Читальна зала


Наукові записки. Вип. 13. Ч. 1: Матеріали наукової конференції присвяченої 100-річчю від дня народження Ігоря Кириловича Свєшнікова

Розділ: Наукові записки РОКМ , Археологія , Історія, історичні науки

Мова документу: українська

Рік видання: 2015

Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею: Матеріали наукової конференції присвячені 100-річчю від дня народження Ігоря Кириловича Свєшнікова. Вип. 13, ч. 1 / відп. за вип. О. Булига ; КЗ" Рівнен. обл. краєзн. музей" РОР . - Рівне: Дятлик М. С., 2015. - 292 с.

У науковому збірнику опубліковано матеріали присвячені 100-річчю з дня народження І. К. Свєшнікова, а також наукові дослідження з питань археології та історії козацької доби в Україні.

Видання розраховане на викладачів, істориків, культурологів, етнографів, мистецтвознавців, музейних працівників та студентів.

Зміст:

Нікольченко, Ю. Вчений божою милістю / Ю. Нікольченко. - С. 5-10

Булига, О. Археологічна колекція предметів XYII ст. віднайдених на місці Берестецької битви (1651) експедицією Рівненського краєзнавчого музею під керівництвом Ігоря Свєшнікова / О. Булига. - С. 11-13

Понмарьова, Т. Деякі сторінки історії археолога Ігоря Свєшнікова / Т. Понмарьова. - С. 14-22

Марчук, В. Земельний маєток родини Свєшнікових в документах Державного архіву Рівненської області / В. Марчук. - С. 23-25

Мацкевий, Л. Ігор Кирилович Свєшніков - людина, науковець, педагог і музейник / Л. Мацкевий. - С. 26-33

Юхимчук, К. Музейна діяльність Ігоря Свєшнікова (1945-1959 рр.) / К. Юхимчук. - С. 34-39

Мельник, Н. Моє знайомство і співпраця з І. К. Свєшніковим / Н. Мельник. - С. 40-42

Свєшнікови у спогадах хотинців . - С. 42-59

Дідух, Я. Городоцькі експедиції Ігоря Кириловича Свєшнікова / Я. Дідух. - С. 60-62

Юхимчук, М. Він зробив те, що не відніметься від нього. Пам'яті Ігоря Кириловича присвячується / М. Юхимчук. - С. 63-66

Гавриленко, О. Славетний археолог і талановита поетеса / О. Гавриленко. - С. 67-71

Пшеничний, М. Неопалимі звони Звенигорода й листи І. К. Свєшнікова / М. Пшеничний. - С. 72-76

Українець, А. Деякі штрихи до портрета І. К. Свєшнікова / А. Українець. - С. 77-79

Барабаш, (Мізюк) І. Людина світла / (Мізюк) І. Барабаш. - С. 79-82

Шморгун, Є. Скарб торговецького кургана. До 100-річчя від дня народження І. К. Свєшнікова / Є. Шморгун. - С. 82-83

Васильєва, І. Переможці премії імені Ігоря Свєшнікова у галузі охорони культурної спадщини краю / І. Васильєва. - С. 84-88

Малишева, Л. Ігор Свєшніков у дзеркалі бібліографії / Л. Малишева, Т. Карпінська. - С. 89-91

Свєшніков, І. Спогади музейного працівника / І. Свєшніков. - С. 92-128

Прищепа, Б. Ігор Кирилович Свєшніков - дослідник середньовічних пам'яток Рівненщини / Б. Прищепа. - С. 134-139

Войтюк, О. Археологічними стежками І. Свєшнікова по Радивилівщині / О. Войтюк. - С. 140-144

Конопля, В. Поселення трипільської культури Костянець-Горби / В. Конопля, Л. Крушельницька, А. Гавінський. - С. 145-148

Ткач, В. Дослідження пам'яток доби ранньої бронзи в межиріччі стиру і Горині в середині 90-х років ХХ ст. - початку ХХІ ст. / В. Ткач. - С. 163-173

Пшеничний, Ю. Вияви привілейованості чернечого побуту в археолегічних комплексах Дубенських монастирів XYI-XYII ст. / Ю. Пшеничний. - С. 189-194

Юхимчук, Ю. Археологічні дослідження Пересопниці / Ю. Юхимчук. - С. 195-198

Коваленко, В. Берестечко і Батурин: дві героїчні сторінки української ранньомодерної історії / В. Коваленко, Н. Реброва. - С. 207-214

Ричков, П. Володимир Максимов - архітектор Свято-Георгієвської церкви на "Козацьких могилах" / П. Ричков. - С. 215-219

Борисюк, О. Польсько-литовські монети XYI - XYIII ст. з фондової збірки Національного історико-меморіального заповідника "Поле Берестецької битви" / О. Борисюк. - С. 220-223

Чирська, М. Історія дзвону на "Козацьких могилах" / М. Чирська. - С. 224-226

Якобчук, І. Внесок отця Віталія Максименка у відродження народної пам'яті про героїв Берестечка / І. Якобчук. - С. 226-230

Цецик, Я. Вшанування пам'яті полеглих у битві під Берестечком козаків українцями Волині у міжвоєнний період / Я. Цецик. - С. 230-232

Пащук, І. Академік Петро Тронько і відродження "Козацьких могил" / І. Пащук. - С. 232-234

Семенович, О. Відгомін козацької слави у творчості художника Олександра Лаворика / О. Семенович. - С. 234-240

Рожко, В. Козацькі поховання на історичній Волині XYII ст. / В. Рожко. - С. 241-245

Іваневич, Л. Берестецька битва та її наслідки в баченні Тараса Шевченка / Л. Іваневич, А. Трембіцький. - С. 280-285

Панишко, С. Археологічні пам'ятки, пов'язані з особою Ганни Монтовт / С. Панишко. - С. 186-189

Джерело

2022-07-20
Переглянути документ