Читальна зала


Rocznik Wołyński. T. 8

Розділ: Наукові збірники

Мова документу: польська

Рік видання: 1939

Rocznik Wołyński : wydawany staraniem Wołyńskiego Zarządu Okręgowego Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych Powszechnych  / pod red. J. Hoffmana. – Równe : Nakład Wołyńskiego Zarządu okręgowego związku polskiego nauczycielstwa szkół powszechnych, 1939. – T. 8. – 476 s.

Детальніше про часопис

SPIS TREŚCI: (TABLE DES MATIÈRES) / Зміст (автоматичний переклад укр. мовою):

Od Wydawców
Spis treści. 

A. Borusiewicz: Krainy geograficzne Wolynin  (Географічні землі Волині) 1 

Natural divisions of Volhynia  (Природний розподіл Волині ) 24

J. Panek. Roślinność stepowa i naskalna lessowego Wolynia (Степова та скельна рослинність лісу Волині) 26

La végétation des steppes et des roches de lazone du loess de Volhynie 65

M. Muszyńska-Krasnowolska: Kolegium pojezuickie w Krzemieńcu (Колишній єзуїтський колегіум у Кременці) 67

Das ehemalige Jesuitenkollegium in Krzemieniec 140 

J. M. Gozdawa Giżycki. Klasztor on. karmelitów bosych w Wiśniowen (Монастир св. кармеліток у Вишневому) 161 

J. Nieé. Wizerunek kresowego szlachcica z w. XVIII (Образ прикордонного шляхтича XVIII ст.) 203

M. Danilewiczowa. Wspomnienia krzemienieckie Domicjana Mieczkowskiego (Спогади про Кременець Доміціана Мєчковського) 239

St. Przewalski. Pierścień jazdy wolynskiej  274

Z odezw Powstania Listopadowego (З відгуків листопадового повстання) 275

St. Dworakowski: Obrzędy weselne w Niemowiczach (Весільні обряди в Немовичах) 280

The wedding rites in the Village Niemowicze 304

K. Filipowicz: Pieczywo weselne w powiecie lubomelskim (Весільний хліб у Любомльському районі) 311

J. Hoffman: Bibliografin Wolynia (Bibliographie de la Volhynie)  333

Indeks nazw geograficznych (Index de noms géographiques)  477
Indeks nazwisk (Index de noms propres)  483
Errata  493

Джерело: Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Łódzkiego

2022-11-29
Переглянути документ
Завантажити