Читальна зала


Rocznik Wołyński. Т. 7

Розділ: Наукові збірники

Мова документу: польська

Рік видання: 1938

Rocznik Wołyński : wydawany staraniem Wołyńskiego Zarządu Okręgowego Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych Powszechnych / pod red. J. Hoffmana. – Równe : Nakład Wołyńskiego Zarządu okręgowego związku polskiego nauczycielstwa szkół powszechnych, 1938. – T. 7. – 463 s.

Детальніше про часопис 

SPIS TREŚCI. (Table des Matières) / Зміст (автоматичний переклад укр. мовою):

Od Wydawców

Errata

Lewicki Kazimierz. Ks. Ostrogscy w służbie Rzplitej (Die Fürsten von Ostrog im Dienste des polnischen Staates / Князі Острозькі на службі польської держави) 1

Pohorecki Feliks dr. Kilka uwag o dyplomach i aktach wolyńskich (Bemerkungen über einige Urkundensammlungen Volhyniens / Зауваження про деякі збірники документів Волині) 67

Sobolewski F. ks. Dzieje kościoła parafialnego w Bereźnicy na Wolyniu (Історія парафіяльного костелу в Березниці на Волині) 88  

Kraszyńska Fanny mgr: Żydzi luccy do końca XVII w. (Луцькі євреї наприкінці XVII ст.) 139

Osiadłość miasta Ostroga anno 1708 wydal Józef Nowicki Zapiski z ksiąg metrykalnych parafii Lanowce podał ks. pralat Czyżewski F. (Маєток в місті Острог, побудований Юзефом Новіцьким 1708 р. Записи з реєстрів парафіяльних Лановців подав о. прелат Чижевський Ф.) 179

Lysek Franciszek. Z przeżyć Kraszewskiego na Wołyniu (З життя Крашевського на Волині) 250

Mickiewicz-Rymwid Władysław inż. Wspomnienia z lat szkolnych w Równem 1900-1906 (Міцкевич-Римвід Владислав. Спогади зі шкільних років у Рівному 1900-1906 рр.) 262

Morelowski Marian. Hafty ludowe Wołynia (Les broderies populaires de la Volhynie / Народна вишивка Волині) 280

Lozowiuk I. Bibliografia artykułów naukowych ogłoszonych w «Wołyńskich Eparchialnych Wiadomosciach» (Бібліографія наукових статей, опублікованих у Волинських Єпархіальних Вістях) 367 

Indeks nazw geograficznzch (Index de noms géographieques) 439 

Indeks nazwisk (Index de noms propres) 444

 

Джерело: "Digital Repository of Scientific Institutes" [RCIN]

 
2022-11-10
Переглянути документ
Завантажити