Дослідники Великої Волині


Рожко Володимир Євтухович

Рожко Володимир Євтухович історик-архівіст, краєзнавець, дослідник історичної Волині.

Народився 5 грудня 1946 р. в селі Краснаволя на історичній Цуманщині. Закінчив історичний факультет ВНУ ім. Лесі Українки та Волинську духовну семінарію з відзнаками.

Дійсний член Інституту Дослідів Волині у Вінніпезі (Канада), його представник в Україні, почесний Професор Волинського національного університету імені Лесі Українки, учасник дисидентського руху на Волині в 6080-х роках минулого століття. За заслуги у науково-дослідній праці, відродженні духовності України, Волині та утвердженні Помісної Української церкви нагороджений Святійшим патріархом Філаретом орденом Святого архистратига Михаїла, орденами Святого Володимира III і II ступеня, численними грамотами і подяками найвищої церковної і державної влади України та Волині зокрема.

Автор 30 книг, понад двох тисяч публікацій в журналах, збірниках, альманахах, газетах України, західного українського світу США, Канади, Великобританії. Австралії, Польщі з історії рідної церкви, нашої землі, а також новел, нарисів, поезій, пісень, публіцистики, архівознавчих, краєзнавчих розвідок тощо.

Близько сорока років працював над створенням і поповненням першоджерельної бази Держархіву Волинської області, одночасно, долаючи численні перешкоди, проводив глибокі наукові дослідження з історії Святого Українського Православ’я, рідної церкви, нашої землі.

Помер Володимир Євтухович 23 серпня 2018 р. у м. Луцьк.

Основні напрямки наукових досліджень

- історичне волинезнавство;

- релігієзнавство Волині;

- архівознавство Волині;

- історичне краєзнавство.

Список основних опублікованих праць      

1989

Рожко В. Документи особового походження держархіву Волинської області – важливе джерело для історії краю / В. Рожко // Минуле і сучасне Волині : тези доп. та повідомл. ІІІ-ої Волин. іст.-краєзн. конф. – Луцьк, 1989. – С. 123-127.

1990

Рожко В. Використання архівних документів в історичному краєзнавстві / В. Рожко // Матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю архівного будівн. в Західних областях Української РСР. – Львів, 1990. – С. 33–39.

1991

Рожко В. Битва під Берестечком і «Козацькі могили» на сторінках «Літопису Волині» / В. Рожко // Берестецькій битві – 340 років : тези II республік, наук.-теорет. конф., 15 черв. 1991 р. / упоряд. В. Й. Сидорук [та ін.] ; Укр. т-во охорони памяток історії та культури. Рівне, 1991. С. 2527.

Рожко В. Масові вбивства вязнів на Волині в червні 1941 року / В. Рожко // V Всеукр. конф. «Розвиток історичного краєзнавства в контексті національного і культурного відродження України» : тези доп. та повідомл., жовт. 1991 р. Камянець-Подільський, 1991. С. 297299.

1992

Рожко В. З якого ми роду і кореня : дослідження саме цих пробл. в основі наук. і видавн. діяльн. т-ва «Волинь» та Ін-ту Дослідів Волині, створених 40 років тому у Канаді / В. Рожко // Літопис Волині : наук.-попул. зб. волинознавства / ред. П. Данилюк. – Вінніпег, 1992. – Вип. 17/18. – С. 41–44.

Рожко В. Із історії Луцько-Володимирської Єпархії УАПЦ на Волині / В. Рожко // Літопис Волині : наук.-попул. зб. волинознавства / ред. П. Данилюк. – Вінніпег, 1992. – Вип. 17/18. – С. 21–24.

Рожко М. Інститут Дослідів Волині – важливий науковий центр волинезнавства / М. Рожко // Минуле і сучасне Волині : краєзнавство : історія, здобутки, перспективи : тези доп. та повідомл. II регіон. «Велика Волинь» і VI обл. істор.-краєзн. конф., 810 жовт. 1992 р. / Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол. Б. Й. Заброварний [та ін.]. Луцьк, 1992. С. 2628.

Рожко М. «Літописи Волині» важливе джерело до історії м. Острога ; Інститут Дослідів Волині важливий науковий центр волинезнавства / В. Рожко // Острог на порозі 900-річчя (19001992 рр.). Сокаль, 1992. Ч. II. С. 2327.

