Новини

Визначні події

Юрій Шумовський – український археолог, православний священик родом з Волині : 115 років від дня народження

23 березня 2023 року виповнується 115 років від дня народження Юрія Федоровича Шумовського – український археолог, священик, науковець, педагог та музейний діяч.

Народився Юрій Федорович 23 березня 1908 р. в с. Мирогоща Дубенського повіту Волинської губернії (тепер Дубенський район Рівненська область) у сім’ї священика. У 1910 році він вступив до Дубенської гімназії, пізніше навчався у Кременецькій духовній семінарії. Після її закінчення вступив до Варшавського університету на теологічний факультет. З юнацьких років Ю. Шумовський цікавився археологією. Тому паралельно навчався на археологічному факультеті університету. У 1932 р. з дипломом магістра богослов’я закінчив університет і висвятився на православного священика.

Поряд з релігійною та викладацькою діяльністю, він активно займався археологією. У 1938 р. Шумовський отримав докторат з археології, захистивши роботу на тему «Доісторичні погребальні культи на Волині». В цей період він проводить археологічні дослідження біля Мирогощі де знаходить крем’яні знаряддя праці та кераміку з Трипільської культури, відкриває поховання неолітичного періоду та пізнішої доби. Юрій Шумовський був одним із початківців археологічних досліджень на Дубенщині. Його відкриття стали справжньою сенсацією у наукових колах. Деякі із своїх знахідок він посилав до музеїв Львова, Луцька та Дубна. У 1940–1941 рр., прийнявши пропозицію від обласного наркома освіти, Шумовський працює археологом у Рівненському історико-краєзнавчому музеї. В цей період він організував лише одну солідну експедицію – в с. Острожець Млинівського району. Під час розкопок ним були знайдені курганні поховання, прикраси, кам’яні та металеві знаряддя, унікальні монети різних періодів. Особливо рідкісною та цінною була монета, виготовлена найпершими християнами. Напередодні війни Шумовський потрапив у списки «неблагонадійних». На початку лютого 1944 р. після звільнення радянськими військами Рівного від німецьких окупантів Ю. Шумовський разом з дружиною назавжди залишає Україну. Деякий час він мешкає у Польщі, а потім переїздить до Німеччини. У березні 1951 р. за дорученням Французького Інституту Чорної Африки він їде в археологічну експедицію у Судан. У 1957 р. переїздить до США. Тут Ю. Шумовський викладав у різних університетах антропологію, еволюцію людства, палеонтологію, доісторичну археологію, історію культури слов’янських народів та ін. На рівні ООН намагався захищати права української діаспори. Він постійно брав участь у міжнародних конгресах, симпозіумах у США, Канаді, Польщі, Сенегалі, Алжирі. Останні десятиліття свого життя Ю. Шумовський провів у м. Саванна (штат Джорджія). Тут він написав свої багатотомні спогади «Зруйноване гніздо, чи Історія однієї священицької родини на Волині», звідси надсилав у Державний історико-культурний заповідник м. Дубна листи, спогади, примірники своїх книг та посилки з численними археологічними експонатами.

Помер Ю. Шумовський 22 січня 2004 р. Він був дуже неординарною високоосвіченою людиною, талановитим вченим, сподвижником науки. А ще це була високоморальна, інтелігентна людина та справжній патріот України.

Література

Шумовський Ю. Дещо про наші писанки / Ю. Шумовський. – Дубно : Край, 1994. – 16 c.

Шумовський Ю. Ф. Луна далеких віків : твори / Ю. Ф. Шумовський ; упоряд. І. Нагорна. – Рівне : Лапсюк В. А., 2015. – 72 с. – (Бібліотечка Літературного музею Уласа Самчука в Рівному ; число 26).

*****

Шумовський Ю. Дубенська гімназія – в евакуації та в революції [1918 р.] / Ю. Шумовський // Над Іквою-рікою : літ.–мист.–краєзн. альм. – Дубно : Дубенська друкарня, 2007. – С. 153–155.

Шумовський Ю. Із життя чехів у Мирогощі [19–поч. 20 ст.] / Ю. Шумовський // Чехи і Дубенщина : матеріали міжнар. наук.-теорет. конф., присвяч. 60-річчю репатріації чехів на етнічну Батьківщину, 18 трав. 2008 р. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2008. – С. 17–19.

Шумовський Ю. Містечко Острожець в давнину / Ю. Шумовський // Літопис Волині : наук.-попул. зб. волинознавства. – Вінніпег : Т-во Волинь, 1971. – Ч. 10–11. – С. 41–44.

Шумовський Ю. Праісторія Волині / Ю. Шумовський // Павлюк І. Хрестоматія української легальної преси Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1917–1939, 1941–1944 рр. / І. Павлюк, М. Мартинюк. – Луцьк : Твердиня, 2005. – С. 370–372.

Література про Ю. Ф. Шумовського

Бухало Г. Професор з Мирогощі : (про Юрія Шумовського) / Г. Бухало // Дубно і світ : міжнар. ювіл. наук.-теорет. конф., присвяч. 900-річчю м. Дубна, 25-26 серп. 2000 р. / ред. В. Шевчук. – Дубно, 2000. – С. 17–18.

Дмитренко Т. Юрій Федорович Шумовський / Т. Дмитренко // Дмитренко Т. Земля Дубенська. Вічний поклик історії / Т. Дмитренко. – Рівне : Дятлик, 2015. – С. 34–39.

Доброчинська В. А. Юрій Шумовський: віхи життя та діяльності (1908–2004) / В. А. Доброчинська // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. наук. праць / голов. ред. Р. М. Постоловський. – Рівне : РДГУ, 2010. – Вип. 19. – С. 68–73.

Козак С. Б. Шумовський Юрій Федорович / С. Козак // Козак С. Б. Волинська літературна еміграція : корот. біобібліогр. довідник / С. Б. Козак. – Київ : Укр. письменник, 2012. – С. 80–81.

Пшеничний М. Наша родина не байдакувала : повість-есе минулих літ у листах і споминах : до 110-річчя від дня народж. Ю. Шумовського / М. Пшеничний. – Дубно : МП , 2018. – 48 с.

Священик, вчений, громадський діяч...: [про Ю. Ф. Шумовського] //Вісник Дубенщини. – 2004. – 19 лют. – С. 7.

