Читальна зала


Собчук В. Етновизначальні компоненти в духовній культурі населення Берестейщини (за матеріалами календарної обрядовості)

Розділ: Етнографія, фольклор

Мова документу: українська

Рік видання: 2001

Собчук В. Етновизначальні компоненти в духовній культурі населення Берестейщини (за матеріалами календарної обрядовості) / В. Собчук // Етнічна історія народів Європи. – 2001. – Вип. 11. – С. 88–92.

Анотація: Попри спільні риси, що простежуються у багатьох народів індоєвропейського кореня, в українських та білоруських обрядах календарного циклу виявляються відмінності в змісті окремих ритуалів, що зумовлено специфікою подальшого розвитку цих народів. Як свідчить аналіз календарних обрядів, населення Берестейщини, не зважаючи на окремі локальні особливості, належить до українського етнокультурного ареалу. В цій сфері йому притаманна відсутність багатьох рис календарної обрядовості, властивих російській та литовській обрядовості, що в свою чергу дуже характерне для календарної обрядовості білорусів.

Джерело: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

2023-06-08
Переглянути документ
Завантажити