Читальна зала


Звягель – Новоград-Волинський : від сивої давнини до сьогодення

Розділ: Історія, історичні науки , Наукові збірники , Край в цілому, міста, села та райони краю

Мова документу: українська

Рік видання: 2007

Звягель – Новоград-Волинський : від сивої давнини до сьогодення : матеріали Міжнародної науково-краєзнавчої конференції, присвяченої 750-річчю від першої літописної згадки про місто, 3–6 лип. 2007 р., м. Новоград-Волинський. Т. 2. / ред. М. Ю. Костриця. – Житомир : М. Косенко, 2007. – 351 с. – (науковий збірник «Велика Волинь» : праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині ; вип. 36.)

Анотація: Черговий випуск містить матеріали Міжнародної науково-краєзнавчої конференції «Звягель — Новоград-Волинський: від сивої давнини до сьогодення», що відбулася 3–6 липня 2007 року в Новограді-Волинському і була присвячена 750-річчю від першої літописної згадки про місто. У другому томі розповідається про видатних людей Звягельщини, публікуються літературознавчі та краєзнавчі праці щодо народної культури, етнографії та фольклору Житомирського Полісся, досліджується життя і творчість Лесі Українки та Олени Пчілки.

ЗМІСТ 

ТВОЇ ЛЮДИ, ЗВЯГЕЛЬЩИНО! 

КОВАЛЬ-ФУЧИЛО І. М. СОФІЯ POKOCOBCЬКA – ЗБИРАЧ ФОЛЬКЛОРНИХ СКАРБІВ ЗВЯГЕЛЬЩИНИ. – С. 3.

КОСТРИЦЯ М. Ю. ЗВ'ЯЗКИ РОДИНИ О. ОЛЬЖИЧА З НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИМ. – С. 6.

АЛЕКСАНДРОВ И. В. НОВОГРАД-ВОЛЬІНСКИЙ ЕПИСКОП ВЯЧЕСЛАВ. – С. 9.

КОТАН Л. Г. СТРАНИЦЬІ БИОГРАФИИ Ш. Ц. ЗЕЦЕРА. – С. 11.

КИРИЛЕНКО Р. С. НЕЗАБУТНЄ. – С. 18.

ТРЕТУБ М. М. ПРОВІДНА ЗОРЯ ПЕДАГОГА А. Й. ГУМНИЦЬКОЇ. – С. 27.

ПЕТЬКО Т. А. ІВАН ФЕДОРОВИЧ МАМАЙЧУК – ТАЛАНОВИТИЙ КОМПОЗИТОР, ПЕДAГОГ. – С. 33.

КАРАГЕДОВА О. Г. ЮРКО ГУДЗЬ ЯК ХУДОЖНИК І МИСТЕЦТВОЗНАВЕЦЬ. – С. 41.

ПЕТРАУСКАС А. В. Б. А. ЗВІЗДЕЦЬКИЙ – ДОСЛІДНИК СТАРОДАВНЬОГО ВОЗВЯГЛЯ. – С. 52.

ГОЦЬ П. Н. ОДЕРЖИМА ЛЕСЕЮ (ВІРА ОМЕЛЯНІВНА РИМСЬКА) . – С. 57.

КОЗЛОВА Т. О. АНАТОЛІЙ АНДРІЙОВИЧ РИНКА. – С. 63.

ЛЕСЯ УКРАЇНКА Й ОЛЕНА ПЧІЛКА: НОВІ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ І КРАЄЗНАВЧІ РОЗВІДКИ 

РИМСЬКА В. О. ЯСКРАВЕ СУЗІР'Я В ІСТОРІЇ МІСТА. – С. 71.

МАКАРЕНКО Г. М. ЯК ВШАНОВУВАЛИ 100 РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ ТА ПРО ДЕЯКІ НАВКОЛОЮВІЛЕЙНІ ПОДІЇ. – С. 79.

ЗАВАЛЬНЮК К. В. РОДИНА КОСАЧІВ І ПОДІЛЛЯ. – С. 83.

ПОЛІЩУК Я. О. ЛЕСЯ УКРАЇНКА В ОЦІНЦІ ІГОРЯ КОСТЕЦЬКОГО. – С. 92.

ТИМОЧКО М. Г. ІМ'Я ЛЕСІ УКРАЇНКИ У ЛИСТУВАННІ І. П. СМОЛІЯ. – С. 100.

ОТКОВИЧ К. В. ПЕРЕПРОЧИТАННЯ ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ (ДОСЛІДЖЕННЯ БУТТЯ ЖІНКИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ФЕМІНІСТИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ) – С. 103.