Скакальська І. Родина Шумовських з Мирогощі, що на Волині / І. Скакальська // Скакальська І. Історія України в особах: волинська сторінка міжвоєнного періоду ХХ ст. / І. Скакальська. – Київ : КНТ, 2017. – С. 46–57. 

Терський С. Шумовський Юрій / С. Терський // Терський С. Історія археологічних досліджень та історичного краєзнавства Волині : монографія / С. Терський. – Львів : Нац. ун-т "Львівська політехніка", 2010. – С. 204–206.

Харчук Г. Юрій Шумовський – історик, археолог / Г. Харчук // Волинські дзвони : наук.-краєзн. альм. – Рівне : Ліста, 1997. – Вип. 2. – С. 19–20.

Новини

Журнал – бюлетень “Третій памятний щорічник шостого курсу школи підхорунжих резервістів артилерії у Володимирі“, 1931–1932 роках.

Букіністичне видання 1932 року придбав для Володимир-Волинського історичного музею імені О. М. Дверницького депутат міської ради Андрій Петрович Принда. Унікальний журнал – бюлетень “Третій памятний щорічник шостого курсу школи підхорунжих резервістів артилерії у Володимирі“,виданий польською мовою у 1931-1932 роках.

На сторінках цього раритетного щорічника розповідається про діяльність військової школи для молодших офіцерів – артилеристів у Володимирі-Волинському у передвоєнні роки. Військова школа знаходилася у ті роки на теперішній території ракетного полку (Мідянка) та частково деякий час, дислокувалася на території колишньої танкової частини. Старі цегляні казарми, приміщення штабу, залишки широкого плацу для шикувань, стадіон – манеж для вигулу коней, бруковані каменем під’їдні дороги на території вказаних частин будувалися у двадцятих роках минулого століття. Після того як у 1939 році на Західну Україну ввійшла Червона Армія видання слугувало своєрідним ,”довідником“ для енкаведистів і відповідно конфісковувалося та вилучалося з бібліотек та книгозбірень. В наші дні серія щорічників за ті роки є надзвичайно цінним виданням.

Джерело: Володимир-Волинський історичний музей

Нові надходження

2023-03-21 17:43:18

Минуле і сучасне Волині та Полісся. Перша світова війна на Волині та Волинському Поліссі. Вип. 58

Минуле і сучасне Волині та Полісся. Перша світова війна на Волині та Волинському Поліссі. Науковий збірник. Випуск 58. Матеріали 58 Міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю подій Першої світової війни на Волині, смт. Маневичі, 5 - 6 липня 2016 року. Упоряд. Г. Бондаренко, А. Силюк, П. Хомич. – Луцьк, 2016. – 261 с., іл. (електронний варіант)

Анотація:

У науковому збірнику вміщено статті та повідомлення учасників 58-ї Міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю подій Першої світової війни на Волині, яка відбулася в смт. Маневичі 5 - 6 липня 2016 року, присвячені дослідженням передумов виникнення, перебігу та наслідків Першої світової війни, зокрема подій 1916 року на Волині та Волинському Поліссю. В окремих розділах розміщено матеріали з історіографії і джерельної бази питання, національно-духовного життя краю. Розраховане на науковців, краєзнавців, освітніх і музейних працівників та широке коло шанувальників минувшини.

Зміст:

Розділ І. Перша світова війна в документах, спогадах, історіографії.

Геннадій Бондаренко, кандидат історичних наук, м. Луцьк
Волинь у Першій світовій війні: актуальні питання історії та історіографії........................................................... 3

Тимофій Герасимов, кандидат історичних наук, Іван Романюк, доктор історичних наук, Олександр Вітюк, кандидат історичних наук, м. Вінниця
Висвітлення історії міст Західної Волині в роки Першої світової війни на сторінках преси Правобережної України (1914 – 1917 рр.)...................................................................................... 8

Костянтин Завальнюк, кандидат історичних наук, Ігор Журавлівський, м. Вінниця
Перша світова війна у пророцтвах ........................................................................................................... 11

Теодор Зварич, Андрій Корчак, м. Броди
Перша світова війна на Брідщині у спогадах очевидця Михайла Зварича ............................................. 14

Наталія Карабін, Олександр Матейчук, м. Луцьк
Нагрудні знаки періоду Першої світової війни (зі збірки Волинського краєзнавчого музею) ................. 17

Оксана Каліщук, кандидат історичних наук, м. Луцьк
Волинь в роки Першої світової війни у спогадами усусусів .................................................................... 22

Оксана Карліна, кандидат історичних наук, м. Луцьк
Луцький (Брусиловський) прорив у російській історіографії .................................................................... 26

Андрій Климчук, м. Рівне
Матеріали Першої Світової війни в Державному архіві Рівненської області .......................................... 31

Степан Костюк, м. Тернопіль
Документи про життєдіяльність Тернополя періоду першої світової війни у фондах Тернопільського обласного краєзнавчого музею ........................................................................ 34

Василь Пахолок, кандидат політичних наук, м. Луцьк
Особистий знак солдата російської армії періоду Першої Світової війни (знайдений у с. Липляни)...... 36

Владимир Синчук, кандидат медицынских наук, г. Бердичев
Взгляды А. А. Брусилова на причины возникновения Первой мировой войны и условия готовности к ней России ............................................................................................................ 38

Павло Скавронський, м. Бердичів
Перша світова війна на Волині в спогадах та оцінках Антона Денікіна ................................................. 41

Ірина Скакальська, доктор історичних наук , м. Кременець
Перша світова війна: історична пам’ять (із спогадів генерала, солдата, священика) ......................... 44

Віктор Сологуб, м. Вінниця
Процес евакуації біженців на території Поділля під час Першої світової війни ...................................... 47

Тетяна Трофімук-Кирилова, кандидат історичних наук, Світлана Чибирак, кандидат історичних наук, м. Луцьк
З історії евакуації та біженства мешканців Волині у період Першої світової війни (за матеріалами періодики) .................................................................................. 51

Микола Якименко, м. Луцьк
Трагедія с. Боровичі у Першій світовій війні............................................................................ 54

Сергій Сіренко, м. Київ
Перша світова війна на Любешівщині: за експедиційними матеріали 2015 р. ........................................ 57

Наталія Пушкар, м. Луцьк
«...на олтар вітчизни понад життя немає жертви...» (Листи вчителів Острозького повіту з фронтів Першої світової війни) ................................................... 59

