Дослідники Великої Волині


Ричков Петро Анатолійович

Ричков Петро Анатолійович доктор архітектури, професор кафедри архітектури та середовищного дизайну НУВГП.

Народився 29 вересня 1952 року в смт. Дворічна Харківської області. У 1976 році закінчив Харківський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Архітектура».

У 1981 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата архітектури. З 1982 по 1983 рік – ст. викладач кафедри архітектурного проектування Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту.

З 1983 року по 2014 р. – ст. викладач, доцент, професор, завідувач кафедри архітектури НУВГП.

В 1994 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора архітектури.

В 2003 році присвоєно вчене звання професора. Член Національної Спілки архітекторів України з 1983 року.

З 2014 – професор кафедри архітектури та середовищного дизайну НУВГП.

Член-кореспондент Української академії архітектури з 2006 року. Дійсний член ІКОМОС з 2009 року. Член методичної комісії МОНМС України за напрямом «Архітектура» (20052014). Експерт ДАК з акредитації та ліцензування при МОНМС (20052014).

Член спеціалізованих вчених рад при НУ «Львівська політехніка» та при Національній академії мистецтва та архітектури в Києві. Член містобудівної ради Рівненської області.

Перелік опублікованих наукових, науково-популярних та методичних праць нараховує більше 300 найменувань, в т. ч. 7 книг.

Засновник і науковий редактор збірника наукових праць «Архітектурна спадщина Волині». Автор 12 архітектурних та містобудівних моделей, експонованих в музеях Рівного, Івано-Франківська, Білої Церкви, Клагенфурта (Австрія).

Учасник декількох українських та міжнародних виставок фотомистецтва. Отримував науково-дослідні гранти Віденського технічного університету (19931994 рр.), Центрально-Європейського університету (Фонд Сороса, Інститут відкритого суспільства, 19941996 рр.), Каси ім. Ю. Мяновського (Інститут мистецтв Польської Академії Наук, 2010).

Список основних опублікованих праць

1977

Рычков П. О комплексном подходе к природной среде в теории архитектуры / П. Рычков // Сб. трудов Московского инженерно - строит. ин-та и Белгородского технол. ин-та строит. материалов. – 1977. – Вып. 26. – Т. 5. – С. 106–115.

1981

Рычков П. Практик, ученый, педагог (проф. К. А. Иванов) / П. Рычков, О. Явейн // Архитектура. – 1981. – № 13. – С. 6.

1982

Рычков П. Двуликие Янусы / П. Рычков // Архитектура. – 1982. – № 19. – С. 7.

Рычков П. Зачем изобретать велосипед и повторять одни и те же ошибки (архитектура КПД) / П. Рычков // Архитектура. – 1982. – № 10. – С. 3.

Рычков П. Среды частица… (реконструкция театра им. Т.Шевченко в Днепропетровске) / П. Рычков // Архитектура. – 1982. – № 21. – С. 6.

1984

Рычков П. Реконструкция театра им. Т. Г. Шевченко в Днепропетровске / П. Рычков // Архитектура СССР. – 1984. – № 2. – С. 49–51.

1985

Рычков П. Железобетонная парапетная панель лестничной клетки жилых зданий серии «94» / Рычков П., С. Семенюк, А. Йосак, В. Ярмолюк, Л. Завистовская // Информ. листок № 59/85. – Ровно : Ровенский ЦНТИ, 1985. – 4 с.

Рычков П. Сборные карнизные элементы парапета / П. Рычков, В. Ярмолюк, Л. Завистовская // Информ. листок № 4-85. – Ровно : Ровенский ЦНТИ, 1985. – 4 с.

***

Рычков П. Нужен диалог. Проблема взаимоотношений проектировщика и потребителя архитектуры / П. Рычков, А. Зинченко, В. Хайт // Архитектура СССР. – 1985. – № 1. – С. 79–81.

1986

Рычков П. Сборные железобетонные элементы благоустройства жилой застройки / П. Рычков, Е. Пугачов, С. Семенюк, А. Йосак, В. Ярмолюк // Достижения строительной науки - производству. Тезисы докладов и сообщений научн.-практ. конф. – Ровно : НТО стройиндустрии, 1986. – С. 61–62.

1987

Рычков П. Архитектурное наследие Ровенщины: эволюция стилей (в помощь лектору) / П. Рычков. – Ровно : УООПИК, 1987. – 24 с.

