Читальна зала


Минуле і сучасне Волині та Полісся. Любомль та Любомльщина в українській та європейській історії. Вип. 63

Розділ:

Мова документу: українська, польська, російська

Рік видання: 2017

Минуле і сучасне Волині та Полісся. Любомль та Любомльщина в українській та європейській історії. Науковий збірник. Випуск 63. Матеріали Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, 24 - 25 жовтня 2017 року, м. Любомль. Упоряд. Г.Бондаренко, О.Остапюк, А.Силюк. – Луцьк, 2017. – 680 с., іл.

Анотація:
У науковому збірнику вміщено статті та повідомлення учасників Міжнародної історико-краєзнавчої конференції «Минуле і сучасне Волині та Полісся. Любомль та Любомльщина в українській та європейській історії», присвяченої 730-ій річниці з часу першої відомої писемної згадки про м. Любомль та 810-ій річниці з часу писемної згадки про літописне м. Угровськ, яка відбулася 24 - 25 жовтня 2017 року в м. Любомль. Розраховане на науковців, краєзнавців, освітніх і музейних працівників, студентську та учнівську молодь.

Зміст:

Сушик Микола, голова Любомльської районної ради,
Герасимчук Олександр, перший заступник голови Любомльської райдержадміністрації
Вітальне слово............................................................................................................................................ 3
Ющук Роман, міський голова м. Любомль
Вітальне слово............................................................................................................................................ 7

Розділ 1. Музейна та пам’яткоохоронна справа на Любомльщині та Волині

Бондаренко Геннадій, кандидат історичних наук, м. Луцьк
Любомльщина у публікаціях від 1991 р. .................................................................................................... 9

Грабинська Любов, Хмелярська Лариса, м. Луцьк
Музеї навчальних закладів Любомльського району як важливі осередки національно-патріотичного виховання дітей та молоді ............................................................ 12

Дзей Наталія, м. Любомль
Музей-кімната Наталії Ужвій у Любомльській гімназії .......................................................................... 16

Дзей Микола, м. Любомль
«Пам’ятаючи Любомль» ......................................................................................................................... 23

Дзей Микола, м. Любомль
Художня поштівка Волині у міжвоєнний період ....................................................................................... 30

Дем’янюк Олександр, доктор історичних наук, м. Луцьк
Туристично-краєзнавчими стежками Любомльщини .............................................................................. 36

Златогорський Олексій, м. Луцьк, Дорофєєнко Вадим, м. Ковель
Дослідження у Римачах поховань радянських воїнів 1941 року .............................................................. 41

Красицький Ігор, м. Любомль
Внесок Олександра Дмитровича Остапюка у вивчення археологічних пам’яток Любомльщини ......................................... 43

Красицький Ігор, м. Любомль
Колекція кам’яних виробів шкільних музеїв Любомльщини як джерело вивчення стародавньої історії рідного краю............................................................................................. 50

Кучинко Зоряна, м. Луцьк
Дослідники археології Волині ХІХ-ХХІ ст. .............................................................................................. 59

Микитин Тарас, кандидат технічних наук, м.Рівне, Берташ Борис, кандидат економічних наук, с.Малий Олексин Рівненської області
Розвиток туризму по штетлах Волині...................................................................................................... 61

Мовна Маріанна, м. Львів
Любомль у туристичних путівниках міжвоєнного двадцятиріччя .......................................................... 67

Надольська Валентина, кандидат історичних наук, м. Луцьк
Промоція музейних пропозицій на Волині: шляхи та форми.................................................................... 68

Остапюк Олександр, м. Любомль
Городища Любомльщини: історія вивчення та досліджень ..................................................................... 73

Оніщук Катерина, с. Штунь Любомльського району
Колекція солом’яних виробів Історичного музею Штунської ЗОШ І-ІІІ ст. .......................................... 84

Остренко Надія, м. Любомль
Культові споруди Любомльщини у динамічному розвитку та взаємопроникненні культур .................... 88