Валентина Шевченко, кандидат історичних наук, Олександр Кирієнко, кандидат історичних наук, м. Київ
Фронтові фотографії як джерело з історії Першої світової війни ............................................................. 73

Володимир Марчук, кандидат історичних наук, м. Острог
Сучасна російська історіографія Першої світової війни .......................................................................... 77

Олександр Реєнт, доктор історичних наук, м. Київ
Перша світова війна мовою офіційних документів .................................................................................. 81

Юрій Мазурик, м. Луцьк
Втрачені військові некрополі часів Першої світової війни у Луцьку: по вулиці Володимирській і проспекту Перемоги (за матеріалами фондів Державного архіву Волинської області) ............................................................ 83

Тарас Верба, м. Луцьк, Домініка Семінська, м. Торунь, Республіка Польща, Олексій Златогорський, м. Луцьк
Археологічні дослідження в с. Костюхнівка у 2015 р. ............................................................................. 97

Петро Хомич, смт. Маневичі
Періодизація основних подій Першої світової війни на Ковельському напрямку в 1916 році ............... 100

Фадей Яценюк, кандидат історичних наук, м. Чернівці
Буковина у війні двох імперій: документи свідчать .................................................... 104

Розділ 2. Воєнні дії на території Західної України. Воєнна техніка та озброєння періоду Першої світової війни.

Олександр Дем’янюк, доктор історичних наук, м. Луцьк
Протистояння авіації в небі Волині під час Брусиловського прориву 1916 р......................................... 108

Андрій Васюхник, м. Луцьк
«Ковельська м’ясорубка» (28 липня – 16 жовтня 1916 р.).................................................................... 113

Степан Войчик, м. Ківерці
Луцький прорив та його розвиток на Ківерцівщині ................................................................................ 117

Геннадій Гулько, м. Луцьк
Маловідома сторінка Першої світової війни на Волині. Червищанський плацдарм ......................... 121

Анатолій Кобзар, кандидат історичних наук, м. Київ
Умови та фактори, що зумовили деградацію морально-психологічного стану російської армії в Першій світовій війні........................................................................................ 129

Ольга Корецька, м. Луцьк
Легендарний авіатор К. К. Арцеулов ............................................................................... 130

Олександр Лудковський, м. Луцьк
Костянтин Арцеулов – відомий авіатор Першої світової війни ............................................................. 131

Андрій Науменко, кандидат історичних наук, м. Київ
Кіннота 8-ї російської армії на початку Луцьк-Чернівецької операції Південно-Західного фронту....... 142

Ігор Пасюк, Василь Карпюк, м. Луцьк
Використання хімічної зброї під час першої світової війни на Волині.................................................... 143

Ігор Пасюк, м. Луцьк
Міномети часів Першої світової війни ....................................................................... 145

Ігор Печенюк, кандидат історичних наук, м. Київ
Війська 8-ї російської армії Південно-Західного фронту в Киселінському бойовищі (до 100-річчя події) ..................................................................................... 151

Ростислав Пилявець, кандидат історичних наук, м. Київ
Розвиток оперативного мистецтва у наступальних операціях Першої світової війни........................... 152

Іван Рудянин, кандидат історичних наук, Тетяна Яцечко-Блаженко, м. Луцьк
Кременець та Кременецький повіт у період Першої світової війни ...................................................... 153

Павло Савчук, м. Луцьк
Бронепоїзд “Хунхуз” на Ківерцівщині..................................................................................................... 156

Сергій Сидоров, доктор історичних наук, м. Київ
Розвиток тактики наступального бою в роки Першої світової війни .................................................... 157

Олександр Скрябін, кандидат історичних наук, м. Київ
Бої за Стоход військ Південно-Західного фронту російської армії в липну – серпні 1916 року ............ 158

Раїса Тишкевич, м. Сарни
Події Першої світової війни на Волинському Поліссі ............................................................................ 159

Микола Федоришин, магістр культурології, м. Рівне
Перша смуга позиційної оборони в околицях Пересопниці у 1915-1916 р.р. ......................................... 165

Андрій Фещенко, кандидат історичних наук, м. Київ
Російська авіація у небі над Луцьком .................................................................................................... 168

Андрій Харук, доктор історичних наук, м. Львів
Російські винищувачі над Волинню (серпень 1916 – січень 1917 рр.)................................................... 169

Сергій Вергун, м. Київ
Особливості функціонування інституту транспортної жандармерії залізниць України у період Першої світової війни .................................................................................................................. 173

Ігор Коляда, доктор історичних наук, м. Київ
Українське інтелектуальне середовище в роки Великої війни (1914 – 1918 рр.) .................................. 176

Олександр Кирієнко, кандидат історичних наук, м. Київ
Військовополонені австро-угорської та німецької армій в українських губерніях Російської імперії (1914-1918 рр.)....................................................................... 181

Алла Дмитренко, кандидат історичних наук, м. Луцьк, Олександр Кратік, с. Тоболи Камінь-Каширського району
Бойові укріплення на території Червищанського плацдарму як об’єкти культурної спадщини ............ 184

Петро Хомич, смт. Маневичі
Польські лігіони на Волинському Поліссі у 1916 році............................................................................ 189

Петро Хомич, смт. Маневичі
Бої під Костюхнівкою легіонерів Пілсудського під час наступу російських військ в межиріччі Стиру і Стоходу .................................................................................... 192

Розділ 3. Освіта, культура, духовність в роки Першої світової війни.

