Дослідники Великої Волині


Тишкевич Раїса Костянтинівна

Тишкевич Раїса Костянтинівна – письменниця, краєзнавчиня, журналістка.

Народилася Раїса Костянтинівна 8 лютого 1946 року в с. Студійка Дубенського району Рівненської області. Проживала та навчалася в селищі Смига на Дубенщині. Після закінчення Кременецького державного педагогічного інституту працювала вчителем Сатиївської середньої та Плосківської восьмирічної школи на Дубенщині. Пізніше працювала викладачем математики в Професійно-технічному училищі № 22 м. Сарни. На власному досвіді довела, що математик може стати істориком, краєзнавцем, дослідником, етнографом, журналістом. З 1 листопада 1974 р. – по лютий 2018 р. очолювала Сарненський історико-етнографічний музей.

Раїса Тишкевич – автор численних наукових, теоретичних публікацій з фольклористики й етнології, де висвітлює теми: «Традиційна поліська вишивка у фондах Сарненського історико-етнографічного музею», «Давньоруський Куст на Поліссі», «Проблеми збереження традиційної матеріальної духовної культури Полісся» та інші. Для книги «Енциклопедія української вишивки»  підготувала матеріал «Вишивка Рівненського Полісся». На основі зібраних нею краєзнавчих матеріалів у 2004 р. було видано краєзнавчий нарис «Сарни». Саме цей краєзнавчий нарис став невід'ємним посібником для вчителів історії та для усіх тих хто цікавиться минулим і сучасним міста. Її праці друкувалися в багатьох наукових збірниках, енциклопедіях, журналах, районних та обласних періодичних виданнях.  В 2012 р. разом із місцевою поетесою Надією Свищевською видали книгу «За тебе, рідна Україно», в якій зібрані спогади, повстанські пісні, записані від людей, на долю яких випало лихоліття Другої світової війни та в післявоєнний період. В 2016 р. Раїсою Тишкевич доповнено та видано краєзнавчий нарис «Сарни».

Раїса Костянтинівна Тишкевич є членом Національної спілки журналістів України, також учасником обласних, регіональних та республіканських конференцій, очолювала районне об’єднання «Просвіта». У 1988 р. за велику збиральницьку, просвітницьку роботу в галузі етнографії стала лауреатом обласної літературно-мистецької премії ім. Бориса Тена. За наполегливу працю на благо незалежної України в 1993 р. їй присвоїли звання «Заслужений працівник культури України», а в 1997-ому – регіональну краєзнавчу премію «За Відродження Волині».

Основні напрямки наукових досліджень:

фольклор та етнографія Волинського Полісся;

збереження традиційної матеріальної духовної культури Полісся.

Список основних опублікованих праць

1991

Тишкевич Р. К. «Зелені святки» на Волинському Поліссі / Р. К. Тишкевич // Велика Волинь : минуле і сучасне. – Рiвне, 1991. – С. 76–79.

1992

Тишкевич Р. Традиційні промисли та ремесла Рівненського Полісся / Р. Тишкевич // Матеріали І-ІІІ науково-краєзнавчих конференцій «Остріг на порозі 900-річчя» (1990–1992 рр.). – Сокаль, 1992. – Ч. 2. – С. 55–59.

1993

Тишкевич Р. К. Традиційні промисли та ремесла Рівненського Полісся / Р. К. Тишкевич // Волинь незабутня : тези IV регіон. наук.-практ. конф. «Краєзнавчі дослідження з історії Волині. Нові підходи». – Рiвне, 1993. – С. 44–46.

1996

Тишкевич Р. К. Поліська намітка у весільному обряді / Р. К. Тишкевич // Наукові записки. Вип 1 : 100-річчю музейної справи на Рівненщині присвячується / Рівненський обласний краєзнавчий музей. – Рівне, 1996. – С. 103–108.

