Читальна зала


Мельничук К. В. Збір податків у практиці селянського самоврядування пореформеної доби (за матеріалами Київської, Подільської і Волинської губерній)

Розділ: Соціально-економічний розвиток

Мова документу: українська

Рік видання: 2018

Мельничук К. В. Збір податків у практиці селянського самоврядування пореформеної доби (за матеріалами Київської, Подільської і Волинської губерній) / К. В. Мельничук // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – 2018. – Вип. 28. – С. 110–124. 

Анотація: У статті встановлено юридично-правовий аспект діяльності органів селянського самоврядування в процесі збирання податкових, мирських і общинних коштів в другій половині ХІХ — початку ХХ ст. Охарактеризовано види податкових та інших фінансових зобов’язань, які були покладені на селян в пореформену добу. Досліджено реалізацію селянським самоврядуванням податкових зобов’язань. З’ясовано, чому збирання податкових коштів було складним завданням для сільських та волосних установ. Виявлено проблеми у фіксації і зберіганні грошей селянськими органами самоврядування, що було наслідком недостатньої підготовки і освіти. Зазначено, що окрім відповідальності за великі суми коштів, на працівників сільських правлінь та волосних управ лягав тягар спокуси, який подекуди призводив до крадіжок та, як наслідок, недостач у касах самоврядування.

Джерело: Інститут історії України НАН України

2023-09-18
Переглянути документ
Завантажити