1988

Рычков П. Градостроительное наследие Ровенщины и проблемы его сохранения / П. Річков // Пути совершенствования технологии и организации строительного производства. Тезисы науч.-практ. конф.Ровно : НТО стройиндустрии, 1988. С. 2728.

Рычков П. Материалы по истории градостроительства Волыни ХVIIIIХ веков в фондах ЦГВИА СССР / П. Ричков // Минуле і сучасне Волині: тези доповідей 2-ї Волинської історико-краєзн. конф. Ч. 1. Луцьк : ЛДПІ, 1988. С. 183185.

1989

Рычков П. Город Ровно в конце ХVIII века: пояснительная записка к макету для экспозиции Ровенского краеведческого музея (рукопись) – Ровно  : НТО стройиндустрии, 1989. – 36 с.

Рычков П. Дорогами южной Ровенщины. От Корца до Пляшевой / П. Рычков. – Москва : Искусство, 1989. – 176 с.

1990

Ричков П. Місто Станіслав в середині ХVIII ст.: пояснювальна записка до макету для експозиції Івано-Франківського краєзнавчого музею (рукопис) / П. Ричков. Рівне : ЦНТУ НТТ будіндустрії, 1990. 28 с.

***

Ричков П. Архітектурний ансамбль «Козацькі могили» / П. Ричков // Берестецька битва в історії України : тези респ. конф. – Рівне : УТОПІК, 1990. – С. 22–25.

Ричков П. Західноукраїнські міста-фортеці XVI–ХVIII ст. / П. Ричков // Пам’ятки України. –  1990. – № 2. – С. 20–22.

1991

Ричков П. Відтворення Берестецької битви на макеті / П. Ричков, Т. Пономарьова // Берестецькій битві – 340 років : тези 2-ї респ. конф. – Рівне : УТОПІК, 1991. – С.83–85.

Ричков П. Стара Волинь в малюнках та описах Яна Генрика Мюнца / П. Ричков // Тези наук. конф. по атласу історії культури Волинської обл. Луцьк : ЛДПІ, 1991. С. 3132.

Рычков П. Ринкові площі міст Волині ХV–ХIХст. Архітектурно-планувальні вирішення // Тези наук. конф. по атласу історії культури Волинської обл. / П. Ричков. – Луцьк : ЛДПІ, 1991. – С. 32–35.

1992

Ричков П. Архітектори єзуїтського ордену на Волині / П. Ричков // Велика Волинь: минуле та сучасне: тези 2-ї регіон. наук.- теорет. конф. – Рівне : УТОПІК та ін., 1992. – С.20–22.

Ричков П. Джерела Російського державного військово-історичного архіву до історії містобудування у Правобережній Україні / П. Ричков // Архіви України. – 1992. – № 5/6. – С. 52–61.

Ричков П. Католицькі храми та монастирі Острога / П. Ричков // Матеріали IIII наук.-краєзн. конф. «Острог на порозі 900-річчя» (1990–1992рр.). – Ч. 2. – Острог : Спадщина, 1992. – С. 16–21.

1993

Ричков П. Україніка в збірках Австрії / П. Ричков. – Київ: Ін-т археографії НАН України,  1993. – 47 с.

***

Ричков П. Волинь в літографіях Генрика Пейера / П. Ричков // Велика Волинь: минуле та сучасне : тези 3-ї міжнар. наук.-краєзн. конф. – Житомир : ЖОІВВ, 1993. – С. 132–134.

Ричков П. Картографічні джерела до історії планувального розвитку та забудови Острога / П. Ричков // Матеріали IV наук.- краєзнавч. конф. «Остріг на порозі 900- річчя». – Острог : Спадщина, 1993. – C. 138–140.

Ричков П. Палацове будівництво на Волині ХVIII - поч. ХIХст. / П. Ричков // Велика Волинь: минуле та сучасне : тези 3-ї міжнар. наук.-краєзн. конф. – Житомир : ЖОІВВ, 1993. – C. 144–146.

Ричков П. Початковий етап проектування та будівництва єзуїтського монастиря в Острозі / П. Ричков // Матеріали IV наук. - краєзнавч. конф. «Острлг на порозі 900-річчя». – Острог : Спадщина, 1993. – С. 140–142.

Ричков П. Тринітарський монастир в Берестечко: до історії архітектурного ансамблю / П. Ричков // Берестецька битва в історії України : тези 4-ї республ. наук.-теоретич. конф. – Острів : УТОПІК., 1993. – C. 32–34.

