Дослідники Великої Волині


Пшемиський Казимир

Пшемиський Казимир (або Казімеж Пшемиський) – польський педагог, палеонтолог, дослідник Волині.

Казимір Пшемиський народився у м. Радомі у Польщі. У рідному місті він закінчив чоловічу гімназію. У 19011905 роках навчався на природничому відділі Варшавського університету, 19071908 роках – Ягеллонському університеті м. Кракова.

У 19081910 роках молодий вчений поглиблював свої знання із природничих наук у Новоросійському університеті в Одесі. К. Пшемиський брав участь у наукових експедиціях університету. Зокрема, проводив геологопалеонтологічні дослідження в околицях Одеси, досліджував одеські лимани та інші цікаві в геологічному відношенні об’єкти на півдні України.

Пшемиський був членом природознавчих товариств Одеси та Кам’янця-Подільського.

У вересні 1929 року починається наукова, викладацька, краєзнавча та музейна діяльність Казиміра Пшемиського на Волині. Він викладає географію в державній гімназії ім. Тадеуша Костюшка в м. Луцьку і, одночасно, виконує обов’язки директора новоствореного Луцького музею.

І надалі, працюючи в гімназії, Пшемиський підтримує тісний зв’язок з музеєм – передає природничі та археологічні матеріали, зібрані під час краєзнавчих та туристичних екскурсій по Волині.

Казимир Пшемиський брав активну участь у роботі Волинського Товариства Приятелів Наук, був членом його наукової ради. Товариство стало ініціатором ряду науково-дослідницьких починань на Волині в таких напрямках, як археологія, архівознавство, етнографія, ентомологія, ботаніка і економіка, співпрацювало з Державним інститутом географії, Польською академією мистецтв, науковими установами Львова, Кракова, Варшави.

У вересні 1939 року Волинь ввійшла до складу Радянської України, що трагічно вплинуло на долю представників польської наукової та мистецької інтеліґенції. 19391940 навчальний рік К. Пшемиський працює у польській гімназії (з польською мовою навчання), що змінила назву на «Середня школа №4». На початку липня 1940 р. він був заарештований органами НКВС і до весни 1941 року утримувався у Луцькій в’язниці. Останню звістку родина отримала із Харківської в’язниці 1941 р. Подальша доля Казимира Пшемиського невідома.

Список основних опублікованих праць

1930

Przemyski K. Muzeum Wołyński w Łucku / K. Przemyski // Ziemia. – 1930. – R. XV. – № 5. – S. 97–98.

1929

Przemyski K. W sprawie muzeow powiatowych / K. Przemyski // Dziennik Urzędovy Kuratorium Okręgu Szkolnego Wołyńskiego. – 1929. – № 11/62. – S. 374–376.

1930

Przemyski K. W odpowiedzy Panu J. Hoffmanowi / K. Przemyski // Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Wołyńskiego. – 1930. – № 1/63. – S. 29.

Література про Пшемиського К. 

2006

Тищенко Т. 125 років від дня народження К. Пшемиського (1882–1941?) – польського педагога, палеонтолога, дослідника Волині / Т. Тищенко // Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2007 р. / Упр. культ. і туризму Волин. обл. держ. адмін., Волин. краєзн. музей, Волин. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. Олени Пчілки, Держ. архів Волин. обл. – Луцьк : Твердиня, 2006. – С. 30–31.

2012

Казимир Пшемиський (1882–1941?) : біобібліогр. нарис до 130-річчя від дня народж. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Б-ка ; уклад. Л. Дейнека. – Луцьк, 2012. – (Дослідники Волині. Дати і долі; вип. 1)

2022-02-22