Читальна зала


Теодорович Н. И. Историко-статистическое описаніе церквей и приходовъ Волынской епархіи. Т. 5 : Ковельскій уѣздъ

Розділ: Релігія , Край в цілому, міста, села та райони краю

Мова документу: російська

Рік видання: 1903

Теодорович Н. И. Историко-статистическое описаніе церквей и приходовъ Волынской епархіи. Т. 5 : Ковельскій уѣздъ / Н. И. Теодорович. – Почаевъ : Почаево-Успенскія Лавра, 1903. – 543 с.

Теодорович Н. И. Историко-статистическое описание Волынской епархии. – Т. 5: Ковельский уезд. – Почаев, 1903. – 583 с. – (Волынь в описании городов, местечек и сел: в церковно-историческом, географическом, этнографическом, археологическом и других отношениях)

Анотація:

П’ятий том книги М. І. Теодоровича присвячений Ковельському повіту. В книзі описуються міста, містечка та села Волинської губернії у церковно-історичних, географічних, етнографічних та археологічних відносинах. Подається історико-статистичний опис церков та парафій краю. Цікавим є те, що автор пише не лише про храми та споруди, але й змальовує навколишню природу – ліси та озера. Усіх томів відповідного дослідження налічується п’ять, і присвячені вони православним святиням усієї історичної Волині.

Оглавленіе 5-го тома

Х. Ковельскій уѣздъ.

1-ый благочинническій округъ. – С. 2.

2-ый благочинническій округъ. – С. 182.

3-ый благочинническій округъ. – С. 391.

Люстрація г. Ковля отъ 1663 года. – С. 19.

Інвентарь 6. Верховскаго Св. Михайловскаго монастыря . – С. 190.

о родѣ Графовъ Красицкихъ. – С. 202.

Інвентаръ Воегощской церкви. – С. 263.

Свадебныя и крестинныя ппени жителей с. Щедрогоща. – С. 386.

о князьяхъ Велицкихъ. – С. 400.

о князьяхъ Ружинскихъ. – С. 120.

Дополненія и прибавленія къ описанію с. Кричильска Ровенскаго уѣзда во 2-мь томѣ», и с. Смидина, м. Несухоижъ, с. Ветелъ, с. Верховъ, м Камень-Коширска, с. Велицка, г. Ковля и с. Дольска Ковельскаго уѣзда въ 5-мъ томѣ. – С. 1.

 

Теодоровыч М. Волынь: Историко-статистическое описание церквей и приходов Волынской епархии / М. Теодоровыч, т. 1/5. – Почаев, 1888–1903

 

Джерела: 

Електронна бібліотека «Історична спадщина України»

Інститут історії України НАН України 

2023-02-22
Переглянути документ