Рожко М. Память нашого болю: розстріли вязнів Ковельської тюрми / М. Рожко // Літопис Волині : наук.-попул. зб. волинознавства / ред. П. Данилюк. Вінніпег, 1992. Вип. 17/18. С. 124127.

Рожко В. Закривавлена Волинь / В. Рожко // Біль. 1993. Ч. 3/4. С. 208220.

Рожко В. У памяті віків / В. Рожко // Побачення з Поліссям : зб. кузнецов. авт. / ред. В. Г. Марянин. Володимирець, 1993. С. 47.

1994

Рожко В. Ієрархи Української Православної Церкви: митрополит Никанор; архієпископ Геннадій / В. Рожко. Луцьк, 1994. 11 с.

***

Рожко В. Архієпископ Геннадій (Григорій Шиприкевич) – видатний ієрарх УАПЦ  / В. Рожко // Волинь і Волинське зарубіжжя : тези Міжнар. наук. конф., 16–18 черв. 1994 р. – Луцьк, 1994. – С. 262–264.

Рожко В. Герби давніх міст Волині на пам’ятних марках, виданих Інститутом Дослідів Волині у Вінніпезі (Канада) / В. Рожко // Четверта наук. геральд. конф. : зб. тез повідом. та доп., м. Львів, 10–12 листоп. 1994 р.) / Ін-т іст. дослідж. Львів, ун-ту  / ред. та уклад. А. Гречило – Львів, 1994. – С. 61–62.

Рожко В. Давні святині Степаня ; Забута святиня Поліського краю / В. Рожко // Укр. правосл. календар на 1994 р. Саут-Баунд-Брук, 1994. С. 190192; 192194.

Рожко В. Доля Хрестовоздвиженського монастиря / В. Рожко // Рідна нива, 1994 ; укр. православ. календар-альм. Вінніпег, 1994. С. 165169.

Рожко В. Збірки україніки волинської діаспори важливе джерело комплектування фондів Держархіву Волинської області / В. Рожко // Минуле і сучасне Волині : проблеми джерелознавства : тези доп. і повідомл. VII Волин. іст.-краєзн. конф., 1516 верес. 1994 р. Луцьк, 1994. С. 110113.

Рожко В. Науково-видавнича діяльність Інституту Дослідів Волині і товариства «Волинь» у Канаді / В. Рожко // Волинь і волинське зарубіжжя : тези Міжнар. наук. конф., 1618 черв. 1994. Луцьк, 1994. С. 2427.

Рожко В. Проблеми волинського села в роки Першої світової війни у романі Уласа Самчука «Волинь» / В. Рожко // Документально-художня проза про Першу світову війну : матеріали і тези доп. та повідомл. міжнар. наук.-теорет. конф. 2326 жовт. 1994р. : присвяч. 80-річчю Першої світової війни. Луцьк, 1994. С. 5961.

Рожко В. Роль князів Острозьких в духовному житті Рівненського Полісся в 1617 ст. / В. Рожко // Матеріали V наук.-краєзн. конф. «Острог на порозі 900-річчя» / Наук.-краєзн. т-во «Спадщина» ім. князів Острозьких. Остріг, 1994. С. 117119.

Рожко В. Спогади волинян з часу Першої світової війни на сторінках «Літопису Волині» / В. Рожко // Документально-художня проза про Першу світову війну : матеріали і тези доп. та повідомл. – Луцьк, 1994. С. 122124.

1995

Рожко В. Древні святині Полісся : [іст.-краєзн. нарис] / В. Рожко, ред.Ф. Г. Мандзюк. – Луцьк : Надстир’я, 1995. – 152 с.

Рожко В. Преосвященний єпископ Платон Рівненський / В. Рожко. Луцьк : Ініціал, 1995. 8 с.

***

Рожко В. Волинь в Другій світовій війні на сторінках науково-популярних збірників «Літопис Волині» / В. Рожко // Волинь в Другій світовій війні та перші повоєнні роки : матеріали наук. іст.-краєзн. конф., присвяч. 50-й річниці перемоги над фашизмом, 19–20 квіт. 1995 р. – Луцьк, 1995. – С. 96–97.

