Читальна зала


Дем’янюк О. Сучасні дослідження подій доби Української Центральної ради на території Волинської губернії

Розділ: Суспільно-політичне життя краю

Мова документу: українська

Рік видання: 2019

Дем’янюк О. Сучасні дослідження подій доби Української Центральної ради на території Волинської губернії / О. Дем’янюк // Літопис Волині. – 2019. - Вип. 20. – С. 46-52

Анотація: У статті аналізуються праці сучасних дослідників доби Української революції, зокрема доби Української Центральної ради, на сторінках яких розглядаються військово-політичні та соціально економічні події, що мали місце на території Волинської губернії. Головний акцент робиться на аналізі праць, в яких висвітлюються періоди перебування на території Волинського краю центральних державних органів влади, боротьба між різними політичними силами за владу у волинських повітах і волостях, участь волинян у роботі державницьких структур упродовж 1917–1918 рр. В період новітньої української незалежності зросла кількість, а головне якість узагальнюючих, історичних, краєзнавчих праць вітчизняних дослідників. Вони охоплюють різні елементи соціально-економічних і військово-політичних подій в українських губерніях, які відбувалися в період Української революції. Ці дослідження дозволяють визначити / уточнити роль окремого регіону в революційних подіях 1917–1921 рр. Адже й до сьогодні тривають жваві дискусії щодо становлення, розвитку та кризи республіканського ладу в 1917–1918 рр. При цьому висловлюються різні, подекуди полярні, оцінки цієї доби кількома поколіннями українських дослідників. Серед узагальнюючих історіографічних праць про добу Української революції, зокрема Українську Центральну раду (УЦР) найпомітнішими стали розвідки В. Солдатенка, В. Капелюшного, О. Сухого, К. Кондратюка, Л. Радченко, в яких автори розглядають процес державотворення цього періоду в цілому. Щодо Волині, то тут варто згадати праці О. Власюка, В. Цятко, В. Дмитрука, І. Гуцалюк, О. Дем’янюка, А. Рацілевича та ін. Проведений аналіз опрацьованих праць дозволив вибудувати чітку хронологічну картину соціально-економічних та військово-політичних змін на території Волинської губернії, більшість праць новітньої доби підготовані в руслі сучасної української історіографічної науки з використанням розсекречених архівних матеріалів.

Джерело: Журнал «Літопис Волині» 

2024-02-27
Переглянути документ
Завантажити