Читальна зала


Rocznik Wołyński. Т. 2

Розділ:

Мова документу: польська

Рік видання: 1931

Rocznik Wołyński : wydawany staraniem Wołyńskiego Zarządu Okręgowego Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych Powszechnych / pod red. J. Hoffmana. – Równe : Nakład Wołyńskiego Zarządu okręgowego związku polskiego nauczycielstwa szkół powszechnych, 1931. – T. 2. – 584 s.

Детальніше про часопис 

Spis treści / Зміст (автоматичний переклад укр. мовою):

Zajączkowski Stanisław dr. Wolyn pod panowaniem Litwy (Wolhynien unter litauischer Herrschaft / Волинь під владою Литви)  1

Tomkiewicz Wladyslaw dr. Wołyń w Koronie (1569-1795) (La Volhynie dans le Royame de Pologne / Волинь у складі Польського королівства, 1569-1795)  26

Hoffman Jadwiga. Udział Wołynia w powstaniu kościuszkowskiem (Wolhynien und Kościuszko-Aufstand / Участь Волині у повстанні Костюшка) 67

Malachowski-Lempicki Stanislaw/ Wielka prowincjonalna loża wolyńska (La grande loge provinciale de Volhynie / Велика провінційна ложа Волині) 88

Danilewiczowa Marja. Życie literackie Krzemieńca w latach 1813-1816 (Le mouvement littéraire en Gymnase Volhynien à Krzemieniec en 1813-1816 / (Літературне життя у Волинській гімназії в Кременці у 1813-1816 рр.) 128

Hoffman Jakób. Wolyń w walce 1831 r. (Volhynie en lutte en 1831 / Волинь у битві 1831 р.) 189

Przewalski Stefan. Boremelskie boje (La bataille de Boremel / Битва при Боремелі) 210

Hoffman Jadwiga. Legja litewsko-wołyńska 1831 (Litauisch-Volhynische Legion 1831 / Литовсько-Волинський легіон 1831)  240

Chranicki Jan August. Pamiętnik (1863 r.) (Mémoires /  Щоденник (1863) 243

Janik Michal dr. Wołyniacy na Syberji (Die Wolhynier in Sibirien / Волиняни в Сибіру ) 278

Hoffman Jakób. Walki o Redutę Pilsudskiego (La lutte contre la Redoute de Pilsudski / Бої за редут Пілсудського ) 321

Walicki Michat dr. Średniowieczne cerkwie Włodzimierza (Les monuments du moyen-âge de Włodzimierz en Volhynie / Середньовічні церкви Володимира на Волині)  371

Malkowski Stanisław. Z geologji Wolynia (Sur la géologie de la Volhynie / З геології Волині) 385

Panek Józef. Zespół wisienki stepowej (Prunetum fruticosae) i jego sukcesja (L'association à cerisier steppique et sa succession / Вишня степова) 403

Macko Stefan. Badania nad geograficznem rozmieszczeniem i biologia azalji pontyjskiej w Polsce (Studien über geographische Verbreitung und Biologie der Azalea pontica in Polen / Дослідження географічного поширення та біології понтійської азалії в Польщі) 427 

Dymnycz Nazar. Obrzędy i wierzenia ludowe w okresie świąt Wielkiej Nacy (Les cérémonies et les croyances populaires pendant les fêtes de Pâgues / Народні обряди та вірування під час Великодніх свят) 456

Ormicki Wiktor. Samodzielne badania geograficzne na prowincji / Незалежні географічні дослідження в провінціях 462

Kolomyj Piotr: Nazwy topograficzne zebrane we wsi Gródek pow. rówieńskiego z mapką (Geographische Ortsnamen von Gródek, Kreis Równe / Географічні топоніми в селі Городок Ровенського повіту з картою)  488

Hoffman Jakób: Bibljografja Wolynia / Бібліографія Волині  494

Spis książek nadesłanych 556

Indeks nazw geograficznych Indeks nazwisk 560

Spis rycin i map 569

Mapa województwa wołyńskiego (na końcu) 582

 

Джерело: Podlaska Biblioteka Cyfrowa. Rocznik Wołyński

Data wydania: T.1, 1930 - T.6, 1937

Typ zasobu: czasopismo

Współtwórca: Hoffman, Jakub (1896-1964). Red.

2022-11-07
Переглянути документ
Завантажити