1998

Тишкевич Р. Етнокультурний пласт Бориса Шведа / Р. Тишкевич // Діячі науки і мистецтва рідного краю у розвитку української національної культури : зб. матеріалів і тез наук. конф. 29–30 верес. 1998 р. / Мін-во к-ри і мистецтв України, Рівненський держ. ін-т к-ри. – Рiвне, 1998. – С. 223–229.

2003

Тишкевич Р. Мистецтво вишивки Волинського Полісся / Р. Тишкевич // Минуле і сучасне Волині й Полісся: народна культура – шлях до себе : матеріали Волин. обл. наук.-практ. конф., 10–11 квіт. 2003 р., м. Луцьк : зб. наук. пр. / ред. А. Силюк, Є. Ковальчук, Н. Гатальська та ін. – Луцьк : Волин. краєзн. музей, 2003. – Вип. 11. – С. 113–116.

Тишкевич Р. Традиційні промисли і ремесла Волинського Полісся / Р. Тишкевич // Етнокультурна спадщина Рівненського Полісся. – Рівне : Перспектива, 2003. – Вип. 3. – С. 60–68. 

2004

Тишкевич Р. До історії створення Сарненського історико-етнографічного музею (1974–2004) / Р. Тишкевич // Західне Полісся : історія і культура : матеріали наук.-практ. конференції, присвяченої 30-річчю Сарненського історико-етнографічного музею. – Рівне, 2004. – С. 46–54.

Тишкевич Р. Мистецтво вишивки Рівненського Полісся / Р. Тишкевич // Етнокультурна спадщина Полісся. – Рівне : Перспектива, 2004. – Вип. 5. – С. 18–30.

Тишкевич Р. Сарни: історико-краєзнавчий нарис / Р. Тишкевич. – Костопіль : Роса, 2004. – 84 с.

Тишкевич Р. Скарбниця духовності та культури : [про Сарненський історико-етнографічний музей] / Р. Тишкевич // Сарненські новини. – 2004. – 7 груд. – С. 3.

2005

Колядки та щедрівки с. Люхча Сарненського району. Записи Раїси Тишкевич. Транскрипції Людмили Гапон // Етнокультурна спадщина Полісся. – Рівне : Перспектива, 2005. – Вип. 6.– С. 93–103.

Тишкевич Р. Дубровичанин Григорій Шарпак – лауреат Нобелівської премії / Р. Тишкевич // Дубровиці-1000 років : зб. мат. наук.-краєзн. конф., присвяченої 1000-річчю першої писем. згадки про м. Дубровицю, проведеної 16–17 верес. 2005 р. – Рівне : Перспектива, 2005. – С. 71–75.

Тишкевич Р. Розвиток «Просвіти» на Сарненщині [Рівненської області] / Р. Тишкевич // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею : до 150-річчя від дня народж. Д. І. Яворницького : матеріали наук. конф. 24–25 листоп. 2005 р. – Рівне : Волин. обереги, 2005. – Вип. 3. – С. 156–161.

Тишкевич Р. Там, далеко на Волині : з історії УПА / Р. Тишкевич // Сарненські новини. – 2005. – 20 жовт. – С. 3.

2006

Тишкевич Р. Весняні звичаї та обряди поліщуків [Рівненського Полісся] / Р. Тишкевич // Минуле і сучасне Волині й Полісся: народне мистецтво і духовність : матеріали Другої Волин. обл. наук.-етногр. конф., 12–13 трав. 2005 р., м. Луцьк. – Луцьк, 2005. – С. 123–126.

Тишкевич Р. Ікони Блажейовського – у Сарнах / Р. Тишкевич // Сарненські новини. – 2006. – 1 черв. – С. 3.

Тишкевич Р. Мистецтво вишивки Рівненського Полісся / Р. Тишкевич // Західне Полісся: історія та культура : матеріали краєзнавчої конференції, присвяченої 60-літтю утворення Зарічненського району та 20-літтю аварії на Чорнобильській АЕС. – Рівне : Зень О. М., 2006. – С. 173–182.