Олександр Булига, м. Рівне
Почаївський монастир у часи воєнних лихоліть. Життя Свято-Успенської лаври у період Першої світової війни ............................................................ 203

Василь Горбатюк, м. Хмельницький
«У хвилях огненного моря». Перша Світова війна у творах Клима Поліщука .................................... 204

Олександр Остапюк, м. Любомль
100 років від часу відкриття Січовими Стрільцями у м. Любомль та селах Любомльського району народних шкіл (1916-1917) .................................................................... 207

Наталія Пась, м. Камінь-Каширський
З історії залізниці на Камінь-Каширщині .................................................................... 203

Валентина Петрович, кандидат історичних наук, Людмила Стрільчук, доктор історичних наук, м. Луцьк
Просвітницька діяльність легіону Українських січових стрільців у роки Першої світової війни .......... 218

Ігор Петрович, Ірина Яцюк, м. Луцьк
Участь жінок у Першій світовій війні .................................................................................................... 221

Олег Разиграєв, кандидат історичних наук, м. Луцьк
Шкільництво на Волині в роки Великої війни у світлі фотодокументів з фондів Центрального державного історичного архіву України у Львові ............................................... 
223

Віктор Атаманенко, кандидат історичних наук, м.Острог
Джерела вивчення військового потенціалу володінь кн. Острозьких .................................................... 228

Розділ 4. Документи періоду Першої світової війни у фондах Державного архіву Волинської області

Любов Коць, м. Луцьк
Документи періоду Першої світової війни у фондах Державного архіву Волинської області ............... 235

 

Джерело:

Волинський краєзнавчий музей

2023-03-21 16:29:55

Минуле і сучасне Волині та Полісся. Модест Левицький в історії України і Волині та проблеми формування інтелектуальної еліти. Вип. 60

Минуле і сучасне Волині та Полісся. Модест Левицький в історії України і Волині та проблеми формування інтелектуальної еліти. Науковий збірник. Випуск 60. Матеріали Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження відомого українського письменника, педагога, державного і громадського діяча Модеста Левицького (1866-1932), м. Луцьк, 15-16 грудня 2016 року. Упоряд. А. Силюк. – Луцьк, 2016. – 212 с., іл.

Анотація:

До наукового збірника ввійшли статті та повідомлення учасників Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження відомого українського письменника, педагога, державного і громадського діяча Модеста Левицького (1866-1932), яка відбулася в м. Луцьку 15-16 грудня 2016 року. В окремому розділі розміщено статті М. Левицького на медичну тематику, розробки тематичних заходів та уроків, присвячених його життєвому та творчому шляху.

Зміст:

Розділ І. Левицький – письменник, педагог, культурний діяч.

Громик Юрій, кандидат філологічних наук, м. Луцьк
ВІДОБРАЖЕННЯ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ МОВНОЇ СТИХІЇ В ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ МОДЕСТА ЛЕВИЦЬКОГО .........................................9

Данилюк-Терещук Тетяна, м. Луцьк
РІЗДВЯНІ ОПОВІДАННЯ МОДЕСТА ЛЕВИЦЬКОГО  ................... 12

Лукановська Тетяна, м. Луцьк
ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ МОДЕСТА ЛЕВИЦЬКОГО   ..............16

Мержвинська Любов, с. Колодяжне Ковельського району
МОДЕСТ ЛЕВИЦЬКИЙ. ЧОТИРИ ЛИСТИ ДО ОЛЕНИ ПЧІЛКИ...........22

Найдюк Тамара, м. Луцьк
ДИТЯЧИЙ СВІТ В ОПОВІДАННЯХ ЦИКЛУ «КАЗЕННІ ДІТИ (ІЗ СПОГАДІВ ЛІКАРЯ)» МОДЕСТА ЛЕВИЦЬКОГО...............31

Оляндер Луїза, доктор філологічних наук, м. Луцьк
МОДЕСТ ЛЕВИЦЬКИЙ: ПОГЛЯД ІЗ НАШОГО СЬОГОДЕННЯ.......................33

Пеніщук Олена, м. Луцьк
МОДЕСТ ЛЕВИЦЬКИЙ - ПИСЬМЕННИК, ЛІКАР, ПЕДАГОГ І ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ......................38

Пушкар Наталія, м. Луцьк
ЛИСТ М. П. ЛЕВИЦЬКОГО ДО В. К. ФЕДОРЕНКА. ШТРИХ ДО БІОГРАФІЇ......................46

Токарук Лариса, м. Луцьк
МОДЕСТ ЛЕВИЦЬКИЙ У ЛУЦЬКУ (1927 - 1932)........................48

Чашук Марія, с.Колодяжне Ковельського району
МОДЕСТ ЛЕВИЦЬКИЙ І РОДИНА КОСАЧІВ.....................57

Чернецька Наталія, кандидат мистецтвознавства, м. Луцьк
ВНЕСОК МОДЕСТА ЛЕВИЦЬКОГО У ЗАРОДЖЕННЯ БАНДУРНОГО МИСТЕЦТВА НА ВОЛИНІ....................61

Юкало Володимир, кандидат філологічних наук, м. Тернопіль
ВІН ЛІКУВАВ ЛЮДЕЙ І МОВУ (ЛІКАР-ФІЛОЛОГ МОДЕСТ ЛЕВИЦЬКИЙ)..................65

Яблонська Ярина, м. Луцьк
МОВОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕСТА ЛЕВИЦЬКОГО: МАТЕРІАЛИ ДО БІБЛІОГРАФІЇ................78

Романов Сергій, м. Луцьк
ПРОСТОРІНЬ МІФУ VS ПЛОЩИНА ХУДОЖНЬОГО (на матеріалі однойменних творів Лесі Українки та М. Левицького)....................79

Розділ ІІ. Левицький в національно-визвольних змаганнях українського народу.

Дем’янюк Олександр, доктор історичних наук, м. Луцьк
ЛЕВИЦЬКІ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНІЙ ІСТОРІЇ ДОБИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ........................87

Йолтуховський Руслан, магістр історії, м. Кам’янець-Подільський
ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ДІЯЧІВ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ В МІСТІ ЛУЦЬКУ У 1920-30х рр. (За матеріалами Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника).........................92

Корецька Ольга, Карабін Наталія, м. Луцьк
УЧИТЕЛІ-КОЛЕГИ МОДЕСТА ЛЕВИЦЬКОГО ПО ЛУЦЬКІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ГІМНАЗІЇ.....................98

Сташенко Надія, кандидат філологічних наук, м. Луцьк
МОДЕСТ ЛЕВИЦЬКИЙ ТА ГРИГОРІЙ СТЕПУРА НА ПЕРЕХРЕСТЯХ ЖИТТЯ (за матеріалами епістолярію та спогадів)..................102

Яблонський Максим, м. Луцьк 
ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ У ПУБЛІЦИСТИЦІ ТА АНАЛІТИЧНІЙ ЖУРНАЛІСТИЦІ МОДЕСТА ЛЕВИЦЬКОГО (на матеріалі часопису «Тризуб»).................117

Яблонська Ольга,
ЛИСТИ МОДЕСТА ЛЕВИЦЬКОГО ДО БОГДАНА ЯРОШЕВСЬКОГО ЯК БІОГРАФІЧНЕ ДЖЕРЕЛО.................121

Розділ ІІІ. Модест Левицький – лікар.