СЮНДЮКОВ І. ПРОРОЧИЦЯ ЧОРНОЇ ДОЛІ (ДРАМА ЛЕСІ УКРАЇНКИ «КАССАНДРА» ТА ЇЇ ПРОЕКЦІЇ НА СУЧАСНІСТЬ) – С. 111.

МАРТИНЮК М. В. ФОЛЬКЛОРНІ ПАРЕМІЇ В ТВОРЧОСТІ О. ДРАГОМАНОВОЇ (О. ПЧІЛКИ) – С. 115.

ШАЛАК О. І. МІФОПОЕТИЧНІ УЯВЛЕННЯ ТА ІНІЦІАЛЬНІ ОБРЯДИ УКРАЇНЦІВ (НА ПРИКЛАДІ «КАЗКИ ПРО ЇВАШКА», ЗАПИСАНОЇ ЛЕСЕЮ УКРАЇНКОЮ В. М. МИРОПІЛЛЯ ЗВЯГЕЛЬСЬКОГО ПОВ. ВОЛИНСЬКОЇ ГУБ.) – С. 120.

ТАНАНА Р. В. ОЛЕНА ПЧІЛКА НА ШЕВЧЕНКОВІЙ МОГИЛІ. – С. 127.

ТОМЧУК Л. В. ОЛЕНА ПЧІЛКА І РОЗВИТОК ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ. – С. 133.

АНТИПЧУК Н. В. ОЛЕНА ПЧІЛКА ЯК ОРГАНІЗАТОР І ВИДАВЕЦЬ ЖУРНАЛУ «МОЛОДА УКРАЇНА». – С. 138.

МАРДЖАНІШВІЛІ (МЕЛІНИЧЕНКО) В. В. ХІБА МИНАЄ СЕ МИНУЛЕ. – С. 144.

ДЖОБАДЗЕ Т. ПОД НЕБОМ СУРАМИ. – С. 151.

КРАЄ3НАВЧІ СТУДІЇ ВЕЛИКОЇ ВОЛИНІ 

ЯНЧУК О. А., ЯНЧУК О. С. «...ТИМ ІМЕНЕМ ЗВАЛОСЬ ДЕРЕВО...». – С. 155.

ТРЕМБІЦЬКИЙ А. М. ЦИФРОВІ СИМВОЛИ В СИСТЕМІ САКРАЛЬНИХ ЗНАНЬ УКРАЇНСЬКИХ «НЕЗРЯЧИХ» МАНДРІВНИХ ЕПІЧНИХ СПІВЦІВ. – С. 171.

ДАНИЛЮК А. ДАВНЯ НАРОДНА АРХІТЕКТУРА ТА ПОБУТ ПОЛІССЯ І ЇХ ЗВ'ЯЗОК З ПРИРОДОЮ, СПОСОБОМ ЖИТТЯ. – С. 181.

ДЕНИСЮК І. І. ПОЛІСЬКЕ ПРИСАДИБНЕ САДІВНИЦТВО КІНЦЯ ХІХ ТА ПОЧАТКУ ХХ СТ. – С. 184.

АНТОШЕВСЬКА Л. А. СНАСТІ ТА МЕТОДИ ЛОВУ РИБИ НА ЗВЯГЕЛЬЩИНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ ТА ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ, ЗІБРАНИМИ ВІД СТАРОЖИЛІВ). – С. 191.

КОЛЕСНИК Г. М. ЛЮБТОВ. СПРОБА ОЖИВИТИ МИНУЛЕ (ОГЛЯД ЗІБРАНИХ КРАЄЗНАВЧИХ МАТЕРІАЛІВ ПРО ЗНИКЛЕ СЕЛО). – С. 195.

ВАСЯНОВИЧ О. О. СПОСОБИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛИВОЮ ТА ГРAДOM В ТРАДИЦІЙНІЙ ОБРЯДОВОСТІ УКРАЇНЦІВ ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ. – С. 200.

НЕСЕН І. І. ЗОЗУЛЯ: СИМВОЛІЧНІ ЗНАЧЕННЯ В НАРОДНІЙ КУЛЬТУРІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ СЕРЕДНЬОГО ПОЛІССЯ). – С. 206.

РОМАНЧУК О. М. ІСТОРІЯ І СУЧАСНИЙ СТАН БОНДАРНОГО ПРОМИСЛУ В ДЕЯКИХ РАЙОНАХ ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ. – С. 214.

ІВАННІКОВА Л. В. ФОЛЬКЛОР ЗВЯГЕЛЬСЬКОГО ПОВІТУ В ЗАПИСАХ КІНЦЯ ХІХ ПОЧАТКУ ХХ СТ. – С. 223.

