Читальна зала


Минуле і сучасне Волині та Полісся. Юзеф Ігнацій Крашевський і Волинь. Вип. 43

Розділ: Наукові збірники , Видатні діячі Волині , Історія, історичні науки

Мова документу: українська

Рік видання: 2012

Минуле і сучасне Волині та Полісся : науковий збірник. Вип. 43 : Юзеф Ігнацій Крашевський і Волинь : матеріали XLIII Волинської обласної наукової історико-краєзнавчої конференції, м. Луцьк / упоряд. А. Силюк. – Луцьк, 2012. – 180 с., іл. 

Анотація.

У науковому збірнику вміщено статті та повідомлення учасників XLIII Волинської обласної наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження, 125-річчю переїзду на Волинь та 125-річчю від дня смерті відомого польського письменника Юзефа Ігнація Крашевського, яка відбулася 22 листопада 2012 р. в м. Луцьку. Окремий розділ присвячено найцікавішим публікаціям про митця із минулих років. 

Зміст

Розділ І. Юзеф Ігнацій Крашевський і Волинь

Бондаренко Геннадій, кандидат історичних наук, м. Луцьк 

Юзеф Ігнаци Крашевський (До 200-річчя від дня народження)    6

Колосок Богдан, кандидат архітектури, м. Київ 

Ю. І. Крашевський на Волині і в Коломиї   9

Бірюліна Олена, м. Луцьк 

«Єдино мій»: маєток Ю.-І. Крашевського в Губині    21

Комашко Анна, м. Луцьк 

«Żadnego dnia bey słowa pisanego»    25

Оляндер Луїза, доктор історичних наук, м. Луцьк 

Типологія і специфіка організації тексту в повісті Ю. І. Крашевського «Historia o Janaszu Korczaku i o pięknej Miecznikównie»   38

Климчук Андрій, м. Рівне 

Юзеф Ігнаци Крашевський — художник   41

Охріменко Григорій, Локайчук Світлана, м. Луцьк 

Археологічні студії Ю. І. Крашевського    49

Kuśnierz Jerzy, Zamośc 

Józef Ignacy Kraszewski jako archeolog    53

Дмитренко Алла, м. Луцьк

Матеріальна культура мешканців Волині і західного Полісся у творах Ю. Крашевського   55

Кудь Вадим, м. Луцьк

Волинське село першої половини XIX ст. в повістях Ю. Крашевського    63

Садовник Тамара, м. Луцьк

Маленька новелла з побуту Юзефа Крашевського на Волині   65

Надольська Валентина, кандидат історичних наук, м. Луцьк

Роль Ю. Крашевського у вивченні і збереженні пам’яток історії та культури Волині   66

Gaczoł Andrzej, Kraków

Początki zbioru pamiątek po Józefie Ignacym Kraszewskim w Wołyńskim Muzeum Krajoznawczym w Łucku. Przyczynek do oceny dorobku kustosza Jana Fitzkego   70

Надольська Валентина, кандидат історичних наук, м. Луцьк

Вивчення польськими краєзнавцями діяльності Ю. Крашевського на Волині (1920—1930-ті рр.)   75

Потапчук Леонід, м. Луцьк

Мистецька творчість й музейні експонати Ю. І. Крашевського у висвітленні краєзнавчого часопису «Зємля Волинська». 1930-ті роки           79

Корецька Ольга, м. Луцьк

Каталог та історія формування музейної колекції «Ю. І. Крашевський (1812—1887)»   81

Зек Богдан, м. Луцьк

Творчий доробок Ю. І. Крашевського у бібліотеці Волинського краєзнавчого музею   85

Гика Володимир, м. Луцьк

Юзеф Ігнацій Крашевський у документах Державного архіву Волинської області   88

Мельник Олександр, м. Торчин

Особисті речі Ю.І. Крашевського у Торчинському музеї      103

Дем’янюк Олександр, кандидат історичних наук, м. Луцьк

Використання творчої спдщини Юзефа Ігнація Крашевського в навчальному курсі «Туристичне краєзнавство»    106

Кучеренко Олександр, м. Луцьк

Літературне волинєзнавство: історичні постаті Волинського краю (ХІІІ-поч. ХХ ст.)   111

Розділ ІІ. Волинські та польські дослідники про волинський період життя та діяльності Ю. І. Крашевського (за матеріалами виданих на Волині наукових збірників)

Nieć Julian

Józef Ignacy Kraszewski — badacz przeszłości Wołynia   118

Rewski Zbigniew

Kraszewski jako inwentaryzator zabztków Wołynia    123

Bar Adam

Teatr szlachty Wołyńskiej    125

Mioduszewski Józef

Ignacy Kraszewski jako działacz regionalny    134

Hahn Wiktor

Wołyń w «Latarni czarnoksięskiej» Józefa Ignacego Kraszewskiego    138

Nosek Stefan

J. I. Kraszewski jako archeolog   152

Бобрик Вітольд, м. Сєдльце, Республіка Польща

«Якщо є на світі тихий край, край лагідний, то це наше Полісся»    158

Дмитренко Алла, м. Луцьк Натальчук, Тетяна, с. Світязь

Юзеф Крашевський і село Городок Луцького району (за «Листами до родини»)   160

Алла Дмитренко, м. Луцьк, Тетяна Натальчук, с. Світязь

Сімейний побут населення Волині в середині ХІХ ст. (за повістями Ю. Крашевського)    166

Златогорський Олексій, Рудецький Павло, м. Луцьк

Волинське Полісся у творчій спадщині Ю. І. Крашевського     173

Ковальова Валентина, Златогорський Олексій, м. Луцьк

Луцький замок очима Ю. І. Крашевського   174

Шалагінова Олександра, м. Київ

«Спогади про Волинь, Полісся і Литву» Ю. І. Крашевського як цінне джерело для вивчення історії культури Волині   176

 

Джерело:

Е-бібліотека «Чтиво»

2023-01-19
Переглянути документ
Завантажити