Читальна зала


Минуле і сучасне Волині і Полісся: Луцьк в історії Волині та України. Вип. 35

Розділ: Наукові збірники , Археологія , Культура та мистецтво , Історія, історичні науки

Мова документу: українська

Рік видання: 2010

Минуле і сучасне Волині і Полісся: Луцьк в історії Волині та України : наук. зб. Вип. 35 : матеріали XXXV Міжнародної історико-краєзнавчої наук. конф., м. Луцьк 15–17 верес. 2010 р. – Луцьк, 2010. – 503 с.

Анотація: Науковий збірник виданий Волинським краєзнавчим музеєм спільно з ДП „Волинські старожитності”. Містить матеріали XXXV Міжнародної історико-краєзнавчої наукової конференції, яка відбулася 15 – 17 вересня 2010 року у м. Луцьку. До збірника увійшли доповіді та повідомлення з археології, історії, культури, етнографії міста Луцька, Волині та України.

Зміст

Розділ1. Археологія Луцька

Борисова О., Познікін А. Опис пам’яток маліцької та волино-люблінської культур. – С. 5.

Баюк В. Історія перших археологічних досліджень Луцька: погляд у минуле. – С. 11.

Вашета М. До питання історіографії археологічних досліджень історичної околиці Луцька (урочище Яровиця). – С. 13.

Маркус І., Охріменко Г. Кам’яні сокири лопатевого типу з Луцького району. – С. 16.

Охріменко Г., Скляренко Н., Михальчук І. Пам’ятки стжижовської культури навколо Луцька. – С. 22.

Кононець П. Луцька земля у дослідженнях Яна Фітцке. – С. 28.

Локайчук С., Охріменко Г., Охріменко В., Кричевський О. Первісні знаряддя для обробки землі. – С. 32.

Охріменко Г., Кричевський О., Сердюк В., Пузенков С. Металеві ретушери доби бронзи. – С. 40.

Панишко С. Усичівський археологічний комплекс давньоруського часу. – С. 46.

Златогорський О., Сергій Демедюк С. Інвестиційний проект «Шацьке городище». – С. 57.

Розділ 2. Давня історія Луцька

Атаманенко В. Описи волинських маєтків князів Чорторийських XVI ст.. – С. 71.

Білик В. Луцька греко-уніатська духовна консисторія: склад і функції. – С. 83.

Бірюліна О. Луцький період Івана Виговського: реконструкція клієнтурних і родинних зв’язків. – С. 89.

Бирук М. Острозька волость в кінці XVII – на початку XVIII століть. – С. 96.

Воюта Д. Система оборонних укріплень Луцького уділу часів Київської Русі. – С. 101.

Горін С. Чернчицький монастир Преображення Господнього (до середини XVII сторіччя). – С. 106.

Гика В. Унікальні документи державного архіву Волинської області. – С. 116.

Карліна О. Стан будівель та костелів луцьких монастирів домініканців і тринітаріїв у 1850 р.: публікація актів опису. – С. 128.

Кудь В. Луцька війна 1431 р. – С. 137.

Колосок Б. Доля луцького вірменського костьолу святого Степана. – С. 142.

Архимандрит Онуфрій (Куц). Із глибин духовної скарбниці. – С. 162

Рибачок І. Містечко Сульжин у першій половині XVII ст.. – С. 166.

Рудецький П. Пам’ятки культурної спадщини, як джерело вивчення релігійно-культурного життя Луцька XVI – XVII ст.. – С. 174.

Петрович В., Стрільчук Л. Ревізія замків 1545 р. – джерело до вивчення історії Луцького замку. С. 181.

Сайчук С. Кляштор св. Бригіти в Луцьку. – С. 185.

Пасюк І. Воєнна історія Волині у XIV – XVI століттях. – С. 186.

Розділ 3. Луцьк у ХІХ – ХХ ст.

Бондарчук А. Діяльність Луцького Братства по відродженню власної історії. – С. 195.

Важатко О. Історія, яка зникає (найдавніші пам’ятники Луцька). – С. 198.

Данилюк-Терещук Т. Музей Лесі Українки Волинського національного університету: історія та сучасність. – С. 271.

Колосок Б. Луцькі мости кінця ХVІІІ – початку ХХ століть. – С. 222.

Люпа В. До історії Волинського річкового порту в Луцьку. – С. 248.

Разиграєв О. Аполітичність і репресії польської державної поліції у Луцьку та на Волині у світлі інтерпеляцій українських парламентарів Другої Речі Посполитої (1921–1926 роки). – С. 259.