Рожко В. Дорогами Полісся: (подорож перша) / В. Рожко // Рідна нива, 1995 : укр. православ. календар-альм. Вінніпег, 1995. С. 125140.

Рожко В. Православні монастирі глибокого Полісся (XVXVII ст.) важливі духовні осередки краю / В. Рожко // Звягель древній і вічно молодий : тези Всеукр. наук. краєзн. конф. з нагоди 200-річчя утворення Волин. губернії, 200-річчя Волин. єпархії та 200-річчя найменування м. Звягеля Новоград-Волинським / Житомир. наук.-краєзн. т-во дослідників Волині / відп. ред. М. Ю. Костриця. Новоград-Волинський,1995. С. 9192.

Рожко В. Православні монастирі глибокого Полісся XVXVII ст. важливі духовні осередки краю / В. Рожко // Матеріали VІ-ої Остроз. конф. «Острог на порозі 900-річчя». Острог, 1995. С. 183188.

Рожко В. Спогади Уласа Самчука важливе джерело про Україну в Другій світовій війні / В. Рожко // Волинь в Другій світовій війні та перші повоєнні роки : матеріали наук. іст.-краєзн. конф., присвяч. 50-й річниці перемоги над фашизмом, 1920 квіт. 1995р. Луцьк, 1995. С. 9798.

1996

Рожко В. Православні монастирі Полісся : [іст.-красзн. нарис] / В. Рожко, ред. Ф. Г. Мандзюк. Луцьк : Надстиря, 1996. 212 с.

***

Рожко В. Волинські владики видатні ієрархи Української автокефальної православної церкви / В. Рожко // «Роде наш красний...» : Волинь у долях краян і людських док. Луцьк, 1996. Т. 1. С. 411414.

Рожко В. Товариство ім. Петра Могили в Луцьку (19311939) та його громадсько-релігійна діяльність / В. Рожко // Історія релігій в Україні : тези повідомл. IV Міжнар. кругл. столу, Львів, 38 трав. 1996 р. Львів, 1996. С. 193195.

1997

Рожко В. Православні монастирі Волині [12–18 ст.]: [іст.-красзн. нарис] / В. Рожко. – Луцьк : Надстир’я, 1997.– 348 с.

***

Рожко В. Ікони Тараса Шевченка на Волині / В. Рожко // Історія релігій в Україні : тези повідомл. VII Міжнар. кругл. столу 1214 трав. 1997 р. Львів, 1997. С. 160163.

1998

Рожко В. Чудотворні ікони Волині і Полісся : [іст.-краєзн. нарис] / В. Рожко. – Луцьк : Медіа, 1998. – 356 с.

***

Рожко В. Книга протопресвітера Степана Ярмуся «Причинки до мислі про сучасне душпастирство» – підручник українських душпастирів / В. Рожко // Виховання молодою покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України : зб наук. праць / за ред. І. Пасічника. – Острог, 1998. – С. 222–226.

Рожко В. Малював Шевченко ікони на Волині / В. Рожко // Берекета Б. Вічні розмови : нариси, репортажі, інтерв’ю. – Луцьк, 1998. С. 7175.

Рожко В. Митрополит Іларіон як перекладач Біблії / В. Рожко // Всеукраїнська міжнародна християнська Асамблея. – Київ, 1998. С. 283285.

1999

Рожко В. Православні монастирі глибокого Полісся : [іст.-краєзн. нарис] / В. Рожко. – Луцьк : Медіа, 1999. – 186 с.

***

Рожко В. Блаженної пам’яті Митрополит Іларіон як перекладач Біблії / В. Рожко // Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України : наук. зап. / Остроз. акад. ; редкол. І. Д. Пасічник, В. М. Жуковський. Острог, 1999. Т. ІІ, ч. II. С. 355360.

Рожко В. Волинь оберіг українського православя / В. Рожко // Літопис Волині : наук.-попул. зб. волинознавства / відп. ред. С. Радчук ; Ін-т Дослідів Волині. Вінніпег, 1999. Вип. 1920. С. 3239.

Рожко В. Голгота Милецького монастиря / В. Рожко // Літопис Волині : наук.-попул. зб. волинознавства / відп. ред. С. Радчук ; Ін-т Дослідів Волині. Вінніпег, 1999. Вип. 19/20. С. 5763.

