-краєзнавчі дослідження в умовах нової української школи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 16 листоп. 2022 р. м. Чернівці. – Чернівці : Букрек, 2022. – С. 236–240.

Demianiuk O. Volyn Region in the Period of Combat Actions Deployment on the Eastern Front of the World War I (1914–1916) / О. Demianiuk, І. Soliar // Український історичний журнал. – 2022. – № 6. – С. 147–158.

2023

Дем’янюк О. Волинський слід у становленні національного військово-політичного світогляду Павла Скоропадського / О. Дем’янюк // Українське державотворення: проблеми і сучасність : зб. наук. пр. – Луцьк : ВІППО, 2023. – Вип. 19. – С. 6–17.

Дем’янюк О. Й. Волинська губернія у військово-політичному протистояння ворогам української державності влітку 1919 року / О. Дем’янюк // Військово-науковий вісник. – 2023. – Вип. 39. – С. 15–28. 

Дем’янюк О. Й. Волинське воєводство (1921–1939 роки) у складі Другої Речі Посполитої / О. Дем’янюк // Педагогічний пошук. – 2023. – № 3. – С. 10–16.

Дем’янюк О. Й. Волинь та волиняни у мілітарній політиці Другої Речі Посполитої в 30-х роках ХХ століття / О. Дем’янюк // Військово-науковий вісник. – 2023. – Вип. 40. – С. 3–18.

Дем’янюк О. Ілюстрація історії населених пунктів Волині в комплексних дослідженнях / О. Дем’янюк // Історія, культура та освіта Волині у науковій спадщині Олександра Цинкаловського : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 26 квіт. 2023 р. – Луцьк : Волинський ІППО, 2023. С. 38–43.

Дем’янюк О. Луцький замок на поштових листівках 1920-х років / О. Дем’янюк // Старий Луцьк : матеріали ХVІІІ наук. конф. «Любартівські читання», м. Луцьк, 26 трав. 2023 р. – Луцьк : Вежа-Друк, 2023. – Вип. 18. – С. 153–163.

Дем’янюк О. Мережа закладів освіти Ковельського повіту на початку ХХ століття / О. Дем’янюк // Освіта та виховання в родині Косачів. Педагогічне краєзнавство: стратегічні орієнтири сучасного педагогічного процесу : матеріали VIІI Всеукр. Косачівських пед. Читань, 22 черв. 2023 р., м. Луцьк. – Луцьк : ВІППО, 2023. – С. 169–174.

Дем’янюк О. Створення, озброєння, комплектування, уніформа 1-ї козацько-стрілецької (Сірожупанної) дивізії / О. Дем’янюк // Зброярня: історія розвитку озброєння та військової техніки : ІІІ Міжнародна наук. конф. м. Львів, 28 лют. 2023 р. : зб. тез доповідей. – Львів : НАСВ, 2023. – С. 27–29.

2024-05-27