Читальна зала


Rocznik Wołyński. T. 5-6

Розділ:

Мова документу: польська

Рік видання: 1937

Rocznik Wołyński : wydawany staraniem Wołyńskiego Zarządu Okręgowego Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych Powszechnych / pod red. J. Hoffmana. – Równe : Nakład Wołyńskiego Zarządu okręgowego związku polskiego nauczycielstwa szkół powszechnych, 1937. – T. 5-6. – 537 s.

Детальніше про часопис 

SPIS TREŚCI: (TABLE DES MATIÈRES) / Зміст (автоматичний переклад укр. мовою):

Od Wydawców (Note des éditeurs).

Pawlowski Bronisław. Wojna polsko-rosyjska w r. 1792 na Wołyniu (La guerre polono-russe de 1792 en Wolhynie / Польсько-російська війна 1792 р. на Волині) 1

Chodynicki K. Z dziejów prawosławia na Wołyniu (992-1596) (З історії православної церкви на Волині 992-1596 рр.)  52

Lustracje dóbr b. Liceum Wołyńskiego w Krzemieńcu z 1818 i 1824 r. Wydala Marja Danilewiczowa (Волинська гімназія в Кременці з 1818 і 1824 рр. Опубліковано Мар’єю Данілевичовою)  107

Przewalski Stefan. Odezwy z roku 1831 [do rosjan] (Звернення від року 1831 р. до росіян)  145

Szczepkowski Mieczysław. Wspomnienie 153

Michalski Stanisław. Wspomnienia szkolne (1874-1881/2) 159

Morkiewicz B. Krótkie wspomnienie z lat szkolnych 1890-1900  165

Rühle Edward. Studjum powiatu kowelskiego 173

Studjum des Kreises Kowel (Дослідження Ковельського району) 385

Hoffman Jakób: Bibliografja Wołynia (Bibliographie de la Volhynie) 408

Indeks nazw geograficznych (Index de noms géographiques) 523

Indeks nazwisk (Index de noms propres) 532

 

Джерело: Podlaska Biblioteka Cyfrowa. Rocznik Wołyński

Data wydania: T.1, 1930 - T.6, 1937

Typ zasobu: czasopismo

Współtwórca: Hoffman, Jakub (1896-1964). Red.

2022-11-09
Переглянути документ
Завантажити