Скочинський Василь, м. Золочів Львівської області
МЕДИЧНІ СТУДІЇ МОДЕСТА ЛЕВИЦЬКОГО....................125


ДОДАТКИ

Левицький Модест.
СЕЛЯНСЬКІ ЗНАХАРІ ТА БАБИ-ШЕПТУХИ.............127
ОТРУТИ...........137
СТРАШНА ЗАГРОЗА...........142
СИБІРСЬКА ЯЗВА...............144

Розділ VI. Модест Левицький у спогадах та історичній пам’яті

Бондаренко Геннадій, кандидат історичних наук, м. Луцьк
МОДЕСТ ЛЕВИЦЬКИЙ У ПУБЛІКАЦІЯХ ПРО ЙОГО ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ ......................................151

Климчук Андрій, м. Рівне
СПОГАДИ РОДИНИ ПРО МОДЕСТА ЛЕВИЦЬКОГО................156

Костюк Степан, м. Тернопіль
ФОНД МОДЕСТА ЛЕВИЦЬКОГО І ФОНДИ МЕДИКІВ-НАУКОВЦІВ У ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ КРАЄЗНАВЧОМУ МУЗЕЇ...................157 

Лукановська Тетяна, м. Луцьк
ВИВЧЕННЯ ЖИТТЄВОГО Й ТВОРЧОГО ШЛЯХУ МОДЕСТА ЛЕВИЦЬКОГО НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРИ РІДНОГО КРАЮ................158 

Несторук Ілона, м. Луцьк
ІЛЮСТРАТОРИ ДИТЯЧИХ КНИЖОК «ДІДА МОДЕСТА» ...................178 

Несторук Ілона, м. Луцьк
ЛУЦЬК НА СТАРІЙ ПОШТОВІ ЛИСТІВЦІ ЧАСІВ МОДЕСТА ЛЕВИЦЬКОГО.................180

Олешко Петро, кандидат історичних наук, м. Луцьк
МОДЕСТ ЛЕВИЦЬКИЙ: ПРОСВІТНИЦЬКА, НАУКОВА ТА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ (до історіографії проблеми).....................186

Пушкар Наталія, м. Луцьк
ДО ІСТОРІЇ ЛУЦЬКОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ....................190

Пушкар Наталія, м. Луцьк
«VERUS: МОДЕСТ ЛЕВИЦЬКИЙ (КВІТКА НА МОГИЛУ)».........................192

Трембіцький Анатолій, кандидат історичних наук, м. Хмельницький
ВІДОМА ФРАНЦУЗЬКА ХУДОЖНИЦЯ СОФІЯ ЛЕВИЦЬКА – СЕСТРА МОДЕСТА ЛЕВИЦЬКОГО..................193

Яблонська Ольга,
ЯК НАРОДЖУВАЛАСЯ КНИГА «ВИБРАНЕ» МОДЕСТА ЛЕВИЦЬКОГО, АБО ЩЕ ОДНА ІСТОРІЯ ЛІКАРЯ З ФІЛОЛОГІЧНИМИ ВПОДОБАННЯМИ.........................198

ДОДАТОК
Волинська державна обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки
СЯЙВО ДУШІ МОДЕСТА ЛЕВИЦЬКОГО (До 150-річчя від дня народження М.П. Левицького – українського письменника, культурного діяча, педагога, лікаря і дипломата).....................200

АВТОРИ ЗБІРНИКА.......................208

 

Джерело:

Волинський краєзнавчий музей

2023-03-21 14:05:06

Волинська ікона: дослідження та реставрація. Вип. 23

Волинська ікона: дослідження та реставрація. Науковий збірник. Випуск 23. Матеріали ХХІІІ міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 19 – 20 жовтня 2016 року. Упоряд. Т. Єлісєєва, Є. Ковальчук. – Луцьк, 2016. – 248 с., іл.

Анотація:

Науковий збірник містить матеріали ХХІІІ міжнародної наукової конференції „Волинська ікона: дослідження та реставрація”, яка відбулася 19–20 жовтня 2016 року в м. Луцьку.  До збірника включені доповіді та повідомлення з дослідження та реставрації іконопису, вивчення пам’яток сакрального мистецтва Волині. Видання розраховане на вчених, мистецтвознавців, музейних працівників, реставраторів, усіх, хто цікавиться мистецькою культурою України.

Зміст:

РОЗДІЛ І. ВОЛИНСЬКА ІКОНА: ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РЕСТАВРАЦІЯ

АЛЕКСАНДРОВИЧ Володимир, м. Львів
„Богородиця з Емануїлом” з церкви святого Миколая у Камені-Каширському............................. 3

ЄЛІСЄЄВА Тетяна, м. Луцьк
До питання атрибуції ікони „Богородиця з Антонієм і Феодосієм Печерськими / Всі святі” з колекції Волинського краєзнавчого музею........................................ 20

ОТКОВИЧ Тарас, м. Львів
Ікони Йова Кондзелевича в іконостасі кінця XVII (?) – першої половини XVIII ст. в церкві Св. Георгія (Юрія) в Дубно. Стилістика та стан збереження іконостаса ....................... 31

КАРПЮК Людмила, м. Луцьк
Ікона „Страшного суду” з колекції Музею волинської ікони .......................................................... 39

ВАСИЛЕВСЬКА Світлана, м. Луцьк
Характеристика ікон Христа Вседержителя з колекції Музею волинської ікони .......................... 45

ВИГОДНИК Ангеліна, м. Луцьк
Донаторські написи на іконах XVII-XVIII ст. з колекції Музею волинської ікони у Луцьку ..................................... 52

ПУЦКО Василь, м. Калуга, Росія
Сюжетний склад волинського іконопису XVII ст. ......................................................................... 58

БУРКОВСЬКА Любов, м. Київ
Волинська ікона „Введення до храму Пресвятої Богородиці” середини ХVІІ ст. Особливості іконографії і стилю ..................................................................................................... 63

МОСКАЛЬ Марта, м. Львів
Ікони з зображенням святих воїнів в колекції Волинського краєзнавчого музею ......................... 71