1994

Ричков П. Губернський Житомир: містобудівельна спадщина / П. Ричков // Житомир в історії Волині і України : тези доп. Всеукр. наук.-краєзн. конф. – Житомир, 1994. – С. 76–78.

Ричков П. До історії архітектурного ансамблю палацу Сангушків в Ізяславі / П. Ричков, Є. Олійник // Велика Волинь: минуле і сучасне : матеріали 4-ї міжнар. наук.-краєзнав. конф. – Хмельницький, 1994. – С. 251–252.

Ричков П. До історії спорудження єзуїтського кляштору в Житомирі / П. Ричков // Житомир в історії Волині і України : тези доп. Всеукр. наук.-краєзн. конф. – Житомир,  1994. – С. 36–37.

1995

Ричков П. Замок-палац Заславських-Сангушків в Ізяславі: історико-архітектурний нарис / П. Ричков // Південно-Східна Волинь : наук.-краєзн. альм. – Хмельницький : Поділля, 1995. – Вип. 1. – С.45–51.

Ричков П. До історії формування архітектурного ансамблю Почаївської лаври / П. Ричков // Архітектурна спадщина України. Київ : НДТІАМ., 1995. Вип.2. С.7889.

Ричков П. Київський Софійський собор в Клагенфурті / П. Ричков // Австрійсько-Український Огляд. – 1995. – № 1. – С. 127–128.

1996

Ричков П. Єзуїтський колегіум в Овручі: до історії спорудження та руйнації / П. Ричков // Матеріали Всеукр. наук.- краєзн. конф. «Діяльність бібліотек по збереженню культурної спадщини і відродження духовності». – Житомир : ЖОБ та ін., 1996. – С. 92–93.

Ричков П. Градостроительная эволюция Станислава в ХVІІХIХ веках // Архитектурное наследство. – 1996. – Вып. 41. – С. 81–89.

Ричков П. До історії палацово-паркового ансамблю резиденції князів Яблоновських в Острозі / П. Ричков / О. Михайлишин // Матеріали VI Острозької наук.-краєзн. конф. «Острог на порозі 900-річчя». – Острог : Спадщина, 1996. – С. 180–181.

1997

Ричков П. Острог (архітектурно-планувальний розвій міста) / П. Ричков // Острозька Академія ХVI–ХVII ст. : енциклопед. вид. – Острог : Острозька Академія, 1997. – С. 116–121.

Ричков П. Старокостянтинів за планом 1794 року / П. Ричков // Матеріали наук.-краєзн. конф. «Старокостянтинів і край в просторі часу». Старокостянтинів, 1997. С. 4042.

1999

Ричков П. Архітектурно-планувальний розвій Бердичева / П. Ричков // Бердичівська земля в контексті історії України. – Житомир : М.А.К., 1999. – С. 71–74.

Рычков П. Дворцово-парковые ансамбли Волыни ХVІІІначала ХІХ веков / П. Рычков // Архитектурное наследство. – 1999. – Вып. – С. 115–127.

Ричков П. Костел в Невіркові: доля однієї з волинських святинь / П. Ричков, О. Михайлишин // Матеріали IX-ї міжнар. конф. «Історія релігій в Україні». – Львів : Логос, 1999. – С. 76–79.

2000

Ричков П. Почаївська Свято-Успенська лавра / П. Ричков, В. Луц. – Київ : Техніка, 2000. – 136 с.

***

Ричков П. До історії спорудження єзуїтського колегіуму в Острозі / П. Ричков // Памятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть: наук. зб. Луцьк : Надстиря, 2000. –Вип. 7. – С. 75–81.

2002

Ричков П. Архітектурно-мистецька спадщина князів Острозьких / П. Ричков, В. Луц. – Київ : Техніка, 2002. – 168 с.

***

Ричков П. Українська архітектурна спадщина Товариства Ісуса. Коротка антологія / П. Ричков // Архітектурна спадщина України. – Київ : НДІТІАМ - Головкиївархітектура, 2002. – Вип. 5. – С. 169–195.

Ричков П. Містобудівна еволюція Станіслава у XVIIXIXст. / П. Ричков // Архітектурна спадщина України. – Київ : НДІТІАМ – Головкиївархітектура, 2002. – Вип. 5. – С. 196–209.

2003

Ричков П. Історична еволюція містобудівної функції фарного костелу в м. Рівне / П. Ричков, О. Смолынська, О. Омельчук, Ю. Старжинський // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – Рівне, 2004. – Вип. 3. – С. 227–232.