Рожко В. Голгота Української Православної Церкви / В. Рожко // Літопис Волині : наук.-попул. зб. волинознавства / відп. ред. С. Радчук ; Ін-т Дослідів Волині. Вінніпег, 1999. Вип. 19/20. С. 4046.

Рожко В. Мадонна нашої духовності; На прощу до рідної землі; Товариство волинян у Сіднеї / В. Рожко // Солошенко-Тиравська Н. Тріумф і трагедія української Терпсіхори : (спогади мисткині) / Н. Солошенко-Тиравська. Луцьк, 1999. С. 47; 110112; 113119.

Рожко В. Почесні докторати видатним волинянам [з діаспори : І. Онуфрійчуку, С. Радчуку, С. Ярмусю та С. Радісну] / В. Рожко // Літопис Волині : наук.-попул. зб. волинознавства / відп. ред. С. Радчук ; Ін-т Дослідів Волині. Вінніпег, 1999. Вип. 19/20. С. 2425.

Рожко В. Відділення Інституту Дослідів Волині - на Волині! / В. Рожко // Літопис Волині : наук.-попул. зб. волинознавства / відп. ред. С. Радчук ; Ін-т Дослідів Волині. - Вінніпег. 1999. Вип. 19/20. С. 1619.

2000

Рожко В. Православні монастирі Волині і Полісся : [іст.-краєзн. нарис] /В. Рожко,  ред. С. Деркач. – Луцьк : Медіа, 2000. – 692 с.

***

Рожко В. З історії раннього християнства на Волині : (до 2000-ліття народження Ісуса Христа) / В. Рожко // Волинь від «А» до «Я» : телефон, довід. Луцьк, 2000. С. 259278.

Рожко В. «Літопис Волині» важливе джерело до історії міста Дубна й Дубенського повіту / В. Рожко // Дубно і світ : Міжнар. ювілейна наук.-теорет. конф., присвяч. 900-річчю міста Дубна, 2526 серн. 2000 р. / Держ. іст.-культ. заповідник м. Дубно ; редкол. В. Шевчук- [та ін.]. Дубно, 2000. С. 1213.

Рожко В. Острозька Біблія в науковій спадщині блаженної памяті Митрополита Іларіона [проф. Івана Огієнка] / В. Рожко // Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. Біблія на теренах України : наук. зап. Остроз. акад. ; редкол. І.Д. Пасічник, В.М. Жуковський. Острог, 2000. Т. 3. С. 5459.

Рожко В. Святогірський Успіння Божої матері монастир в історії українського православ'я на Волині (8702000 роки) / В. Рожко // Історія релігій в Україні : праці Х-ї міжнар. наук.-практ. конф. Львів, 2000. Кн. 1. С. 319326.

Рожко В. Товариство волинян імені Лесі Українки у Сіднеї та його культурно-освітня діяльність / В. Рожко // Житомирщина на зламі тисячоліть ; наук. зб. «Велика Волинь». Житомир, 2000. Т. 21. С. 4344.

2001

Рожко В. Нарис історії Української Православної Церкви на Волині (870–2000) : [іст.-краєзн. нарис] / В. Рожко. – Луцьк : Медіа, 2001. – 672 с.

***

Рожко В. Архієпископ Варлаам Шишацький головний організатор українського церковного життя кін. XVIII поч. XIX ст. / В. Рожко // Бердичівщина поступ у третє тисячоліття : наук. зб. «Велика Волинь». Житомир ; Бердичів, 2001. Т. 22. С. 3641.

Рожко В. Архієпископ Варлаам Шишацький - головний організатор українського церковного життя кін. XVIII поч. XIX ст.: (до 250-річчя народж.) / В. Рожко // Історія релігій в Україні : праці ХІ-ї Міжнар. наук. конф. Львів, 2001. Кн. 1. С. 360367.

Рожко В. «Літописи Волині – цінне джерело до історії рідного краю / В. Рожко // Волинь моя : журн. Міжнар. громад, об-ня «Волинське братство» / голов. ред. М. Сорока. Київ, 2001. Вип. 1. С. 161165.

2002

Рожко В. Духовні православні освітні заклади Волині Х–ХХ ст. : [іст.-краєзн. нарис] / В. Рожко. – Луцьк : Медіа, 2002. – 280 с.