Тишкевич Р. Перші навчальні заклади Сарн / Р. Тишкевич // Сарненські новини. – 2006. – 6 квіт. – С. 8.

Тишкевич Р. Події 1-ої Світової війни на Сарненщині [Рівненська область] / Р. Тишкевич // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Сторінки воєнної історії Маневиччини та Полісся. – Луцьк, 2006. – Вип. 19. – С. 16–17.

2007

Полин голодомору у пам'яті нащадків : матеріали наук.-практ. конф. , присвяч. 75-м роковинам голодомору 1932–1933 рр. в Україні, 29 листоп. 2007 р., м. Сарни, Рівнен. обл. / Сарнен. центр. р-на б-ка ; ред. і упоряд.: Н. Чорна, Р. Тишкевич. – Сарни, 2007. – 39 с.

Тишкевич Р. Весільні обряди на Сарненщині [Рівненської області] / Р. Тишкевич // Минуле і сучасне Волині й Полісся: роде наш красний : матеріали Третьої Волинської обл. науково-етнографічної конференції, 14–15 черв. 2007 р., м. Луцьк : зб. наук. пр. / Г. Бондаренко, Н. Гатальська, Є. Ковальчук та ін. – Луцьк : Волин. краєзн. музей, 2007. – Вип. 24. – С. 45–52.

Тишкевич Р. Етнографічна спадщина Рівненського Полісся / Р. Тишкевич // Енергія [Вараш]. – 2007. – 12 квіт. – С. 7.

Тишкевич Р. К. Етнографічна спадщина Рівненського Полісся / Р. К. Тишкевич // Відродження та збереження духовності, історичної пам'яті, історико-культурного надбання Поліського регіону : матеріали наук.-практ. конф. – Кузнецовськ, 2007. – С. 10–13.

2008

Тишкевич Р. Отаман «Поліської Січі» : до 100 річчя з дня народження Тараса Бульби-Боровця / Р. Тишкевич // Сарненські новини. – 2008. – 6 берез. – С. 6.

Тишкевич Р. Скарбниця культурної спадщини краю / Р. Тишкевич // Сарненські новини. – 2008. – 11 лист. – С. 2.

2009

Тишкевич Р. До біографії Бориса Шведа [українського письменника, який народився і жив в Сарнах Рівненської області] : (1906–1945) / Р. Тишкевич // Західне Полісся: історія та культура : матеріали краєзн. конф., присвячених 35-річчю утворення Сарненського іст.-етногр. музею та 100-річчю від дня народження письменника Б. Шведа. – Рівне : О. Зень, 2009. – Вип. 3. – С. 118–122.

Тишкевич Р. Доторкнутись до прекрасного / Р. Тишкевич // Сарненські новини. – 2009. – 17 лют. – С. 2.

Тишкевич Р. Етногафічна спадщина Рівненського Полісся / Р. Тишкевич // Західне Полісся: історія та культура : матеріали краєзн. конф., присвячених 35-річчю утворення Сарненського іст.-етногр. музею та 100-річчю від дня народження письменника Б. Шведа. – Рівне : О. Зень, 2009. – Вип. 3. – С. 58–64.

Тишкевич Р. Сарненський історико-етнографічний музей / Р. Тишкевич // Західне Полісся: історія та культура : матер. краєзн. конф. , присвячених 35-річчю утворення Сарненського іст.-етногр. музею та 100-річчю від дня народження письменника Бориса Шведа. - Рівне : О. Зень, 2009. – Вип. 3. – С. 3–4.

Тишкевич Р. Скарбниця пам'яток Поліського краю / Р. Тишкевич // Сарненські новини. – 2009. – 5 листоп. – С. 4.

Тишкевич Р. Хранителі духовних багатств / Р. Тишкевич // Сарненські новини. – 2009. – 19 трав. – С. 2.