Ричков П. Церква св. Трійці Дерманського монастиря: до історії архітектурних трансформацій / П. Ричков // Волинська ікона: дослідження та реставрація: наук. зб. –Луцьк : Надстир’я, 2003. – Вип. 10. – С. 168–178.

2004

Ричков П. Сакральне мистецтво Володимира-Волинського / П. Ричков, В. Луц. – Київ : Техніка. – 2004. – 192 с.

2005

Ричков П. До історії архітектурного комплексу Рівненської пивоварні / П. Ричков, М. Смолин // Вісник нац. ун-ту водного господарства та природокористування: зб. наук. пр. – Рівне : НУВГП, 2005. – Вип. 4, ч. 1. – С. 148–157.

2006

Ричков П. До історії спорудження та руйнації дзвінниці Свято-Воскресенського собору в м. Рівне / П. Ричков, О. Смолінська // Вісник нац. ун-ту водного господарства та природокористування : зб. наук. пр. – Рівне : НУВГП, 2006. – Вип. 3. – С. 158163.

Ричков П. Еволюція оборонної архітектури Олики: спроба періодизації / П. Ричков // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Олика і Радзивілли в історії Волині та України: матеріали XVIII Волин. наук.-практ. істор-краєзн. конф. – Луцьк, 2006 – Вип. 18. – С. 8–13.

Ричков П. Історія Рівного крізь призму топонімічних досліджень / П. Ричков // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : наук. записки Рівненського державного гуманітарного ун-ту. : зб. наук. пр. – Рівне, 2006. – Вип. 9. – С. 302.

Ричков П. Палацово-парковий комплекс Любомирських в Рівному на акварелях Жана Якоба Бургіньйона / П. Ричков // Вісник нац. ун-ту водного господарства та природокористування : зб. наук. пр. – Рівне : НУВГП, 2006. – Вип. 3. – С. 140–157.

2007

Ричков П. Реставрація на Волині: історія та сучасність / П. Ричков // Вісник нац. ун-ту водного господарства та природокористування : зб. наук. пр. – Рівне : НУВГП, 2007. – Вип. 4, ч. 2. – С. 326–331.

Ричков П. Прахов і Успенський собор у Володимирі-Волинському / П. Ричков // А+С. – 2007. – № 3. – С.128–133.

Ричков П. Храмові комплекси в розпланувально-просторовій структурі Кременця / П. Ричков // Релігія і церква в історії Волині: зб. наук. пр. Кременець : Кременецько-Почаївський держ. істор.-культ. заповідник, 2007. – С. 247–259.

2008

Ричков П. Собор Святого Юра у Львові / П. Ричков, В. Александрович. Київ : Техніка. 2008. 232 с.

***

Ричков П. Давня картографія Рівного ХVIIIХIХ ст. / П. Ричков // Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. пр. Рівне : ПП ДМ, 2008. С. 5779.

Ричков П. Дослідницька та творча праця Адріана Прахова на Волині / П. Ричков // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Олександр Цинкаловський і край : наук. зб. : матеріали ХХVII Міжн. наук. істор.-краєзн. конф., присвяч. 1020 річниці від першої писемної згадки про Володимир та 110-річчю від дня народж. О. Цинкаловського, м. Володимир-Волинський, 22 лютого 2008 року. – Луцьк, 2008. – Вип. 27. С. 113121.

Ричков П. Три архітектурні реставрації на Волині кінця ХIХ – початку ХХ ст. : дидактичні висновки / П. Ричков // Вісник Українського національного комітету ICOMOS. – 2008. –Ч. 1. С. 33–37.

Ричков П. Формування архітектурного комплексу Товариства Ісуса у Львові (за іконографічними джерелами ХVІІХVІІІ століть) / П. Ричков // Записки Наук. Тов-ва ім. Шевченка. Т. ССLV. : праці Комісії арх-ри та містобудування. – Львів : НТШ, 2008. – С. 39–77.

2009

Ричков П. Архітектурно-просторова еволюція Володимира-Волинського від заснування до кінця ХIХ ст. / П. Ричков // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Володимир-Волинський в історії України і Волині : наук. зб. Луцьк, 2009. Вип. 32. – С. 7–22.

Ричков П. Дерев’яні церкви Волині ХІХ – початку ХХ століть: місцева традиція та зовнішні впливи / П. Ричков, О. Смолінська // Одне надійне життя… (до 100-річчя від дня народж. Леоніда Маслова). Луцьк : Твердиня, 2009. С. 363365.