Павлова Світлана, Перепелиця Алла, м.Чигирин
Єврейські цвинтарі в архітектурному ландшафті міста Чигирина (поч. XIX –XXI ст.) ............................. 94

Хвас Валентина, м. Любомль
Колиска минувшини і патріотичних почуттів (Історичному музею Любомльської школи No 3 – 25 років із часу створення).................................... 99

Мазурик Юрій, м. Луцьк, Остапюк Олександр, м. Любомль
Любомльський краєзнавчий музей — продовжувач в дослідженні літописного Угровська. (до 810-річчя першої першої писемної згадки про літописне місто Угровськ і
до 133-річчя початку досліджень археологічної пам’ятки) .................................................................. 103

Андрейчук Тамара, Вернидубов Олександр, м. Луцьк
Репрезентація історичних досліджень Олександра Дмитровича Остапюка ........................................ 117

Фініковський Юрій, м. Любомль
Історико-краєзнавчі та археологічні дослідження на Любомльщині ..................................................... 127

Костюк Михайло, кандидат історичних наук, м. Луцьк
Святкування 400-річчя перших поселень бузьких голєндрів у селах Рівне та Забужжя Любомльського району .................................................................................. 142

Розділ 2. Любомльщина і Волинь у давні віки

Артюх Вадим, кандидат історичних наук, м. Львів
Пам’ятки епохи палеоліту в археологічній колекції Львівського музею історії релігії.......................... 147

Вашета Михайло, м. Луцьк
Результати археологічних досліджень в с. Дубище Рожищенського району: колекція монет............................ 153

Войтюк Олексій, м. Рівне
До питання реставрації та атрибуції наконечників стріл для лука і арбалета із території Волині....................... 157

Гулько Геннадій, м. Луцьк
Скарб X століття з с. Доросині на Волині ............................................................................................. 161

Капустинська Ірина, м. Острог
Інвентар Заславської волості 1631 р. як історичне джерело ................................................................. 170

Климчук Андрій, м. Рівне
З історії відбудови Успенського собору у Володимирі-Волинському .................................................... 173

Кучинко Михайло,докторісторичних наук, м. Луцьк
Археологічні рятівні розкопки на другому Любомльському городищі ................................................. 177

Лончук Сергій, м. Любомль
З історії села Ростань Шацького району Волинської області ................................................................ 183

Лошик Дмитро, м. Луцьк
Класифікації укріплень П.О. Раппопорта, А.В. Кузи, М.П. Кучери та їх порівняльний аналіз ................................. 193

Мартинюк Мілада, кандидат педагогічних наук, м. Бердичів
125 років назад бердичівськими вулицями ходила конка ....................................................................... 198

Мельник Віктор, м. Вінниця
Галицько-Волинське князівство та середньовічний європейський юридичний простір ........................ 201

Оніщук Катерина, с. Штунь Любомльського району
З історії села Штунь Любомльського району (з нагоди 575 річниці першої писемної згадки та 240 річниці від побудови храму Івана Богослова) ................................................................. 207

Остапюк Олександр, м. Любомль
З історії залізничної гілки Холм-Ковель Привіслянської залізної дороги ............................................... 216

Охріменко Григорій, кандидат історичних наук, Свенцицький Володимир, Скляренко Наталія, кандидат мистецтвознавства, Локайчук Світлана, кандидат філологічних наук, м. Луцьк
Кельтські монети на Волині та Поділлі........................................................... 229

Охріменко Григорій, кандидат історичних наук, Скляренко Наталія, кандидат мистецтвознавства, Локайчук Світлана, кандидат філологічних наук, м. Луцьк
Лук та стріли – предмети озброєння доби бронзи ................................................... 234

Панишко Сергій, кандидат історичних наук, м. Луцьк, Швед Анатолій, м. Нововолинськ
Включення середнього Побужжя до складу Київської Русі ................................................................. 239

