Читальна зала


Наукові записки. Вип. 12 Ч. 2

Розділ: Наукові записки РОКМ

Мова документу: українська

Рік видання: 2014

Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею: зб. наук. праць. Вип. 12, Ч. 2 / КЗ "Рівнен. обл. краєзн. музей" РОР; відп. за вип. О. Булига. - Рівне : Дятлик М. С., 2014. - 146 с.

У збірнику опубліковано матеріали наукових досліджень присвячених розвитку музейної справи та краєзнавства Волині. Видання розраховане на викладачів, істориків, культурологів, етнографів, мистецтвознавців, музейних працівників та студентів.

Зміст:

Баглай М. Зажинкові звичаї та обряди волинян Гощанщини    С. 5

Вертелецький Д. Трипільське поселення етапу С-ІІ Новомалин – ур. Подобанка. Перший етап дослідження          С. 8

Волошин М. Музеєзнавча діяльність Данила Фіґоля в українському Державному музеї етнографії та художнього промислу у Львові    С. 11

Гарбарук О. Андрій Угаров – співець бойової романтики    С. 15

Данілічева В. До 71-ої річниці Малинської трагедії : [13 липня 1943 року у церкві та школі Малина Мдинівського району фашисти спалили живцем 800 мирних жителів, у тому числі 123 дитини С. 17

Захарчук Н. Зала творців мистецтва, прози, поезії музею історії міста Бердичева         С. 21

Зюбровський А. Народні традиції вчинення тіста населення північної частини історико-етнографічної Волині на поч. ХХ – поч. ХХІ ст. (за матеріалами польових досліджень Здолбунівського району Рівненської області)   С.  26

Каук Т. Роль і вплив музею на формування естетичної культури підростаючого покоління          С. 29

Климчук А. Нові дані про мікротопоніми Рівного     С. 33

Коломієць Л. Зала подій Великої вітчизняної війни 1941-1945 рр. музею історії міста Бердичева         С.  36

Корчак А. П’ятнадцять мацев юдейського цвинтаря у Клевані С. 38

Кривенко А. Русалка як календарний образ волинської демонології а основі польових матеріалів з південних районів Рівненщини)   С. 44

Луц В. Художня колекція Рівненського обласного краєзнавчого музею             С. 47

Люта І. Баба-повитуха у родильній обрядовості волинян (за матеріалами з Гощанського р-ну Рівненської обл.) С. 57

Мазурчук Ю. Преподобний Амфілохій Почаївський у спогадах мого дідуся о. Іоана Мазурчука          С.  60

Мартинова О., Трусік Н. Роль Союзу руського народу в ускладненні російсько-єврейських взаємовідносин на Волині на початку ХХ ст.   С. 63

Марчук В. Населення міста Рівне у міжвоєнний період     С. 65

Міненко Р. Село Бочаниця Гощанського району Рівненської області як об’єкт історико-краєзнавчих досліджень.      С. 68

Мосієвич Ю., Цецик Д. Участь українських національних партій у довиборах до парламенту Польщі на Волині навесні-влітку 1930 р.   С.  72

Мушировський В. Будівничий музеїв краю (до 100-річчя від дня народження Василя Яковича Сидоренка – директора Рівненського краєзнавчого музею 1971-1984 рр.)     С. 74

Нахратова Т. Старі мовчазні письмена ... (Грамоти на пергаменті XVI-XVIІ ст. з фондів Рівненського обласного краєзнавчого музею) С. 79

Нємєц В. Обрядовість післявесільного циклу на теренах Гощанщини (друга пол. ХХ ст.)               С. 83

Обарчук А. Тадеуш Єжи Стецький. Біографія волинського краєзнавця С. 86

Пархоменко Т. Судові справи Дубенського магістрату першої половини XVIII ст. як об’єкт етнографічного вивчення (за записами В. Антоновича)              С. 89

Перунін В. Історична топоніміка Волинського Полісся і тисячолітня етнічна культура  С. 96

Попова К. Формування етнографічної колекції в збірці історико-краєзнавчого музею с. Липки Гощанського району Рівненської області             С. 101

Прищепа Б. Дослідження середньовічних городищ у басейні ріки Горині в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст               С. 106

Романчук О. Музейна галузь і законодавство України С. 110

Сауш О. «Людина, яка творила добро»  С. 113

Семенович О. Мистецький літопис краю у творчості художника Валентина Колосова (за матеріалами фондів Рівненського обласного краєзнавчого музею) С. 114

Семчишин О. Загадковість бурштину Рівненського Полісся      С. 119

Ткач В. Археологічні знахідки з Підборецького монастиря (м. Дубно) С.            123

Толстуха Л. Філіп де Монтебелло – нащадок рівненських князів Любомирських           С. 127

Федорчук Ф. Розвиток пивоваріння у Волинському воєводстві (1921-1939 рр.)              С. 129

Цецик Я. Вибори до державних Дум на Волині С.          132

Юрчук О. Діяльність музею як соціокультурного інституту: рік 2013     С. 134

Якобчук І. Краєзнавча робота М. Теодоровича на Волині          С. 139

Відомості про авторів   С. 141

2022-07-19
Переглянути документ