2010

Тишкевич Р. Містечко Городець поліського Погориння / Р. Тишкевич // Успадкування та популяризація історико-культурного надбання Волинського Полісся : матеріали наук.-практ. конф. / упоряд. Л. Сніжко. – Рівне : Волин. обереги, 2010. – С. 52–56.

Тишкевич Р. Етнографічна спадщина поліського регіону / Р. Тишкевич // Науково-практична конференція по відзначенню 1005–ї річниці Степані, 9 жовт. 2010 р. : наук. зб. / Рівнен. обл. краєзнав. музей. – Рівне : В. Войтович, 2010. – С. 48–53.

Тишкевич Р. Поліський серпанок / Р. Тишкевич // Наукові записки. Вип. 8 : 140 років від дня народження Ф. Штейнгеля. / гол. ред. О. С. Булига ; відп. за вип. О. С. Романчук. – Рівне : О. Зень, 2010. – С. 287–294.

Тишкевич Р. «Поліський серпанок» у свідомості місцевих жителів / Р. Тишкевич // Декоративно-прикладне мистецтво Рівненщини : колектив. моногр. / упоряд. В. Г. Виткалов. – Рівне : ПП ДМ, 2010. – С. 58–65.

Тишкевич Р. Українська народна вишивка: на прикладі поліського краю / Р. Тишкевич // Декоративно-прикладне мистецтво Рівненщини : колектив. моногр. / упоряд. В. Г. Виткалов. – Рівне : ПП ДМ, 2010. – С. 34–41.

2011

Тишкевич Р. Використання природних ресурсів поліщуками / Р. Тишкевич // Берегиня. – 2011. – Ч. 4. – С. 37–44.

2012

Тишкевич Р. Дослідник і патріот поліського краю / Р. Тишкевич // Наукові записки : до 80-річчя з дня народж. Г. Бухала / Рівнен. обл. краєзн. музей ; гол. ред. О. С. Булига. – Рівне : Волин. старожитності, 2012. – Вип. 10. – С. 211–215.

Тишкевич Р. Духовні надбання народу – в музейних експонатах / Р. Тишкевич // Сарненські новини. – 2012. – 14 лют. – С. 6.

Свищевська Н. За тебе рідна Україно : спогади ветеранів УПА : повстанські пісні / Н. Свищевська, Р. Тишкевич. – Рівне : Овід, 2012. – 148 с. : іл.

Тишкевич Р. К. Природні дослідження Волині / Р. К. Тишкевич // Природно-ресурсний комплекс Західного Полісся: історія, стан та перспективи розвитку : матеріали доп. І Міжнар. наук.-практ. конф. смт Березне, 19–20 трав. 2012 р. – Березне : Надслучан. ін-т, 2012. – С. 201–202. 

Тишкевич Р. Просвітницька діяльність Авеніра Коломийця на Волині / Р. Тишкевич // Твердиня над Іквою : матеріали міжнар. наук. іст.-краєзн. конф., присвяч. 520-річчю Дубен. замку / Держ. іст.-культ. заповідник м. Дубна ; гол. ред. Л. Кічатий ; упоряд. Н. Любецька, Т. Дмитренко, О. Гавриленко. – Дубно : Держ. іст.-культ. заповідник, 2012. – С. 146–151.

2013

Тишкевич Р. Музеєзнавець за покликанням / Р. Тишкевич, О. Панько // Сарненські новини. – 2013. – 17 груд. – С. 4.

Тишкевич Р. К. Човен – однодеревку дістали зі Случа / Р. К. Тишкевич // Сарненські новини. – 2013. – 12 верес. – С. 1.

2015

Тишкевич Р. Містечко Городець Поліського Погориння / Р. Тишкевич // Бліхар Л. Історія нашого краю у долях окремих людей і родин / Л. Бліхар. – Рівне : Волин. обереги, 2015. – С. 65–73.

