Читальна зала


Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Вип. 3.

Розділ: Наукові записки РОКМ

Мова документу: українська

Рік видання: 2005

Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею : до 150-річчя від дня народж. Д. І. Яворницького : матеріали наук. конф. 24–25 листоп. 2005 р. / Рівнен. обл. краєзн. музей . – Рівне : Волин. обереги, 2005. – Вип. 3. – 188 с. 

Зміст:

Боровець, О. Національна скаутська організація України - "Пласт" - на Рівненщині: історія та сучасність / О. Боровець. - С. 3-6

Булига, О. Дмитро Яворницький - збирач народних скарбів. Зв'язок Волині з історією українського козацтва в науковій спадщині вченого / О. Булига. - С. 6-10

Бухало, Г. Слово про Миколу Теодоровича та його працю / Г. Бухало. - С. 10-13

Верговський, С. "Королівські" храми "Великої Волині" / С. Верговський. - С. 14-19

Гавриш, Н. Українська національна преса на Рівненщині в період німецької окупації 1941-1944 рр. / Н. Гавриш. - С. 19-27

Данильчук, Г. У людських долях історія міста / Г. Данильчук. - С. 27-30

Демиденко, О. Охорона та збереження пам"яток історії козацької доби а Волині у другій половині 1950-1980 рр. / О. Демиденко. - С. 30-34

Дубчак, О. Мова - запорука існування народу / О. Дубчак. - С. 34-36

Жураковський, Б. Палеогрунти Погориння / Б. Жураковський. - С. 36-40

Ільчук, В. Знаходження очеретянки прудкої біля Рівного / В. Ільчук, Д. Наумов. - С. 40-41

Кожушко, Н. Царські накази кінця 17 - першої половини 19 ст. як історичне джерело: ( за матеріалами фондофої збірки Рівненського обласного краєзнавчого музею) / Н. Кожушко. - С. 41-48

Кононець, П. Зниклі села Костопільщини / П. Кононець. - С. 48-50

Костенко, Л. Магічні впливи на ріст рослин у період від сівби до збирання урожаю / Л. Костенко. - С. 54-58

Костриця, М. Волинське краєзнавство: актуальні питання теорії і методології / М. Костриця. - С. 59-63

Кукурудза, А. Сарненський укріплений район та польська оборонна концепція на Рівненщині в 30-х рр. 20 ст. / А. Кукурудза. - С. 63-68

Лотоцький, Г. Місце в дослідженнях І.К.Свєшнікова / Г. Лотоцький. - С. 68-71

Куліш-Лукашевич, І. Страницы жизни И. Кулиша / І. Куліш-Лукашевич. - С. 72-78уро

Наумов, Д. Заповідне урочище "Бармаківське" / Д. Наумов. - С. 78-79

Нахратов, О. Крем"яні та кам"яні сокири 3-2 тисячоліть до нашої ери у фондовій збірці Рівненського обласого краєзнавчого музею / О. Нахратов. - С. 79-85

Новак, К. Пісенна поезія весільних обрядів Гощанського району середини 20 ст. / К. Новак. - С. 85-90

Носар, І. Проблеми збереження містобудівної спадщини Волині в природно-ландшафтному аспекті / І. Носар. - С. 93-98

Пархоменко, Т. Традиційна купальська обрядовість Рівненщини / Т. Пархоменко. - С. 98-105

Пащук, І. Рівненські дороги Ігоря Свєшнікова: ( до 90 - річчя з дня народження) / І. Пащук. - С. 105-107

Позіховський, О. До питання про етноміграційні процеси на території Волинського Полісся в епохк енеоліту / О. Позіховський. - С. 110-115

Прищепа, Б. Етапи територіального розвитку Волині / Б. Прищепа, О. Прищепа. - С. 115-124

Прищепа, О. Життєві академії" Валер"яна Федорчука: ( за матеріалами колекції Рівненської Української приватної гімназії) / О. Прищепа. - С. 124-127

Радіонова, Н. "Далекий світ" - рідний світ української письменниці Галини Журби (1888-1979) / Н. Радіонова. - С. 128-130

Романчук, О. Технологія виготовлення коловоротків (по матеріалах Острозького району ) / О. Романчук. - С. 134-138

Свирида, Р. Пам"ятки поліської давнини "Великої Волині" / Р. Свирида. - С. 141-148

Семенович, О. Непізнані шляхи Невіркова: краєзнавчий аспект / О. Семенович. - С. 148

Столярчук, Б. Марія Сабат-Свірська - співачка, педагог, громадський діяч / Б. Столярчук. - С. 151-152

Тишкевич, Р. Розвиток "Просвіти" на Сарненщині / Р. Тишкевич. - С. 156-161

Ткач, В. Крем"яні жниварські знаряддя доби неоліту, енеоліту, бронзи та ранньозалізного віку за матеріалами з Дубенщини / В. Ткач. - С. 162-167

Тумаш, В. Прадавні Поліські обереги / В. Тумаш. - С. 167-170

Тунцева, З. Намітка як релікт духовної і матеріальної культури Волинського краю / З. Тунцева. - С. 171-173

Українець, А. Сіамська принцеса Катерина Десницька й Рівненщина / А. Українець, М. Пашковиський. - С. 173-175

Шевчук, О. Кленові мости Ярослава Калюха: ( до 75-річчя з дня народження ) / О. Шевчук. - С. 176-181

Шпізель, Р. Медики з села Грем'яче Острозького району / Р. Шпізель. - С. 181-183

Юрчук, О. Комплексна програма "Музей і діти": шляхи розробки і реалізації / О. Юрчук. - С. 183-185

Українець, А. Сіамська принцеса Катерина Десницька й Рівненщина / А. Українець. - С. 173-175 

2022-07-12
Переглянути документ
Завантажити