Читальна зала


Крикун М. Воєводства Правобережної України у XVI–XVIII століттях

Розділ: Історія, історичні науки

Мова документу: українська

Рік видання: 2012

Крикун М. Воєводства Правобережної України у XVI–XVIII століттях : статті і матеріали / Український католицький університет, Гуманітарний факультет. – Львів, 2012. – 702 с.

Анотація: Пропоноване читачам видання завершує цикл опублікованих збірок статей і матеріалів автора. В збірку ввійшло 21 дослідження, яке стосується Київського, Волинського, Брацлавського і Подільського воєводств. У них досліджуються адміністративний поділ, земські уряди, міграції, чисельність і структура населення, торгові зв'язки, міждержавні розмежування, подимні реєстри, наведено чимало документів, виявлених в архівах і рукописних зібраннях бібліотек, зокрема невідомі універсали Богдана Хмельницького, матеріали про участь шляхти Брацлавського воєводства в Барській конфедерації, офірний реєстр того ж воєводства за 1789 р.

Зміст

Передмова. – С. 9.

Кордони й повітовий поділ Волинського воєводства в XVI–XVIII століттях. – С. 13.

Торгові зв'язки Волині з Ґданськом у 60-х роках XVI століття. – С. 24.

Волинський маєток Лаврина Пісочинського (придбання села Кунева і захист права власності на нього). – С. 42.

Документи Брацлавського воєводства 1566–1605 років. – С. 92.

Селянський рух на українських землях Речі Посполитої у 1569–1647 роках. – С. 143.

Повітовий поділ Київського воєводства в останній третині XVI–XVIII століттях. – С. 167.

Інструкція сеймика Волинського воєводства 1595 року. – С. 189.

Чисельність населення Волинського воєводства в другій чверті XVII століття. – С. 223.

Подимні реєстри Правобережної України XVII століття. – С. 236.

Ще один невідомий універсал Богдана Хмельницького. – С. 262.

Невідомі універсали Богдана Хмельницького та Івана Виговського. – С. 271.

З історії міграцій населення в Україні у другій половині XVII століття. – С. 274.

Розмежування володінь Речі Посполитої та Османської імперії 1703 року. – С. 284.

Подимні реєстри Правобережної України першої і початку другої половини XVIII століття. – С. 336.

Документи про участь шляхти Брацлавського воєводства в Барській конфедерації. – С. 358.

Реєстри димів Правобережної України останньої чверті XVIII століття. – С. 410.

Матеріали розмежувань Речі Посполитої з сусідніми державами на українських землях у 70–80-х роках XVIII століття. – С. 457.

Офірний реєстр Брацлавського воєводства 1789 року. – С. 471.

Населення домогосподарств у Житомирському повіті Київського воєводства 1791 року. – С. 553.

Соціальна структура населення Правобережної України наприкінці XVIII століття (за п'ятою ревізією). – С. 580.

ДОДАТОК

Земські уряди на українських землях у XV–XVІII століттях. – С. 589.

Іменний покажчик. – С. 665.

Географічний покажчик. – С. 683.

Список опублікованих статей і матеріалів. – С. 700.

Джерело: Інститут історії України НАН України

2023-09-19
Переглянути документ
Завантажити