Читальна зала


Наукові записки. Вип. 18. Давня та середньовічна історія Волині

Розділ: Наукові записки РОКМ

Мова документу: українська

Рік видання: 2020

Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Вип. ХVIII : Зб. наук. праць. Матеріали наукової онлайн-конференції «Давня та середньовічна історія Волині» 2 жовтня 2020 року. – Рівне : Видавець О. Зень, 2020. – 244 с. ; 79 іл. ; 8 табл. ISBN 978ı617ı601ı334ı1

У науковому збірнику «Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Випуск XVIII» опубліковані матеріали науковців, які відображають сучасний стан досліджень Волині, а також музейні та краєзнавчі дослідження України. Низка досліджень проілюстровані фотографіями, таблицями, опублікоı ваними вперше. У виданні представлені матеріали наукової конференції Рівненського обласного краєзнавчого музею «Давня та середньовічна історія Волині», яка відбулась в онлайн-форматі 2 жовтня 2020 року. Публікуютьı ся дослідження з основної теми, а також з проблем музеєзнавства та музейної справи в Україні. Третя часı тина збірника присвячена документальним джерелам з історії Рівного. Видання розраховане на докторантів, викладачів, аспірантів, магістрів, істориків, археологів, культуроı логів, етнологів, фольклористів, етнографів, мистецтвознавців, музейних працівників, учителів, краєзнавців, художників, а також молодих дослідників, які роблять перші кроки у створенні нових знань.

Зміст:

І. Давня та середньовічна історія Волині

Олександр Борисюк. Козацькі полки – учасники Берестецької битви 6

Олександр Булига. Найдавніший період сакралізації Почаївської гори. Використання її як чернечого осередку 12

Олексій Войтюк. Типологічні особливості жител литовськоıпольської доби археологічно досліджених на території Рівненщини 17

Олексій Войтюк, Юрій Долженко. Роботи у крипті римсько-католицького Благовіщенського костелу в смт Клевань 21

Богдан Прищепа, Олексій Войтюк. Дослідження слов’янського городища поблизу с. Новосілки Здолбунівського району Рівненської області 26

Андрій Корчак. До проблеми походження назви гори «Рожаниця» у селищі Підкамінь на Брідщині 32

Віта Коцюбайло. Хронологічні критерії керамічних виробів Волині 37

Акаш Крішан. Староство у заставі або ковельський слід радомського каштеляна 41

Андрій Кукурудза. Волинь у протидії московській середньовічній експансії кін. ХV – першої пол. ХVІ ст. 45

Світлана Локайчук, Григорій Охріменко, Володимир Потрапелюк. Милоградська культура на Поліссі 50

Зоряна Мазуранчик. Джерельна база дослідження літописного Збаража 54

Тамара Нікольченко, Юзеф Нікольченко. Битва під Берестечком у козацькому літописанні 57

Юрій Пшеничний. Написи на посуді з Підборецького монастиря поблизу Дубна 63

Тетяна Савченко, Ілля Федоров. Вплив Берестейської унії на церковну архітектуру Волині 67

Олена Семенович. Дослідники археологічних пам’яток Рівненщини 71

Оксана Сикліцька. Особливості побудови архітектурних пам’яток міста Дубна на початку XVI –XVIII ст. 85

Єва Філіпович, Юрій Філіпович. Оцінка сучасного стану укріплень в с. Мощаниця Острозького району  Рівненської області 89

Марія Чирська. Характеристика одягу козака XVII ст. на основі знайдених речей під час археологічних розкопок на полі  Берестецької битви 97

ІІ. Музеєзнавство та музейна справа в Україні

Наталія Адамович. Керамічні люльки – окраса етнографічної колекції Національного заповідника «Замки Тернопілля» 102

Олександр Бейдик. Скарби та приватні колекції як чинник формування музейних експозицій: національний та світовий аспекти 106

Віталій Бондарчук. Колекція фотоматеріалів Олександра і Антоніни Шевчуків в Музеї історії Національного університету «Острозька академія»: історія формування, оцінка як історичного джерела 112

Наталія Бояр. Музей як освітній простір (на прикладі діяльності музеїв Рівненщини) 117

Оксана Брегін. Нумізматична колекція у фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля» 123

Андрій Брижук. Віртуальний музей культурної спадщини доби князів Острозьких 128

Оксана Вознюк. Внесок Митрополита УАПЦ Анатолія Дублянського в розвиток волинського музейництва та краєзнавства 131

Алла Дмитренко. Етнокультурні особливості збирання ягід: традиції і сучасність (за польовими матеріалами з Дубровицького і Сарненського районів Рівненської області) 137

Адріана Зозуля. Інтерактивні екскурсії як ефективний спосіб комунікації (на прикладі Волинського краєзнавчого музею) 143

Тетяна Каук. Екскурсійна діяльність у Рівненському обласному краєзнавчому музеї впродовж 2010-2019 років: інфографіка 145

Дмитро Кепін. Розвиток археологічної музеології та пам’яткознавства в Україні 152

Ганна Кіщенко. Володимир Де Броель-Плятер – визначний дослідник Волинського краю 159

Яна Кравчук. Нові форми культурної діяльності музейної мережі краю в сучасних умовах 161

Тетяна Крохмальна. Огляд літургійного шитва з колекції Національного заповідника «Замки Тернопілля» 167

Наталія Кучина, Анастасія Максімова. Фахівці музейної справи радянського періоду та їх роль у розбудові музейництва на Рівненщині 171

Ірина Майба. Колекція меблів у Національному заповіднику «Замки Тернопілля» 177

Ольга Пальона. Впровадження STEM освіти та інноваційноıтехнологічних компонентів в музейну педагогіку, на прикладі роботи Музею історії міста Краматорської міської ради 185

Оксана Пришляк. Етноколекція «Вироби із соломи, лози і рогози» із фондів Національного  заповідника «Замки Тернопілля» 189

Наталія Скоропляс. Друковані та рукописні матеріали з фондів Національного заповідника «Замки Тернопілля» як джерело дослідження історії краю 195

Оксана Ходакова. Народний одяг як елемент вияву етнічного менталітету у пам’ятках волинського іконопису із колекції Рівненського обласного краєзнавчого музею 198

Наталія Цвях. Загальна характеристика плащаниць з фондів Національного заповідника «Замки Тернопілля» 207

Олександра Головко, Юзеф Нікольченко. Виняткове дослідження традиційного одягу Рівненщини 212

ІІІ. Документальні джерела

Наталія Білоус. Тестаменти рівненських міщан кінця XVII століття 220

2022-11-04
Переглянути документ
Завантажити