Читальна зала


Rocznik Wołyński. T. 4

Розділ:

Мова документу: польська

Рік видання: 1935

Rocznik Wołyński : wydawany staraniem Wołyńskiego Zarządu Okręgowego Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych Powszechnych / pod red. J. Hoffmana. – Równe : Nakład Wołyńskiego Zarządu okręgowego związku polskiego nauczycielstwa szkół powszechnych, 1935. – T. 4. – 348 s.

Детальніше про часопис 

SPIS TREŚCI: (TABLE DES MATIÈRES) / Зміст (автоматичний переклад укр. мовою):

Wyjątki z przemówień Marszałka Józefa Piłsudskiego (Уривки з промов маршала Юзефа Пілсудського)

Od Wydawców (Note des éditeurs) 

Buczek Karol dr. Wolyn w dawnej kartografji (Wieki XV-XVIII) (Zusammenfassung / Волинь в стародавній картографії (XV-XVIII ст. (Резюме)) 1

Bar Adam J. I. Kraszewski na Wołyniu (Résumé) / Крашевський на Волині) 38

Wiadomość o bibliotece Liceum Krzemienieckiego i onej porządku udzielona przez jej bibljotekarza Pawła Jarkowskiego Joachimowi Lelewelowi roku 1825. Wydala Marja Danilewiczowa / Відомості про бібліотеку Кременецького ліцею та її порядок, наданий її бібліотекарем Павлом Ярковським Йоахиму Лелевелю в 1825 р. Опубліковано Мар’єю Данілевичовою  77

Molendziński Kazimierz dr. Klasztor pofranciszkański w Międzyrzeczu Ostrogakim / Францисканський монастир у Межирічах Острозьких 103

Szulmiński M. St. Zofjówka / Софі́ївка: I. Менонітський маєток; ІІ. Софіївка єврейська; [маленьке єврейське містечко в Луцькому повіті, ґміні Сільно, нині село у Луцькому районі Волинської області] 137

Księga wizyt kościoła parafjalnego w Ptyczy powiatu dubieńskiego. Wydal Jakób Hoffman / Книга візитів до парафіяльної церкви в Птичі Дубенського району. Видавець Якоб Гофман 157

Dymnycz Nazar. Dawne cechy i "gospody" w Horochowie / Старі цехи та "шинки" в Горохові  177

Lisiecki Leopold: Z życia młodzieży gimnazjalnej w Żytomierzu w ostatniem dziesięcioleciu wieku zeszłego  / З життя молодих гімназистів Житомира останнього десятиліття минулого (19) століття  183

Rühle Edward. Jeziora krasowe zachodniej części Polesin Wołyńskiego. (Die Karstseen im westlichen Teile des Wolhynischen Polesie / Карстові озера в західній частині Волинського Полісся) 210

Rühle Edward. Przemysłowe wykorzystanie materjalu geologicznego w pln.-zach. części woj. wolyńskiego (Die industrielle Nutzbarkeit des geologi schen Materials in dem nordwestlichen Teil der Wolhynischen Wojwod schaft  / Промислове використання геологічного матеріалу північно-західної частини Волинського воєводства)  242

Hoffman Jakób: Bibljografja Wołynia (Bibliographie de la Volhynie / Бібліографія Волині)  257

Indeks nazw geograficznych (Index des noms géographiques)  337

Indeks nazwisk (Index des noms propres) 343

Mapa województwa wołyńskiego (Carte de la voïvodie Volhynie)

 

Джерело: Podlaska Biblioteka Cyfrowa. Rocznik Wołyński

Data wydania: T.1, 1930 - T.6, 1937

Typ zasobu: czasopismo

Współtwórca: Hoffman, Jakub (1896-1964). Red.

2022-11-07
Переглянути документ
Завантажити