Дослідники Великої Волині


Теодорович Микола Іванович

Теодорович Микола Іванович – педагог, церковний та громадський діяч, історик-краєзнавець.

Микола Іванович Теодорович народився у 1856 р. в сімї православного священика ґубернського міста Ґродно, що в Білорусі. В 1879 р. він закінчив Литовську духовну семінарію у Вільно, де готували в ті часи духовенство для православних єпархій північно-західного реґіону Російської імперії. Вищу церковну освіту здобув у Санкт-Петербурзькій духовній академії. 4 серпня 1883 р. він був призначений викладачем Священного Письма у званні кандидата з правом на магістра у Волинську духовну семінарію, що була відкрита з 1835 року в м. Кременці. З цього часу розпочинається волинський період у діяльності М. Теодоровича, який тривав до 1899 року.

Був обраний членом-кореспондентом Московського археологічного товариства. Активно друкувався в газеті «Волинські єпархіальні відомості» (м. Житомир).

З 1899 року розпочинається період його педагогічної та наукової діяльності у Царстві Польському. Через декілька років він стає інспектором Маріїнського Жіночого Інституту у Варшаві. З початком Першої світової війни М. Теодорович разом з Інститутом був евакуйований у м. Саратов.

Подальша доля, точна дата смерті і місце поховання Миколи Івановича невідомі.

Микола Теодорович відзначився історико-краєзнавчими працями з питань минулого Волині, зокрема, розвитку міст, церкви та освіти («Історико-статистичний опис церков і парафій Волинської єпархії» (1888–1889), «Місто Володимир-Волинський» (1893), «Волинська духовна семінарія. Історичний нарис» (1901). В них наведено багатий фактичний матеріал з історії та археології волинського краю з найдавніших часів до кінця XIX ст. Для збору матеріалів для своїх творів М. Теодорович об’їздив найвіддаленіші куточки Волинської губернії і впродовж 1886–1899 років неодноразово бував у м. Луцьку, тодішньому повітовому центрі. Під час вивчення історії храмів Луцька та Луцького повіту, він досліджував також старовинну Покровську церкву, як найдавніший православний храм міста.

Список основних опублікованих праць

1888

Теодоровыч М. Волынь: Историко-статистическое описание церквей и приходов Волынской епархии / М. Теодоровыч, т. 1/5.Почаев, 18881903 :

Историко-статистическое описание церквей и приходов Волынской епархии. ‒ Т. 1: Уезды Житомирский, Новоград-Волынский и Овручский / Составил Н. И. Теодорович. ‒ Почаев, 1888. ‒ 440 с.

Историко-статистическое описание церквей и приходов Волынской епархии. – Т. 2: Уезды Ровенский, Острожский и Дубенский / Составил Н. И. Теодорович. – Почаев, 1889. – 696 с.

Историко-статистическое описание церквей и приходов Волынской епархии. ‒ Т. 3: Уезды Кременецкий и Заславский / Составил Н. И. Теодорович. ‒ Почаев, 1893. ‒ 696 с.

Историко-статистическое описание церквей и приходов Волынской епархии. ‒ Т. 4: Староконстантиновский уезд / Составил Н. И. Теодорович. ‒ Почаев, 1899. ‒ 934 с.

Историко-статистическое описание Волынской епархии. – Т. 5: Ковельский уезд. / Составил Н. И. Теодорович. – Почаев, 1903. – 583 с. – (Волынь в описании городов, местечек и сел: в церковно-историческом, географическом, этнографическом, археологическом и других отношениях)

1891

Теодоровыч М. Архив князей Сангушек. «Волынские епархиальные ведомости» / М. Теодоровыч. – 1891. – № 23.

1893

Теодоровыч М. Город Владимир Волынской губернии в связи с историей Волынской епархии / М. Теодоровыч. – Почаев, 1893.

1894

Теодоровыч М. Город Заславль Волынской губернии: Исторический очерк / М. Теодоровыч . – Почаев, 1894.

Теодоровыч М. Город Кременец Волынской губернии: Исторический очерк / М. Теодорович. – Почаев, 1890.

1899

Теодоровыч М. Город Староконстантинов Волынской губернии: Исторический очерк / М. Теодоровыч. – Почаев, 1899.

1901

Теодоровыч М. Волынская духовная семинария: История первоначального устройства ее и подведомственных ей духовных училищ. Списки воспитанников, окончивших в ней курс учения, а также начальников и наставников ее в период времени с 1796 по 1900 гг. / М. Теодоровыч. – Почаев, 1901.

1916

Теодорович Н. И. История Саратовского Мариинского Института благородных девиц, 1854–1916. – Саратов, 1916. – 254 с.

Література про М. І. Теодоровича

1971-1972

Бойко М. Достойна пам’ять про Миколу Теодоровича // Літопис Волині: Науково-популярний збірник волинезнавства. – Числа 10/11. – Вінніпег, 1971–1972. – С. 19–21.

1998

Силюк А. Микола Теодорович: біобібліографічний нарис // Минуле і сучасне Волині. Олександр Цинкаловський і край: матеріали IX наукістор. конф. 2023 січ. 1998 р.  Луцьк : Надстир’я, 1998.  С. 7779.

2004

Манько М. До післяволинської біографії Миколи Теодоровича та зясування дати і місця його смерті / М. Манько // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2004. – Вип. 1. – C. 3637.

2008

Борщевич В. Православні священичі династії Волині у ХХ ст. / В. Борщевич // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії / гол. ред. Р. М. Постоловський. – Рівне : РДГУ, 2008. – С. 86–92.

2013

Ясь О. В. Теодорович Микола Іванович / О. В. Ясь // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2013. Т. 10 : ТЯ. С. 49.

2022-02-23