Читальна зала


Єршов В. О. Польська література Волині доби романтизму: генологія мемуаристичності

Розділ: Літературне життя

Мова документу: українська

Рік видання: 2008

Єршов В. О. Польська література Волині доби романтизму: генологія мемуаристичності / В. О. Єршов. – Житомир: Полісся, 2008. – 624 с.

 

Анотація: На основі вивчення значного масиву архівних матеріалів та широкого кола наукових досліджень у монографії розкрито основні етапи розвитку волинської літератури, роль літературних і освітніх центрів, проаналізовано соціально-історичні чинники, що сприяли її розвитку і функціонуванню як окремого самодостатнього явища літератури й культури Правобережжя. У монографії висвітлюється життя і творчість провідних літераторів краю, серед яких А. Фелінський, Г. Ржевуський, Ю. І. Крашевський, Т. Бобровський, Є. Івановський, Є. Фелінська, Н. і Г. Олізари, М. Чайковський та інші, а також їх роль і впливи на соціокультурне середовище краю. Основну увагу приділено мемуаристичним жанрам як важливої складової польськомовної літератури Волині.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА……8

ГЕНЕЗИС ЛІТЕРАТУРИ ВОЛИНІ ДОБИ ПРОСВІТНИЦТВА…41

ЛІТЕРАТУРА ВОЛИНІ: ВІД КЛАСИЦИЗМУ ДО РОМАНТИЗМУ

Кременецьке коло (1793 – 1831 рр.)…79

Волинське масонство …84

Війна 1812 р.…89

Декабристське повстання 1825 р.…92

Літературна традиція Волинських Афін …95

Тадеуш Чацький … 97

Алойзи Фелінський …104

Міхал Єжи Вандалін Мнішек …112

Алойзи Осінський …113

Еузебіуш Томаш Словацький …114

Тадеуш Літинський …115

Александр Ходкевич …116

Ян Гвалберт Стичинський …117

Теодозій Сероцінський … 118

Шимон Конопацький …120

Віктор Ленкевич …121

Ян Дуклан Охоцький …121

Клерикальна література краю …141

РОМАНТИЗМ НА ВОЛИНІ: МІЖ ДВОМА ПОВСТАННЯМИ

Житомирський період (1831 – 1863 рр.) …151

Повстання 1831 р. на Волині …154

Травневе повстання 1831 р. …154

Листопадове повстання 1831 р. …156

Товариство польського народу Шимона Конарського …172

Волинська літературна котерія …174

Товариство з видання польських книг за зниженими цінами …183

Житомирські видання …185

Регіональні видання …187

Громадські організації … 193

Повстання та протести на Волині в 1861 – 1863 рр. …195

Особливості літературного процесу …206

Генрик Ржевуський і Волинсько-Литовська котерія … 221

Генрик Ржевуський …221

Міхал Грабовський …242

Ігнацій Головінський …249

Томаш Добшевич …253

Ян Барщевський … 266

Ю.І. Крашевський і його літературне оточення…269

Юзеф Ігнацій Крашевський …270

Кароль Качковський … 299

Александр Кароль Гроза …307

Едвард Мар’ян Галлі …314

Аполо Наленч Коженьовський … 319

Ян Прусіновський …334

Фортунат Новіцький …337

Література шляхетських резиденцій … 340

Густав Олізар …341

Євстахій Івановський … 363

Францішек Ковальський … 374

Антоні Анджейовський …383

Генрієта Блендовська …387

Валер’ян Врублевський …389

Іполіт Скімборович … 390

Владислав Стжельницький …392

Тадеуш Бобровський …393

Зачаровані Волинню …407

Юзеф Коженьовський …408

Адам Плуг …420

Леонард Совінський …422

Владислав Міцкевич …427

Польсько-українськомовні письменники … 430

Тимко Падура …432

Кароль Август Гейнч …451

Денис (Діонісій) Бонковський …466

Література репресованих волинян…468

Єва Фелінська … 472

Руфін Піотровський …488

Література волинської еміграції …492

Нарциз Олізар …493

Міхал Чайковський …516

Католицька література …551

ВІДГОМОНИ (1863 – 1919)… 557

ПІСЛЯМОВА…569

 

Джерело: https://core.ac.uk/download/42975351.pdf

2023-01-30
Переглянути документ