Садовник Т. Минувшина Волині і України в науковій спадщині Ореста Левицького. – С. 265.

Маланій О. Педагог, вчений, письменник Олександр Опанасович Рисак. – С. 270.

Пушкар Н. Луцька грошова емісія 1919 року. – С. 273.

Рябчикова Ф. Популяризація Анатолієм Дублянським краєзнавства на сторінках часопису «Український голос» (1941–1944 р.р.). – С. 278.

Трембіцький А. Олена Апанович – козацька берегиня (до 10 річчя від дня смерті). – С. 284.

Хомяк Н. Бібліографія історії міста Луцька (1991–2010 рр.). – С. 290.

Яблонський М. Імідж Луцька в українських періодичних виданнях. – С. 296.

Розділ 4. Мистецька та художня спадщина Луцька

Бондаренко Г. Луцьк у нумізматиці та боністиці. – С. 303.

Навроцька З. До питання про художнє життя Луцька першої половини XX століття. – С. 310.

Несторук І., Кревська Л. Луцьк на фото 1936 року. Каталог матеріалів з фондів Волинського краєзнавчого музею. – С. 313.

Гриб Л. Людмила Матвійчук – композитор з Луцька (1957–2007). – С. 319.

Мединська А. Метаобрази в збірці В. Слапчука «Солом’яна стріха вітчизни». – С. 322.

Моклиця М. Луцький фрагмент життя і творчості Оксани Забужко. – С. 326.

Романов С. Луцьк у житті письменника, науковця, педагога, громадського діяча Миколи Смоленчука. – С. 331.

Семенюк Л. Данило Братковський у дослідженнях волинських учених. – С. 339.

Зінько Д. З історії становлення Художнього музею у Луцьку. – С. 346.

Хмелюк М. Замок Любарта у Луцьку: архітектурні емоції поетів. – С. 349.

Яблонська О. Твори Модеста Левицького для дітей. – С. 354.

Яручик В. Лучанин Яків Гудемчук із польського Примор’я – поет народно-пісенної стихії. – С. 361.

Гулько Г. До питання інтерпретації подій щодо «Луцького чуда» 1257 року. – С. 365.

Сташенко Н. Леся Українка та її родина на сторінках луцької газети «Український голос». – С. 371.

Старикова О. Луцьк у творах художника Гаврила Остапенка (1892–1971) (на основі творів із колекції Волинського краєзнавчого музею). – С. 376.

Цюриць С. Історичні пейзажі Волині і Луцька у творчості Миколи Дьоміна. – С. 378.

Розділ 5. Родоводи Луцька

Peretyatkowicz Т. Zaranie rodu Peretyatkowiczów. – С. 389.

Мария Обухова М. Архитектурное наследие Мариана Перетятьковича. – С. 393.

Андреева-Перетятькович Е. История потомков Криштофа Перетятковича в России. – С. 403.

Байчук Г. Фелінські. – С. 407.

Котенко Т. Луцький період життя і творчості П. С. Морачевського як педагога, письменника, книгознавця (1832–1834). – С. 412.

Кучеренко О. Луцьк і лучани в житті і долі письменника та історика П. О. Куліша. – С. 426.

Розділ 6. Луцька в’язниця: історія трагедії

Мазурик Ю., Годлевський С. Про розстріл в Луцькій в’язниці 1941 року. Пошуки, дослідження. (За результатами роботи органу охорони культурної

спадщини Луцької міської ради). – С. 433.

Мазурик Ю., Гулько Г. Вшанування пам’яті загиблих часів Другої

світової війни на вул. Кафедральній, 6 в Луцьку. – С. 444.

SiemaszkoЕ. Masakra sowiecka w łuckim więzieniu w czerwcu 1941 r. w pamięci polskich świadków. – С. 454.

Спогади про трагедію в Луцькій тюрмі. Зі слів Григорія Васильовича Покотила. – С. 462.

Оксана Каліщук О. Трагедія в’язнів луцької тюрми у червні 1941 р.: історико-бібліографічний аспект. – С. 463.

В’ячеслав Труш В. Становище в’язниць і в’язнів на західно-українських землях: погляд з Харківщини. – С. 473.

Онищук Я., Юрій Мазурик Ю. Пошукові дослідження на території колишньої Луцької тюрми в січні 2009 року. – С. 478.

Онищук Я., Юрій Мазурик Ю. Пошуково ексгумацій ні дослідження на території східного та західного подвір’їв колишньої Луцької тюрми в серпні-вересні 2009 року. – С. 485.

Джерело:

Волинський краєзнавчий музей

2023-02-03
Переглянути документ