2010

Ричков П. Архітектура бернардинського монастиря в Дубно в світлі малознаної архівної графіки. / П. Ричков // Старий Луцьк : наук.-інформ. зб. – Луцьк, 2010. – Вип. 6. – С. 274–285.

Ричков П. Архітектурно-просторовий розвиток Острога за картографічними джерелами / П. Ричков // Архітектурна спадщина Волині. Рівне : ПП ДМ., 2010. Вип. 2. С. 528.

Ричков П. До архітектурної історії кармелітського монастиря у Вишневці / П. Ричков // Матеріали міжн. наук. конф. «Князі Вишневецькі та їх місце в історії України». Збараж, 2010. С. 7280.

Ричков П. Монастир кармелітів у Новому Вишнівці: втрачена пам'ятка пізньобарокового храмобудування / П. Ричков // Архітектурна спадщина Волині. Рівне : ПП ДМ., 2010. Вип. 2. С. 154163.

Ричков П. Храмова архітектура міжвоєнної Волині і культурно-історичний контекст / П. Ричков, О. Л. Михайлишин // Проблемы теории и истории архитектуры Украины : сб. науч. тр. Одесса : Астропринт, 2010. Вып. 10. С. 126135.

2011

Ричков П. Міжконфесійний трансморфізм в сакральній архітектурі Волині / П. Ричков // Między Wrocławiem a Lwowem. Sztuka na Sląsku, w Malopolsce i na Rusi Koronnej od XVI do XVII wieku. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011. S. 383–398.

2012

Архітектурна спадщина Волині / наук. редактор П. А. Ричков. – Рівне : ПП ДМ, 2012. – Вип. 3. – 315 с.

***

Ричков П. Дзвіниця Воскресенського собору в Рівному : до історії спорудження і руйнації / П. Ричков, О. Смолінська // Архітектурна спадщина Волині. – Рівне : ПП ДМ, 2012. – Вип. 3. – С. 223–229.

Ричков П. Діонісій Міклер та Ян Якуб Бургіньйон – дві постаті в історії садово-паркового мистецтва Волині / П. Ричков // Парки Діонісія Міклера : матеріали міжн. наук.-практич. конф., присвяч. 250-ій річниці з дня народж. видат. ландшафтн. дизайнера, а також формув. та розвитку садово-паркового мистецтва на землях Cхідної Європи. – Збараж ; Вишнівець ; Кременець, 2012. – С. 165–174.

Ричков П. Просторова еволюція Володимира-Волинського: від витоків до кінця ХІХ ст. / П. Ричков // Архітектурна спадщина Волині. Рівне : ПП ДМ, 2012. Вип. 3. С. 105121.

Ричков П. Розпланування міста Дубно за картографічними джерелами / П. Ричков // Aрхітектурна спадщина Волині. Рівне : ПП ДМ, 2012. Вип. 3. С. 122142.

2014

Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. пр. / наук. редактор П. А. Ричков. Рівне : Дятлик М. С., 2014. Вип. 4. 141 с.

***

Ричков П. Альбом краєвидів Волині» Генрика Пейера як джерело архітектурної історіографії / П. Ричков // Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. пр. – Рівне : Дятлик М. С., 2014. – Вип. 4. – С. 48–63.

Ричков П. Корець і Катербург: два урбаністичні експерименти на Волині в кінці ХVІІІ ст. / П. Ричков // Архітектурна спадщина Волині: зб. наук. пр. / За ред. П. А. Ричкова. Рівне : Дятлик М. С., 2014. С. 7681.

Ричков П. Немирів на Поділлі: маловідомий урбаністичний експеримент доби Просвітництва / П. Ричков // Досвід та перспективи розвитку міст України. Проблеми реконструкції в теорії та практиці містобудування : зб. наук. пр. Київ, 2014. С. 88–108.

2015

Ричков П. Володимир Максимов – архітектор Свято-Георгіївської церкви на «Козацьких могилах» / П. Ричков // Наукові записки Pівненського обласного краєзнавчого музею. Рівне, 2015. – Вип. 13, ч. 1. – С. 215219.

Ричков П. Церква Іоанна Предтечі у селі Забороль: спроба реновації та проблема архітектурної автентичності / П. Ричков, О. Смолінська // Вісник Харківської державної академії дизайну та мистецтв. 2015. – № 1. С. 96101.