АДАМОВИЧ Л. ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКІ РІЗДВЯНІ ТРАДИЦІЇ КОЛЯДУВАННЯ НА ЗВЯГЕЛЬЩИНІ. – С. 230.

КСЕНДЗУК В. А. ПРО Б. С. МЕЗЕНЦЕВА І НЕ ЛИШЕ ПРО НЬОГО. – С. 236.

СУШКО В. А. СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ УКРАЇНЦІВ СЛОБОЖАНЩИНИ У XIX-ХХ СТ. ПРО ДУШУ ТА ДОЛЮ. – С. 242.

ПІНЧУК М. В. З ДОСВІДУ РОБОТИ ГРУПИ «ПОШУК». – С. 246.

БЕДЬ М. М., СКАВРОНСЬКИЙ П. С. ГЕНЕРАЛ АРМІЇ Г. К. МАЛАНДІН НА ПОЛІССІ. – С. 252.

БЕДЬ М. М., СКАВРОНСЬКИЙ П. С. З ІСТОРІЇ 287-Ї НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКОЇ СТРІЛЕЦЬКОЇ ДИВІЗІЇ. – С. 263.

ШЕВЧЕНКО Р. Ю. МЕТОДИКА РЕАЛІЗАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ ПОЛЬОВИХ КРАЄЗНАВЧИХ ГЕОГРАФІЧНИХ ЕКСПЕДИЦІЙ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ КУЛЬТОВИХ СПОРУД. – С. 271.

ВІТРЕНКО В. В. З ДОСВІДУ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ В ГАЛУЗІ ЛІТЕРАТУРНОГО КРАЄЗНАВСТВА. – С. 275.

ГНЕДАШЕВ В. М. РОЛЬ УЧНІВСЬКОГО КРАЄЗНАВЧОГО КАРТОГРАФУВАННЯ У ВИВЧЕННІ ГЕОГРАФІЇ НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ. – С. 282.

ІЗ ЗАБУТОЇ СПАДЩИНИ ІЗ ЩОДЕННИКІВ ГАННИ БАРВІНОК ПРИЇЗД ДО КИЄВА НА ПЕРЕПУТІ ДО ВАРШАВИ. – С. 289.

СТАРИЦЬКА-ЧЕРНЯХІВСЬКА Л. М. ХВИЛИНИ ЖИТТЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ. – С. 291.

НЕНАДКЕВИЧ С. О. УКРАЇНСЬКА ЖІНКА. – С. 301.

ГУДЗЬ Ю. П. БРАТИ. – С. 312.

ЮВІЛЕЇ

ЖОВТЮК О. М. ЛЮДИНА ЛЕГЕНДА (ДО 80-РІЧЧЯ Ю. А. ЗAГРИВОГО). – С. 321.

КОСТРИЦЯ М. Ю. БІЛОРУСЬКИЙ ВЧЕНИЙ, НАРОДЖЕНИЙ В УКРАЇНІ (ДО 70-РІЧЧЯ С. Ф. ЗУБОВИЧА). – С. 324.

БОБРОВА П. Ф. ЗАКОХАНИЙ У КНИГУ (ДО 60-РІЧЧЯ Ю. Ю. КОСТРИЦІ). – С. 327.

НА КНИЖКОВУ ПОЛИЦЮ 

ДЕНИСИК Г. І. ВAГОМИЙ ВНЕСОК В РОЗРОБКУ ТЕОРІЇ, ІСТОРІЇ ТА ПРАКТИКИ УКРАЇНСЬКОГО ГЕОГРАФІЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА. – С. 334.

МИЦИК Ю. А. ПЕРША КРАЄЗНАВЧА КНИГА ПРО HOBOГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ. – С. 337.

ДУБАСЕНЮК О. А. ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО РЕФОРМУВАННЯ. – С. 339.

ДОДАТКИ 

ДО СТАТТІ ШОВКОПЛЯС Т. І. «АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ ВЕЛИКОЇ ВОЛИНІ В СВІТЛІ АНАЛІЗУ КАРТОГРАФІЧНИХ ДОКУМЕНТІВ» (Див. ТОМ І. С. 35). – С. 341.

ДО СТАТТІ ПРИЩЕПИ Б. А. «КОРЕЦЬ КНЯЖОЇ ДОБИ ЗА АРХЕОЛОГІЧНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ» (Див. ТОМ І. С. 94). – С. 345.

Джерело: Віртуальний музей міста Звягель

Див. Том. 1.

2023-08-01
Переглянути документ
Завантажити