Читальна зала


Архітектурна спадщина Волині. Вип. 2

Розділ: Наукові збірники , Архітектура Волині

Мова документу: українська, польська

Рік видання: 2010

Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. праць. Вип. 2 / за наук. ред. П. А. Ричкова; НУВГП. - Рівне : ДМ, 2010. - 215 с.

Анотація:

У науковому збірнику опубліковано матеріали присвяченні 100-річчю Української революції 1917-1921 років та тогочасним подіям на Волині. Видання розраховане на викладачів, істориків, культурологів, музейних працівників та студентів.

Зміст:

Ричков, П. А. Архітектурно-просторовий розвиток Острога за картографічними джерелами / П. А. Ричков. - С. 5-28
Михайлишин, О. Л. Місто і храм: церква Св. Василія і міське середовище Овруча / О. Л. Михайлишин. - С. 29-50
Годованюк, О. М. Ренесанс в архітектурній спадщині Волині XYI - першій половині XYII ст. / О. М. Годованюк. - С. 51-65
Александрович, В. С. Волинські та позаволинські нотатки до студій над костьолами українського Правобережжя у XYIII столітті / В. С. Александрович. - С. 66-77
Атаманенко, В. Б. Двори-фільварки Степанської волості (за інвентарним описом 1614 року) / В. Б. Атаманенко. - С. 78-85
Blaschke, K. Archaiczne schematy przestrzenne w architekturze sakralnej Wolynia: kosciol parafialny w Tajkurach / K. Blaschke. - С. 86-95
Обарчук, А. О. До історії архітектурних пам'яток Межиріча Корецького / А. О. Обарчук. - С. 96-106
Завада, В. Т. З історії традиційного сакрального будівництва Східної Волині / В. Т. Завада. - С. 107-118
Sygowski, P. Kiedy Faktycznie wybudowano unickie cerkwie we wsi Karasin [Карасин] i miasteczku Trojanowka [Троянівка] na Wolyniu? / P. Sygowski. - С. 127-135
Луц, В. Д. Архітектурний стафаж в іконописі Волині XYII - XYIII ст. / В. Д. Луц. - С. 136-148
Прищепа, Б. А. Історична топографія Дубна доби середньовіччя в світлі археологічних джерел / Б. А. Прищепа. - С. 149-153
Ричков, П. А. Монастир кармелітів у Новому Вишнівці: втрачена пам'ятка пізньобарокового храмобудування / П. А. Ричков. - С. 154-163
Троневич, П. О. Два архітектурні комплекси в історії Жидичинського монастиря на Волині / П. О. Троневич. - С. 164-170
Михайлишин, О. Л. Житловий квартал для службовців 1920-х років у Кременці: архітектурно-планувальні та стилістичні особливості / О. Л. Михайлишин. - С. 171-177
Смолінська, О. Е. Архітектура Свято-Троїцької церкви у Вишнівці / О. Е. Смолінська. - С. 178-182
Сергіюк, І. М. Морфологія архітектурного деталювання будівель військового гарнізону м. Рівне 2-ї половини ХІХ - початку ХХ століття / І. М. Сергіюк. - С. 183-187
Абрамюк, І. Г. Засоби виразності "цегляного стилю" в житловій архітектурі Луцька / І. Г. Абрамюк. - С. 188-192
Івашко, Ю. В. Роль м. Рівне у спадщині модерну західної архітектурної школи / Ю. В. Івашко. - С. 197-199
Чернюшко, О. В. Архітектурна спадщина Рівненщини в студентській графіці / О. В. Чернюшко, І. С. Гуменюк. - С. 200-205
Нагорнюк, О. А. Образ храму в народних уявленнях / О. А. Нагорнюк. - С. 206-211 

Джерела:

Інститут українського модернізму

Електронний каталог РОУНБ 

2022-03-18
Переглянути документ