Читальна зала


Архітектурна спадщина Волині. Вип. 1

Розділ: Наукові збірники , Архітектура Волині

Мова документу: українська

Рік видання: 2008

Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. праць / НУВГП. - Рівне : ДМ, 2008. - 146 с.

Анотація:

У збірнику опубліковані наукові статті з історії дослідження пам’яток архітектури Волині. Матеріали багато проілюстровані. Більшість світлин і креслень публікуються вперше. Призначений для наукових працівників, архітекторів, реставраторів архітектури, мистецтвознавців, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів.

Зміст:

Годованюк О. М. Вплив готики на муроване монументальне будівництво Волині кінця ХІІІ-XYI ст. / О. М. Годованюк. - С .9-22

Прищепа Б. А. Матеріали до реконструкції історичної топографії Острога доби середньовіччя / Б. А. Прищепа. - С .23-28

Кравцов С. Р. "Запізнена" готика в архітектурі синагог Волині, Поділля та Галиччини / С. Р. Кравцов. - С .29-38

Александрович В. С. Житлові будинки групи фільварків Дубного та околиць за описом 1723 року / В. С. Александрович. - С .39-43

Завада В. Т. До історії формування поліських дерев'яних храмів волинського типу / В. Т. Завада. - С .44-56

Ричков П. А. Давня картографія Рівного ХYІІІ - ХІХ ст. / П. А. Ричков

Прищепа О. П. Планування та забудова міських поселень на Волині в практичній діяльності міських органів самоврядування (ХІХ - початок ХХ ст.) / О. П. Прищепа. - С .80-86

Костриця М. Ю. Історико-архітектурна спадщина Житомирщини: охорона, збереження і використання / М. Ю. Костриця. - С .86-90

Ясінський М. М. Польські народні доми на Волині (історико-архітектурний триптих) / М. М. Ясінський. - С .91-95

Михайлишин О. Л. Архітектура костелу в Ковелі як втілення ідеї національного стилю архітектора Стефана Шиллера / О. Л. Михайлишин. - С .96-108

Байцар-Артеменко О. В. Спроба встановлення періодів розвитку замкового комплесу у містечку Клевань / О. В. Байцар-Артеменко. - С .109-115

Колосок Б. В. Культурна спадщина Перемилля на Волині / Б. В. Колосок. - С .116-124

Смолин М. В. Житлові будинки Рівного першої третини ХХ ст. у фондах Державного архіву Рівненської області / М. В. Смолин. - С .125-132

Луц В. Д. Архітектура в іконописі Волині XY-XYI століть / В. Д. Луц. - С .133-139

Лесик О. В. Економічна рентабільність реставрації, пристосування та експлуатації фортифікаційних комплексів Волині під заклади туризму та відпочинку / О. В. Лесик. - С .140-142

 

Джерело:

ЕК РОУНБ

2022-06-08
Переглянути документ
Завантажити