Приходько Юрій, м. Київ
Перше в історії України запровадження фонетичного письма гетьманом Іваном Виговським при складанні «Реєстру Війська Запорозького 1649 року» ................................... 241

Романішин Ян, м. Познань, Польща, Охріменко Григорій, кандидат історичних наук, Губарик Юрій, Скляренко Наталія, кандидат мистецтвознавства, м. Луцьк
Кургани тшинецько-комарівської культури ............................................................................................ 243

Рудницька Ганна, смт. Луків Турійського району
Витоки національної свідомості жителів містечка Мацеїв (тепер Луків Турійського району) ............. 249

Sygowski Paweł , m. Lublin
Cerkiew p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Nowosiółkach (Hoвосілках) koło miasteczka Maciejów (obecnie Луків) – przyczynek do rozważań nad datowaniem czasu powstawania cerkwi na Wołyniu ................................................................................. 255

Хоміч Дмитро, краєзнавець, м. Луцьк
Забутими сторінками військової історії Волині: бої під містечком Любомль у війні 1812 року.......................... 264

Чорний Іван, м. Володимир-Волинський
Хімічні виробництва на Волині в добу середньовіччя ........................................................................... 269

Ющук Тетяна, м. Острог
Волинська тривога 1789 р. ..................................................................................................................... 274

Якимчук Оксана, кандидат історичних наук, м. Рівне
Сервітутні права селян Шпанівського маєтку князів Радзивіллів у 60-х роках ХІХ ст. (Рівненський повіт Волинської губернії)................................................................................................. 277

Гурулева Вера, Мусин Александр, доктор исторических наук, г. Санкт-Петербург, Россия, Остапюк Александр, г. Любомль
Находки латинских и «болгарских» имитаций византийских монет на Волыни и проблемы денежного обращения XIII – начала XIV вв. в Восточной Европе .................... 281

Луцик Ірина, м.Львів
Черепи, пробиті цвяхами, з Володимира-Волинського та його околиць ................................................ 293

Malarczyk Dorota, Muzeum Narodowe w Krakowie, Ostapiuk Oleksandr, Muzeum Krajoznawcze w Lubomlu
Wczesnośredniowieczny skarb srebrny z okolic Lubomla (Wołyń, zach. Ukraina) – skład i chronologia rozpoznanej części depozytu ........................................................................................ 308

Остапюк Олександр, м. Любомль
Про знахідку скарбу середньовічних монет на території міста Любомль в 1959 році .......................... 315

Петраускас Олег, кандидат історичних наук, Коваль Олександр, м. Київ
Слов’янські глинобитні печі останньої чверті І тис. поселення Обухів 2 (техніко-технологічні особливості побудови та експлуатації)................................................................ 325

Перерва Володимир, кандидат історичних наук, м. Біла Церква
Адміністрація церковно-парафіяльних шкіл Волинської єпархії ХІХ - поч. ХХ ст. у світлі документів Російського державного історичного архіву в м. Санкт-Петербурзі..................... 339

Розділ 3. Любомльщина і Волинь в новітній історії України (ХХ – ХХІ ст.)

Бобрик Вітольд, кандидат історичних наук, м. Сєдльце, Польща
Конфесійна структура Любомльського повіту за даними переписів населення 1921 і 1931 років............................ 345

Ващук Йосип, краєзнавець, м. Луцьк
Будівництво дачі в урочищі «Грабовець» біля с. Городно Любомльського району. Трагедія її будівельників ................................................................................. 348

Гарбарук Альона, кандидат історичних наук, м. Луцьк
Товариство польської культури ім. Міхала Огінського в м. Любомль (2009–2016 рр.)........................ 353

Гладишук Сергій, м. Ковель
Участь громадських діячів Західної Волині у польсько-українських конференціях 1920 р. ................. 357

Дашко Вікторія, м. Сарни
Аналіз трансформації польського підпілля на Волині (січень-липень 1944 р.) ...................................... 361

