Читальна зала


Наукові записки. Вип. 14. Матеріали присвячені 120-річчю музейної справи на Рівненщині

Розділ: Наукові записки РОКМ , Музейна справа

Мова документу: українська

Рік видання: 2016

Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею : зб. наук. праць. Вип. ХІV. Матеріали наук. конф. присвяч. 120-річчю музейної справи на Рівненщині / КЗ “Рівнен. обл. краєзн. музей” РОР ; ред. кол. О. С. Булига, О. С. Романчук. - Рівне : ДМ, 2016. - 282 с. - ISBN 978-617-515-212-6 : 100.00 р.

Зміст:

Булига, О. Рівненський обласний краєзнавчий музей - продовжувач справи започаткованої Федором Штейнгелем / О. Булига. - С. 5-8

Прищепа, О. Музейні осередки в культурному ландшафті повітових міст Правобережної України (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) / О. Прищепа. - С. 9-12

Вакулка, А. Костопільський районний краєзнавчий музей / А. Вакулка. - С .13-16

Шлапак, Л. Музеї недержавної форми власності (громадські) у Рівненській області: сучасний стан і перспективи розвитку / Л. Шлапак. - С .17-19

Марчук, І. 10 років відділу "Інститут дослідів Волині" Рівненського обласного краєзнавчого музею / І. Марчук, І. Черницька. - С .20-21

Мушировський, В. Обстежувальні та рятувальні експедиції Рівненського краєзнавчого музею: пам'яті П. М. Жолтовського присвячується / В. Мушировський. - С .22-27

Українець, А. Експедиційні дослідження мешканців Рівненщини на межі ХХ - ХХІ століть / А. Українець. - С .28-33

Каук, Т. Музей і школа: партнерство в освітньо-виховному процесі / Т. Каук. - С .34-38

Юрчук, О. Музей в соціокультурному просторі регіону: рік 2015 / О. Юрчук. - С. 39-49

Діденко А., Трощинська О. Національний історико-культурний заповідник «Чигирин»: сьогодення та перспективи розвитку С. 50

Западенко І. Музейні форуми в ДІКЗ «Межибіж»: змагання та обмін досвідом музейництва С. 52

Мельничук Л. Фундатори мистецького музейництва на Слобожанщині С. 56

Кукурудза А. Особливості та перспективи музейного вивчення артефактів АТО в контексті російсько-української інформаційної війни (теоретичний та практичний виміри) С. 60

Кукса Н. Культурницько-просвітницька розважальна програма «Ігри, розваги та забавлянки старого Суботова» С. 64

Маслов Д. Використання методів просторової реконструкції історико-культурних об’єктів у музейній та виставковій справі С. 66

Парацій В. Замкові комплекси як об’єкти музеєфікації(з акцентом на землі Тернопілля): до постановки проблеми С. 70

Скавронський П. Музейне діловодство як засіб раціонального управління С. 74

Бендюк, М. Мистецтвознавчий аналіз колекції Острозького музею в довоєнний період / М. Бендюк. - С . 83-99

Пашковська, А. Творчість Олександра Гурістюка та колекція його картин з фондів РОКМ / А. Пашковська. - С .100-103

Прокопенко К. Відреставровані графічні твори з колекції НІЕЗ «Переяслав» С. 104

Нікольченко Ю., Жабська Т. Артефактні документи серед колекціій Маріупольського краєзнавчого музею С. 106-111

Одолінська І. Трансформації гербів на монетах країн Центральної, Східної Європи (Східна та Західна Німеччина, Чехословаччина, Угорщина, Польща) в період ІІ пол. ХХ – поч. ХХІ ст. зі збірки РОКМ. - С. 112-115

Стоян, Л. Боністична колеція Сарненського історико-етнографічного музею як особливе джерело вивчення історії краю / Л. Стоян. - С .115-117

Ревега В. Відображення козацької тематики на поштових марках фондової колекції Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав». - С.  118-129

Куліш-Лукашевич, І. Три долі : [Про родинне життя засновника першого приватного регіонального музею на Волині, в с. Городок (нині село Рівненського району Рівненської області), мецената, громадсько-політичного діяча Ф. Р. Штейнгеля (1870-1946)]/ І. Куліш-Лукашевич. - С .130-136

Кожушко, Н. Рівненські вчителі Саймона Сміта : [про лауреата Нобелівської премії, американського економіста Саймона (Семена) Сміта-Кузнеця (1901-1985), який навчався у Рівненському реальному училищі, у приміщенні якого зараз розміщується краєзнавчий музей. У 1971 році Саймон Сміт був удостоєний Нобелівської премії з економіки]/ Н. Кожушко. - С .137-140

Данильчук, Г. Михайло Носаль. Ретроспективний огляд дослідження / Г. Данильчук. - С .140-143

Леонова, Л. Адам Любомирський - останній власник Рівного / Л. Леонова. - С .144-146

Климчук, А. Самуель Копровський - видатний волинський колекціонер / А. Климчук. - С .147-149

Рожко, В. Високопресвященний Геннадій Шиприкевич, архієпископ Січеславський і Чікагський - визначний ієрарх Другого відродження УАПЦ 1941-1944 рр. / В. Рожко. - С .150-155

Семенюк, Л. Берестечко і Козацькі могили в етнографічних дослідженнях Олекси Ошуркевича / Л. Семенюк. - С .155-160

Савчук, П. Митець Володимир Степанович Ковальчук / П. Савчук. - С .160-164

Тишкевич, Р. Микола Пінчук - літературознавець, краєзнавець, музейний фахівець / Р. Тишкевич. - С .164-166

Прищепа, Б. Нові ранньослов'янські матеріали з поселення поблизу с. Костянця Дубенського району / Б. Прищепа. - С .171-174

Ткач, В. Археологічні пам'ятки, досліджуванні волинською рятівною археологічною експедицією під керівництвом Д. Н. Козака в 1998-2012 роках на берегах Хрінницького водосховища / В. Ткач. - С .175-179

Леонова, К. Польський національно-визвольний рух в історії Рівненської гімназії / К. Леонова. - С .179-186

Пономарьова, Т. До історії повітроплавства і авіації в Рівному / Т. Пономарьова. - С .187-191

Гром, Н. Реставрація та консервація пам'яток історії та культури / Н. Гром. - С .191-194

Бердс, Д. Голокост в Рівному: бійня в урочищі Сосонки, листопад 1941 / Д. Бердс. - С .208-212

Мельник, В. Міклерівський парк маєтку князя М. Радзивілла в селі Підлужне на Волинському Поліссі та його ботанічна колекція / В. Мельник, О. Левон. - С .213-215

Володимирець, В. Фітосозологічна оцінка болотно-лучного масиву на північно-західній околиці міста Дубна / В. Володимирець, С. Гуцман, О. Сауш. - С .216-218

Звіти Городоцького музею / підготували В. Луц та О. Морозова. - С .219-278

2022-07-21
Переглянути документ
Завантажити