Тишкевич Р. Надбання народної культури поліського регіону / Р. Тишкевич // Успадкування та популяризація історико-культурного надбання Волинського Полісся : матеріали наук.-практ. конф. / упоряд. Л. Сніжко. – Рівне : Волин. обереги, 2015. – С. 16–23.

2016

Тишкевич Р. Микола Пінчук – літературознавець, краєзнавець, музейний фахівець [народився в Степані Сарненсього району Рівненської області] / Р. Тишкевич // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею : зб. наук. пр. / КЗ «Рівнен. обл. краєзн. музей» РОР. – Рівне : ДМ, 2016. – Вип. 14 : матеріали наук. конф. присвяч. 120-річчю музейної справи на Рівненщині . – С. 164–166.

Тишкевич Р. Події Першої світової війни на Волинському Поліссі / Р. Тишкевич // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Перша світова війна на Волині та Волинському Поліссі : наук. зб. Вип. 58 : матеріали 58 Міжнародної наук. конф., присвяченої 100-річчю подій Першої світової війни на Волині, смт. Маневичі, 5–6 лип. 2016 р. / упоряд. Г. Бондаренко, А. Силюк, П. Хомич. – Луцьк, 2016. – С. 159–165.

Тишкевич Р. Сарни: краєзнавчий нарис / Р. Тишкевич. – Рівне : Дятлик М. С., 2016. – 231 с. : іл.

Тишкевич Р. Ткацтво Волинського Полісся / Р. Тишкевич // Успадкування та популяризація історико-культурного надбання Волинського Полісся : матеріали наук.-практ. конф. / упоряд. Л. Сніжко. – Рівне : Волин. обереги, 2016. – С. 24–32.

2017

Тишкевич Р. Етнографічні збірки Сарненського історико-етнографічного музею / Р. Тишкевич // Минуле і сучасне Волині й Полісся. Етнографічне музейництво в Україні і на Волині : наук. зб. Вип. 61 : матеріали П’ятої Волинської наук.-етнограф. конф., 27–28 квіт. 2017 р., м. Луцьк / упоряд. Є. І. Ковальчук, Л. А. Мірошниченко-Гусак. – Луцьк, 2017. – С. 125–128.

Тишкевич Р. Сарненщина [Рівненської області] під час жовтневого перевороту та громадянської війни / Р. Тишкевич // Сарненські новини. – 2017. – 7 листоп. – С. 5.

Тишкевич Р. Пам’ять родоводу / Р. Тишкевич // Сарненські новини. – 2017. – 23 листоп. – С. 6.

Тишкевич Р. Хрести, як обереги сакрального мистецтва [на Волинському Поліссі] / Р. Тишкевич // Успадкування та популяризація історико-культурного надбання Волинського Полісся : матеріали наук.-практ. конф. / упоряд. Л. Сніжко. – Рівне : Волин. обереги, 2017. – С. 35–47.

2018

Тишкевич Р. Сторічний «гаджет» зі станиці Сарни, що повідомив про початок революція / Р. Тишкевич // Сарненські новини. – 2018. – 1 лют. – С. 2.

Тишкевич Р. Давньоруські погоринські святині / Р. Тишкевич // Сарненські новини. –2018. – 7 серп. – С. 5 ; 9 серп. – С. 10.

Тишкевич Р. Давньоруські погоринські святині / Р. Тишкевич // Успадкування та популяризація історико-культурного надбання Волинського Полісся : матеріали наук.-практ. конф. / упоряд. Л. Сніжко. – Рівне : Волин. обереги, 2018. – С. 31–41.

2019

Тишкевич Р. Раїса Тишкевич: «Сарненський музей єдиний в області такого профілю» / Р. Тишкевич ; розмову вела В. Павлова // Сарненські новини. – 2019. – 7 листоп. – С. 4.

2024-04-23