НОВІКОВА Галина, БРЕДІС Наталія, м. Київ
Техніко-технологічні дослідження та їх роль у вивченні ікони „Богородиця Холмська” ............... 76

ОБУХОВИЧ Лариса, м. Луцьк
Волинські ікони зі старих музейних фондів. Метод реставрації, який не пройшов випробування часом ........................................................... 80

ШЕВЧЕНКО Наталія, м. Київ
Хіміко-технологічні ознаки поліхромного розпису фрагментів іконостасів ХVІІ – початку ХІХ ст. з храмів Волинського регіону (за результатами дослідження колекції храмової пластики Музею волинської ікони м. Луцька) ............................. 86

ЗІНЧУК Ольга, м. Львів
До питання зняття старих профілактичних заклейок з давніх ікон із збірки Волинського краєзнавчого музею............................................................... 91

ЄФІМЕНКО Любов, м. Київ
Метод музейної рентгенографії при виявленні прихованих зображень в творах іконопису Волині ......................................................................... 97

РОЗДІЛ ІІ. ПАМ’ЯТКИ САКРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА: ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РЕСТАВРАЦІЯ

МІЛЯЄВА Людмила, м. Київ
Деякі спостереження щодо УКРАЇНСЬКОГО „козацького” БАРОКО (сакральне малярство) .......................................................................... 100

ГЕЛИТОВИЧ Марія, м. Львів 
„Cпас Нерукотворний” в іконах народних майстрів кінця XVІ ст. (на прикладах маловідомих пам’яток з колекції Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького) ....................................................... 113

ЖОЛОБ Ганна, с. Крилос
Історія дослідження та вивчення Галицької Чудотворної ікони Матері Божої з Крилоса ........... 121

ФЕДОРІВ Тетяна, м. Збараж
Ікони із зображенням святих у оновленій експозиції Замкового палацу...................................... 126

ШУЛІКА Вячеслав, м. Харків
Ікона „Преображення” з колекції Харківського художнього музею ............................................ 130

КОРИТНЯНСЬКА Вікторія, м. Одеса
Мікологічне дослідження ікони „Богородиця Смоленська” із зібрання Одеського художнього музею........................................ 137

КАРЭЛІН Уладзімір, МЕЛЬНІКАЎ Мікалай, г. Мінск, Беларусь
Барыс і Глеб у іканапісу Беларусі................................................................................................ 141

ФЛІКОП-СВІТА Галіна, г. Мінск, Беларусь
Хатнія абразы (канец XVIII – пачатак XX стст.) ў зборах Чачэрскага гісторыка-этнаграфічнага музея: агляд калекцыі ..................................... 145

РОЗДІЛ ІІІ. МАТЕРІАЛИ ДО ВИВЧЕННЯ САКРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

КОВАЛЬЧУК Євгенія, м. Луцьк
Музей Волинської ікони в документах наукового архіву ВКМ. До питання класифікації наукових джерел ................................................................................... 155

ГУЛЬКО Геннадій, м. Луцьк
Знахідка кам’яного натільного хреста біля с. Коршів ................................................................. 159

ДУНДЯК Ірина, м. Івано-Франківськ
Особливості західноукраїнських пам‘яток образотворчого мистецтва для домашнього релігійно-обрядового вжитку другої половини ХХ ст. ................... 163

ТОЦЬКИЙ Ігор, м. Моршин
Формування фонду сакрального мистецтва у музеї Стрийського ВХПУ .................................. 168

ГАНУСЕВИЧ Наталія, м. Збараж
Зображення святого Юрія в іконографії, гербі і скульптурі різних релігійних конфесій нашого краю..................................................................... 173

АЛЕКСАНДРОВИЧ Володимир, м. Львів
З нових матеріалів до історії середовища скульпторів європейської традиції на Волині у другій чверті XVIII століття.................................................. 181

ПОДВОРНА Лілія, м. Донецьк
Християнські книжкові пам’ятки. До історії формування колекції стародруків та рідкісних книг у Донецькому художньому музеї.................................... 187

БОБРИК Вітольд, м. Сєдльце, Польща
Розміщення престолу в унійних церквах і практика „обходу” під час Божественної Літургії на теренах Кашогродського, Любомльського і Ратнівського деканатів .................................................................... 193

SYGOWSKI Pawel, Lublin, Polska
Cerkiew we wsi Równo (Piвне) i jej kaplica filialna w Wołczkowym Przewozie – w XVIII w. .................................. 195

ОСТАПЮК Олександр, м. Любомль
З історії Хресто-Воздвиженської церкви с. Нудиже Любомльського району ............................................ 205

ФЕДЧУК Олександр, м. Луцьк
Боротьба радянської влади на Волині у середині ХХ ст. з іконошануванням та паломництвом у святі місця ..................................................................... 212

Експертний висновок про результати наукової атрибуції та грошової оцінки пам’ятки культури ......................................................................................... 217

АВТОРИ ЗБІРНИКА................................................................................................................ 242

 

Джерело:

Волинський краєзнавчий музей 

2023-03-21 11:57:28

Волинський музейний вісник. Вип. 8

Волинський музейний вісник. Наук. зб. : Вип. 8. / упр-ня культури Волин. ОДА ; Волин. краєзн. музей ; каф. документознавства і музейн. cправи СНУ ім. Лесі Українки  Упоряд. А. Силюк. – Луцьк, 2016. – 416 с.

Анотація:

У випуску вміщено статті та повідомлення з історії та практики музейної і пам’яткоохоронної справи на Волині та в Україні. В окремих розділах подано статті та матеріали круглих столів Шостого музейного з нагоди Міжнародного дня музеїв “Музейна справа на Волині: історія, теорія і практика” (м. Луцьк, 18 травня 2016 року), обласного у Волинському краєзнавчому музеї ,,Проблеми і перспективи волинської археології” (м. Луцьк, 21 січня 2016 року) та з нагоди 134-ї річниці від дня народження В. К. Липинського у Затурцівському меморіальному музеї В’ячеслава Липинського “Вивчення спадщини В. К. Липинського – потреба часу” (с.  Затурці, 15 квітня 2016 року). Розраховане на науковців, музейних та освітніх працівників, краєзнавців

Зміст:

Розділ І. Музейна справа на Волині: історія, теорія і практика. Матеріали Шостого музейного круглого столу у Волинському краєзнавчому музеї з нагоди Міжнародного дня музеїв, м. Луцьк, 18 травня 2016 року.