Дутко Володимир, м. Любомль
Любомльський професійний ліцей. Історія створення та становлення ................................................. 365

Загура Василь, с. Куснище Любомльського району
Військове осадництво на Любомльщині .............................................................................................. 375

Зек Богдан, кандидат історичних наук, м. Луцьк
Любомльський гебітскомісаріат у 1941–1943 рр.: адміністративний аспект функціонування ............. 380

Калюх Євген, м. Луцьк
Медична служба в загонах УПА .......................................................................................................... 384

Марчук Володимир, кандидат історичних наук, м. Острог
Етнічний склад населення Любомльського повіту згідно перепису 1921 р .......................................... 387

Марчук Леонід, с. Бірки Любомльського району
Бірківська школа. Історико-інформаційний нарис .................................................................................. 391

Михалевич Микола, с. Кортеліси Ратнівського району
Початок партизанської війни на Ратнівщині .......................................................................................... 396

Ольховський Іван, м. Київ
Хто розгромив загін УПА імені Богуна («Січ»)? .................................................................................. 401

Остапюк Олександр, м. Любомль
Зміни адміністративного поділу Любомльщини .................................................................................... 406

Остапюк Олександр, м. Любомль
З історії бібліотечної справи на Любомльщині ...................................................................................... 420

Остапюк Олександр, м. Любомль
Про невідомі жетонні грошові знаки з с. Острівки Любомльського району ......................................... 425

Пасюк Ігор, м. Луцьк
Військові дії на території Волині у 1920 році .......................................................................................... 431

Пахолок Василь, кандидат політичних наук, Пахолок Ольга, м. Луцьк
Партійна структуризація органів місцевого самоврядування на прикладі Любомльської районної ради 1990–2015 рр. .......................................................................................... 442

Разиграєв Олег, кандидат історичних наук, м. Луцьк
Польська державна поліція на Любомльщині між двома світовими війнами: організація, особовий склад, протидія кримінальній злочинності .......................................................... 444

Савчук Ірінія, с. Рівне Любомльського району
Соціально-побутова адаптація переселених українців із Польщі у Любомльський район Волинської області УРСР 1944-1946 рр. ............................................................ 449

Синяк Степан, кандидат історичних наук, м. Рівне
Діяльність Союзу осадників у Любомльському повіті 1921-1939 рр. ................................................... 453

Сухих Андрій, м. Новоград-Волинський
Виявлення та реквізиції радянськими партизанами упівських продовольчих складів на Волині (січень – березень 1944 р.) ....................................................................................... 454

Трофимович Володимир, доктор історичних наук, м. Острог
«Війна після війни» на Любомльщині. 1944-1952 рр. ............................................................................. 457

Трофимович Лілія, кандидат історичних наук, м. Львів
Волинь – об’єкт агресії Радянського Союзу восени 1939 року............................................................. 460

Фініковський Юрій, Солом’янюк Лариса, м. Любомль
Річка Прип’ять: географічні характеристики та історія дослідження ................................................... 465

Фініковський Юрій, м. Любомль
Історія періодичних видань Любомльщини ........................................................................................... 472

Хвас Валентина, м. Любомль
Зародження та розвиток волонтерського руху на Любомльщині у 2014-2016-х рр. ............................. 478

Хвас Юлія, м. Любомль
Півсотлітній шлях розвитку Любомльської районної гімназії імені Наталії Ужвій (До 50-ї річниці із часу відкриття приміщення школи)........................................................................... 485

Хоменчук Олександр, м. Любомль
Українці Холмщини і Підляшшя: гірка доля депортованих .................................................................... 494

Шевчук Зоя, смт. Луків Турійського району
Сторіччя створення Українських народних шкіл на Волині .................................................................. 499

Шевчук Зоя, смт. Луків Турійського району
Просвітницька діяльність сестер ордену Непорочного зачаття Діви Марії у Мацеєві (Лукові) ........ 505