Рожко В. Чудотворні ікони Волині і Полісся : [іст.-краєзн. нарис] / В. Рожко. – Вид. доповн. і перевид. – Луцьк : Медіа, 2002. – 352 с.

2003

Рожко В. Українські православні святі історичної Волині ІХ–ХХ ст. : [іст.-краєзн. нарис] / В. Рожко. – Луцьк : Медіа, 2003. – 223 с.

***

Рожко В. Святогірський Успіння Божої Матері монастир / В. Рожко // Український православний календар. 2002. С. 209212.

Рожко В. Холмська духовна семінарія і академія 19421944 рр. / В. Рожко // Історія релігій в Україні : праці ХV-ї Міжнар. наук. конф. Львів, 2002. Кн. 1. С. 352357.

Рожко В. На Україну повернусь : [передмова] / В. Рожко // Шайда П. Любов до України : зб. поезій та ін. / П. Шайда. Сейнт Пол, 2003. С. 6–7.

Рожко В. Новітні мученики і праведники святою українського православя на історичній Волині / В. Рожко // Історія релігій в Україні : праці ХIІІ-Ї Міжнар. наук. конф. (Львів, 20–22 трав. 2003 р,). Львів, 2003. Кн. 1. С. 467473.

Рожко В. Тебе віків не змила течія... / В. Рожко // Український православний календар. Саут-Баунд-Брук, 2003. С. 190194.

2004

Рожко В. Волинська Духовна семінарія (1796–2004 рр.) : іст. нарис / В. Рожко. – Луцьк : Медіа, 2004. – 256 с.

***

Рожко В. Рукописні пам’ятки українського православного життя Волині XIV -XVII століть II Історія релігій в Україні : матеріали XIV-Ї Міжнар. наук. конф. / В. Рожко. – Львів, 2004. – С. 114–122.

Рожко В. Святі угодники Божі Волинської землі / В. Рожко // Волинь моя. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 151161.

Рожко В. Товариство волинян імені Лесі Українки у Сіднеї / В. Рожко // Острозький краєзнавчий збірник / Держ. іст.-культ. заповідник м. Острога. Острог, 2004. Вип. 1. С. 5455.

Рожко В. Чудотворні ікони Острозького повіту / В. Рожко // Острозький краєзнавчий збірник / Держ. іст.-культ. заповідник м. Острога. Острог, 2004. Вип. 1. С. 4546.

2005

Рожко В. Українське православне книгописання і книгодрукування на Волині (ХІХХ ст.) : (іст.-краєзн. нарис) / В. Рожко. Луцьк : Медіа, 2005. 256 с.

2006

Рожко В. Рівненська Духовна семінарія : іст.-краєзн. нарис / В. Рожко. – Луцьк. : Медіа, 2006. – 230 с.

Рожко В. Українське православне церковне мистецтво Волині (ІХ–ХХ ст.) : [іст.-краєзн. нарис] / В. Рожко. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2006. – 400 с.

***

Рожко В. Давні церковні дзвони Божих храмів історичної Волині / В. Рожко // Західне Полісся : історія та культура : матеріали краєзн. конф., присвяч. 60-літтю утворення Зарічнен. р-ну та 20-літтю аварії на Чорнобил. АЕС / упоряд. А.М. Українець. Рівне, 2006. Вип. 2. С. 8491.

Рожко В. Давні церковні дзвони Божих храмів історичної Волині / В. Рожко // Метафора спільного дому : Заславщина багатьох культур : матеріали наук. конф. Ізяслав ; Острог, 2006. С. 242246.

Рожко В. Козацькі могили місце прощ і осередок національного духу / В. Рожко // Берестецька битва в історії України : зб. тез наук. конф. Рівне, 2006. С. 4749.

2007

Рожко В. Відродження Української Православної церкви на Волині (1917–2006 рр.) : [іст.-краєзн. нарис] / В. Рожко. – Луцьк : Волин. кн., 2007. – 348 с.

***

Рожко В. Релігійні, культурно-освітні осередки північного Погориння : Кураш, Бережниця, Селець [Дубровиц. р-ну Рівнен. обл.] / В. Рожко // Наукові записки : присвяч. 190-річчю від дня народж. М. І. Костомарова / Рівнен. обл. краєзн. музей ; гол. ред. О. С. Булига. – Рівне, 2007. – С. 91-96.