2016

Ричков П. Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. пр. / за ред. П. А. Ричкова. Рівне: Дятлик М. С., 2016. Вип. 5. 195 с.

Ричков П. Картографічні джерела до історії містобудування Східного Поділля (ХVІІІ– ХІХ ст.) / П. Ричков // Міста і містечка Поділля від доби Середньовіччя до початку ХХ ст. : матеріали наук. конф. 2425 вересня 2015 р. Вінниця, 2016. С. 4885.

Ричков П. Картографічні джерела до урбаністичної історії губернського Житомира / П. Ричков // Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. пр. / за ред. П. А. Ричкова. – Рівне : Дятлик М. С. – 2016. – Вип. 5. – С. 100–120.

Ричков П. Містобудівний контекст Рівного в кінці ХVІІІ ст. на плані Я. Я.Бургіньйона / П. Ричков // Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. пр. / за ред. П.А.Ричкова. – Рівне : Дятлик М. С., 2016. – Вип. 5. – С. 164–167.

2017

Дерев’яні церкви Рівненської області: архітектурна спадщина: іл. кат. / науковий ред. П. Ричков. – Рівне, 2017. – 160 с.

Ричков П. Загальна характеристика дерев’яного храмобудування Рівненського регіону / П. Ричков // Дерев’яні церкви Рівненської області: архітектурна спадщина : іл. кат. – Рівне : Дятлик М. С., 2017. – С. 7–16.

2018

Архітектурна спадщина Волині: зб. наук. пр. / за наук. ред. П. А. Ричкова. Рівне : Дятлик М. С., 2018. Вип. 6. 221 с.

Ричков П. Архітектура церкви св. Трійці Дерманського монастиря у світлі архівної графіки / П. Ричков // Дерманська та Мізоцька земля в українському та загальноєвропейському вимірів : наук. зб. : матеріали Всеукр. істор.-краєзн. конф., 3 черв. 2018 р. Дермань Друга, 2018. С. 3443.

Ричков П. Просторова Еволюція міста-фортеці Полонного за писемними та картографічними джерелами / П. Ричков // Архітектурна спадщина Волині: зб. наук. пр. / за ред. П. А. Ричкова. Рівне : Дятлик М. С., 2018. Вип. 6. C. 119142.

Ричков П. Просторовий розвиток Ковеля до середини ХХ ст. / П. Ричков // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Ковель і Ковельщина в українській та європейській історії : наук. зб. Ковель, 2018. Вип. 65. С. 261269.

Ричков П. Урбаністична картографія міста Ковеля кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. / П. Ричков // Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. пр. Рівне : Дятлик М. С., 2018. C. 104118.

2019

Ричков П. Архітектор Ян Якуб Бургіньйон: творча спадщина: монографія / П. Ричков. Рівне : НУВГП, 2019. 192 с.

Ричков П. Острог XVI-XVII c. (архітектурно-планувальний розвиток міста) / П. Ричков // Острозька академія : Історія та сучасність культурно-освітнього осередку. Енциклопед. вид. – Острог : Остроз. акад., 2019. – С. 386–400

2020

Ричков П. Архітектурно-просторова локалізація Старокостянтинова на мапі 1794 р. / П. Ричков // «АСВ» : зб. наук. пр. – Рівне : НУВГП, 2020. – Вип. 7. – С. 75-92.

Ричков П. Урбаністична картографія міста Ізяслава: друга пол. ХУІІІ – поч. ХІХ ст. / П. Ричков // «АСВ» : зб. наук. пр.. – Рівне : НУВГП, 2020. – Вип. 7. – С. 93-113.

Ричков П. Острозький замок: до історії одного архітектурного сюжету / П. Ричков // «АСВ» : зб. наук. пр. – Рівне : НУВГП, 2020. – Вип. 7. – С. 136-141.

2021

Ричков П. До історії архітектурних трансформацій Бернардинського монастиря у Дубні / П. Ричков // Дубенський науковий вісник : матеріали міжн. наук.-теорет.конф., присвяч. 920-річчю першої писемної згадки про місто Дубно. – Дубно, 2021. – Вип. 3. – С. 196-215.

Ричков П. Товариство Ісуса в Україні: архітектурно-історична спадщина : монографія / П. Ричков. – Рівне : НУВГП, 2021. 353 с.

Rychkov P. The architecture of the former Carmelite Monastery in the Mali Dorohostai village in Volhyniа / P. Rychkov // Budownictwo i Architektura. – 2021. – 20 (1). – Р. 77-82.

2022-02-22