Якимук Ярослав, с. Запілля Любомльський району
УПА на території Запільщини (1942-1950-ті рр.)................................................................................... 510

Розділ 4. Видатні постаті Любомльщини та Волині

Антонюк Ярослав, кандидат історичних наук, м. Київ
Дисидентський шлях Данила Шумука .................................................................................................. 516

Денисюк Василь, кандидат історичних наук, м. Луцьк
Життя та діяльність Василя Федоровича Малявчика ........................................................................... 519

Дзей Микола, м. Любомль
«Я був, мов у рою бджіл...» .................................................................................................................. 522

Дзей Микола, м. Любомль
Святослав Михайлович Пікульський ..................................................................................................... 531

Дьомін Микола, м. Київ
Культурна і мистецька візія Миколи Черенюка ..................................................................................... 536

Загура Василь, с. Куснище Любомльського району
Кавалер «Білого Орла» ........................................................................................................................ 541

Загура Василь, с. Куснище Любомльського району
Куснищанські праведники світу ............................................................................................................. 544

Лис Сергій, м. Луцьк
Матеріали волинського дисидента М. Г. Коца (1930–2017 рр.) у фондах Волинського краєзнавчого музею .......................................................................................... 548

Марчук Леонід, с. Бірки Любомльського району
На життєвих стежках (з історії моєї родини)......................................................................................... 552

Мельник Олександр, кандидат історичних наук,смт. Торчин
Артем Юскевич – естонський дисидент з волинським корінням......................................................... 558

Романчук Галина, м. Луцькv
Гордість Любомльщини ......................................................................................................................... 562

Сахарук Валерій, м. Київ
Любомль – місто Миколи Троха ............................................................................................................ 570

Фініковський Юрій, м. Любомль
Архип Данилюк – український етнограф, музеолог, краєзнавець .......................................................... 573

Хвас Валентина, м. Любомль
Герої Любомльщини, які поклали свої життя за незалежність України ................................................ 577

Хвас Валентина, м. Любомль
Доля родини з Перекірки ........................................................................................................................ 586

Хвас Валентина, м. Любомль
Портрет діаспорянки з Угорщини Наталії Драгоманової-Бартаї в епістолярії волинського поета ПетраГоця .............................................................................................. 589

Хвас Юлія, м. Любомль
Світло поетичного слова Ніни Горик ..................................................................................................... 593

Хвас Юлія, м. Любомль
Творчі орієнтири Волинського поета та книголюба Петра Гоця (1937-2013)........................................ 597

Янович Богдан, м.Володимир-Волинський
Містечко Опалин на Любомльщині у спогадах Степана Яновича ....................................................... 604

Фініковський Юрій, м. Любомль
Данило Шумук в ліворадикальному русі на Любомльщині (20-30- ті рр. ХХ ст.)................................ 609

Розділ 5. Етнографічні дослідження

Дмитренко Алла, кандидат історичних наук, м. Луцьк
Локальні особливості зеленосвятських обрядів Прибужжя (польові записи 2008-2009 рр.) ............... 613

Оніщук Катерина, Лобко Анастасія, с. Штунь Любомльського району
Свічка в календарній обрядовості жителів Любомльщини ................................................................... 623

Кондратович Олександра, м. Луцьк
Особливості поліського весільного етикету .......................................................................................... 632

Дмитренко Алла, кандидат історичних наук, м. Луцьк
Територія туристичної привабливості або втрачені і збережені пам’ятки культурної спадщини села Столинські Смоляри .................................................................................... 640

Дмитренко Алла, кандидат історичних наук, м. Луцьк
Збірка жіночих сорочок із Любомльського і Шацького районів у фондах Волинського краєзнавчого музею: формування, конструктивні особливості, декорування .................. 647

Автори збірника .................................................................................................................................. 666


Джерело:
Волинський краєзнавчий музей  

2023-03-17
Переглянути документ
Завантажити