Святий Іван Золотоустий – великий святитель і вчитель Церкви Христової : матеріали Богослов, наук.-практ. конф., присвяч. 1600-літтю блаженної кончини святого Івана Золотоустого / УПЦ КП ; Рівнен. Православ. Богослов, ін.-т ; ред. В.Є. Рожко. – Рівне, 2007. – 72 с.

2008

Рожко В. Древні святині Полісся : іст.-краєзн. нарис. – 2 вид., доповн. і переробл / В. Рожко. – Луцьк : Волин. кн., 2008. – 152 с.

Рожко В. Печерні монастирі Волині і Полісся : [іст.-краєзн. нарис] / В. Рожко, голов. ред. Д. Головенко. – Луцьк : Волин. кн., 2008. – 256 с.

***

Рожко В. Благовірні князі Гольшанські-Дубровицькі – фундатори православних святинь північного Погориння / В. Рожко / В. Рожко // Українська свята Улянія Гольшанська та її доба : матеріали Богослов, наук.-теорет. конф., присвяч. 110-й річниці від дня народж. патріарха Мстислава / ред. В. Рожко ; Укр. Православ. Церква. Луцьк, 2008. С. 2329.

Рожко В. Печерні монастирі історичної Волині, IX перша половина ХIIІ ст. / В. Рожко // Науковий збірник, присвячений 900-літтю Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря : матеріали наук.-практ. конф. «Михайлівський Золотоверхий монастир : історія крізь століття». Київ, 2008. С. 325332.

Рожко В. Релігійні, культурно-освітні осередки Північного Погориння : Кураш, Бережниця, Селець / В. Рожко // Історія релігій в Україні: наук. щорічник, 2008 р. – Львів, 2008. – Кн. ІІ. – С. 769–774.

2009

Рожко В. У пащі диявола: іст.-краєн. Нарис / В. Рожко. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2009. – 116 с.

Рожко В. Православні святині історичної Волині: іст.-краєзн. нарис / В. Рожко. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2009. – 560 с.

***

Рожко В. У когорті дисидентів Волині // Наукові записки : 190 р. від дня народження П. Куліша. – Рівне : О. Зень, 2009. – Вип.7. – C. 141–146.

2010

Новітні мученики святого українського православ’я на історичній Волині (ХХ ст.): [іст.-краєзн. нарис]. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2010. 436 с.

Преосвященний Паїсій, єпископ Савт Бавнд Брукський. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2010. 160 с.

***

Рожко В. Волинська Духовна семінарія: до історії створення / В. Рожко // Краєзнавство та музейна справа в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. присвяч. 145-річчю заснув. Житомир. обл. краєзн. музею, 27–29 жовт. 2010 р. / гол. ред М. Ю. Костриця. – Житомир : М. Косенко. – 2010. – C. 148–158.

Рожко В. Давні церковні дзвони божих храмів історичної Волині / В. Рожко // Дослідники козацької минувшини : зб. тез наук.-практ. конф., присвяч. 155-ій річниці від дня народж. Д. Яворницького та 95-ій річниці від дня народж. І. Свєшнікова / упоряд. Л. Галабуз. Рівне : Нестеров С. Б. 2010. C. 7983.

Рожко В. Монастир Воскресіння Господнього на Повстанських могилах / В. Рожко // Актуальні питання культорології: альм. наук. т-ва «Афіна» каф. культорології. Рівне : О. Зень. 2010. Вип. 9. C. 141144.

Рожко В. Перші українські книжки друкували у Дермані / В. Рожко // Погорина : літ. - краєзн. журнал Рівненщини / голов. ред Є. Цимбалюк. – Рівне : Оповідач, 2010. – №14/15. – C. 332–333.

2011

Рожко В. Волинська Духовна семінарія (1796–2011рр.): іст. нарис / В. Рожко. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2011. – 318 с.

Рожко В. Дзвони Божих храмів історичної Волині Х–ХХ ст. : [істор.-краєзн. нарис] / В.Рожко. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2011. – 220 с.

***

Рожко В. Давні камяні хрести Волині ХХVIII ст ./ В. Рожко // Наукові записки / гол. ред. О.С. Булига ; відп. за вип. О.С. Романчук. Луцьк : Волин. старожитності. 2011. Вип. 9, ч. 2: [Історія Волинського краю]. C. 247251.