Бірюліна Олена, м. Луцьк
В музей, на зустріч із джерелами! Учнівський лекторій з курсу «Історія України» на базі Музею історії Луцького братства ..................................................................... 3

Важатко Оксана, м. Луцьк
Найдавніші пам’ятники Луцька .................................................................................... 6

Бондаренко Геннадій, кандидат історичних наук, м. Луцьк
Волинезнавчі краєзнавчо-педагогічні читання у краєзнавчій і музейній освіті ....................................... 10

Дем’янюк Олександр, доктор історичних наук, м. Луцьк
Історія України у вітчизняній філателії 2015 р. і музейна тематична експозиція .................................... 11

Деревінська Ольга, магістр культурології та філософії, м. Кременець
Видатний музейник Кременеччини. До 80-річчя із дня народження Г. І. Черняхівського..................... 19

Карпюк Людмила, м. Луцьк
Методичні принципи, засоби та форми роботи з дітьми молодшого шкільного віку у Музеї волинської ікони .............................................................................................................................. 23

Качковська Леся, кандидат історичних наук, Петрович Валентина, кандидат історичних наук, м. Луцьк
Пам’яткоохоронна діяльність Київського товариства охорони пам’яток старовини і мистецтва щодо збереження історико-культурної спадщини ............................... 27

Климчук Андрій, м. Рівне
Праця Міхала Єжи Мнішка «Myśli względem założenia Musaeum Polonicum» ....................................... 30

Кукса Надія, с. Суботів
Музей дитини у Суботові як центр етнопедагогіки Середньої Наддніпрянщини ................................... 32

Лавнічек Марія, м. Луцьк
Реорганізаційні процеси в музейній галузі західних областей України у 1939–1941 рр. та їх вплив на діяльність Волинського краєзнавчого музею ................................................................... 33

Ланшина Людмила, м. Луцьк
Каталог документальних матеріалів Стефана Мацко у фондах Волинського краєзнавчого музею ............................................................................................................ 36

Левицька Тамара, м. Луцьк
Скульптура Франції епохи романтизму в зібранні Волинського краєзнавчого музею ............................ 41

Лис Сергій, м Луцьк
Історія радянсько-російських символів – червоної зірки, серпа і молота, свастики, червоного прапора, а також георгіївської стрічки – в контексті процесу декомунізації в Україні .......... 44

Лис Сергій, м Луцьк
Оригінальні примірники проектів Конституції України 1992–1996 років з фондів Волинського краєзнавчого музею ............................................................................................................ 50

Лис Сергій, м Луцьк
Прапор УПА 1942 року з фондів Волинського краєзнавчого музею: історія стягу та ґенеза його червоно-чорного символізму ...................................................................... 54

Навроцька Зоя, м. Луцьк
Етапи атрибуції полотна «Діти» із постійної експозиції Художнього музею м. Луцька .......................... 58

Надольська Валентина, кандидат історичних наук, м. Луцьк.
Представлення музейної інформації відвідувачам: традиції та інновації музеїв Волині.......................... 62

Оболончик Наталія, кандидат історичних наук, м. Кременець
Туристичні ресурси Кременця та їх реалізація в умовах сьогодення ..................................................... 67

Огнєва Олена, кандидат історичних наук, м. Луцьк
Ігор Стравінський - колекціонер ............................................................................................................... 70

Рябчикова Фаїна, кандидат історичних наук, м. Луцьк
Розробка музейних заходів: що варто врахувати .................................................................................... 74

Чибирак Світлана, кандидат історичних наук, Трофімук-Кирилова Тетяна, кандидат історичних наук, м. Луцьк.
Значення етнографічних експедицій у комплектуванні фондів Музею етнографії Волині та Полісся при Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки ............. 76

Шута Олександр, м. Луцьк
Новітні форми роботи з відвідувачами: музейна арт-терапія ................................................................. 81

Веремчук Ольга, студентка ІІ курсу історичного факультету СНУ ім. Лесі Українки, м. Луцьк
Установи музейного типу на Волині......................................................................................................... 84

Розділ 2. Проблеми і перспективи волинської археології. Матеріали круглого столу у Волинському краєзнавчому музеї,м. Луцьк, 21 січня 2016 р.

Бондаренко Геннадій, кандидат історичних наук, м. Луцьк
Історіографічний огляд з археології і пам’яткознавства Волині (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.).................................................................................................. 87

Кукса Надія, м. Суботів
Залишки укріплень замку Хмельницьких у Суботові: минуле, реалії, перспективи ................................ 99

Пословська Аліна, м. Луцьк
Охорона археологічних пам’яток на Волині (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.)........................... 102

Шворак Іван, м. Луцьк
Цегляний стиль в архітектурі Луцька .................................................................................................... 104

Яцечко-Блаженно Тетяна, м. Луцьк
Про необхідність вивчення дисципліни “Археологічна інформатика” для студентів спеціальності “032 Історія та археологія”....................................................................... 106

Мазурик Юрій, м. Луцьк
Проблеми дослідження і збереження гідроархеологічних пам’яток на Волині .................................... 108

Розділ 3. Дослідження та матеріали з історичного і літературного краєзнавства, музеєзнавства і пам’яткознавства.

Бондарчук Андрій, м. Луцьк
Чи ввійде в історію моральний подвиг західників? ................................................................................. 111

Боярчук Андрій, м. Луцьк
Державне утримання православного духовенства (60-ті рр. ХІХ-початок ХХ ст.).............................. 115

Гаврилюк Оксана, м. Луцьк
Аварія на ЧАЕС в науково-просвітницькій та експозиційній діяльності Волинського краєзнавчого музею (до 30 річчя аварії на ЧАЕС) .......................................................... 121

Златогорський Олексій, Пасюк Ігор, м. Луцьк
Брусиловський прорив на Волині за документами видання 1940 р. ...................................................... 123

Кревська Людмила, м. Луцьк
Колекція кераміки з с. Рокита Старовижівського району у фондах Волинського краєзнавчого музею ............................................................................................. 128

Корецька Ольга, м. Луцьк
Родинний архів Бичковських у фондах Волинського краєзнавчого музею ........................................... 136

Леонтович Олена, м. Київ
Приязнь довжиною в ціле життя, або долі двох представниць видатних українських родин............... 146