Рожко В. Давні камяні хрести на Поліссі / В. Рожко // Ідея Помісної Православної Церкви в Україні у XX ст.: історичний, канонічний і богословський аспект : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю першого та 70-річчю другого відродж. Укр. Автокеф. Правосл. Церкви. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2011. – C. 132–137.

Рожко В. Дорогами Погориння / В. Рожко // Ідея Помісної Православної Церкви в Україні у XX ст.: історичний, канонічний і богословський аспект : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю першого та 70-річчю другого відродж. Укр. Автокеф. Правосл. Церкви. Луцьк : Волин. обл. друк. 2011. C. 138157.

Рожко В. Друге відродження УАПЦ 1941–1944 рр. в документальних та історичних джерелах Держархіву Рівненської області / В. Рожко // Відродження Української Православної Церкви в ХХ ст. : зб. матеріалів міжнарод. наук.-практ. конф. присвяч. 90-річчю 2-го відродж. Укр. Православ. Церкви. Луцьк : Волин. обл. друк. 2011. C. 112124.

2012

Рожко В. Хрести історичної Волині ІХ–ХХ ст. / В. Рожко. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2012. – 180 с.

***

Рожко В. Професор Іван Огієнко в документальних та історичних джерелах Держархіву Волинської області / В. Рожко // Митрополит Іларіон (в миру професор Іван Огієнко) - видатний ієрарх Православної Церкви і будівничий Української держави : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 130-річчю з дня народж. та 40-річчю упокоєння в Бозі митрополита Іларіона (І. Огієнка) / Укр. православ. церква, Київ. патріархат, Волин. православ. богослов. акад. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2012. – C. 107–112.

2013

Рожко В. З весняних доріг / В. Рожко. – Луцьк : Вол. обл. друк., 2013. – 464 с.

2014

Рожко В. Воскові свічки Божих храмів історичної Волині IXXX ст. / В. Рожко. – Луцьк : Вол. обл. друк., 2014. – 148 с.

2015

Рожко В. Блаженніший митрополит Полікарп Сікорський: шлях до автокефалії / В. Рожко. – Луцьк : Вол. обл. друк., 2015. – 348 с.

2016

Рожко В. Високопреосвященний Анатолій Дублянський, митрополит Паризький і Західноєвропейський / В. Рожко. – Луцьк : Вол. обл. друк., 2016. – 280 с.

Рожко В. Високопреосвященний Геннадій Шиприкевич, архієпископ Січеславсткий і Чиказький / В. Рожко. Луцьк : Вол. обл. друк., 2016. 164 с.

2017

Рожко В. Високопреосвященний Никанор Абрамович, архієпископ Київський і Чигиринський, митрополит УАПЦ на еміграції / В. Рожко. – Луцьк : Вол. обл.. друк., 2017. – 316 с.

Рожко В. Святиня над берегами Рати, Підраття і Прип’яті / В. Рожко. – Луцьк : Вол. обл.. друк., 2017. – 96 с.

Рожко В. Високопреосвященний Ігор Губа, архієпископ Уманський і Полтавський / В. Рожко. Луцьк : Вол. обл. друк., 2017. 156 с.

Рожко В. Найшанованіша православна святиня Ковельського Полісся / В. Рожко. – Луцьк : Вол. обл. друк., 2017. – 116 с.

Рожко В. Решенівка – Малий Почаїів історичної Волині / В. Рожко. – Луцьк : Вол. обл. друк., 2017. – 136 с.

2018

Рожко В. Монастир Святого Миколая в селі Мильці / В. Рожко. – Луцьк : Вол. обл. друк., 2018. – 208 с.

Рожко В. Монастир Святої Троїці під Чорторийськом / В. Рожко. – Луцьк : Вол. обл. друк., 2018. – 96 с.

Література про Рожка В. Є.

«Ходіть, поки маєте світло...» : Євангеліє від Іоана Гл.12:35 : біобібліографічний покажчик про історика, архівіста, краєзнавця В. Є. Рожка / уклад. : М. І. Іванків, В. Н. Козлова, А. А. Понагайба, Л. А. Степанюк. – Вид. 2-ге, доповн. – Луцьк : Твердиня, 2013. – 236 с. ; іл.

2022-02-22