Лис Сергій, м. Луцьк
Луцький кафедральний Свято-Троїцький собор як осередок українізації православ’я в першій половині ХХ ст. і проголошення автокефалії у 1941 р. ....................................... 121

Лудковський Олександр, м. Луцьк
Вересень 1939 року. Бойові дії ВПС Польщі та Німеччини на території Волині .................................. 157

Охріменко Григорій, кандидат історичних наук, Кричевський Олександр, Фіщук Сергій, Потрапелюк Володимир, м. Луцьк
Нові дані про дунайську культуру на Волині.......................................................................................... 183

Охріменко Григорій, кандидат історичних наук, Локайчук Світлана, кандидат філологічних наук, Маркус Ігор, Остапенко Катерина, м. Луцьк
Поховальні пам’ятки городоцько-здовбицької культури на Волині ....................................................... 188

Пушкар Наталія, Несторук Ілона, м. Луцьк
Іконотека Ю. І. Крашевського (1812-1887) у фондах Волинського краєзнавчого музею..................... 197

Сидор-Гібелинда Олег, кандидат мистецтвознавства, м. Київ
Цикл ілюстрацій Михайла Дерегуса до драми-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня” на Венеційській бієнале 1958 р. .............................................................................................................. 200

Силюк Оксана, магістр історії, м. Луцьк
Фонд Митрополита Анатолія Дублянського (1912-1997) у Волинського краєзнавчого музею. Каталог ........................................................................................... 203

Фролова А., Корень Ю., м. Ялта, Республіка Крим
«Кримські подорожі Лесі Українки» (до 145-річчя від дня народження письменниці)......................... 228

Бернадський Богдан, кандидат історичних наук, м. Київ
«Голубий» відтінок Брусіловського прориву .......................................................................................... 230

Царук Ярослав, м. Володимир-Волинський
Вони загинули за волю України (м. Володимир-Волинський та Володимир-Волинський район)........................ 237

Дмитренко Алла, кандидат історичних наук, Андрусик Тетяна, м. Луцьк
Атрибуція жіночих сорочок (за збірками Музею етнографії Волині та Полісся при СНУ ім. Лесі Українки і Волинського краєзнавчого музею) ............................................ 270

Розділ 4. Вивчення спадщини В. К. Липинського – потреба часу. Матеріали круглого столу з нагоди 134-ї річниці від дня народження В. К. Липинського. Затурцівський меморіальний музей В’ячеслава Липинського, с. Затурці, 15 квітня 2016 року.

Ковальчук Євгенія, кандидат історичних наук, м. Луцьк
Затурцівський меморіальний музей В’ячеслава Липинського у музейній мережі України .................. 277

Кушнір Віталій, с. Затурці.
Меморіальний музей В’ячеслава Липинського: завдання, можливості, перспективи .......................... 281

Бортніков Валерій, доктор політичних наук, м. Луцьк
Державотворчі ідеї в епістолярній спадщині В. К. Липинського ........................................................... 283

Вільковський Євгеніуш, доктор габілітований гуманітарних наук (історія), м. Бяла Подляска, Польща
Spuścizna ideowa Wacława Lipińskiego jako przestrzeń dyskursu polsko-ukraińskiego .............................. 287

Ришард Липинський, Польща, м. Варшава
Від етики до економіки відповідно до В’ячеслава Липинського – потреба часу ................................. 291

Яцечко-Блаженко Тетяна, Гаврилюк Тетяна, м. Луцьк
Вплив В’ячеслава Липинського на український територіальний патріотизму початку кінця ХІХ – початку ХХ століття .................................................................. 294

Шкурко Микола , м. Ніжин
Українська мова і державницька свідомість: шляхи реалізації ............................................................. 297

Петрович Валентина, кандидат історичних наук, м. Луцьк.
Дипломатична діяльність В’ячеслава Липинського в українських урядах Гетьманату та Директорії ..................................................................... 300

Ковальчук Іван, кандидат історичних наук, м. Луцьк
Критика В. Липинським політичних настанов та діяльності соціалістичних і демократичних партій ................................................................................ 303

Климчук Андрій , м. Рівне.
Погляди В’ячеслава Липинського в праці «Szlachta na Ukrainie. Udział jej w życiu narodu ukraińskiego na tle jego dziejów» ....................................................................... 307

Кукса Надія, м. Суботів.
Творчий доробок Марка Грушевського у праці В’ячеслава Липинського «Україна на переломі»................... 308

Гатальська Наталія , с. Затурці
Не засвоєні уроки історика Липинського (За статтею “Другий акт”)................................................... 310

Орєховська Анна, м. Луцьк
Значення ідейно-теоретичної спадщини В. Липинського та її вплив на сьогодення ............................. 312

Бевз Людмила, кандидат історичних наук, м. Київ.
Ім’я В’ячеслава Липинського в експозиції Музею гетьманства .......................................................... 314

Павлишин Мирослава, м. Київ
Твори Василя Масютина в колекції Музею гетьманства...................................................................... 316

Канецька Марина , м. Луцьк
До історії створення меморіального музею В’ячеслава Липинського в с. Затурці .............................. 318

Розділ 5. Діяльність музейних закладів Волинської області в 2015 році.

Звіт про роботу Волинського краєзнавчого музею у 2015 році ............................................................. 322

Вернидубов Олександр, Криштапюк Лариса, м. Луцьк
Комунальні та громадські музеї Волинської області в 2015 році (порівняльно-довідковий матеріал) ........................................................................................................ 347
Аналіз діяльності комунальних музеїв Волинської області у 2014-2015 роках ..................................... 367
Аналіз діяльності громадських музеїв Волинської області у 2014-2015 роках ..................................... 369

Грабинська Лариса, м. Луцьк
Діяльність музеїв при навчальних закладах Волинської області у 2015 році ........................................ 370
Список музеїв при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах Волинської області станом на 01.01.2016 р. Підготувала Грабинська Лариса ................................................................. 372

Розділ 6. На допомогу музейним працівникам.

Пушкар Наталія, Обухович Лариса, Несторук Ілона, м. Луцьк
Реставрація і консервація музейних предметів. Методичні рекомендації .................................. 385

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури. Закон України No 955-VIII від 28 січня 2016 року ...................... 393

Про захист персональних даних. Закон України No 2297-VI від 1 червня 2010 року ..................... 398

 

Джерело:
Волинський краєзнавчий музей